Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 8 februari 2018

Gepubliceerd: 8 februari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2017A041895
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ef84b5c7-9bfc-4124-9fb9-9e2b4c1c9d25&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Buza%208%20feb.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 32623, 20361, 32623

Inhoud


Verzoek reactie minister op uitzending Zembla 7 februari inzake seksueel misbruik door VN soldaten in Centraal Afrikaanse Republiek.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.J.F. van Helvert (CDA) - 8 februari 2018. Verzoek reactie minister op uitzending Zembla 7 februari inzake seksueel misbruik door VN soldaten - 2018Z02205

Besluit: Minister van Buitenlandse Zaken verzoeken de Kamer een schriftelijke reactie te zenden op de berichtgevingen in het televisieprogramma Zembla van 7 februari 2018 inzake seksueel misbruik door VN soldaten in Centraal Afrikaanse Republiek

Inzet delegatie Interparlementaire Conferentie Gemeenschappelijk Buitenlands, Veiligheids- en Defensiebeleid, Sofia 16-18 februari 2018.

Zaak: Stafnotitie - griffier, J.T.A. van Haaster - 7 februari 2018. EU-stafnotitie - Inzetnotitie ten behoeve van IPC GBVB/GVDB d.d. 16-17 februari 2018 in Sofia - 2018Z02131

Besluit: De commissie stemt in met de voorgenomen inzet van de delegatie naar deze IPC.

Geannoteerde agenda van de informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich op 15 en 16 februari 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 29 januari 2018. Geannoteerde agenda van de informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich op 15 en 16 februari 2018 - 21501-02-1817

Besluit: Reeds behandeld in algemeen overleg RBZ d.d. 1 februari 2018.

Verslag Raad Buitenlandse Zaken van 22 januari 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 26 januari 2018. Verslag Raad Buitenlandse Zaken van 22 januari 2018 - 21501-02-1819

Besluit: Reeds behandeld in algemeen overleg RBZ d.d. 1 februari 2018.

Ontwikkelingen bilaterale relatie met Turkije

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 5 februari 2018. Ontwikkelingen bilaterale relatie met Turkije - 34775-V-48

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op vrijdag 9 februari 2018 om 12.00 uur. Antwoorden minister vóór het plenair debat over inval van Turkije in Syrië.Europa

Reactie op verzoek van het lid De Roon, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 23 januari 2018 over de Turkse aanval op Afrin, Syrië

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 1 februari 2018. Reactie op verzoek van het lid De Roon, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 23 januari 2018 over de Turkse aanval op Afrin, Syrië - 32623-186

Besluit: Betrekken bij plenair debat over inval van Turkije in Syrië.

Reactie op verzoek commissie inzake afschrift brief FAON m.b.t. verzoek om gesprek over Armeense zaken

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 1 februari 2018. Reactie op verzoek commissie inzake afschrift brief FAON m.b.t. verzoek om gesprek over Armeense zaken - 2018Z01672

Besluit: Betrekken bij algemeen overleg over gebruik van de term Genocide op 15 februari 2018.3

Reactie op verzoek commissie om ambtelijke ondersteuning voor bezoek aan de VN in New York

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 30 januari 2018. Reactie op verzoek commissie om ambtelijke ondersteuning voor bezoek aan de VN in New York - 2018Z01401

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg over Suriname op 13 september 2017 (Kamerstuk 20361-173)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 29 januari 2018. Reactie op toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg over Suriname op 13 september 2017 - 20361-181

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over steun aan gewapende Syrische oppositie

Zaak: Overig - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 23 januari 2018. Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over steun aan gewapende Syrische oppositie - 32623-184

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verzoek Cordaid en WO=MEN, namens vier vrouwelijke Libische activisten, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 21 of 22 februari 2018.

Zaak: Brief derden - Cordaid te Den Haag - 2 februari 2018. Verzoek Cordaid en WO=MEN, namens vier vrouwelijke Libische activisten, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 21 of 22 februari 2018 - 2018Z01852

Besluit: Ontvangst in bijzondere procedure door het lid Karabulut.

Voorstel lid Van Ojik tot ontvangst in bijzondere procedure van twee landrechtenactivisten uit Brazilië en Liberia in de week van 26-31 maart. Deze landrechtactivisten zijn in Nederland op uitnodiging van Amnesty International.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A. van Ojik (GroenLinks) - 5 februari 2018.

Besluit: Ontvangst in bijzondere procedure door het lid Van Ojik.

Verzoek, namens delegatie Koerdische Democratische Coalitie in Syrië, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over laatste ontwikkelingen rondom Syrische-Koerdische stad Efrin en de Turkse invasie

Zaak: Brief derden - A. Youssef te Wageningen - 22 januari 2018. Verzoek, namens delegatie Koerdische Democratische Coalitie in Syrië, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over laatste ontwikkelingen rondom Syrische-Koerdische stad Efrin en de Turkse invasie - 2018Z00873

Besluit: Ontvangst in een bijzondere procedure door het lid Karabulut op maandag 12 februari van 12.00 tot 13.00 uur.

Verzoek om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over slachtoffers van de militaire dictatuur in Suriname

Zaak: Brief derden - N. Adama te Leiden - 22 januari 2018. Verzoek om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over slachtoffers van de militaire dictatuur in Suriname - 2018Z00918

Besluit: Ontvangst in bijzondere procedure door het lid Van Helvert.

Verzoek FAON tot aanbieding petitie m.b.t. Nagorno-Karabach.

Zaak: Brief derden - Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON) te Den Haag - 23 januari 2018. Verzoek FAON tot aanbieding petitie m.b.t. Nagorno-Karabach d.d. 27 februari 2018 - 2018Z00921

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op dinsdag 20 februari 2018.

Verzoek Kashmir Peace Council Netherlands tot aanbieding petitie 'Resolution of the Jammu and Kashmir dispute, obligations of international community'

Zaak: Brief derden - Kashmir Peace Council Netherlands te - 26 januari 2018. Verzoek Kashmir Peace Council Netherlands tot aanbieding petitie 'Resolution of the Jammu and Kashmir dispute, obligations of international community' d.d. 5 februari 2017 - 2018Z01353

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op dinsdag 13 februari om 13.45 uur.

Verzoek The Rights Forum tot aanbieding petitie m.b.t. oproep tot regeringsbeleid waarin geen plaats meer is voor relaties met bedrijven die bijdragen aan Israëls illegale kolonisering van bezet Palestijns gebied d.d. 13 februari 2018.

Zaak: Brief derden - The Rights Forum te Amsterdam - 25 januari 2018. Verzoek The Rights Forum tot aanbieding petitie m.b.t. oproep tot regeringsbeleid waarin geen plaats meer is voor relaties met bedrijven die bijdragen aan Israëls illegale kolonisering van bezet Palestijns gebied d.d. 13 februari 2018 - 2018Z01248

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op dinsdag 13 februari om 13.30 uur.