Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 30 januari 2018

Gepubliceerd: 30 januari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
Activiteitnummer: 2017A041264
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d98b6324-1f40-439f-9b48-19a6376a6958&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20cie.%20KR%20d.d.%2030%20januari%202018%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33845, 29653, 29653, 34773, 34773


Afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg januari 2018

Zaak: Overig - voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties, A. Pechtold (D66) - 15 januari 2018. Afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg januari 2018 - 33845-25

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.3
Noot: De beide commissies Kr hebben het kabinet inmiddels om een reactie verzocht.RondvraagGeen agendapunten

Inzet Koninkrijksregering voor het overleg met Venezuela op 12 januari 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 11 januari 2018. Inzet Koninkrijksregering voor het overleg met Venezuela op 12 januari 2018 - 29653-36

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van het overleg met Venezuela te Aruba op 12 januari 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 20 januari 2018. Verslag van het overleg met Venezuela te Aruba op 12 januari 2018 - 29653-37

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie inzake het verzoek van Chamber of Commerce & Industry St. Eustatius & Saba om financiële hulp voor toeristische sector

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 22 januari 2018. Reactie op verzoek commissie inzake het verzoek van Chamber of Commerce & Industry St. Eustatius & Saba om financiële hulp voor toeristische sector - 2018Z00842

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Brieven overige bewindspersonen

Kennismakingsreis Benedenwindse Eilanden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 18 januari 2018. Kennismakingsreis Benedenwindse Eilanden - 34775-IV-30

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief en bijlage over de financiële aspecten van de wederopbouw Bovenwindse eilanden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 9 januari 2018. Mededeling inzake een vertrouwelijke brief en bijlage over de financiële aspecten van de wederopbouw Bovenwindse eilanden - 34773-8

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. Ambtelijk zal worden nagegaan of dit document t.z.t. wel openbaar kan worden.

Stand van zaken met betrekking tot de wederopbouw van de Bovenwindse Eilanden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 21 december 2017. Stand van zaken met betrekking tot de wederopbouw van de Bovenwindse Eilanden - 34773-7

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over de Wederopbouw van de Bovenwindse eilanden d.d. 30 januari 2018.

Uitvoering begroting 2017 Koninkrijkrelaties

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 21 december 2017. Uitvoering begroting 2017 Koninkrijkrelaties - 34775-IV-29

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Planningsoverzicht 2018

Zaak: Stafnotitie - griffier, T.N.J. de Lange - 24 januari 2018. Stafnotitie bij het Planningsoverzicht 2018 Koninkrijksrelaties - 2018Z01046

Besluit: 1.Per e-mail inventariseren (inbreng 7 februari 2018) over welke onderwerpen fracties in 2018 de kennis- en informatiepositie op het gebied van Kr willen versterken. De planningsbrief (zie boven) kan daarbij betrokken worden.2.In de procedurevergadering van 21 februari 2018 de jaarplanning bespreken en vaststellen: dat wil zeggen de uitkomst van de email-inventarisatie en mogelijke onderwerpen die ter vergadering zijn, c.q. worden aangedragen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 21 december 2017. Planningsbrief 2018 - 34775-IV-28

Besluit: Betrekken bij de inventarisatie van de prioriteiten t.b.v. de jaarplanning (zie stafnotitie).

Technische briefing wederopbouw Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 8 december 2017. Technische briefing wederopbouw Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius - 2017Z17509

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Kennismakingsreis Bovenwindse Eilanden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 7 december 2017. Kennismakingsreis Bovenwindse Eilanden - 34775-IV-26

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over de Wederopbouw van de Bovenwindse eilanden d.d. 30 januari 2018.

Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2018

Zaak: Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 december 2017. Nota van wijziging - 34775-IV-27

Besluit: Reeds plenair afgehandeld

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 19 september 2017. Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2018 - 34775-IV

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 december 2017. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34845-IV-3

Besluit: Reeds betrokken bij de behandeling van de Najaarsnota.

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 28 november 2017. Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 34845-IV

Besluit: Reeds betrokken bij de behandeling van de Najaarsnota.