Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 31 mei 2018

Gepubliceerd: 31 mei 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie
Activiteitnummer: 2017A039136
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9ea9f9dd-c0b2-462d-90b8-36d31af95f30&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Defensie%20d.d.%2031%20mei%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 27830, 28676, 21501, 34919


Behandeling Jaarverslag ministerie van Defensie 2017

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. Belhaj (D66) - 31 mei 2018. Behandeling Jaarverslag ministerie van Defensie 2017 - 2018Z10100

Besluit: Besloten technische briefing over de inzetbaarheidsrapportage 2017 organiseren
Noot: Zie agendapunt 8.

Rondetafelgesprek speciale en geheime operaties

Zaak: Stafnotitie - griffier, T.N.J. de Lange - 25 mei 2018. Voorstel rondetafelgesprek speciale en geheime operaties - 2018Z09691

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel.4

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Defensie (X)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 16 mei 2018. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Defensie (X) - 34950-X-2

Besluit: Reeds geagendeerd voor de technische briefing Verantwoordingsonderzoek AR bij Jaarverslag Ministerie van Defensie 2017 op 24 mei 2018.
Besluit: Reeds geagendeerd voor inbreng feitelijke vragen over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 Ministerie van Defensie op 24 mei 2018.
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslag 2017 ministerie van Defensie op 20 juni 2018.UitnodigingenGeen agendapuntenWerkzaamheden van de commissie

Stafnotitie - Defensienota

Zaak: Stafnotitie - griffier, T.N.J. de Lange - 18 mei 2018. Stafnotitie - Defensienota - 2018Z09108

Besluit: Desgewenst betrokken bij notaoverleg Defensienota 2018 op 28 mei 2018.

Antwoorden op vragen commissie inzake informatievoorziening over investeringen in materieel (Kamerstuk 27830-231)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 25 mei 2018. Reactie op verzoek commissie inzake informatievoorziening over investeringen in materieel - 27830-233

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Materieel Defensie op 21 juni 2018.
Besluit: Technische briefing Materieel Defensie organiseren op 14 juni 2018.
Noot: Voorbereidende vragen kunnen gemaild worden naar cie.def@tweedekamer.nlOverig

Geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 7 en 8 juni 2018 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 24 mei 2018. Geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 7 en 8 juni 2018 te Brussel - 28676-290

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële op 30 mei 2018.

Verslag Informele Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie op 4 en 5 mei te Sofia

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 22 mei 2018. Verslag Informele Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie op 4 en 5 mei te Sofia - 21501-28-173

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EU Defensieraad op 19 juni 2018.

Slotwet Ministerie van Defensie 2017

Zaak: Begroting - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 16 mei 2018. Slotwet Ministerie van Defensie 2017 - 34950-X

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslag 2017 ministerie van Defensie op 20 juni 2018.
Besluit: Reeds geagendeerd voor inbreng feitelijke vragen Slotwet Ministerie van Defensie 2017 op 24 mei 2018.

Jaarverslag Ministerie van Defensie 2017

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 16 mei 2018. Jaarverslag Ministerie van Defensie 2017 - 34950-X-1

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslag 2017 ministerie van Defensie op 20 juni 2018.
Besluit: Reeds geagendeerd voor inbreng feitelijke vragen Jaarverslag Ministerie van Defensie 2017 op 24 mei 2018.

Jaarverslag Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) 2017

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 16 mei 2018. Jaarverslag Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) 2017 - 34775-X-108

Besluit: Reeds geagendeerd voor het gesprek met de Inspecteur Militaire Gezondheidzorg (IMG) over het Jaarverslag 2017 op 31 mei 2018.
Besluit: Agenderen voor nog te plannen wetgevingsoverleg Personeel Defensie.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 13 juni 2018 te 12.00 uur.

Jaarverslag Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK) over het jaar 2017

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 16 mei 2018. Jaarverslag Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK) over het jaar 2017 - 34775-X-107

Besluit: Reeds geagendeerd voor het gesprek met de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) over het Jaarverslag 2017 op 31 mei 2018.
Besluit: Agenderen voor nog te plannen wetgevingsoverleg Personeel Defensie.

Evaluatie Nederlandse bijdrage aan missies en operaties in 2017

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 16 mei 2018. Evaluatie Nederlandse bijdrage aan missies en operaties in 2017 - 2018Z08837

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Evaluatie missies en operaties in 2017, te plannen vóór de behandeling van de nog te ontvangen artikel 100-brieven.

Inzetbaarheidsrapportage 2017

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 16 mei 2018. Inzetbaarheidsrapportage 2017 - 34919-6

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: Besloten technische briefing organiseren.
Noot: Zie agendapunt 21.

Jaarverslag 2017 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 16 mei 2018. Jaarverslag 2017 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied - 34775-X-105

Besluit: Agenderen voor nog voor aanvang van het zomerreces te plannen algemeen overleg Kustwacht Caribisch Gebied.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 7 juni 2018 te 12.00 uur.
Noot: Op dit algemeen overleg wordt tevens het Jaarplan 2018 van de Kustwacht geagendeerd.

Integrale aanpak veiligheid en integriteit

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 16 mei 2018. Integrale aanpak veiligheid en integriteit - 34775-X-106

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij VAO Integrale aanpak veiligheid en integriteit van 25 april 2018 op 16 mei 2018.

Toestemming voor deelname aan rondetafelgesprek over de Defensienota

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 16 mei 2018. Toestemming voor deelname aan rondetafelgesprek over de Defensienota - 2018Z08856

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verduidelijking reactie op verzoek commissie inzake het mandaat voor CAO-onderhandelingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 16 mei 2018. Verduidelijking reactie op verzoek commissie inzake het mandaat voor CAO-onderhandelingen - 34775-X-118

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen wetgevingsoverleg Personeel Defensie.

Openbaarmaking resultaten RIVM-onderzoek chroom-6

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 18 mei 2018. Openbaarmaking resultaten RIVM-onderzoek chroom-6 - 34775-X-120

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake wederopbouw bovenwindse eilanden)

Zaak: Begroting - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 17 april 2018. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake wederopbouw bovenwindse eilanden) - 34937

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.