Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 17 mei 2018

Gepubliceerd: 18 mei 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie
Activiteitnummer: 2017A0391213
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=248ad024-c4e7-405e-96e6-acf49155b3c5&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Defensie%20d.d.%2017%20mei%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34919, 26488, 27830, 27830, 27830, 27830, 27830, 27830, 27830, 27830, 27830, 27830, 27830, 27830, 27830, 27830, 27830, 27830, 27830, 27830, 27830, 27830, 27830, 27830, 27830, 29924, 21501, 27925, 32761, 22054, 34919, 29924

Inhoud


Rondvraagpunt van het lid Diks om antwoorden op schriftelijke vragen inzake voorgenomen verhuizing Van Braam Houckgeestkazerne te agenderen voor algemeen overleg Materieel Defensie van 21 juni 2018.

Zaak: Schriftelijke vragen - Tweede Kamerlid, L.I. Diks (GroenLinks) - 2 mei 2018. De opties rond de verhuizing van de Van Braam Houckgeestkazerne te Doorn - 2018Z08198

Besluit: Staatssecretaris verzoeken om de schriftelijke vragen van het lid Diks uiterlijk 14 juni 2018 te beantwoorden, ter agendering voor het algemeen overleg Materieel van 21 juni 2018.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Materieel Defensie d.d. 21 juni 2018.

Verzoek NLDA - Instituut Defensie Leergangen, namens leergangdeelnemers aan Top Defensie Vorming 2017/2018, om gesprek met vaste commissie voor Defensie d.d. 27 juni 2018.

Zaak: Brief derden - Nederlandse Defensie Academie (NLDA) - Instituut Defensie Leergangen te Breda - 1 mei 2018. Verzoek NLDA - Instituut Defensie Leergangen, namens leergangdeelnemers aan Top Defensie Vorming 2017/2018, om gesprek met vaste commissie voor Defensie d.d. 27 juni 2018 - 2018Z08120

Besluit: Gesprek plannen met deelnemers Top Defensie Vorming 2017/2018 op 27 juni 2018 van 16.00-17.00 uur.Werkzaamheden van de commissie

Voorstel commissiebrief informatievoorziening F-35

Zaak: Stafnotitie - griffier, T.N.J. de Lange - 9 mei 2018. Voorstel commissiebrief informatievoorziening F-35 - 2018Z08483

Besluit: Instemmen met de in de stafnotitie voorgestelde commissiebrief aan de staatssecretaris van Defensie en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.10

Stafnotitie - EU-SIGNALERING] DEF - Algemeen overleg informele EU-defensieraad d.d. 4-5 mei 2018.

Zaak: Stafnotitie - griffier, T.N.J. de Lange - 23 april 2018. Stafnotitie - EU-SIGNALERING] DEF - Algemeen overleg informele EU-defensieraad d.d. 4-5 mei 2018 - 2018Z07852

Besluit: Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg EU Defensieraad d.d. 25 april 2018.

Fiche: Mededeling Actieplan Militaire Mobiliteit

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 9 mei 2018. Fiche: Mededeling Actieplan Militaire Mobiliteit - 2018Z08501

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EU Defensieraad van 19 juni 2018.

Reactie op verzoek commissie inzake een technische briefing over het BIT advies 'Grensverleggende IT'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 7 mei 2018. Reactie op verzoek commissie inzake een technische briefing over het BIT advies 'Grensverleggende IT' - 2018Z08394

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Advies van Bureau ICT-toetsing (BIT) over het programma Grensverleggende IT (GrIT) en reactie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 11 mei 2018. Advies van Bureau ICT-toetsing (BIT) over het programma Grensverleggende IT (GrIT) en reactie - 2018Z08548

Besluit: Reeds geagendeerd voor technische briefing Grensverleggende IT Defensie op 16 mei 2018.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg ICT op 13 juni 2018.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 23 mei 2018 te 12.00 uur.

Beantwoording vragen commissie over de Defensienota 2018 - investeren in onze mensen, slagkracht en zichtbaarheid (Kamerstuk 34919-1)

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 11 mei 2018. Beantwoording vragen commissie over de Defensienota 2018 - investeren in onze mensen, slagkracht en zichtbaarheid - 34919-7

Besluit: Agenderen voor notaoverleg Defensienota 2018 op 28 mei 2018.
Besluit: Agenderen voor rondetafelgesprek Defensienota 2018 op 24 mei 2018.9

Reactie op verzoek commissie inzake het mandaat voor CAO-onderhandelingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 9 mei 2018. Reactie op verzoek commissie inzake het mandaat voor CAO-onderhandelingen - 34775-X-103

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken Marine Kazerne Erfprins

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 9 mei 2018. Stand van zaken Marine Kazerne Erfprins - 34775-X-104

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Materieel Defensie op 21 juni 2018.

Reactie op verzoek commissie over het bericht dat de Verenigde Staten de levering van de F-35 heeft gestopt

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 9 mei 2018. Reactie op verzoek commissie over het bericht dat de Verenigde Staten de levering van de F-35 heeft gestopt - 26488-442

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toestemming voor deelname aan rondetafelgesprek over de Defensienota

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 9 mei 2018. Toestemming voor deelname aan rondetafelgesprek over de Defensienota - 2018Z08476

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De commissie besluit om FME en MARIN ook uit te nodigen voor het rondetafelgesprek Defensienota van 24 mei 2018.

Toestemming voor deelname van maximaal vijf mariniers aan een gesprek inzake de ophanden zijnde verhuizing van de Van Braam Houckgeestkazerne te Doorn naar de nieuwe Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne te Vlissingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 9 mei 2018. Toestemming voor deelname van maximaal vijf mariniers aan een gesprek inzake de ophanden zijnde verhuizing van de Van Braam Houckgeestkazerne te Doorn naar de nieuwe Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne te Vlissingen - 2018Z08478

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie om toezending bijlagen bij het onderzoeksrapport ‘voorvallen tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 7 mei 2018. Reactie op verzoek commissie om toezending bijlagen bij het onderzoeksrapport ‘voorvallen tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen’ - 34775-X-100

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg MIVD.8

Reactie op het verzoek van het lid Belhaj, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 17 april 2018, over bescherming van informanten MIVD

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 7 mei 2018. Reactie op het verzoek van het lid Belhaj, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 17 april 2018, over bescherming van informanten MIVD - 34775-X-101

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over het project ‘Vervanging mijnenbestrijdingscapaciteit’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 7 mei 2018. Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over het project ‘Vervanging mijnenbestrijdingscapaciteit’ - 27830-226

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over het project ‘ESSM Block 2: Verwerving en integratie’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 7 mei 2018. Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over het project ‘ESSM Block 2: Verwerving en integratie’ - 27830-228

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over het project ‘Verwerving Softkill Torpedo Defensiesysteem’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 7 mei 2018. Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over het project ‘Verwerving Softkill Torpedo Defensiesysteem’ - 27830-230

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over het project ‘Verwerving Combat Support Ship (CSS)’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 4 mei 2018. Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over het project ‘Verwerving Combat Support Ship (CSS)’ - 27830-213

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over het project ‘Midlife Update Fennek’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 4 mei 2018. Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over het project ‘Midlife Update Fennek’ - 27830-215

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over het project ‘Vervanging maritiem Surface-to-Surface Missile’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 4 mei 2018. Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over het project ‘Vervanging maritiem Surface-to-Surface Missile’ - 27830-217

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.7

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over het project ‘Vervanging 127 mm kanon Luchtverdedigings- en Commandofregatten’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 4 mei 2018. Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over het project ‘Vervanging 127 mm kanon Luchtverdedigings- en Commandofregatten’ - 27830-219

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Behoeftestelling van het project ‘Vervanging gevechtsuitrusting’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 7 mei 2018. Behoeftestelling van het project ‘Vervanging gevechtsuitrusting’ - 27830-232

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 24 mei 2018 te 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Materieel Defensie op 21 juni 2018.
Besluit: Agenderen voor een nog te plannen technische briefing

Project ‘Vervanging M-fregatten’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 3 mei 2018. Behoeftestelling van het project ‘Vervanging M-fregatten’ - 27830-224

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 24 mei 2018 te 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Materieel Defensie op 21 juni 2018.
Besluit: Agenderen voor een nog te plannen technische briefing

Behoeftestelling van het project ‘Verwerving Combat Support Ship (CSS)’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 3 mei 2018. Behoeftestelling van het project ‘Verwerving Combat Support Ship (CSS)’ - 27830-212

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 24 mei 2018 te 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Materieel Defensie op 21 juni 2018.
Besluit: Agenderen voor een nog te plannen technische briefing

Behoeftestelling van het project ‘Midlife Update Fennek’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 3 mei 2018. Behoeftestelling van het project ‘Midlife Update Fennek’ - 27830-214

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 24 mei 2018 te 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Materieel Defensie op 21 juni 2018.
Besluit: Agenderen voor een nog te plannen technische briefing

Behoeftestelling van het project ‘Vervanging Close-In Weapon System’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 3 mei 2018. Behoeftestelling van het project ‘Vervanging Close-In Weapon System’ - 27830-220

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 24 mei 2018 te 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Materieel Defensie op 21 juni 2018.
Besluit: Agenderen voor een nog te plannen technische briefing6

Behoeftestelling van het project ‘Midlife Update Zr.Ms. Johan de Witt’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 3 mei 2018. Behoeftestelling van het project ‘Midlife Update Zr.Ms. Johan de Witt’ - 27830-221

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 24 mei 2018 te 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Materieel Defensie op 21 juni 2018.
Besluit: Agenderen voor een nog te plannen technische briefing

Project ‘Vervanging mijnenbestrijdingscapaciteit’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 3 mei 2018. Behoeftestelling van het project ‘Vervanging mijnenbestrijdingscapaciteit’ - 27830-225

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 24 mei 2018 te 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Materieel Defensie op 21 juni 2018.
Besluit: Agenderen voor een nog te plannen technische briefing

Behoeftestelling van het project ‘Midlife Update Hydrografische Opnemingsvaartuigen’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 3 mei 2018. Behoeftestelling van het project ‘Midlife Update Hydrografische Opnemingsvaartuigen’ - 27830-222

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 24 mei 2018 te 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Materieel Defensie op 21 juni 2018.
Besluit: Agenderen voor een nog te plannen technische briefing

Behoeftestelling van het project ‘ESSM Block 2: Verwerving en integratie’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 3 mei 2018. Behoeftestelling van het project ‘ESSM Block 2: Verwerving en integratie’ - 27830-227

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 24 mei 2018 te 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Materieel Defensie op 21 juni 2018.
Besluit: Agenderen voor een nog te plannen technische briefing

Project ‘Verwerving Softkill Torpedo Defensiesysteem’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 3 mei 2018. Behoeftestelling van het project ‘Verwerving Softkill Torpedo Defensiesysteem’ - 27830-229

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 24 mei 2018 te 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Materieel Defensie op 21 juni 2018.
Besluit: Agenderen voor een nog te plannen technische briefing5

Project ‘Levensduurverlenging geïnstrumenteerde oefen- en trainingscapaciteit voor grondgebonden eenheden’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 3 mei 2018. Project ‘Levensduurverlenging geïnstrumenteerde oefen- en trainingscapaciteit voor grondgebonden eenheden’ - 27830-223

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 24 mei 2018 te 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Materieel Defensie op 21 juni 2018.
Besluit: Agenderen voor een nog te plannen technische briefing

Behoeftestelling van het project ‘Vervanging maritiem Surface-to-Surface Missile’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 3 mei 2018. Behoeftestelling van het project ‘Vervanging maritiem Surface-to-Surface Missile’ - 27830-216

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 24 mei 2018 te 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Materieel Defensie op 21 juni 2018.
Besluit: Agenderen voor een nog te plannen technische briefing

Behoeftestelling van het project ‘Vervanging 127 mm kanon Luchtverdedigings- en Commandofregatten’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 3 mei 2018. Behoeftestelling van het project ‘Vervanging 127 mm kanon Luchtverdedigings- en Commandofregatten’ - 27830-218

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 24 mei 2018 te 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Materieel Defensie op 21 juni 2018.
Besluit: Agenderen voor een nog te plannen technische briefing

Behoeftestelling van het project ‘Vervanging CBRN Detectie, Identificatie en Monitoring’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 1 mei 2018. Behoeftestelling van het project ‘Vervanging CBRN Detectie, Identificatie en Monitoring’ - 27830-211

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 24 mei 2018 te 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Materieel Defensie op 21 juni 2018.
Besluit: Agenderen voor een nog te plannen technische briefing

Behoeftestelling van het project ‘Apache Remanufacture’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 1 mei 2018. Behoeftestelling van het project ‘Apache Remanufacture’ - 27830-209

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 24 mei 2018 te 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Materieel Defensie op 21 juni 2018.
Besluit: Agenderen voor een nog te plannen technische briefing4

Informatievoorziening over investeringen in materieel

Zaak: Stafnotitie - griffier, T.N.J. de Lange - 9 mei 2018. Informatievoorziening over investeringen in materieel - 2018Z08485

Besluit: De commissie stemt in met de voorstellen in de stafnotitie.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 3 mei 2018. Informatievoorziening over investeringen in materieel - 27830-231

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Materieel Defensie op 21 juni 2018.
Besluit: Agenderen voor een nog te plannen technische briefing

Jaarverslag van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) 2017

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 26 april 2018. Jaarverslag van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) 2017 - 29924-165

Besluit: Agenderen voor gesprek MIVD op 30 mei 2018.
Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg MIVD.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 6 juni 2018 te 12.00 uur.
Noot: Het algemeen overleg MIVD wordt gepland na het (nog te plannen) rondetafelgesprek Geheime operaties.

Personeelsrapportage Defensie over 2017

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 26 april 2018. Personeelsrapportage Defensie over 2017 - 34775-X-102

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Personeel Defensie op 23 mei 2018.

Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over een stand van zaken met betrekking tot de staat van de Marine Kazerne Erfprins

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 26 april 2018. Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over een stand van zaken met betrekking tot de staat van de Marine Kazerne Erfprins - 2018Z08034

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Jaarverslag Integriteit Defensie 2017

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 23 april 2018. Jaarverslag Integriteit Defensie 2017 - 34775-X-98

Besluit: Reeds behandeld bij algemeen overleg Integrale aanpak veiligheid en integriteit op 25 april 2018.

Stand van zaken afdoening constateringen uit jaarverslag 2016 van de Inspecteur Militaire Gezondheidszorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 24 april 2018. Stand van zaken afdoening constateringen uit jaarverslag 2016 van de Inspecteur Militaire Gezondheidszorg - 34775-X-97

Besluit: Agenderen voor gesprek Jaarverslag Inspecteur Militaire Gezondheidzorg (IMG) 2017 op 31 mei 2018.
Besluit: Agenderen voor een nog te plannen wetgevingsoverleg Personeel Defensie.3

Reactie op het verzoek van het lid Emiel van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 19 april 2018, over het bericht ‘Zagen in explosief’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 25 april 2018. Reactie op het verzoek van het lid Emiel van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 19 april 2018, over het bericht ‘Zagen in explosief’ - 34775-X-99

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Geannoteerde agenda Informele Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie op 4 en 5 mei 2018 te Sofia

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 20 april 2018. Geannoteerde agenda Informele Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie op 4 en 5 mei 2018 te Sofia - 21501-28-172

Besluit: Reeds behandeld bij algemeen overleg EU Defensieraad op 25 april 2018.

Aanwijzing van de Commandant der Strijdkrachten (CDS) over inwijdingsrituelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 20 april 2018. Aanwijzing van de Commandant der Strijdkrachten (CDS) over inwijdingsrituelen - 34775-X-96

Besluit: Reeds behandeld bij algemeen overleg Integrale aanpak veiligheid en integriteit op 25 april 2018.

Voortgangsrapportage Nederlandse bijdrage in de strijd tegen ISIS

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 april 2018. Voortgangsrapportage Nederlandse bijdrage in de strijd tegen ISIS - 27925-629

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Nederlandse bijdrage aan strijd tegen ISIS.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 30 mei 2018 te 12.00 uur.

Reactie op verzoek commissie op het bericht "Duizenden Nederlandse ID-bewijzen jarenlang openbaar door datalek” van 4 april 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 18 april 2018. Reactie op verzoek commissie op het bericht "Duizenden Nederlandse ID-bewijzen jarenlang openbaar door datalek” van 4 april 2018 - 32761-116

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toestemming voor deelname aan rondetafelgesprek over de Veteranennota

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 18 april 2018. Toestemming voor deelname aan rondetafelgesprek over de Veteranennota - 2018Z07304

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.2

Verkoop materieel aan Jordanië

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 18 april 2018. Verkoop materieel aan Jordanië - 22054-294

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Materieel Defensie op 21 juni 2018.

Rapport van Royal HaskoningDHV uit 2015 over de bedrijfsveiligheid bij Defensie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 18 april 2018. Rapport van Royal HaskoningDHV uit 2015 over de bedrijfsveiligheid bij Defensie - 34919-5

Besluit: Reeds behandeld bij algemeen overleg Integrale aanpak veiligheid en integriteit op 25 april 2018.

Toestemming deelname aan technische briefing 25 april 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 19 april 2018. Toestemming deelname aan technische briefing 25 april 2018 - 2018Z07400

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie over de uitspraken van de directeur van de MIVD over pogingen van Rusland om maatschappelijke tegenstellingen in Europa uit te vergroten

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 19 april 2018. Reactie op verzoek commissie over de uitspraken van de directeur van de MIVD over pogingen van Rusland om maatschappelijke tegenstellingen in Europa uit te vergroten - 29924-163

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg MIVD.

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake wederopbouw bovenwindse eilanden)

Zaak: Begroting - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 17 april 2018. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake wederopbouw bovenwindse eilanden) - 34937

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 23 mei 2018 te 12.00 uur.
Noot: Indien er geen inbreng is: blanco verslag uitbrengen en aanmelden voor plenaire behandeling.

Toestemming voor deelname aan gesprek met slachtoffers van incidenten op de kazerne in Schaarsbergen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 13 april 2018. Toestemming voor deelname aan gesprek met slachtoffers van incidenten op de kazerne in Schaarsbergen - 2018Z06992

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over benodigde aanpassingen in de informatievoorziening over het project Verwerving F-35

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 17 april 2018. Toestemming voor deelname aan een technische briefing over benodigde aanpassingen in de informatievoorziening over het project Verwerving F-35 - 2018Z07170

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.