Besluitenlijst van de e-mailprocedure van vrijdag 10 november 2017

Gepubliceerd: 30 januari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2017A03670
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=48d27825-3489-40ba-8d4e-dccfd79d98fb&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20Format%20voor%20rondetafelgesprek%20Aanpassingsvermogen%20van%20het%20mbo-curriculum.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: