Besluitenlijst van de extra procedurevergadering van woensdag 5 juli 2017

Gepubliceerd: 6 juli 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2017A0203310
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=17c218af-23ee-4a92-b5c4-d1da05d2a76f&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%20vaste%20commissie%20voor%20Economische%20Zaken%20d.d.%205%20juli%202017.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 24095, 27838, 29697, 28165, 26643, 22112, 22112, 22112, 28165, 24095, 32637, 21501, 33009, 33529, 33529, 33529, 33529, 25422, 31510, 32849, 31305, 34723, 33835, 33835, 33835, 33835, 33037, 28625, 31389, 32670, 21501, 33576

Inhoud


Voorstel voor een technische briefing verzorgd door het ministerie van Economische Zaken en een rondetafelgesprek over (de uitgifte van) digitale laag 7

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.A.M.J. van den Berg (CDA) - 5 juli 2017. Voorstel voor een technische briefing verzorgd door het ministerie van Economische Zaken en een rondetafelgesprek over (de uitgifte van) digitale laag 7 - 2017Z09834

Besluit: Belangstelling voor een technische briefing door het ministerie van Economische Zaken over (de uitgifte van) digitale laag 7 inventariseren.
Besluit: Ten behoeve van een volgende procedurevergadering zal het lid Van den Berg een format aanleveren voor een rondetafelgesprek over (de uitgifte van) digitale laag 7.BESLOTEN GEDEELTEGeen agendapunten

Verzoek kabinetsbrief over oplossingsrichtingen voor het adresseren van de risico’s van de ingroeiverplichting voor postbedrijven

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.M. Paternotte (D66) - 3 juli 2017. Verzoek kabinetsbrief over oplossingsrichtingen voor het adresseren van de risico’s van de ingroeiverplichting voor postbedrijven - 2017Z09645

Besluit: De minister wordt ten aanzien van de ontwikkelingen op de postmarkt verzocht om:een brief over oplossingsrichtingen voor het adresseren van de risico’s voor zowel postbedrijven als werknemers van de verplichting voor postbedrijven om met minimaal 80% van de postbezorgers een arbeidsovereenkomst te hebben.artikel 9 van de Postwet 2009 niet per 1 augustus 2017 te laten vervallen en geen onomkeerbare stappen te nemen totdat het definitieve besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 13a en verder van de Postwet 2009 met de Kamer is besproken.Reeds geagendeerde/betrokken stukken Energie, Economie en InnovatieGeen agendapuntenRondvraag Energie, Economie en Innovatie

Voortgang Nota Mobiele Communicatie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 juli 2017. Voortgang Nota Mobiele Communicatie - 24095-418

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Telecommunicatie.Overige stukken Economie en Innovatie

Tweede voortgangsrapportage Retailagenda

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 juli 2017. Tweede voortgangsrapportage Retailagenda - 27838-25

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en innovatie.9

Kapitaalstorting InnovationQuarter

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 juni 2017. Kapitaalstorting InnovationQuarter - 29697-36

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voortgang Invest-NL

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 juni 2017. Voortgang Invest-NL - 28165-269

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Snel internet in het buitengebied

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 juli 2017. Ontwikkelingen omtrent snel internet in het buitengebied - 26643-479

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Telecommunicatie.

Fiche: Verordening generieke onderzoeksbevoegdheid

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 9 juni 2017. Fiche: Verordening generieke onderzoeksbevoegdheid - 22112-2358

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg op 10 juli 2017 ter voorbereiding van de Raad voor Concurrentievermogen en Telecomraad (informeel) op 17 en 18 juli 2017.

Fiche: Verordening voor het creëren van een Single Digital Gateway

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 9 juni 2017. Fiche: Verordening voor het creëren van een Single Digital Gateway - 22112-2359

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg op 10 juli 2017 ter voorbereiding van de Raad voor Concurrentievermogen en Telecomraad (informeel) op 17 en 18 juli 2017.

Fiche: SOLVIT-actieplan

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 9 juni 2017. Fiche: SOLVIT-actieplan - 22112-2357

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg op 10 juli 2017 ter voorbereiding van de Raad voor Concurrentievermogen en Telecomraad (informeel) op 17 en 18 juli 2017.

Uitstel toezending informatie over de stand van zaken Invest-NL

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 juni 2017. Uitstel toezending informatie over de stand van zaken Invest-NL - 28165-268

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.8

Maatregelen tegen ongewenste premium sms-diensten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 juni 2017. Maatregelen tegen ongewenste premium sms-diensten - 24095-417

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Telecommunicatie.

Voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 juni 2017. Voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020 - 32637-285

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en innovatie.

Verslag van de Telecomraad van 9 juni 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 juni 2017. Verslag van de Telecomraad van 9 juni 2017 - 21501-33-658

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg op 10 juli 2017 ter voorbereiding van de Raad voor Concurrentievermogen en Telecomraad (informeel) op 17 en 18 juli 2017.

Afsluitende brief inzake programma toekomstbestendige wetgeving

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 juni 2017. Afsluitende brief inzake programma toekomstbestendige wetgeving - 33009-42

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling (onderdeel energie, economie en innovatie).
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en innovatie.

Schadeprotocol Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 juni 2017. Schadeprotocol Groningen - 33529-357

Besluit: Betrokken bij het debat over de schadeafhandeling in Groningen.Overige stukken EnergieGeen agendapuntenStukken regering Economie en Innovatie

Reactie op verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 juni 2017, over de toegenomen aardbevingsdreiging bij Ten Boer en Hoogezand

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 juni 2017. Reactie op verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 juni 2017, over de toegenomen aardbevingsdreiging bij Ten Boer en Hoogezand - 33529-358

Besluit: Betrokken bij het debat over de schadeafhandeling in Groningen.7

Reactie op verzoek commissie op het rapport 'Groningen gas: The costs of not keeping it in the ground'

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 juni 2017. Reactie op verzoek commissie op het rapport 'Groningen gas: The costs of not keeping it in the ground' - 33529-356

Besluit: Betrokken bij het debat over de schadeafhandeling in Groningen.

Kabinetsreactie evaluatie van Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake aardbevingsrisico’s Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 juni 2017. Kabinetsreactie evaluatie van Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake aardbevingsrisico’s Groningen - 33529-355

Besluit: Betrokken bij het debat over de schadeafhandeling in Groningen.

Eindrapport hoogambtelijke werkgroep nucleair landschap

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 juli 2017. Eindrapport hoogambtelijke werkgroep nucleair landschap - 25422-203

Besluit: Nadere informatie afwachten.

Aanpak tenders windenergie op zee

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 juni 2017. Aanpak tenders windenergie op zee - 2017Z09283

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Energie.
Besluit: Er zal een rappelbrief worden gestuurd inzake de kabinetsreactie op de uitvoering van de motie Agnes Mulder c.s. (Kamerstuk 32 813, nr. 143) over het vereenvoudigen van deelname van burgers aan duurzame energieprojecten.

Stand van zaken CCS (carbon capture and storage)-project ROAD (Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 juni 2017. Stand van zaken CCS (carbon capture and storage)-project ROAD (Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject) - 31510-67

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Energie.

Invulling van twee toezeggingen gedaan tijdens het debat over mijnbouw van 15 februari 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 juni 2017. Invulling van twee toezeggingen gedaan tijdens het debat over mijnbouw van 15 februari 2017 - 32849-113

Besluit: Betrokken bij het debat over de schadeafhandeling in Groningen.6

Voortgang elektrisch vervoer

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 juni 2017. Voortgang elektrisch vervoer - 31305-231

Besluit: Controversieel verklaren.

34723 Nota van wijziging inzake Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 juni 2017. Nota van wijziging - 34723-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Stukken regering Energie
Gerelateerde kamerstukken: 34723-5

Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (evaluatie WION en regeling bevoegde rechter)

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 juni 2017. Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (evaluatie WION en regeling bevoegde rechter) - 34745

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 7 september 2017.

Regels over de informatie-uitwisseling betreffende bovengrondse en ondergrondse infrastructuur van netten en netwerken ter voorkoming van graafschade en ter bevordering van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid, alsmede wijziging van de Telecommunicatiewet ter bevordering van medegebruik van fysieke infrastructuur en van de gecoördineerde aanleg van civiele werken (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken)

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 juni 2017. Regels over de informatie-uitwisseling betreffende bovengrondse en ondergrondse infrastructuur van netten en netwerken ter voorkoming van graafschade en ter bevordering van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid, alsmede wijziging van de Telecommunicatiewet ter bevordering van medegebruik van fysieke infrastructuur en van de gecoördineerde aanleg van civiele werken (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken) - 34739

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 7 september 2017.

Kennisgeving interparlementaire EU-bijeenkomsten voor de tweede helft van 2017

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 14 juni 2017. Kennisgeving Interparlementaire EU bijeenkomsten voor de tweede helft van 2017 - 2017Z08266

Besluit: Ter informatie.AGENDAPUNTEN ENERGIE, ECONOMIE EN INNOVATIEBrievenlijst Energie, Economie en Innovatie nrs. 6 t/m 17 (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)5

Overzicht (dertigleden) debatten

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 29 juni 2017. Overzicht (dertigleden)debatten - 2017Z04156

Besluit: Ter informatie.

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 29 juni 2017. Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken - 2017Z09312

Besluit: Conform voorstel.

Stafnotitie Introductie nieuwe werkwijze commissie; jaarplanning

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 29 juni 2017. Nieuwe werkwijze commissie; jaarplanning - 2017Z09380

Besluit: De bewindspersoon zal worden verzocht:in de tweede helft van de maand augustus een overzicht aan de Kamer te verstrekken van de stukken welke zij voornemens zijn nog dit jaar naar de Kamer te sturen, en om dat overzicht te actualiseren kort voordat het desbetreffende begrotingshoofdstuk plenair in de Kamer wordt behandeld;voor de behandeling van de begroting eenzelfde overzicht te verstrekken voor het jaar 2018, voor zover mogelijk.

34730-XIII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 juni 2017. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34730-XIII-3

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de suppletoire begroting, samenhangende met de Voorjaarsnota.

Verzoek om een nieuwe datum te zoeken voor het werkbezoek over een 'Reis door de voedselketen' met de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), LTO Nederland en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 5 juli 2017. Verzoek om een nieuwe datum te zoeken voor een werkbezoek op uitnodiging van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), LTO Nederland en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) over een 'Reis door de voedselketen' - 2017Z09821

Besluit: Er zal een nieuwe datum worden gezocht, waarna de belangstemming voor deelname opnieuw wordt geïnventariseerd.4

Verzoek om het algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn kort na het zomerreces te plannen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.J. Grashoff (GroenLinks) - 5 juli 2017. Verzoek om het algemeen overleg zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn kort na het zomerreces te plannen - 2017Z09804

Besluit: Het algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn zal kort na het zomerreces worden ingepland, bij voorkeur in de tweede week van september.

Voorstel voor een gesprek met The Caring Vets over het dierenwelzijn in de veehouderij, voorafgaand aan het plenair debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 3 juli 2017. Voorstel voor een gesprek met de groep dierenartsen (Caring Vets) over het dierenwelzijn in de veehouderij - 2017Z09573

Besluit: Met het voorstel wordt niet ingestemd.Reeds geagendeerde/betrokken stukken Landbouw, Natuur en VisserijGeen agendapuntenRondvraag Landbouw, Natuur en Visserij

Conceptprogramma rondetafelgesprek over de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden op 14 september 2017 van 14.00 tot 17.00 uur

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 29 juni 2017. Conceptprogramma rondetafelgesprek over de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden op 14 september 2017 van 14.00 tot 17.00 uur - 2017Z09399

Besluit: Het programma wordt ongewijzigd vastgesteld.

Advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) over het programma ‘Blik op NVWA’ van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 juni 2017. Beantwoording vragen commissie over het advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) over het programma ‘Blik op NVWA’ van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit - 33835-59

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg NVWA.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 mei 2017. Advies van Bureau ICT-toetsing (BIT) over het programma ‘BLIK op NVWA’ van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit - 33835-57

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg NVWA.

Zesde voortgangsrapportage Plan van aanpak NVWA

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 29 juni 2017. Antwoorden op vragen van de commissie over de 6e voortgangsrapportage plan van aanpak NVWA - 33835-60

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg NVWA.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 15 mei 2017. 6e voortgangsrapportage plan van aanpak NVWA - 33835-56

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg NVWA.

Definitieve fosfaat- en stikstofproductie 2016

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 30 juni 2017. Definitieve fosfaat- en stikstofproductie 2016 - 33037-218

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad, met als inbrengdatum maandag 10 juli 2017 (in het zomerreces).
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Rapport "Doorontwikkeling van de precisielandbouw in Nederland"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 3 juli 2017. Rapport "Doorontwikkeling van de Precisielandbouw in Nederland" - 34550-XIII-137

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Landbouw.

Modernisering en vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 3 juli 2017. Modernisering en vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid - 28625-247

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad met als inbrengdatum maandag 10 juli 2017.
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Landbouw.

Afschrift antwoord op brief van Comité Dierennoodhulp m.b.t. het RDA-advies 'Hondenbeten aan de kaak gesteld'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 29 juni 2017. Afschrift antwoord op brief van Comité Dierennoodhulp m.b.t. RDA advies "Hondenbeten aan de kaak gesteld" - 2017Z09357

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Dierenwelzijn.2

Reactie op verzoek van de commissie op de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven over de positieflijst en om geen onomkeerbare stappen te zetten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 22 juni 2017. Reactie op verzoek commissie op de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven over de positieflijst en om geen onomkeerbare stappen te zetten - 31389-153

Besluit: Controversieel verklaren.
Gerelateerde kamerstukken: 31389-15

Informatie over de volgende partiële herziening van het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 28 juni 2017. Informatie over de volgende partiële herziening van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) - 32670-117

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

Verslag Landbouw- en Visserijraad van 12 juni 2017.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 27 juni 2017. Verslag Landbouw- en Visserijraad van 12 juni 2017 - 21501-32-1030

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad, met als inbrengdatum 10 juli 2017 (in het zomerreces).

Het meten van natuurdoelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 27 juni 2017. Het meten van natuurdoelen - 33576-111

Besluit: Nadere informatie over de monitoring van kwalitatieve natuurdoelen in de derde voortgangsrapportage natuur afwachten.
Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht aan te geven wanneer de derde voortgangsrapportage natuur inclusief de nadere informatie over de monitoring van kwalitatieve natuurdoelen aan de Kamer aangeboden wordt.

Uitnodiging Gemeente Almere en partners van de Floriade voor werkbezoek aan toekomstig Floriadeterrein

Zaak: Brief derden - Gemeente Almere te Almere - 20 juni 2017. Uitnodiging Gemeente Almere, namens partners van de Floriade, voor werkbezoek aan toekomstig Floriadeterrein - 2017Z09140

Besluit: Inventariseren of er voldoende belangstelling is voor deelname aan het werkbezoek.

Uitnodiging Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) voor werkbezoek

Zaak: Brief derden - Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) te Zegveld - 26 juni 2017. Uitnodiging VIC voor werkbezoek - 2017Z09044

Besluit: Inventariseren of er voldoende belangstelling is voor deelname aan het werkbezoek.