Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 12 september 2017

Gepubliceerd: 14 september 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2017A0130225
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=6d30d5c7-54ec-4854-83ec-00a550adb0bc&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vaste%20commissie%20voor%20Economische%20Zaken%20op%2012%20september%202017%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 21501, 21501, 22112, 25268, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 32637, 31490, 32637, 33009, 25087, 25087, 29502, 29502, 29502, 24036, 32637, 33910, 29826, 22112, 32813, 30196, 31239, 31239, 31239, 31239, 33529, 33529, 33529, 33529, 29023, 34777, 34778, 24095, 24095, 34627, 22112, 21501, 21501, 21501, 26991, 26991, 26991, 26991, 26991, 28973, 34313, 34295, 33576, 28625, 31710, 28625, 28625, 21501, 21501, 21501, 29842, 21501, 25883, 31532, 31532, 32336, 28286, 33576, 32670, 33576, 22112, 33576, 33576, 33576, 32670, 30196, 25268, 27924, 32813, 32637, 29664, 29684, 32266, 29683, 29683, 27858, 27858, 27858, 27858, 27858, 27858, 33037, 34532, 33037, 33037, 33037, 28286, 28286, 27858

Inhoud


Geannoteerde Agenda informele Energieraad 20 september 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 september 2017. Geannoteerde Agenda informele Energieraad 20 september 2017 - 21501-33-663

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng schriftelijk overleg op 11 september 2017 t.v.v. de Energieraad (informeel) op 20 september 2017.

Verslag van de Energieraad van 26 juni 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 juli 2017. Verslag van de Energieraad van 26 juni 2017 - 21501-33-660

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 11 september 2017 ter voorbereiding van de Energieraad (informeel) op 20 september 2017.

Geannoteerde agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen op 25 juli 2017 in Tallinn, Estland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 12 juli 2017. Geannoteerde agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen op 25 juli 2017 in Tallinn, Estland - 21501-30-408

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 17 juli 2017 ter voorbereiding van de Informele Raad voor Concurrentievermogen (Onderzoek) op 24 en 25 juli 2017.

Geannoteerde Agenda informele Raad voor Concurrentievermogen en Telecom

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 juli 2017. Geannoteerde Agenda Informele Bijeenkomst van Ministers verantwoordelijk voor Concurrentievermogen en Telecom, op 17 en 18 juli 2017 in Tallinn - 21501-30-407

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 11 juli 2017 ter voorbereiding van de Raad voor Concurrentievermogen en Telecomraad (informeel) op 17 en 18 juli 2017.

Verzoek van het lid van den Berg om een rondetafelgesprek te organiseren over de digitalisering van etherradio en de daarmee verbonden uitgifte van DAB-frequentieruimte.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.A.M.J. van den Berg (CDA) - 7 september 2017. Verzoek van het lid van den Berg om een rondetafelgesprek te organiseren over de digitalisering van etherradio en de daarmee verbonden uitgifte van DAB-frequentieruimte. - 2017Z11631

Besluit: Er zal een rondetafelgesprek worden georganiseerd, bij voorkeur nog voor de technische briefing op 1 november 2017 over de uitgifte van digitale laag 7; aan de leden zal worden verzocht suggesties voor uit te nodigen personen/organisaties in te dienen.Reeds geagendeerde/betrokken stukken Energie, Economie en Innovatie

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over beantwoording nadere vragen voortgang Invest-NL

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 september 2017. Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over beantwoording nadere vragen voortgang Invest-NL - 2017Z11480

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Overige stukken Economie en Innovatie23

Fiche: Verordening bruto nationaal inkomen (BNI)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 1 september 2017. Fiche: Verordening bruto nationaal inkomen (BNI) - 22112-2382

Besluit: De commissie voor Financien verzoeken de behandeling over te nemen.

Evaluatieonderzoek Centraal Bureau voor de Statistiek 2010-2015

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 september 2017. Evaluatieonderzoek Centraal Bureau voor de Statistiek 2010-2015 - 25268-148

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 25 juli 2017 in Tallinn, Estland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 21 augustus 2017. Verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 25 juli 2017 in Tallinn, Estland - 21501-30-413

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg op 11 oktober 2017 ter voorbereiding van de Raad voor Concurrentievermogen (formeel) op 17 oktober 2017.

Verslag van de Informele Bijeenkomst van Ministers verantwoordelijk

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 augustus 2017. Verslag van de Informele Bijeenkomst van Ministers verantwoordelijk voor Concurrentievermogen en Telecom van 17 en 18 juli 2017 - 21501-30-411

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg op 11 oktober 2017 ter voorbereiding van de Raad voor Concurrentievermogen (formeel) op 17 oktober 2017.

Verslag van het schriftelijk overleg over de informele Raad voor Concurrentievermogen van 25 juli 2017 (Kamerstuk 21501-30, nr. 408)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 augustus 2017. Antwoorden op vragen van de commissie over de geannoteerde agenda informele Raad voor Concurrentievermogen 25 juli 2017 - 21501-30-412

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van het schriftelijk overleg over de informele Raad voor Concurrentievermogen van 25 juli 2017.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 19 juli 2017. Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen op 25 juli 2017 in Tallinn, Estland - 21501-30-410

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van het schriftelijk overleg over de informele Raad voor Concurrentievermogen en Telecom van 17 en 18 juli 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 juli 2017. Antwoorden op vragen van de commissie over de geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van ministers van 17 en 18 juli 2017 in Tallinn - 21501-30-409

Besluit: Betrekken bij het debat over het verslag van het schriftelijke overleg (VSO) over de informele Raad voor Concurrentievermogen en Telecom van 17 en 18 juli 2017.

Evaluatie Topsectorenaanpak

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 juli 2017. Evaluatie Topsectorenaanpak - 32637-289

Besluit: Controversieel verklaren.

Monitor betaaltermijnen overheid in het jaar 2016

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 juli 2017. Monitor betaaltermijnen overheid in het jaar 2016 - 31490-226

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering.

Permanente openstelling BMKB-regeling voor niet-banken

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 juli 2017. Permanente openstelling BMKB voor niet-banken - 32637-286

Besluit: Controversieel verklaren.

Advies van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie over WTI-diplomatie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 juli 2017. Advies van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie over WTI-diplomatie - 33009-43

Besluit: Nadere informatie afwachten.

Reactie naar aanleiding van moties ingediend bij het debat over belastingafspraken met multinationals (Kamerstuk 25087, nr. 164 en Kamerstuk 25087, nr. 168)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 juli 2017. Reactie naar aanleiding van moties ingediend bij het debat over belastingafspraken met multinationals (Kamerstuk 25087-164 en 2508. 7-168) - 25087-178

Besluit: Nadere informatie afwachten.

Reactie op de plannen van Sandd ten aanzien van de Universele Postdienst (UPD)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 augustus 2017. Reactie op de plannen van Sandd ten aanzien van UPD - 29502-142

Besluit: Nadere informatie afwachten.

Vervallen artikel 9 Postwet 2009.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 juli 2017. Vervallen artikel 9 Postwet 2009 - 29502-141

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Analyse toekomst postmarkt

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 juli 2017. Analyse toekomst postmarkt - 29502-140

Besluit: Nadere informatie afwachten.
Besluit: De minister zal worden verzocht de door de commissie bij brief d.d. 5 juli 2017 gevraagde oplossingsrichtingen voor het adresseren van de risico’s voor zowel postbedrijven als werknemers van de verplichting voor postbedrijven om met minimaal 80% van de postbezorgers een arbeidsovereenkomst te hebben, uiterlijk 20 september aan de Kamer te doen toekomen.

Technische briefing over uitgifte van digitale laag 7

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 augustus 2017. Technische briefing over uitgifte van digitale laag 7 - 2017Z10923

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toestemming technische briefing Agentschap Telecom20

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 juli 2017. Toestemming technische briefing Agentschap Telecom - 2017Z10188

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toezeggingen over Big data, richtlijnvoorstel versterking bevoegdheden mededingingsautoriteiten en verhouding grote en kleine partijen op markten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 juli 2017. Toezeggingen over Big data, richtlijnvoorstel versterking bevoegdheden mededingingsautoriteiten en verhouding grote en kleine partijen op markten - 24036-418

Besluit: Controversieel verklaren.

De fundamentele kennisbasis metrologie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 juli 2017. De fundamentele kennisbasis metrologie - 32637-288

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en innovatie

Stand van vereffening PBO (Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie) periode 2015-2016

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 juli 2017. Stand van vereffening PBO (Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie) periode 2015-2016 - 33910-27

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Landbouw.
Gerelateerde kamerstukken: 33910-27

Uitwerking bedenktijd bij vijandige overnames en aandeelhoudersactivisme

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 juli 2017. Uitwerking bedenktijd bij vijandige overnames en aandeelhoudersactivisme - 29826-83

Besluit: Nadere informatie afwachten.

Verzoek van het lid Van Tongeren een brief te vragen over de

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 12 september 2017. Verzoek van het lid Van Tongeren een brief te vragen over de verhouding gas- en olie winning en handhaving door het SODM naar aanleiding een toenemende reeks ingrepen en uitspraken van de rechter en na ontvangst van de brief algemeen overleg te voeren. - 2017Z11870

Besluit: De minister zal worden verzocht de Kamer een brief te doen toekomen over de verhouding gas- en oliewinning en de handhaving door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) naar aanleiding van een toenemende reeks ingrepen en uitspraken van de rechter, zoals bijvoorbeeld http://www.rtvnoord.nl/nieuws/182917/NAM-mag-geen-extra-gas-opslaan-bij-Langelo.Stukken regering Economie en Innovatie

Verzoek van het lid Agnes Mulder (CDA) om de minister van Economische Zaken een reactie te vragen op het bericht ‘SODM dreigt NAM met boete wegens productieoverschrijding’ (Energeia, 8 augustus 2017)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 10 augustus 2017. Verzoek van het lid Agnes Mulder om de minister van Economische Zaken een reactie te vragen op het bericht van 8 augustus 2017 in Energeia ‘SODM dreigt NAM met boete wegens productieoverschrijding’. - 2017Z10760

Besluit: De minister van Economische Zaken zal worden verzocht een reactie te geven op het bericht van 8 augustus 2017 in Energeia ‘SODM dreigt NAM met boete wegens productieoverschrijding’.

Fiche: Mededeling EU-bijdrage aan hervormd ITER-project

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 21 juli 2017. Fiche: Mededeling EU-bijdrage aan hervormd ITER-project - 22112-2376

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen op 11 oktober 2017 van 13.30 tot 15.00 uur.

Uitstel beantwoording commissiebrief 'Uitvoering motie van het lid Agnes Mulder c.s. over deelname van burgers aan energieprojecten vereenvoudigen' (Kamerstuk 32813-143)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 juli 2017. Uitstel beantwoording commissiebrief 'Uitvoering motie van het lid Agnes Mulder c.s. over deelname van burgers aan energieprojecten vereenvoudigen' (Kamerstuk 32813-143) - 30196-554

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beantwoording verzoek van de commissie over de binnengekomen zienswijze op het ontwerpbesluit aangaande aanvraag omgevingsvergunning voor locatie ‘De Wijk-100’

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 juli 2017. Reactie op verzoek van de commissie over de binnengekomen zienswijze op het ontwerpbesluit aangaande aanvraag omgevingsvergunning voor locatie ‘De Wijk-100’ - 2017Z10194

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Resultaten voorjaarsronde SDE+ 201718

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 september 2017. Resultaten voorjaarsronde SDE+ 2017 - 31239-264

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Energie.

Tweede openstelling SDE+ 2017

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 juli 2017. Tweede openstelling SDE+ 2017 - 31239-261

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Energie.

Vervolg salderingsregeling

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 juli 2017. Vervolg salderingsregeling - 31239-263

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Energie.

Reactie op brief inzake wijzigingen in ISDE-subsidie per 1 juli 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 juli 2017. Reactie op brief inzake wijzigingen in ISDE-subsidie per 1 juli 2017 - 31239-262

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Energie.

Jaarverslag Staatstoezicht op de Mijnen 2016

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 september 2017. Jaarverslag Staatstoezicht op de Mijnen 2016 - 34550-XIII-140

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Mijnbouw.

Groningen Erfgoedprogramma 2017-2021

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 augustus 2017. Groningen Erfgoedprogramma 2017-2021, visie op erfgoed in het aardbevingsgebied - 33529-382

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Mijnbouw.

Stand van zaken omtrent het afwijzen van schades in Emmen en reactie op het verzoek van het lid Grashoff over review Technische commissie bodembeweging m.b.t. deze schades

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 juli 2017. Stand van zaken omtrent het afwijzen van schades in Emmen en reactie op het verzoek van het lid Grashoff over review Technische commissie bodembeweging m.b.t. deze schades - 33529-377

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Mijnbouw.

Beoordeling SodM van het Meet- en regelprotocol Groningen17

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 juli 2017. Beoordeling SodM van het Meet- en regelprotocol Groningen - 33529-359

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Mijnbouw.

Addendum op het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017-2021 (MJP) van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 juli 2017. Addendum op het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017-2021 (MJP) van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) - 33529-381

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Mijnbouw.
Besluit: Op het moment dat de commissie besluit het algemeen overleg Mijnbouw te willen plannen, zal een overzicht van de onderliggende stukken voor de eerstvolgende procedurevergadering worden geagendeerd met het oog op een eventuele splitsing.

Voorkeursalternatief voor hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost (Rilland-Tilburg)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 juli 2017. Voorkeursalternatief voor hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost (Rilland-Tilburg) - 29023-217

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Energie.
Besluit: Op het moment dat de commissie besluit het algemeen overleg Energie te willen plannen, zal een overzicht van de onderliggende stukken voor de eerstvolgende procedurevergadering worden geagendeerd met het oog op een eventuele splitsing.

Protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen); Brussel, 21 mei 2014.

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 7 september 2017. Protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen); Brussel, 21 mei 2014 - 34777-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 7 september 2017. Protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), wat betreft de oppositie en de invoering van een administratieve procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring van merken; Brussel, 16 december 2014 - 34778-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Ontwerpbesluit veiling extra digitaal spectrum in laag 4

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 juli 2017. Antwoorden op vragen commissie over Kennisgeving ontwerpbesluit veiling extra digitaal spectrum in laag 4 - 24095-419

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: De minister zal worden verzocht met betrekking tot de (wijze van) uitgifte van vergunningen digitale radio-omroep DAB+ laag 7 geen onomkeerbare stappen te nemen. Tevens zal de minister worden verzocht de Kamer te informeren over het overleg met betrokken partijen over de wijze van uitgifte van de digitale laag 7.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 mei 2017. Kennisgeving ontwerpbesluit veiling extra digitaal spectrum in laag 4 - 24095-413

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor 2018)

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 augustus 2017. Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor 2018) - 34762

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 21 september 2017 te 14.00 uur.
Besluit: Het voornemens is blanco verslag uit te brengen en het wetsvoorstel als hamerstuk voor plenaire behandeling aan te melden.

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport inzake amendementen van het lid Jan Vos bij het Voorstel van wet tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet (voortgang energietransitie) (Kamerstuk 34627)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 juli 2017. Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport inzake amendementen van het lid Jan Vos bij het Voorstel van wet tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet (voortgang energietransitie) - 34627-14

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34627-14

Regels voor de terugvordering van staatssteun (Wet terugvordering staatssteun)

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 juli 2017. Regels voor de terugvordering van staatssteun (Wet terugvordering staatssteun) - 34753

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op donderdag 12 oktober 2017 te 12.00 uur.

Uitnodiging MARS Nederland voor werkbezoek aan fabriek in Veghel d.d. 13 oktober 2017.

Zaak: Brief derden - MARS Nederland te Veghel - 5 september 2017. Uitnodiging MARS Nederland voor werkbezoek aan fabriek in Veghel d.d. 13 oktober 2017 - 2017Z11476

Besluit: Inventariseren of er voldoende belangstelling is voor deelname aan het werkbezoek.

Verzoek UNETO-VNI tot aanbieding rapport m.b.t. ontwikkelingen in technische installatiebranche industrie

Zaak: Brief derden - UNETO-VNI te Zoetermeer - 4 september 2017. Verzoek UNETO-VNI tot aanbieding rapport m.b.t. ontwikkelingen in technische installatiebranche industrie - 2017Z11427

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op dinsdag 3 oktober 2017.

Uitnodiging OECD voor 'Global Parliamentary Network Meeting' d.d. 11-12 oktober 2017.

Zaak: Brief derden - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) te Paris - 27 juli 2017. Uitnodiging OECD voor 'Global Parliamentary Network Meeting' d.d. 11-12 oktober 2017 - 2017Z10747

Besluit: Overlaten aan individuele leden.

Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Financiën over de

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, P.J. Duisenberg (VVD) - 31 augustus 2017. Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2018 in de commissies - 2017Z11245

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over het onderdeel Economie en Innovatie vastgesteld op 28 september 2017.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over het onderdeel Landbouw en Natuur vastgesteld op 5 oktober 2017.
Besluit: De commissie besluit dit jaar geen wetgevingsoverleg(gen) te voeren.
Besluit: De leden Van der Berg (CDA) en Weverling (VVD) worden als rapporteurs aangewezen.
Besluit: Na ommekomst van de brief van de Algemene Rekenkamer bij de begroting zal een besluit worden genomen over een technische briefing door de Algemene Rekenkamer.AGENDAPUNTEN ENERGIE, ECONOMIE EN INNOVATIEBrievenlijst Energie, Economie en Innovatie nrs. 62 t/m 94 (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)Uitnodigingen Energie, Economie en Innovatie
Noot: Beantwoording ministerie: uiterlijk 20 oktober 2017.
Noot: Beantwoording ministerie: uiterlijk 3 november 2017.

Overzicht (dertigleden)debatten

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 24 augustus 2017. Overzicht (dertigleden)debatten en aangemelde wetsvoorstellen - 2017Z04156

Besluit: Ter informatie.

Afschrift van het Koninklijk besluit over het verlenen van ontslag aan ir. M.H.P. van Dam als staatssecretaris van Economische Zaken

Zaak: Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte (VVD) - 1 september 2017. Afschrift van het Koninklijk besluit over het verlenen van ontslag aan ir. M.H.P. van Dam als staatssecretaris van Economische Zaken - 34550-XIII-139

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Lijst met EU-voorstellen

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 24 augustus 2017. Lijst met EU-voorstellen - 2017Z11070

Besluit: Conform voorstellen.

Kwartaaloverzicht Europese consultaties op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 juli 2017. Kwartaaloverzicht Europese consultaties op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken - 22112-2373

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verzoek van het lid Grashoff (GroenLinks) de minister van Economische Zaken te verzoeken om een reactie op het bericht dat er opnieuw dieren ernstig zijn mishandeld in Belgische slachthuizen en om daarbij expliciet in te gaan op het gegeven dat handhaving in België structureel niet op orde is.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.J. Grashoff (GroenLinks) - 12 september 2017. Verzoek van het lid Grashoff de minister van Economische Zaken te vragen te reageren op het bericht dat er opnieuw dieren ernstig zijn mishandeld in Belgische slachthuizen en om in deze reactie ook expliciet in te gaan dat handhaving in België structureel niet op orde is. - 2017Z11907

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd. De minister zal tevens worden gevraagd in te gaan op de vraag hoe de Europese Commissie omgaat met de handhaving in Europese lidstaten.GEZAMENLIJKE AGENDAPUNTEN LANDBOUW, NATUUR EN VISSERIJ EN ENERGIE, ECONOMIE EN INNOVATIE

Verzoek van het lid Grashoff het rapport WUR ‘De weg naar duurzame populaties weidevogels’ naar de kamer te zenden, inclusief een begeleidende brief met reactie op uitkomsten van het rapport en over de brief algemeen overleg te voeren

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.J. Grashoff (GroenLinks) - 12 september 2017. Verzoek van het lid Grashoff het rapport WUR ‘De weg naar duurzame populaties weidevogels’ naar de kamer te zenden, inclusief een begeleidende brief met reactie op uitkomsten van het rapport en over de brief algemeen overleg te voeren - 2017Z11957

Besluit: De minister wordt verzocht het rapport ‘De weg naar duurzame populaties weidevogels’ van de WUR naar de Kamer te zenden, inclusief een begeleidende brief met reactie op uitkomsten van het rapport.
Besluit: De te ontvangen kabinetsreactie en het rapport worden geagendeerd voor het te zijner tijd met het nieuwe kabinet te voeren algemeen overleg Natuur.13

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad (informeel) van 3 t/m 5 september 2017.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 25 augustus 2017. Geannoteerde agenda informele Landbouwraad van 3 t/m 5 september 2017 - 21501-32-1038

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg ter voorbereiding op de Landbouw- en Visserijraad van 3 t/m 5 september 2017, met als inbrengdatum 28 augustus 2017.

Verslag Landbouw- en Visserijraad van 17 en 18 juli 2017 te Brussel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 17 augustus 2017 Verslag Landbouw- en Visserijraad van 17 en 18 juli 2017 te Brussel - 21501-32-1036

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad op 28 augustus 2017.

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 17 en 18 juli 2017.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 7 juli 2017. Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 17 en 18 juli 2017 - 21501-32-1032

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg ter voorbereiding op de Landbouw- en Visserijraad van 17 en 18 juli 2017, met als inbrengdatum 7 juli 2017.

Stand van zaken 'fipronil in eieren'12

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 augustus 2017 Stand van zaken 'fipronil in eieren' - 26991-489

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Fipronil in eieren op 24 augustus 2017.

Verslag van het schriftelijk overleg over fipronil in eieren

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 augustus 2017. Antwoorden op vragen commissie over fipronil in eieren - 26991-488

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Fipronil in eieren op 25 augustus 2017.

Fipronil in eieren: reactie op uitlatingen Belgische overheid

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 augustus 2017. Fipronil in eieren: reactie op uitlatingen Belgische overheid - 26991-487

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Fipronil in eieren op 25 augustus 2017.

Fipronil in eieren

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 augustus 2017. Fipronil in eieren - 26991-486

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Fipronil in eieren met als inbrengdatum 7 augustus 2017 en voor het algemeen overleg Fipronil in eieren op 24 augustus 2017.

Onderzoek naar fipronil in eieren

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 september 2017. Onderzoek naar fipronil in eieren - 26991-491

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Onderzoek naar fipronil in eieren met als inbrengdatum maandag 11 september 2017.

Verzoek van de leden Ouwehand (PvdD) en Geurts (CDA) om een rondetafelgesprek over dierenwelzijn en de rol van de dierenarts te organiseren

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 7 september 2017. Verzoek van het lid Ouwehand, mede namens het lid Geurts om een rondetafelgesprek over dierenwelzijn en de rol van de dierenarts te organiseren. - 2017Z11629

Besluit: Er zal een rondetafelgesprek worden georganiseerd voorafgaand aan het debat over het bericht dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen; aan de leden zal worden verzocht aanvullende suggesties voor uit te nodigen personen/organisaties in te dienen.Reeds geagendeerde/betrokken stukken Landbouw, Natuur en Visserij

Toestemming voor een openbare technische briefing door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar aanleiding van de publicatie 'Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (aanvullende studies)'

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 augustus 2017. Toestemming voor een openbare technische briefing door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar aanleiding van de publicatie 'Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (aanvullende studies)' - 2017Z10981

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.11

Terugkoppeling consultatie voorstel Interimwet veedichte gebieden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 30 augustus 2017. Terugkoppeling consultatie voorstel Interimwet veedichte gebieden - 28973-194

Besluit: Nadere informatie afwachten.

Rapport 'Maatregelen om weidegang te bevorderen'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 30 augustus 2017. Rapport 'Maatregelen om weidegang te bevorderen' - 34313-18

Besluit: Kabinetsreactie afwachten.

Reactie op het verzoek van Grashoff inzake het rapport 'Verkenning naar een grondgebonden melkveehouderij'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 22 augustus 2017. Reactie op het verzoek van Grasshoff inzake het rapport 'Verkenning naar een grondgebonden melkveehouderij' - 34295-20

Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over het bericht dat de Nederlandse veestapel moet krimpen om te voldoen aan de doelstellingen van het klimaatakkoord.
Gerelateerde kamerstukken: 34295-20

Informatie over het tijdstip van toezending van de derde

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 17 augustus 2017. Informatie over het tijdstip van toezending van de derde voortgangsrapportage natuur, inclusief de nadere informatie over de monitoring van kwalitatieve natuurdoelen - 33576-115

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie over de brief van Stichting AAP inzake de invoering van de positieflijst zoogdieren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 17 augustus 2017. Reactie op verzoek commissie over de brief van Stichting AAP inzake de invoering van de positieflijst zoogdieren - 2017Z10888

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afschrift antwoord aan het Comité Dierennoodhulp inzake procedure bij inbeslagname dieren en hond Rex

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 18 augustus 2017. Afschrift antwoord aan het Comité Dierennoodhulp inzake procedure bij inbeslagname dieren en hond Rex - 2017Z10915

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Herschikking GLB-budget (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 12 juli 2017. Herschikking GLB-budget (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) - 28625-249

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Natuur.

Verslag van het schriftelijk overleg over de stand van zaken inzake de

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 15 juni 2017. Evaluatierapport Regeling Subsidiëring brede weersverzekering - 31710-68

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Economische Zaken voor het jaar 2018, onderdeel Landbouw en Natuur.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 15 juni 2017. Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken inzake de uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma - 28625-246

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Economische Zaken voor het jaar 2018, onderdeel Landbouw en Natuur.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 4 juli 2017. Antwoorden op vragen commissie over stand van zaken over de antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken inzake de uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma en het evaluatierapport Regeling Subsidiëring brede weersverzekering - 28625-248

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Economische Zaken voor het jaar 2018, onderdeel Landbouw en Natuur.

Verslag van het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad (informeel) van 3 t/m 5 september 2017.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 31 augustus 2017. Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda informele Landbouwraad van 3 t/m 5 september 2017 en over het verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 17 en 18 juli 2017 - 21501-32-1039

Besluit: Voor een plenair debat (VSO) aanmelden.

Verslag van het schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad van 17 en 18 juli 2017.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 17 augustus 2017. Antwoorden op de overige vragen commissie over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 17 en 18 juli 2017 - 21501-32-1037

Besluit: Voor een plenair debat (VSO) aanmelden, tezamen met agendapunt 42.

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 17 en 18 juli 2017.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 12 juli 2017. Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 17 en 18 juli 2017 - 21501-32-1034

Besluit: Voor een plenair debat (VSO) aanmelden, tezamen met agendapunt 43.

Voorlopige akkoord triloog biologische landbouw

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 12 juli 2017. Voorlopige akkoord triloog biologische landbouw - 29842-41

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 4 oktober 2017.

Gegevensverstrekking Brancheorganisatie Akkerbouw

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 juli 2017. Gegevensverstrekking Brancheorganisatie Akkerbouw - 21501-32-1035

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Landbouw.

Reactie op de gewijzigde motie van de leden Hijink en Ouwehand over privileges en immuniteiten bij het Europees Octrooibureau (EOB)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 7 juli 2017. Reactie op de gewijzigde motie van de leden Hijink en Ouwehand over privileges en immuniteiten bij het EOB - 25883-296

Besluit: Reeds betrokken bij de stemmingen op 16 mei 2017.

True Price Onderzoek van Wageningen Economic Research en True Price

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 30 augustus 2017. True Price Onderzoek van Wageningen Economic Research en True Price - 31532-187

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie Economische Zaken voor het jaar 2018, onderdeel Landbouw en Natuur.8

Reactie op verzoek commissie om een reactie op de uitzending van De Monitor over de vergisting van voedsel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 11 juli 2017. Reactie op verzoek commissie om een reactie op de uitzending van De Monitor over de vergisting van voedsel - 31532-186

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie inzake stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 6 juli 2017. Reactie op verzoek commissie inzake stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden - 32336-66

Besluit: Controversieel verklaren.

Monitor integraal duurzame stallen 2016

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 7 juli 2017 Monitor integraal duurzame stallen 2016 - 28286-923

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Economische Zaken voor het jaar 2018, onderdeel Landbouw en Natuur.

Natuurinclusieve landbouw

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 10 juli 2017. Ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw in Nederland - 33576-114

Besluit: betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Economische Zaken voor het jaar 2018, onderdeel Landbouw en Natuur.

Reactie op verzoek van het lid Grashoff, gedaan tijdens de Regeling van

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 6 juli 2017. Reactie op verzoek van het lid Grashoff, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 21 juni 2017, over het onderzoek dat uitwijst dat er massale vogel- en bomensterfte plaatsvindt door stikstofuitstoot - 32670-118

Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over de effecten van stikstofuitstoot op de natuur en biodiversiteit in Nederland.
Besluit: De minister wordt verzocht om de schriftelijke vragen van het lid Grashoff over de berichten dat het stikstofoverschot de biodiversiteit ernstig bedreigd (2017Z11984) voorafgaand aan het dertigledendebat over de effecten van stikstofuitstoot op de natuur en biodiversiteit in Nederland te beantwoorden.

Verslag van het schriftelijk overleg over het rapport bevindingen verbeteren implementatie Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) in Nederland (Kamerstuk 33576-100)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 7 juni 2017. Toezegging schriftelijke reactie op kritiek van groene organisaties op het actieplan Vogel- en Habitatrichtlijn - 33576-107

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Natuur.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 2 juni 2017. Fiche: Een actieplan voor de natuur, de mensen en de economie - 22112-2356

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Natuur.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 13 april 2017. Rapport bevindingen verbeteren implementatie Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) in Nederland - 33576-100

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Natuur.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 7 juli 2017. Antwoorden op vragen commissie over het rapport bevindingen verbeteren implementatie Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) in Nederland - 33576-113

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Natuur.

Voortgang Programma Nationale Parken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 6 juli 2017. Voortgang Programma Nationale Parken - 33576-112

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Natuur.

Uitstel toezending rapport over scheurverbod

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 7 juli 2017. Uitstel toezending rapport over scheurverbod - 32670-119

Besluit: Nadere informatie afwachten.

Voortgang van het programma DuurzaamDoor 2017-20206

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 7 juli 2017. Voortgang van het programma DuurzaamDoor 2017-2020 - 30196-552

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Economische Zaken voor het jaar 2018, onderdeel Landbouw en Natuur.

Rekening en Verantwoording 2016 van het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 17 augustus 2017. Rekening en Verantwoording 2016 van het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) - 25268-146

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Economische Zaken voor het jaar 2018, onderdeel Landbouw en Natuur.

Advies bemiddelaar inzake herziening pachtstelsel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 7 juli 2017. Advies bemiddelaar inzake herziening pachtstelsel - 27924-70

Besluit: Nadere informatie afwachten.

Evaluatie CO2-sturing in de glastuinbouw

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 6 juli 2017. Evaluatie CO2-sturing in de glastuinbouw - 32813-149

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Tuinbouw.
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Energie.

Toetsingskader Borgstelling MKB-landbouwkredieten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 6 juli 2017. Toetsingskader Borgstelling MKB-landbouwkredieten - 32637-287

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Visserij op het IJsselmeer, de zeevisvergunning voor sportvissers (zeevispas) en de gevraagde reactie op het rapport van de Europese Rekenkamer (ERK) over visserijcontroles

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 30 augustus 2017. Visserij op het IJsselmeer, de zeevisvergunning voor sportvissers (zeevispas) en mijn reactie op het rapport van de Europese Rekenkamer (ERK) over visserijcontroles - 29664-176

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Visserij.

Jaarverslag 2016 en Uitvoeringsagenda 2017 van het Programma naar

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 6 juli 2017. Jaarverslag 2016 en Uitvoeringsagenda 2017 van het Programma naar een Rijke Waddenzee en het Jaarverslag van de Transitie van de Mosselvisserij in de Waddenzee - 29684-153

Besluit: De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu verzoeken de behandeling over te nemen.

Resultaten Monitor Duurzaam Agrogrondstoffen 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 6 juli 2017. Resultaten Monitor Duurzaam Agrogrondstoffen 2015 - 32266-9

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken voor het jaar 2018, onderdeel Landbouw en Natuur.

Antibioticagebruik in de dierhouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 12 juli 2017. Antibioticagebruik in de dierhouderij - 29683-234

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik.

RIVM-rapport 'Inventarisatie mogelijke risico's van antiparasitaire diergeneesmiddelen voor grondwater en oppervlaktewater'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 6 juli 2017. RIVM-briefrapport 'Inventarisatie mogelijke risico's van antiparasitaire diergeneesmiddelen voor grondwater en oppervlaktewater' - 29683-233

Besluit: De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu verzoeken de behandeling over te nemen.

Rapportage Evaluatie College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 29 augustus 2017. Rapportage Evaluatie College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden - 27858-399

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen.

Commissievoorstellen voorwaarden aan gebruik van een drietal neonicotinoïden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 10 juli 2017. Commissievoorstellen voorwaarden aan gebruik van een drietal neonicotinoïden - 27858-396

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 4 oktober 2017.
Besluit: De minister wordt verzocht om geen onomkeerbare stappen te nemen totdat de nieuwe voorwaarden aan het gebruik van het drietal neonicotinoïden besproken zijn op het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 4 oktober 2017 en de Kamer hierover voor woensdag 13 september 12.00 uur te informeren.

Reactie op verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 23 mei 2017, over het bericht dat de Europese Commissie van plan is de toelating voor glyfosaat met 10 jaar te verlengen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 11 juli 2017. Reactie op verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 23 mei 2017, over het bericht dat de Europese Commissie van plan is de toelating voor glyfosaat met 10 jaar te verlengen - 27858-397

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 4 oktober 2017.

Uitvoering intrekking van de Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 6 juli 2017. Uitvoering intrekking van de Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen - 27858-393

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen.

(Inter)nationale ontwikkelingen over de werkzame stof glyfosaat

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 6 juli 2017(Inter)nationale ontwikkelingen over de werkzame stof glyfosaat - 27858-394

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 4 oktober 2017.
Besluit: De minister zal worden verzocht geen onomkeerbare stappen te nemen totdat de ontwikkelingen over de goedkeuring van glyfosaat besproken zijn in het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 4 oktober 2017 alsook de Kamer uiterlijk woensdag 13 september om 12.00 uur te informeren met betrekking tot dit verzoek en een nauwkeuriger tijdspad te geven over de EU-besluitvorming over de goedkeuring van glyfosaat.

Moties en toezeggingen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 6 juli 2017. Moties en toezeggingen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen - 27858-395

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen.

Reactie op een brief van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders en LTO Vakgroep pluimveehouderij/NOP inzake het niet verlengen van de regeling productierechten meststoffenwet (POR) en fijnstof emissiereductie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 6 juli 2017. Reactie op verzoek commissie op een brief van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en Vakgroep pluimveehouderij NOP van LTO Nederland inzake het niet verlengen van de regeling productierechten meststoffenwet (POR) en VGO (fijnstof emissiereductie) - 2017Z09961

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.3

Tweede kwartaalrapportage CBS fosfaatreductieplan

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 18 augustus 2017. Tweede kwartaalrapportage CBS fosfaatreductieplan - 33037-221

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Generieke korting fosfaatrechten en advies Commissie knelgevallen fosfaatrechten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 12 juli 2017. Generieke korting fosfaatrechten en advies Commissie knelgevallen fosfaatrechten - 34532-100

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.
Gerelateerde kamerstukken: 34532-10

Voortgang en resultaten van verschillende dossiers op het gebied van het mestbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 september 2017. Voortgang en resultaten van verschillende dossiers op het gebied van het mestbeleid - 33037-222

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.
Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (inclusief Kringloopwijzer) met als inbrengdatum donderdag 21 september 2017.

Elfde derogatierapportage zoals deze naar de Europese Commissie is verzonden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 6 juli 2017. Elfde derogatierapportage zoals deze naar de Europese Commissie is verzonden - 33037-220

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.
Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (inclusief Kringloopwijzer) met als inbrengdatum donderdag 21 september 2017.

Voortgang invulling Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 4 juli 2017. Voortgang invulling zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn - 33037-219

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn, dat wordt gepland na ontvangst van de aangekondigde informatie over de voortgang van het Actieprogramma, over het verkrijgen van een nieuwe derogatie en na ontvangst van de antwoorden op de gestelde vragen in het kader van het schriftelijk overleg.
Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (inclusief Kringloopwijzer) met als inbrengdatum donderdag 21 september 2017.2
Noot: In een e-mailprocedure op 8 september 2017 is besloten het algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn, dat gepland stond op 14 september a.s., tot nader order uit te stellen.

Evaluatie Actieplan Stalbranden 2012-2016 en vervolg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 30 augustus 2017. Evaluatie Actieplan Stalbranden 2012-2016 en vervolg - 34550-XIII-138

Besluit: Betrekken bij het plenair debat over stalbranden.

Stand van zaken betreffende twee toezeggingen en een motie op het gebied van dierenwelzijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 30 augustus 2017. Stand van zaken betreffende twee toezeggingen en een motie op het gebied van dierenwelzijn - 28286-924

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Dierenwelzijn.

Verzamelbrief dierenwelzijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 5 juli 2017. Verzamelbrief dierenwelzijn - 28286-922

Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over misstanden in een bokkenmesterij.
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Dierenwelzijn.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met de vermindering van emissies van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw en open teelten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma (PvdA) - 14 juli 2017. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met de vermindering van emissies van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw en open teelten - 27858-398

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Verzoek Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren tot aanbieding petitie m.b.t. verbod op huisdierenhandel, op of rondom Dierendag

Zaak: Brief derden - Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren te Amsterdam - 29 augustus 2017. Verzoek Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren tot aanbieding petitie m.b.t. verbod op huisdierenhandel - 2017Z11196

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op dinsdag 3 oktober 2017.

Uitnodiging van de Stichting Dorpsraad Bavel om de situatie m.b.t. vestigingen geitenhouderijen in Noord-Brabant ter plaatse te bekijken

Zaak: Brief derden - Stichting Dorpsraad Bavel te Bavel - 12 juli 2017. Reactie Stichting Dorpsraad Bavel m.b.t. vestigingen geitenhouderijen in Noord-Brabant - 2017Z10304

Besluit: Overlaten aan individuele leden.