Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 30 mei 2017

Gepubliceerd: 1 juni 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2017A0129912
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1d276024-56ad-4ad4-80c8-8c3b38fec738&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vaste%20commissie%20voor%20Economische%20Zaken%20op%2030%20mei%202017.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29023, 21501, 21501, 21501, 22112, 29544, 26643, 29826, 27838, 27879, 31311, 29515, 30991, 30196, 33529, 33529, 31209, 21501, 21501, 24095, 29515, 24095, 32637, 21501, 21501, 28286, 28286, 33037, 31532, 21501, 33037, 28286, 26991, 33835, 33835, 21501, 27924

Inhoud


Verzoek van het lid Paternotte (D66) om de technische briefing met de Autoriteit Consument en Markt (ACM) over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011 in verband met het vervallen van de uitzondering ingeval van een collectieve arbeidsovereenkomst (Kamerstuk 29502, nr. 134) te verplaatsen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.M. Paternotte (D66) - 31 mei 2017. Verzoek tot verplaatsen van de technische briefing met de Autoriteit Consument en Markt (ACM) over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011 in verband met het vervallen van de uitzondering ingeval van een collectieve arbeidsovereenkomst (Kamerstuk 29502, nr. 134). - 2017Z07182

Besluit: De ACM zal worden verzocht de technische briefing op een andere datum te verzorgen, nog voor het zomerreces.BESLOTEN GEDEELTEGeen agendapunten

Verzoek van het lid Mulder om voor het zomerreces een algemeen overleg ondernemen en financiering in te plannen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 29 mei 2017. Verzoek van het lid Mulder om voor het zomerreces een algemeen overleg ondernemen en financiering in te plannen - 2017Z07046

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.11

Verzoek van het lid Van der Lee om de brief van de minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp over 380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten (Kamerstuk 29023-215) controversieel te verklaren

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T.M.T. van der Lee (GroenLinks) - 29 mei 2017. Verzoek van het lid Van der Lee om de brief van de minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp over 380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten (Kamerstuk 29023-215) controversieel te verklaren - 2017Z07061

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Verzoek van het lid Van Tongeren om een rondetafelgesprek te organiseren over de wijze waarop de huidige gasaansluitplicht voor nieuwbouwwijken (Kamerstuk 34550 XIII, nr. 46) kan worden gewijzigd.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 29 mei 2017. Verzoek van het lid Van Tongeren om een rondetafelgesprek te organiseren over de wijze waarop de huidige gasaansluitplicht voor nieuwbouwwijken (Kamerstuk 34550 XIII, nr. 46) kan worden gewijzigd. - 2017Z07035

Besluit: Het format voor het rondetafelgesprek wordt vastgesteld. Er zal schriftelijk worden geïnventariseerd welke personen/organisaties de commissie wenst uit te nodigen.

Verzoek van het lid Van Tongeren om een schriftelijke reactie te vragen aan de minister van Economische Zaken op het bericht dat voor de eerste keer een lading schaliegas vanuit de Verenigde Staten vermoedelijk op 7 juni aankomt in Rotterdam

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 29 mei 2017. Verzoek van het lid Van Tongeren om een schriftelijke reactie te vragen aan de minister van Economische Zaken op het bericht dat voor de eerste keer een lading schaliegas vanuit de Verenigde Staten vermoedelijk op 7 juni aankomt in Rotterdam - 2017Z07039

Besluit: Het verzoek wordt niet gehonoreerd.

Uitnodiging Gemeente Amsterdam voor werkbezoek over keerzijde van drukte in Amsterdam

Zaak: Brief derden - Gemeente Amsterdam te Amsterdam - 16 mei 2017. Uitnodiging Gemeente Amsterdam voor werkbezoek over keerzijde van drukte in Amsterdam - 2017Z07067

Besluit: Inventariseren of er voldoende belangstelling is voor het werkbezoek.

Geannoteerde Agenda Telecomraad 9 juni 2017 te Luxemburg

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 mei 2017. Geannoteerde Agenda Telecomraad 9 juni 2017 te Luxemburg - 21501-33-639

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 1 juni ter voorbereiding van de Telecomraad (formeel) op 9 juni 2017.

Verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 3 mei 2017.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 18 mei 2017. Verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 3 mei 2017 - 21501-30-400

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen op 23 mei 2017.

Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen van 29 en 30 mei 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 mei 2017. Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen van 29 en 30 mei 2017 - 21501-30-399

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen op 23 mei 2017.

Kabinetsappreciatie: mid-term review Digitale Interne Markt Strategie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 mei 2017. Kabinetsappreciatie: mid-term review Digitale Interne Markt Strategie - 22112-2346

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen op 23 mei 2017.

Rapport 'De kosten van ontslag met wederzijds goedvinden voor werkgevers'

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 mei 2017. Rapport 'De kosten van ontslag met wederzijds goedvinden voor werkgevers' - 29544-784

Besluit: Controversieel verklaren.

Verkenning Cybersecurity Informatiedeling binnen de Topsectoren

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 mei 2017. Verkenning Cybersecurity Informatiedeling binnen de Topsectoren - 26643-463

Besluit: De commissie voor Veiligheid en Justitie verzoeken de behandeling over te nemen.

Reactie op verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 april 2017, over de overnames van Unilever en Akzo-Nobel

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 mei 2017. Reactie op verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 april 2017, over de overnames van Unilever en Akzo-Nobel - 29826-70

Besluit: Betrekken bij het debat over de overnames van Unilever en Akzo-nobel.

Reactie op verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 mei 2017, over het massaontslag bij Blokker

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 mei 2017. Reactie op verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 mei 2017, over het massaontslag bij Blokker - 27838-17

Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over het massaontslag bij Blokker.

Overdraagbaarheid van vliegtickets

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 mei 2017. Overdraagbaarheid van vliegtickets - 27879-61

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Evaluatie fiscale ondernemerschapsregelingen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 mei 2017. Evaluatie fiscale ondernemerschapsregelingen - 31311-186

Besluit: Controversieel verklaren.

Eindrapportage regeldrukaanpak "Goed Geregeld"

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 mei 2017. Eindrapportage regeldrukaanpak "Goed Geregeld" - 29515-415

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag en de Slotwet 2016 op 28 juni 2017.

Evaluatie ICT-beleid binnen begrotingsartikelen 12 en 13

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 mei 2017. Evaluatie ICT-beleid binnen begrotingsartikelen 12 en 13 - 30991-33

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag en de Slotwet 2016 op 28 juni 2017.8

Convenant 10 PJ energiebesparing gebouwde omgeving

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 mei 2017. Convenant 10 PJ energiebesparing gebouwde omgeving - 30196-546

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Energie.

CBS-rapport "Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld, eerste kwartaal 1995 tot en met vierde kwartaal van 2016"

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 mei 2017. CBS-rapport "Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld, eerste kwartaal 1995 tot en met vierde kwartaal van 2016" - 33529-351

Besluit: Betrekken bij het debat over de schadeafhandeling in Groningen.

Evaluatie van de pilot Koopinstrument

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 mei 2017. Evaluatie van de pilot Koopinstrument - 33529-350

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Vierde Nationaal Energie-Efficiëntie Actieplan (NEEAP4) en jaarverslag 2017 Europese richtlijn energie-efficiëntie (EED)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 mei 2017. Vierde Nationaal Energie-Efficiëntie Actieplan (NEEAP4) en jaarverslag 2017 Europese richtlijn energie-efficiëntie (EED) - 31209-213

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energieraad (formeel) op 15 juni 2017.

Geannoteerde Agenda informele Energieraad 18 mei 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 mei 2017. Antwoorden op vragen van de commissie over de geannoteerde agenda informele Energieraad 18 mei 2017 - 21501-33-637

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 april 2017. Geannoteerde Agenda informele Energieraad 18 mei 2017 - 21501-33-636

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 15 mei 2017 ter voorbereiding van de informele Energieraad van 18 mei 2017.

Kennisgeving ontwerpbesluit veiling commerciële niet-landelijke vergunningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 mei 2017. Kennisgeving ontwerpbesluit veiling commerciële niet-landelijke vergunningen - 24095-414

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet)

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 mei 2017. Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet) - 34723

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Aangepast Instellingsbesluit Adviescollege toetsing regeldruk

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 mei 2017. Aangepast Instellingsbesluit Adviescollege toetsing regeldruk - 29515-414

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Kennisgeving ontwerpbesluit veiling extra digitaal spectrum in laag 4

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 mei 2017. Kennisgeving ontwerpbesluit veiling extra digitaal spectrum in laag 4 - 24095-413

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg is vastgesteld op 8 juni 2017 om 12.00 uur. De minister zal worden verzocht de antwoorden uiterlijk 15 juni 2016 aan de Kamer te doen toekomen.

Aanbod AFM voor technische briefing over toezicht AFM bij overnamesituaties

Zaak: Brief derden - Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam - 19 mei 2017. Aanbod AFM voor technische briefing over toezicht AFM bij overnamesituaties - 2017Z06907

Besluit: Inventariseren of er voldoende belangstelling is voor de technische briefing.

Lijst van nieuwe EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 23 mei 2017. Lijst van nieuwe EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken - 2017Z06772

Besluit: Besloten conform voorstellen.AGENDAPUNTEN ENERGIE, ECONOMIE EN INNOVATIEBrievenlijst Energie, Economie en Innovatie nrs. 9 t/m 17 (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)6

Overzicht (dertigleden)debatten

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 23 mei 2017. Overzicht (dertigleden)debatten - 2017Z04156

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voorstel van de vaste commissie voor Financiën om de vragen van de zogenaamde ‘V-100’ bij de jaarverslagen over 2016 van o.a. het ministerie van Economische Zaken namens de commissie door te geleiden aan het kabinet.

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 23 mei 2017. Voorstel van de vaste commissie voor Financiën de vragen van de zogenaamde ‘V-100’ bij de jaarverslagen over 2016 van o.a. het ministerie van Economische Zaken namens de commissie door te geleiden aan het kabinet. - 2017Z06771

Besluit: De bewindspersonen zullen worden verzocht een reactie te geven op vragen van de "V-100" die betrekking hebben op het beleidsterrein van Economische Zaken (zie bijlage bij de brief), dit ten behoeve het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag en de Slotwet 2016 op 28 juni 2017.

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds (XIII)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 17 mei 2017. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds (XIII) - 34725-XIII-2

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen aan de regering en aan de Algemene Rekenkamer reeds centraal vastgesteld op 24 mei 2017.

Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2016

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 mei 2017. Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2016 - 34725-XIII-1

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen reeds centraal vastgesteld op 24 mei 2017.

Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2016

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 mei 2017. Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2016 - 34725-XIII

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen reeds centraal vastgesteld op 24 mei 2017.5

Uitstel toezending reactie verzoek commissie op het bericht “Onstuimig EZ heeft voor ieder plan wel een potje”

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 mei 2017. Uitstel toezending reactie verzoek commissie op het bericht “Onstuimig EZ heeft voor ieder plan wel een potje” - 32637-280

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verzoek van het lid Grashoff om de spreektijd voor het Wetgevingsoverleg Verantwoording ministerie van Economische Zaken over het jaar 2016 (Kamerstuk 34 475 XIII) op 28 juni 2017 uit te breiden en daartoe de duur van het overleg te verlengen van 3 naar 4 uur

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.J. Grashoff (GroenLinks) - 31 mei 2017. Verzoek van het lid Grashoff om de spreektijd voor het Wetgevingsoverleg Verantwoording ministerie van Economische Zaken over het jaar 2016 (Kamerstuk 34 475 XIII) op 28 juni 2017 uit te breiden en daartoe de duur van het overleg te verlengen van 3 naar 4 uur - 2017Z07172

Besluit: Het wetgevingsoverleg zal met een uur worden verlengd.GEZAMENLIJKE AGENDAPUNTEN LANDBOUW, NATUUR EN VISSERIJ EN ENERGIE, ECONOMIE EN INNOVATIE

Geannoteerde agenda informele Landbouwraad van 21 tot 23 mei 2017.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 17 mei 2017. Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda informele Landbouwraad van 21 tot 23 mei 2017 - 21501-32-1024

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 12 mei 2017. Geannoteerde agenda informele Landbouwraad van 21 tot 23 mei 2017 - 21501-32-1021

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 15 mei 2017 ter voorbereiding van de informele Landbouwraad van 21 tot 23 mei 2017.

Cameratoezicht in slachthuizen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 22 mei 2017. Cameratoezicht in slachthuizen - 28286-911

Besluit: Betrokken bij het dertigledendebat over dierenmishandeling in een Belgisch slachthuis op 24 mei 2017.4

Reactie op verzoek van het lid Graus, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 28 maart 2017, over dierenmishandeling in een Belgisch slachthuis

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 22 mei 2017. Reactie op verzoek van het lid Graus, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 28 maart 2017, over dierenmishandeling in een Belgisch slachthuis - 28286-910

Besluit: Betrokken bij het dertigledendebat over dierenmishandeling in een Belgisch slachthuis op 24 mei 2017.

Reactie op verzoek van het lid Geurts, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 9 mei 2017, over het fosfaatreductieplan

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 12 mei 2017. Reactie op het verzoek van het lid Geurts, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 mei 2017, over het fosfaatreductieplan - 33037-203

Besluit: Betrokken bij het debat over het fosfaatreductieplan.

Plan van aanpak BOR-notitie met geïnventariseerde vragen, een plan van aanpak en een tijdsplanning voor de beantwoording van de vragen n.a.v. syntheserapport van het PBL en mestfraude

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 24 mei 2017. BOR-notitie met geïnventariseerde vragen, een plan van aanpak en een tijdsplanning voor de beantwoording van de vragen n.a.v. syntheserapport van het PBL en mestfraude - 2017Z06846

Besluit: De commissie stemt in met de opzet van de BOR-notitie.
Besluit: Het kabinet zal worden verzocht inzicht te geven in de omvang van mestfraude in Nederland.

Verzoek van het lid Grashoff om rondetafelgesprek inzake Mestfraude te organiseren

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H.J. Grashoff (GroenLinks) - 24 mei 2017. Rondetafelgesprek inzake Mestfraude - 2017Z06828

Besluit: Het format voor een rondetafelgesprek over mestfraude op 22 juni 2017 wordt vastgesteld. Er zal schriftelijk worden geïnventariseerd welke personen/organisaties de commissie wenst uit te nodigen.
Besluit: Het algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn zal worden gepland op 29 juni 2017 van 10.00 tot 13.00 uur.

Notitie van de rapporteurs groot project Ecologische Hoofdstructuur (EHS), de leden Ziengs en Van Veldhoven

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 23 mei 2017. Voorstel van de rapporteurs van het groot project EHS Van Veldhoven en Ziengs met een voorstel voor een vervolgvraag over de monitoringssystematiek - 2017Z06779

Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht te verduidelijken hoe de kwalitatieve natuurdoelen via de monitoringssystematiek worden gemeten op basis van eenduidige definities, uiterlijk te ontvangen op 22 juni 2017.3

Rapporten voedselverspilling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 23 mei 2017. Rapporten over voedselverspilling in Nederland - 31532-183

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Voedsel.
Besluit: De staatssecretaris verzoeken om een reactie op de uitzending van De Monitor van 28 mei 2017 over de vergisting van voedsel.Overige stukken Landbouw, Natuur en Visserij

Reactie op verzoek commissie inzake technische briefing over het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 22 mei 2017. Reactie op verzoek commissie inzake technische briefing over het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn - 2017Z06696

Besluit: Een besloten technische briefing plannen op 7 juni 2017 van 10.00 tot 11.00 uur.

Gegevensverstrekking aan Brancheorganisatie Akkerbouw

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 mei 2017. Gegevensverstrekking aan Brancheorganisatie Akkerbouw - 21501-32-1025

Besluit: De minister zal worden verzocht de Kamer nader te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het overleg tussen de sector en het ministerie.

Reactie op verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 april 2017, over de gevaren van mestverwerkingsinstallaties voor omwonenden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 19 mei 2017. Reactie op verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 april 2017, over de gevaren van mestverwerkingsinstallaties voor omwonenden - 33037-212

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken dierenwelzijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 17 mei 2017 Stand van zaken dierenwelzijn - 28286-909

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Dierenwelzijn.2

Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 april 2017, over het bericht dat het vlees van zieke, gewonde, uitgeputte en kreupele paarden uit Argentinië wordt verwerkt tot snacks die in Nederland verkrijgbaar zijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 16 mei 2017. Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 april 2017, over het bericht dat het vlees van zieke, gewonde, uitgeputte en kreupele paarden uit Argentinië wordt verwerkt tot snacks die in Nederland verkrijgbaar zijn - 26991-485

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 7 juni 2017.

Advies van Bureau ICT-toetsing (BIT) over het programma ‘BLIK op NVWA’ van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 mei 2017. Advies van Bureau ICT-toetsing (BIT) over het programma ‘BLIK op NVWA’ van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit - 33835-57

Besluit: Feitelijke vragen stellen met als inbrengdatum bij voorkeur 16 juni 2017. Met het oog op de behandeling van de suppletoire begroting zal de minister worden verzocht de antwoorden uiterlijk 29 juni 2017 aan de Kamer te doen toekomen.

Zesde voortgangsrapportage Plan van Aanpak NVWA

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 24 mei 2017. Verzoeken van het lid Geurts (CDA) inzake de behandeling van de Zesde voortgangsrapportage Plan van Aanpak NVWA en het advies van Bureau ICT-toetsing (BIT) over het programma ‘BLIK op NVWA’ - 2017Z06840

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel (zie hierboven).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 15 mei 2017. 6e voortgangsrapportage plan van aanpak NVWA - 33835-56

Besluit: Het BOR zal worden verzocht 1) in beeld te brengen in hoeverre de Kamer met de informatie over de doelen van het Plan van Aanpak 2013 kan volgen en hierbij zo nodig advies uit te brengen, en 2) te toetsen in hoeverre de financiële informatie voldoende helderheid geeft over de laatste stand van het Meerjarige Financiële Kader. De twee BOR-notities dienen bij voorkeur uiterlijk 12 juni 2017 beschikbaar te zijn.
Besluit: Drie aaneengesloten technische briefings van 45 minuten organiseren over de afronding van het Plan van Aanpak NVWA en de uitvoering van het Plan van Aanpak NVWA 2020 met respectievelijk de NVWA, de Auditdienst Rijk (ADR) en Bureau ICT-toetsing (BIT). De briefings vinden bij voorkeur plaats in de week van 12 juni 2017.
Besluit: Feitelijke vragen stellen met als inbrengdatum bij voorkeur 16 juni 2017. Met het oog op de behandeling van de suppletoire begroting zal de staatssecretaris worden verzocht de antwoorden uiterlijk 29 juni 2017 aan de Kamer te doen toekomen.

Verslag Landbouw- en Visserijraad 11 mei 2017.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 15 mei 2017. Verslag Landbouw- en Visserijraad 11 mei 2017 - 21501-32-1022

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 7 juni 2017.

Pachtnormen 2017

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 12 mei 2017. Pachtnormen 2017 - 27924-69

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Pacht.