Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 16 mei 2017

Gepubliceerd: 17 mei 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2017A0114413
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=987d848c-c5ac-447b-b205-e6259757a96f&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vaste%20commissie%20voor%20Economische%20Zaken%20d.d.%2016%20mei%202017.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29515, 21501, 21501, 21501, 33529, 33529, 33529, 33529, 33529, 26643, 22112, 32637, 21501, 29502, 31311, 22112, 22112, 29023, 31239, 31239, 30196, 31239, 33529, 33529, 34559, 28625, 34313, 21501, 28625, 28625, 32627, 29659, 29446, 28286, 28807, 28807, 21501, 26991, 28286, 33037, 33037, 33037, 33037, 33037, 33037, 33037, 33576

Inhoud


Reactie op een rapportage van Nieuwsuur van 9 mei 2017 inzake opruimen van het kernafval van de kernreactor in Petten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.M.T. van der Lee (GroenLinks) - 17 mei 2017. Reactie op een rapportage van Nieuwsuur van 9 mei 2017 inzake opruimen van het kernafval van de kernreactor in Petten - 2017Z06428

Besluit: De minister zal worden verzocht een reactie te geven op de rapportage van Nieuwsuur van 9 mei 2017 inzake het opruimen van het kernafval van de kernreactor in Petten.

Voortgang van het wetsvoorstel ter versterking van de formele positie van de Nationaal Coördinator Groningen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.M.T. van der Lee (GroenLinks) - 17 mei 2017. Voortgang van het wetsvoorstel ter versterking van de formele positie van de Nationaal Coördinator Groningen - 2017Z06426

Besluit: De minister zal worden verzocht de Kamer te informeren over de voortgang van het wetsvoorstel ter versterking van de formele positie van de Nationaal Coördinator Groningen.

Reactie op verzoek van het lid Paternotte, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 11 april 2017, over het bericht ‘Onzichtbare regeldruk van honderden miljoenen euro’s teistert bedrijfsleven’

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 april 2017. Reactie op verzoek van het lid Paternotte, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 11 april 2017, over het bericht ‘Onzichtbare regeldruk van honderden miljoenen euro’s teistert bedrijfsleven’ - 29515-402

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Regeldruk op 19 april 2017.Rondvraag Energie, Economie en Innovatie

Verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 6 april 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 april 2017. Verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 6 april 2017 - 21501-30-397

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen op dinsdag 23 mei 2017.

Geannoteerde agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen op 3 mei 2017 in Malta

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 19 april 2017. Geannoteerde agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen op 3 mei 2017 in Malta - 21501-30-396

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 26 april 2017 ter voorbereiding van de Raad voor Concurrentievermogen (informeel) op 3 mei 2017.

Geannoteerde Agenda informele Energieraad 18 mei 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 april 2017. Geannoteerde Agenda informele Energieraad 18 mei 2017 - 21501-33-636

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 15 mei 2017 ter voorbereiding van de Energieraad (informeel) op 19 mei 2017.

Informatie over het in behandeling zijnde winningsplannen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 april 2017. Informatie over het in behandeling zijnde winningsplannen - 33529-348

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over het toegenomen aantal aardbevingen in Groningen op 20 april 2017.

Vonnis van de Rechtbank Noord-Nederland van 1 maart 2017 over immateriële aardbevingsschade

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 april 2017. Vonnis van de Rechtbank Noord-Nederland van 1 maart 2017 over immateriële aardbevingsschade - 33529-333

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over het toegenomen aantal aardbevingen in Groningen op 20 april 2017.

Advies SodM over seismiciteit Groningenveld

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 april 2017. Advies SodM over seismiciteit Groningenveld - 33529-331

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over het toegenomen aantal aardbevingen in Groningen op 20 april 2017.

Reactie op verzoek van het lid Agnes Mulder, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 18 april 2017, over toegenomen aantal aardbevingen in Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 april 2017. Reactie op verzoek van het lid Agnes Mulder, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 18 april 2017, over toegenomen aantal aardbevingen in Groningen - 33529-332

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over het toegenomen aantal aardbevingen in Groningen op 20 april 2017.

Aardbevingsbestendige nieuwbouw in Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 april 2017. Aardbevingsbestendige nieuwbouw in Groningen - 33529-334

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over het toegenomen aantal aardbevingen in Groningen op 20 april 2017.11

Voortgang Open Standaarden 2016

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 mei 2017. Voortgang Open Standaarden 2016 - 26643-462

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Overige stukken Economie en InnovatieGeen agendapuntenReeds geagendeerde/betrokken stukken Energie, Economie en Innovatie

Voortgang dienstenpakket

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 mei 2017. Voortgang dienstenpakket - 22112-2343

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen op 23 mei 2017.

Recente ontwikkelingen in de mkb-financieringsmarkt

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 mei 2017. Recente ontwikkelingen in de mkb-financieringsmarkt - 32637-279

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Ondernemen en Bedrijfsfinanciering.

Verslag van een schriftelijk overleg over de informele Raad voor Concurrentievermogen op 3 mei 2017.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 1 mei 2017. Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen op 3 mei 2017 in Malta - 21501-30-398

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Handhaving van de Postwet 2009

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 april 2017. Handhaving van de Postwet 2009 - 29502-138

Besluit: Controversieel verklaren.
Besluit: De Autoriteit Consument en Markt zal worden verzocht een technische briefing over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011 in verband met het vervallen van de uitzondering ingeval van een collectieve arbeidsovereenkomst in de maand juni te verzorgen.

Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 april 2017, over de overnames van Unilever en Akzo-Nobel

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 april 2017. Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 april 2017, over de overnames van Unilever en Akzo-Nobel - 2017Z05648

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; nadere informatie afwachten.

Reactie op position papers over passendheid en houdbaarheid Mededingingswet in relatie tot zzp'ers

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 april 2017. Reactie op position papers over passendheid en houdbaarheid Mededingingswet in relatie tot zzp'ers - 31311-184

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Marktwerking en mededinging.

Fiche: Richtlijn versterken bevoegdheden nationale mededingingsautoriteiten

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 26 april 2017. Fiche: Richtlijn versterken bevoegdheden nationale mededingingsautoriteiten - 22112-2339

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen op 23 mei 2017.
Besluit: Het algemeen overleg wordt met anderhalf uur verlengd tot drie uur.

EU-voorstel: Richtlijn bevoegdheden nationale mededingingsautoriteiten COM (2017) 142

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 6 april 2017. Behandelvoorstel EU-voorstel bevoegdheden nationale mededingingsautoriteiten COM(2017) 142 - 2017Z04611

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 5 april 2017. EU-voorstel: Richtlijn bevoegdheden nationale mededingingsautoriteiten COM (2017) 142 - 2017Z04488

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen op 23 mei 2017.

Fiche: Verordening Europese bedrijfsstatistieken

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 13 april 2017. Fiche: Verordening Europese bedrijfsstatistieken - 22112-2335

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen op 23 mei 2017.

Verzoek lid Beckerman (SP) reactie minister EZ op rapport Groningen gas: The costs of not keeping it in the ground van Profundo

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 4 mei 2017. Verzoek lid Beckerman (SP) reactie minister EZ op rapport Groningen gas: The costs of not keeping it in the ground van Profundo - 2017Z05817

Besluit: De minister zal worden verzocht een reactie te geven op het rapport van Profundo "Groningen gas: The costs of not keeping it in the ground" in opdracht van Milieudefensie.9

Alternatievenonderzoek uitkoopregeling wonen onder hoogspanningsverbindingen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 april 2017. Alternatievenonderzoek uitkoopregeling wonen onder hoogspanningsverbindingen - 29023-216

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Energie.Overige stukken Energie

Informatie over besluitvormingstraject rond de SDE+ regeling in 2017

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 april 2017. Verloop eerste openstelling SDE+ 2017 - 31239-257

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Energie.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 mei 2017. Informatie over besluitvormingstraject rond de SDE+ regeling in 2017 - 31239-259

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Energiebesparingsplan van de industrie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 april 2017. Energiebesparingsplan van de industrie - 30196-544

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Energie.

Reactie op verzoek commissie inzake het bericht “Meer energie verbruikt in 2016 door kou, minder aardgas geproduceerd”

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 mei 2017. Reactie op verzoek van de commissie inzake het bericht “Meer energie verbruikt in 2016 door kou, minder aardgas geproduceerd” - 31239-258

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Energie.

Kwartaalrapportage 1e kwartaal 2017 van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 mei 2017. Rapportage 1e kwartaal 2017 van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) - 33529-349

Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over de schadeafhandeling in Groningen buiten de contourlijn.

Nieuwe procedure voor afhandeling schades als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T.M.T. van der Lee (GroenLinks) - 18 april 2017. Verzoek van het lid Van der Lee (GroenLinks) om de brief van de minister van EZ over 'Nieuwe procedure voor afhandeling schades als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld' controversieel te verklaren - 2017Z05209

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.8

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 april 2017. Nieuwe procedure voor afhandeling schades als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld - 33529-330

Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over de schadeafhandeling in Groningen buiten de contourlijn.

Bekrachtiging initiatiefvoorstel van de leden Agnes Mulder en Mei Li Vos tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen (Kamerstuk 34 559)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 9 mei 2017. Bekrachtiging initiatiefwetsvoorstel van de leden Agnes Mulder en Mei Li Vos tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen - 34559-11

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 34559-11

Verzoek Loppersum Vooruit tot aanbieding petitie m.b.t. oproep voor een Parlementaire enquête gaswinning d.d. 23 mei 2017.

Zaak: Brief derden - Loppersum Vooruit te Loppersum - 3 mei 2017. Verzoek Loppersum Vooruit tot aanbieding petitie m.b.t. oproep voor een Parlementaire enquête gaswinning d.d. 23 mei 2017 - 2017Z05815

Besluit: Petitie aanbieding organiseren op dinsdag 23 mei 2017.Wet- en regelgeving Energie, Economie en Innovatie

Uitnodiging Provincie Groningen voor werkbezoek aan aardbevingsgebied Groningen

Zaak: Brief derden - Provincie Groningen te Groningen - 19 april 2017. Uitnodiging Provincie Groningen voor werkbezoek aan aardbevingsgebied Groningen - 2017Z05297

Besluit: Werkbezoek organiseren op een maandag in juni.

Verzoek Ambassade van Brazilië, namens delegatie Braziliaanse parlementsleden, om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken d.d. 15 september 2017.

Zaak: Brief derden - Ambassade van Brazilië te Den Haag - 18 april 2017. Verzoek Ambassade van Brazilië, namens delegatie Braziliaanse parlementsleden, om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken d.d. 15 september 2017 - 2017Z052327

Besluit: Het verzoek wordt ingewilligd, met dien verstande dat de ontvangst bij voorkeur niet op vrijdag 15 september plaatsvindt, maar op donderdag 14 september. Hierover zal contact worden opgenomen met de Braziliaanse ambassade.

Voorstel Van het lid Weverling voor invulling van het rapporteurschap over de Verantwoordingsstukken over 2016

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A. Weverling (VVD) - 11 mei 2017. Voorstel Van het lid Weverling voor invulling van het rapporteurschap voor de Verantwoordingsstukken over 2016 - 2017Z06215

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel van het lid Weverling.AGENDAPUNTEN ENERGIE, ECONOMIE EN INNOVATIEBrievenlijst Energie, Economie en Innovatie nrs. 18 t/m 37(zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)Uitnodigingen Energie, Economie en Innovatie

Herziene planning algemeen overleggen en schriftelijke overleggen ter voorbereiding van de Raad voor Concurrentievermogen, Energieraad en Telecomraad in het tweede semester van 2017

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 11 mei 2017. Herziene planning AO's en SO's Concurrentie, Telecom, Energieraden 2e semester 2017 - 2017Z06150

Besluit: Conform voorstel besloten.

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie Economische Zaken

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 26 april 2017. Lijst met EU-voorstellen vaste commissie Economische Zaken - 2017Z05626

Besluit: Conform voorstellen besloten.

Overzicht (dertigleden)debatten

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 26 april 2017. Overzicht (dertigleden)debatten - 2017Z04156

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stafnotitie voorstel spreektijden algemeen overleg en inventarisatie van feitelijke vragen naar aanleiding van de Regeling van Werkzaamheden

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 11 mei 2017. Stafnotitie voorstel spreektijden algemeen overleg en inventarisatie van feitelijke vragen naar aanleiding van de Regeling van Werkzaamheden - 2017Z06213

Besluit: De maximumspreektijden voor fracties in de eerste termijn van een algemeen overleg zijn: drie minuten bij een algemeen overleg van twee uur; vijf minuten bij een algemeen overleg van drie uur; zeven minuten bij een algemeen overleg van vier uur. De spreektijden in de tweede termijn hangen af van het verloop van de eerste termijn, maar zijn doorgaans een derde van de spreektijden in eerste termijn.6
Besluit: Voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad wordt standaard drie uur uitgetrokken.
Besluit: Van een stroomlijning van de aanpak voor het inventariseren van aanvullende vragen in de commissie naar aanleiding van de Regeling van Werkzaamheden wordt afgezien vanwege de uitspraak van de Kamervoorzitter op 9 mei 2017.

Afschrift van de antwoordbrief aan Anevei over de middellangetermijnschade Nederlandse vrije uitloopei

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 8 mei 2017. Afschrift van de antwoordbrief aan Anevei over de middellangetermijnschade Nederlandse vrije uitloopei - 2017Z05891

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 9 mei 2017 t.v.v. Landbouw- en Visserijraad op 11 mei 2017.Rondvraag Landbouw, Natuur en VisserijGeen agendapuntenGEZAMENLIJKE AGENDAPUNTEN LANDBOUW, NATUUR EN VISSERIJ EN ENERGIE, ECONOMIE EN INNOVATIE

Stand van zaken over de uitvoering van het Plattelandsprogramma

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 8 mei 2017. Stand van zaken over de uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma - 28625-245

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 24 mei 2017 om 12.00 uur.

Onderzoek naar mogelijkheden om weidegang te stimuleren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 28 april 2017. Onderzoek naar mogelijkheden om weidegang te stimuleren - 34313-17

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 9 mei 2017 t.v.v. de Landbouw- en Visserijraad op 11 mei 2017.

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad op 11 mei 2017.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 1 mei 2017. Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad op 11 mei 2017 - 21501-32-1015

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 9 mei 2017 t.v.v. de Landbouw- en Visserijraad op 11 mei 2017.

Voorgenomen reactie op de consultatie door de Europese Commissie over modernisering en vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 18 april 2017. Antwoorden op vragen van de commissie over de voorgenomen reactie op de consultatie door de Europese Commissie over modernisering en vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid - 28625-243

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over het verslag van het schriftelijk overleg op 20 april 2017 over de voorgenomen reactie op de consultatie Europese Commissie over modernisering en vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.5

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 10 april 2017. Voorgenomen reactie op de consultatie door de Europese Commissie over modernisering en vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid - 28625-242

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over het verslag van het schriftelijk overleg op 20 april 2017 over de voorgenomen reactie op de consultatie Europese Commissie over modernisering en vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Wijzigingsregeling horizontermijnen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 25 april 2017. Wijzigingsregeling horizontermijnen - 32627-26

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Overige stukken Landbouw, Natuur en VisserijGeen agendapuntenReeds geagendeerde/betrokken stukken Landbouw, Natuur en Visserij

Jaarverslag 2016 van Staatsbosbeheer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 10 mei 2017. Jaarverslag 2016 van Staatsbosbeheer - 29659-147

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2016 en de Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2016.

Jaarverslag Faunafonds 2016

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 28 april 2017. Jaarverslag Faunafonds 2016 - 29446-96

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op RDA advies over zwerfkatten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 28 april 2017. Reactie op RDA advies over zwerfkatten - 28286-907

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Dierenwelzijn.4

Reactie op verzoek commissie inzake de uitgaven van het Diergezondheidsfonds over de jaren 2015 en 2016.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 28 april 2017. Reactie op verzoek commissie inzake de uitgaven van het Diergezondheidsfonds over de jaren 2015 en 2016 - 34550-XIII-133

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de Wet dieren in verband met de herziening van het heffingenstelsel ten behoeve van de kosten van de bestrijding en het weren van besmettelijke dierziekten, zoönosen en zoönoseverwekkers (herziening heffingenstelsel Diergezondheidsfonds).

Stand van zaken Vogelgriep

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 19 april 2017. Stand van zaken Vogelgriep - 28807-212

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 7 juni 2017.

Stand van zaken vogelgriep

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 13 april 2017. Stand van zaken vogelgriep - 28807-211

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 7 juni 2017.

Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken met betrekking tot het proefproject met e-CMR

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 8 mei 2017. Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken met betrekking tot het proefproject met e-CMR - 21501-32-1016

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 7 juni 2017.

Reactie op verzoek van het lid Geurts, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 23 maart 2017, over EU-import van bedorven voedsel uit Brazilië

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 11 april 2017. Reactie op verzoek van het lid Geurts, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 23 maart 2017, over EU import van bedorven voedsel uit Brazilië - 26991-484

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 7 juni 2017.

Uitstel reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 april 2017, over de verwerking van vlees van verondersteld mishandelde paarden in Nederlandse snacks

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 8 mei 2017. Uitstel verzoek gedaan, bij de Regeling van werkzaamheden van 4 april 2017, van het lid Ouwehand over de verwerking van vlees van verondersteld mishandelde paarden in Nederlandse snacks - 28286-908

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.3

Reactie op verzoek commissie over de consequenties van het controversieel verklaren van de stukken inzake mestbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 8 mei 2017. Reactie op verzoek commissie over de consequenties van het controversieel verklaren van de stukken inzake mestbeleid - 33037-199

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op het verzoek van het lid Grashoff, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 april 2017, over grootschalige fraude met mest

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 9 mei 2017. Reactie op het verzoek van het lid Grashoff, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 april 2017, over grootschalige fraude met mest - 33037-201

Besluit: Agenderen voor het opnieuw te plannen algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.
Besluit: Ten behoeve van het algemeen overleg zal het BOR worden verzocht een notitie te schrijven over het syntheserapport van de Evaluatie Meststoffenwet 2016 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Mogelijke onderzoeksvragen zullen via de e-mail worden geïnventariseerd.
Besluit: Het lid Grashoff zal ten behoeve van de procedurevergadering op 30 mei 2017 een format aanleveren voor een rondetafelgesprek over mestfraude, dit ter voorbereiding op het algemeen overleg.

Reactie op verzoek commissie over de tijdlijn inzake de invulling van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 8 mei 2017. Reactie op verzoek commissie over de tijdlijn inzake de invulling van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn - 33037-200

Besluit: Agenderen voor het opnieuw te plannen algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Tweede openstelling Subsidieregeling beëindiging melkveehouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 26 april 2017. Tweede openstelling Subsidieregeling beëindiging melkveehouderij - 33037-198

Besluit: Betrekken bij het debat over het fosfaatreductieplan.

Reactie op verzoek commissie inzake berichtgeving over een grote groep melkveehouders die te maken heeft met verkeerde registratie van gegevens voor de fosfaatregelgeving

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 21 april 2017. Reactie op verzoek commissie inzake berichtgeving over een grote groep melkveehouders die te maken heeft met verkeerde registratie van gegevens voor de fosfaatregelgeving - 33037-197

Besluit: Betrekken bij het debat over het fosfaatreductieplan.2

Reactie op verzoek commissie op het artikel ‘Zeldzame koeien dreigen uit te sterven door fosfaatmaatregelen’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 13 april 2017. Reactie op verzoek commissie op het artikel ‘Zeldzame koeien dreigen uit te sterven door fosfaatmaatregelen’ - 33037-196

Besluit: Betrekken bij het debat over het fosfaatreductieplan.

Stand van zaken maatregelenpakket fosfaatreductie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 28 april 2017. Stand van zaken maatregelenpakket fosfaatreductie - 33037-202

Besluit: Betrekken bij het debat over het fosfaatreductieplan.

Een betere implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn in Nederland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 13 april 2017. Rapport bevindingen verbeteren implementatie Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) in Nederland - 33576-100

Besluit: Schriftelijk overleg voeren na ommekomst van het BNC-fiche over het Actieplan voor natuur, de mensen en de economie en de gevraagde reactie op de kritiek van groene organisaties op dit Actieplan. Deze twee nog te ontvangen stukken zullen aan de agenda van het schriftelijk overleg worden toegevoegd.

Uitnodiging Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie, LTO Nederland en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel voor een werkbezoek over een 'Reis door de voedselketen'

Zaak: Brief derden - Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) te Den Haag - 10 mei 2017. Uitnodiging FNLI, LTO Nederland en CBL voor werkbezoek 'Reis door de voedselketen' - 2017Z06117

Besluit: Werkbezoek organiseren op een maandag.Wet- en regelgeving Landbouw, Natuur en VisserijGeen agendapuntenStukken regering Landbouw, Natuur en Visserij

Verzoek SZH tot aanbieding brandbrief m.b.t. het feit dat diverse soorten landbouwhuisdieren tot de categorie ‘bedreigd levend erfgoed’ behoren d.d. 6 juni 2017.

Zaak: Brief derden - Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) te Wageningen - 10 mei 2017. Verzoek SZH tot aanbieding brandbrief m.b.t. het feit dat diverse soorten landbouwhuisdieren tot de categorie ‘bedreigd levend erfgoed’ behoren d.d. 6 juni 2017 - 2017Z06132

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op dinsdag 6 juni 2017.

Verzoek Natuurmonumenten tot aanbieding petitie ‘Bescherm ons Nederlandse landschap’

Zaak: Brief derden - Natuurmonumenten

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op dinsdag 13 juni 2017.