Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 19 april 2017

Gepubliceerd: 20 april 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2017A0104312
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=87f52a6b-42e0-48ab-a388-4b0e7918190e&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vaste%20commissie%20voor%20Economische%20Zaken%20d.d.%2019%20april%202017.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32440, 32440, 21501, 21501, 26643, 29826, 21501, 22112, 22112, 22112, 22112, 22112, 27879, 27879, 27838, 32637, 32637, 27879, 24446, 27879, 29861, 22112, 31311, 29697, 33529, 33529, 33529, 33529, 31305, 21501, 29023, 31239, 30196, 32637, 21501, 28625, 24036, 33037, 21501, 30952

Inhoud


Verzoek van het lid Van der Lee (GroenLinks) om de brief van de minister van EZ over 'Nieuwe procedure voor afhandeling schades als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld' controversieel te verklaren

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T.M.T. van der Lee (GroenLinks) - 18 april 2017. Verzoek van het lid Van der Lee (GroenLinks) om de brief van de minister van EZ over 'Nieuwe procedure voor afhandeling schades als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld' controversieel te verklaren - 2017Z05209

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.BESLOTEN GEDEELTEGeen agendapunten

Nieuwe werkwijze met betrekking tot aanpassingen in de Gids proportionaliteit

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 februari 2017. Antwoord op vragen commissie over de nieuwe werkwijze met betrekking tot aanpassingen in de Gids proportionaliteit - 32440-99

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over het verslag van het schriftelijk overleg inzake de nieuwe werkwijze met betrekking tot aanpassingen in de Gids proportionaliteit op 23 februari 2017.11
Gerelateerde kamerstukken: 32440-99

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 januari 2017. Nieuwe werkwijze met betrekking tot aanpassingen in de Gids proportionaliteit - 32440-95

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over het verslag van het schriftelijk overleg inzake de nieuwe werkwijze met betrekking tot aanpassingen in de Gids proportionaliteit op 23 februari 2017.
Gerelateerde kamerstukken: 32440-95

Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 20 februari 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 maart 2017. Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 20 februari 2017 - 21501-30-393

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg ter voorbereiding van de Raad voor Concurrentievermogen op 6 april 2017.

Geannoteerde agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen op 5 en 6 april 2017 in Malta

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 maart 2017. Geannoteerde agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen op 5 en 6 april 2017 in Malta - 21501-30-394

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg ter voorbereiding van de Raad voor Concurrentievermogen op 6 april 2017.

Voorstel van de leden Ziengs (VVD) en Graus (PVV) om een rondetafelgesprek te organiseren over Franchise

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, E. Ziengs (VVD) - 11 april 2017. Voorstel van de leden Ziengs (VVD) en Graus (PVV) om een rondetafelgesprek te organiseren over Franchise - 2017Z04800

Besluit: Het rondetafelgesprek organiseren en de suggesties voor genodigden per e-mail inventariseren.Reeds geagendeerde/betrokken stukken Energie, Economie en Innovatie

Verzoek van het lid Hijink (SP) om een reactie aan de minister van Economische Zaken te vragen op het bericht "Onstuimig EZ heeft voor ieder plan wel een potje"

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H.P.M. Hijink (SP) - 6 april 2017. Verzoek van het lid Hijink (SP) om een reactie aan de minister van Economische Zaken te vragen op het bericht "Onstuimig EZ heeft voor ieder plan wel een potje" - 2017Z04588

Besluit: De minister zal worden verzocht een reactie te geven op het bericht "Onstuimig EZ heeft voor ieder plan wel een potje."10

Verzoek van het lid Nijboer (PvdA) tot het houden van een rondetafelgesprek over de inrichting van het stelsel van corporate governance

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 6 april 2017. Verzoek van het lid Nijboer (PvdA) tot het houden van een rondetafelgesprek over de inrichting van het stelsel van corporate governance - 2017Z04595

Besluit: Het rondetafelgesprek organiseren en de suggesties voor genodigden per e-mail inventariseren.

Stand van zaken inzake de maatregelen ter voorkoming van slamming

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 april 2017. Stand van zaken inzake de maatregelen ter voorkoming van slamming - 26643-457

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Telecommunicatie.Overige stukken Economie en Innovatie

Uitkomsten en afspraken van de rondetafelbijeenkomst chemie van 13 februari 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 april 2017. Uitkomsten en afspraken van de rondetafelbijeenkomst chemie van 13 februari 2017 - 29826-68

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

EU-voorstel: Richtlijn bevoegdheden nationale mededingingsautoriteiten COM (2017) 142

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 6 april 2017. Behandelvoorstel EU-voorstel bevoegdheden nationale mededingingsautoriteiten COM(2017) 142 - 2017Z04611

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 5 april 2017. EU-voorstel: Richtlijn bevoegdheden nationale mededingingsautoriteiten COM (2017) 142 - 2017Z04488

Besluit: Het eind april verwachte BNC-fiche afwachten en tijdens de volgende procedurevergadering (16 mei 2017) nader beslissen over de behandeling van het voorstel.

Verslag van een schriftelijk overleg over de informele Raad voor Concurrentievermogen 5 en 6 april 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 april 2017. Antwoorden op vragen commissie over de informele Raad voor Concurrentievermogen 5 en 6 april 2017 - 21501-30-395

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.9

Fiche: Verordening en richtlijn Europese e-kaart voor diensten

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 24 februari 2017. Fiche: Verordening en richtlijn Europese e-kaart voor diensten - 22112-2316

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen (formeel, 29 en 30 mei 2017) op 23 mei 2017.

Fiche: Richtlijn proportionaliteitstoets gereglementeerde beroepen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 24 februari 2017. Fiche: Richtlijn proportionaliteitstoets gereglementeerde beroepen - 22112-2315

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen (formeel, 29 en 30 mei 2017) op 23 mei 2017.

Fiche: Richtlijn handhaving notificatieverplichting onder de dienstenrichtlijn

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 24 februari 2017. Fiche: Richtlijn handhaving notificatieverplichting onder de dienstenrichtlijn - 22112-2314

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen (formeel, 29 en 30 mei 2017) op 23 mei 2017.

Fiche: Mededeling hervormingsaanbevelingen gereglementeerde beroepen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 24 februari 2017. Fiche: Mededeling hervormingsaanbevelingen gereglementeerde beroepen - 22112-2313

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen (formeel, 29 en 30 mei 2017) op 23 mei 2017.

Fiche: Mededeling Opbouwen van een Europese Data-Economie

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 17 februari 2017. Fiche: Mededeling Opbouwen van een Europese Data-Economie - 22112-2305

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecomraad (formeel, 9 juni 2017) op 1 juni 2017.

Toezegging proefabonnementen en aanpassing wet Van Dam

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 februari 2017. Toezegging proefabonnementen en aanpassing wet Van Dam - 27879-57

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.8

Arrest van het Hof van Justitie van de EU van 2 maart 2017 over tarieven telefonische klantenservice

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 maart 2017. Arrest van het Hof van Justitie van de EU van 2 maart 2017 over tarieven telefonische klantenservice - 27879-59

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van het CBS meerjarenprogramma 2014-2018

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 februari 2017. Wijziging van het CBS meerjarenprogramma 2014-2018 - 34550-XIII-129

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en innovatie.

Stand van zaken Retailagenda inzake het convenant huurmarkt

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 februari 2017. Stand van zaken Retailagenda inzake het convenant huurmarkt - 27838-16

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken Europese productveiligheidsnorm voor onder andere broodroosters

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 maart 2017. Stand van zaken Europese productveiligheidsnorm voor onder andere broodroosters - 32637-275

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toezegging, gedaan tijdens begrotingsbehandeling Economische Zaken van 27 oktober 2016, over ondersteuning van de Nederlandse popmuziek

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 maart 2017. Toezegging, gedaan tijdens begrotingsbehandeling Economische Zaken van 27 oktober 2016, over ondersteuning van de Nederlandse popmuziek - 32637-277

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitvoering aanbeveling Algemene Rekenkamer over CE markering

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 februari 2017. Uitvoering aanbeveling Algemene Rekenkamer over CE markering - 27879-58

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van de ESA Ministersconferentie 2016

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 maart 2017. Verslag van de ESA Ministersconferentie 2016 - 24446-61

Besluit: Controversieel verklaren.

Bevindingen op het ACM-jaarverslag 2016

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 maart 2017. Bevindingen op het ACM-jaarverslag 2016 - 27879-60

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Marktwerking en mededinging.

Rapport “People to jobs, jobs to people” van het Institut Zukunft der Arbeit (IZA)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 maart 2017. Rapport “People to jobs, jobs to people” van het Institut Zukunft der Arbeit (IZA) - 29861-46

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel toezending van de BNC-fiches uit het zogenaamde ‘Dienstenpakket’

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 februari 2017. Uitstel toezending van de BNC-fiches uit het zogenaamde ‘Dienstenpakket’ - 22112-2304

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel reactie op position papers over de passendheid en houdbaarheid van de Mededingingswet in relatie tot de groei van het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 maart 2017. Uitstel reactie op position papers over de passendheid en houdbaarheid van de Mededingingswet in relatie tot de groei van het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) - 31311-182

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel toezending reactie over de uitvoering van de motie van het lid Bisschop c.s. over de uitvoering van de adviezen van de commissie-Balkenende

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 maart 2017. Uitstel toezending reactie over de uitvoering van de motie van het lid Bisschop c.s. over de uitvoering van de adviezen van de commissie-Balkenende - 29697-34

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verzoek van het lid Beckerman (SP) een rondetafelgesprek te organiseren over de gevolgen van het sluiten van kolencentrales voor werknemers in de gehele keten.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M. Beckerman (SP) - 13 april 2017. Verzoek van het lid Beckerman (SP) een rondetafelgesprek te organiseren over de gevolgen van het sluiten van kolencentrales voor werknemers in de gehele keten. - 2017Z05029

Besluit: Het verzoek wordt niet ingewilligd.6

Uitstel toezending evaluatie van de pilot koopinstrument

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 april 2017. Uitstel toezending evaluatie van de pilot koopinstrument - 33529-329

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Overige stukken Energie

Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 23 maart 2017, over de toegenomen aantallen aardbevingen in Groningen, vooral in het gebied rond Loppersum

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 maart 2017. Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 23 maart 2017, over de toegenomen aantallen aardbevingen in Groningen, vooral in het gebied rond Loppersum - 33529-328

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het toegenomen aantal aardbevingen in Groningen.

Voortgang onderzoeken met betrekking tot schadeafhandeling in Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 maart 2017. Voortgang onderzoeken met betrekking tot schadeafhandeling in Groningen - 33529-326

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het toegenomen aantal aardbevingen in Groningen.

Jaarrapportage 2016 Onafhankelijke Raadsman Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 maart 2017. Jaarrapportage 2016 Onafhankelijke Raadsman Groningen - 33529-327

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het toegenomen aantal aardbevingen in Groningen.

Stand van zaken uitvoering gewijzigde motie van het lid Smaling c.s. over een gezamenlijk locatiebeleid voor aanbieders van verschillende brandstoffen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 maart 2017. Stand van zaken uitvoering gewijzigde motie van het lid Smaling c.s. over een gezamenlijk locatiebeleid voor aanbieders van verschillende brandstoffen - 31305-228

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Energie.

Verslag Energieraad van 27 februari 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 maart 2017. Verslag Energieraad van 27 februari 2017 - 21501-08-672

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Energieraad op 15 mei 2017.

380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 april 2017. 380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten - 29023-215

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verloop eerste openstelling SDE+ 2017

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T.M.T. van der Lee (GroenLinks) - 6 april 2017. Verzoek van het lid Van der Lee om de minister van Economische Zaken een brief te vragen over het exacte besluitvormingstraject rond de SDE+ regeling in 2017. - 2017Z04638

Besluit: De minister van Economische Zaken zal worden verzocht de Kamer te informeren over het exacte besluitvormingstraject rond de SDE+ regeling in 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 april 2017. Verloop eerste openstelling SDE+ 2017 - 31239-257

Besluit: Aanhouden tot een volgende procedurevergadering.

Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2017

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 6 april 2017. Verzoek namens het lid Van Veldhoven (D66) om de minister van Economische Zaken te verzoeken om toezending van een aantal stukken naar aanleiding van de "Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2017" - 2017Z04626

Besluit: De minister van Economische Zaken zal worden verzocht de Kamer met betrekking tot de Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2017 de volgende informatie te verstrekken: het uitgewerkte plan van de industrie; de doorrekening van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en een appreciatie van de borgingscommissie Energieakkoord of het plan afdoende is om de doelstellingen te halen.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 april 2017. Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2017 - 30196-542

Besluit: Controversieel verklaren.

Verlenging diverse subsidiemodules van de Regeling nationale EZ-subsidies

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 april 2017. Verlenging diverse subsidiemodules van de Regeling nationale EZ-subsidies - 32637-278

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Stukken regering Energie

Verzoek namens de SER en de Borgingscommissie Energieakkoord om een kennismakingsgesprek met de vaste commissie voor Economische Zaken over de stand van zaken van het Energieakkoord

Zaak: Brief derden - Sociaal-Economische Raad (SER) te Den Haag - 11 april 2017. Verzoek SER en Borgingscommissie Energieakkoord om kennismakingsgesprek met vaste commissie voor Economische Zaken m.b.t. stand van zaken Energieakkoord - 2017Z04917

Besluit: Het gesprek met de SER en de Borgingscommissie Energieakkoord zal worden gepland.Brievenlijst Energie, Economie en Innovatie nrs. 3 t/m 35 (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)4

Verzoek Milieudefensie, namens meerdere organisaties, tot aanbieding petitie m.b.t. gebrek aan voortgang van energietransitie d.d. 16 mei 2017.

Zaak: Brief derden - Milieudefensie te Amsterdam - 7 april 2017. Verzoek Milieudefensie, namens meerdere organisaties, tot aanbieding petitie m.b.t. gebrek aan voortgang van energietransitie d.d. 16 mei 2017 - 2017Z04760

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op dinsdag 16 mei 2017.

Stafnotitie werkwijze commissie Economische Zaken

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 5 april 2017. Stafnotitie werkwijze commissie Economische Zaken - 2017Z04473

Besluit: De commissie stemt in met de continuering van de werkwijze met betrekking tot: de procedurevergadering, e-mailprocedures, de spreektijden in een wetgevingsoverleg en notaoverleg, de voorbereiding van de Europese Raden, een voorstel voor een rondetafelgesprek of hoorzitting en met de algemene regels met betrekking tot commissieactiviteiten.
Besluit: Ten behoeve van de volgende procedurevergadering zal de griffier een voorstel doen voor aangepaste spreektijden in een algemeen overleg en voor het inventariseren van feitelijke vragen naar aanleiding van de Regeling van Werkzaamheden.AGENDAPUNTEN ENERGIE, ECONOMIE EN INNOVATIE

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 4 april 2017. Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor EZ - 2017Z04390

Besluit: Conform voorstellen besloten.

Overzicht (dertig)ledendebatten

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 29 maart 2017. Overzicht (dertigleden)debatten - 2017Z04156

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.3

Verzoek van het lid Dijkgraaf de staatssecretaris van Economische Zaken te vragen te reageren op berichten in de media inzake melkveehouders die te maken hebben met verkeerde registratie van gegevens voor de fosfaatregelgeving.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, E. Dijkgraaf (SGP) - 18 april 2017. Verzoek van het lid Dijkgraaf de staatssecretaris van Economische Zaken te vragen te reageren op berichten in de media inzake melkveehouders die te maken hebben met verkeerde registratie van gegevens voor de fosfaatregelgeving. - 2017Z05162

Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht uiterlijk 21 april 2017 een reactie op berichten in de media inzake melkveehouders die te maken hebben met verkeerde registratie van gegevens voor de fosfaatregelgeving aan de Kamer te doen toekomen.GEZAMENLIJKE AGENDAPUNTEN LANDBOUW, NATUUR EN VISSERIJ EN ENERGIE, ECONOMIE EN INNOVATIE

Verslag Landbouw- en Visserijraad van 3 april 2017.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 11 april 2017. Verslag Landbouw- en Visserijraad van 3 april 2017 - 21501-32-1012

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 9 mei 2017.

Voorgenomen reactie op de consultatie door de Europese Commissie over modernisering en vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 10 april 2017. Voorgenomen reactie op de consultatie door de Europese Commissie over modernisering en vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid - 28625-242

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Voorgenomen reactie op de consultatie door de Europese Commissie over modernisering en vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Reactie op verzoek commissie inzake afschrift brief Linssen cs Advocaten, namens Mestverwerking Fryslân BV, m.b.t. voorgenomen wijziging van uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 31 maart 2017. Reactie op verzoek commissie inzake afschrift brief Linssen cs Advocaten, namens Mestverwerking Fryslân BV, m.b.t. voorgenomen wijziging van uitvoeringsregeling Meststoffenwet - 2017Z04327

Besluit: Controversieel verklaren.Overige stukken Landbouw, Natuur en VisserijGeen agendapunten2

Kabinetsbeleid over doorberekening van toezichts- en handhavingskosten in relatie tot voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 30 maart 2017. Kabinetsbeleid over doorberekening van toezichts- en handhavingskosten in relatie tot voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State - 24036-417

Besluit: Controversieel verklaren.

Voortgang invulling zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 10 april 2017. Voortgang invulling zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn - 33037-195

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Reactie op motie van het lid Futselaar (SP) over handhaven van het bestaande subsidiemaximum voor inkomenssteun aan jonge landbouwers (Kamerstuk 21501-32, nr. 1006)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 7 april 2017. Reactie op motie van het lid Futselaar over handhaven van het bestaande subsidiemaximum voor inkomenssteun aan jonge landbouwers - 21501-32-1007

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijzigingen in de Bijlagen I en II van 4 oktober 2016, alsmede de wijzigingen van Bijlage III van 9 februari 2016, 23 augustus 2016 en 5 oktober 2016 bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten; Washington, 3 maart 1973.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 6 april 2017. Wijzigingen in de Bijlagen I en II van 4 oktober 2016, alsmede de wijzigingen van Bijlage III van 9 februari 2016, 23 augustus 2016 en 5 oktober 2016 bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten; Washington, 3 maart 1973 - 30952-272

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.