Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 11 april 2017

Gepubliceerd: 12 april 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2017A0084220
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3c208921-0d5f-4244-9e20-fd24a4ccd0f2&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Economische%20Zaken%20d.d.%2011%20april%202017.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 32440, 32440, 21501, 22112, 22112, 22112, 22112, 22112, 27879, 27879, 27838, 32637, 32637, 27879, 24446, 27879, 29861, 22112, 31311, 29697, 33529, 33529, 33529, 31305, 21501, 29023, 31239, 30196, 29515, 22112, 26991, 33835, 33835, 26643, 29664, 33835, 33835, 31532, 21501, 21501, 25883, 25883, 27625, 27858, 32670, 34295, 29664, 29664, 31532, 27858, 33037, 34510, 33910, 28807, 28807, 21501, 27428, 21501, 21501, 33576, 33576, 33576, 33037, 21501, 21501, 21501, 33037, 33037, 33037, 33037, 33037, 33037, 32670, 33037, 33037, 33037, 33037, 33037, 33037, 33037, 33037, 34570, 34570

Inhoud


Geannoteerde agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen op 5 en 6 april 2017 in Malta

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 maart 2017. Geannoteerde agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen op 5 en 6 april 2017 in Malta - 21501-30-394

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 20 februari 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 maart 2017. Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 20 februari 2017 - 21501-30-393

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Nieuwe werkwijze met betrekking tot aanpassingen in de Gids proportionaliteit

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 februari 2017. Antwoord op vragen commissie over de nieuwe werkwijze met betrekking tot aanpassingen in de Gids proportionaliteit - 32440-99

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Gerelateerde kamerstukken: 32440-99

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 januari 2017. Nieuwe werkwijze met betrekking tot aanpassingen in de Gids proportionaliteit - 32440-95

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Gerelateerde kamerstukken: 32440-95

Voorstel van de leden Ziengs (VVD) en Graus (PVV) om een rondetafelgesprek te organiseren over Franchise

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, E. Ziengs (VVD) - 11 april 2017. Voorstel van de leden Ziengs (VVD) en Graus (PVV) om een rondetafelgesprek te organiseren over Franchise - 2017Z04800

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.19

Verzoek van het lid Nijboer (PvdA) tot het houden van een rondetafelgesprek over de inrichting van het stelsel van corporate governance

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 6 april 2017. Verzoek van het lid Nijboer (PvdA) tot het houden van een rondetafelgesprek over de inrichting van het stelsel van corporate governance - 2017Z04595

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Verzoek van het lid Hijink (SP) om de minister van Economische Zaken een brief te vragen over de handhaving van de Postwet 2009

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H.P.M. Hijink (SP) - 6 april 2017. Verzoek van het lid H.P.M. Hijink (SP) om de minister van Economische Zaken een brief te vragen over de handhaving van de Postwet 2009 - 2017Z04582

Besluit: De minister zal worden verzocht de Kamer te informeren over de handhaving van de Postwet 2009 als gevolg van het controversieel verklaren van het Tijdelijk besluit Postbezorgers 2011.

Verzoek van het lid Hijink (SP) om een reactie aan de minister van Economische Zaken te vragen op het bericht "Onstuimig EZ heeft voor ieder plan wel een potje"

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H.P.M. Hijink (SP) - 6 april 2017. Verzoek van het lid Hijink (SP) om een reactie aan de minister van Economische Zaken te vragen op het bericht "Onstuimig EZ heeft voor ieder plan wel een potje" - 2017Z04588

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

EU-voorstel: Richtlijn bevoegdheden nationale mededingingsautoriteiten COM (2017) 142

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 6 april 2017. Behandelvoorstel EU-voorstel bevoegdheden nationale mededingingsautoriteiten COM(2017) 142 - 2017Z04611

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 5 april 2017. EU-voorstel: Richtlijn bevoegdheden nationale mededingingsautoriteiten COM (2017) 142 - 2017Z04488

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Verslag van een schriftelijk overleg over de informele Raad voor Concurrentievermogen op 5 en 6 april 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 april 2017. Antwoorden op vragen commissie over de informele Raad voor Concurrentievermogen 5 en 6 april 2017 - 21501-30-395

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.18

Fiche: Verordening en richtlijn Europese e-kaart voor diensten

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 24 februari 2017. Fiche: Verordening en richtlijn Europese e-kaart voor diensten - 22112-2316

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Fiche: Richtlijn proportionaliteitstoets gereglementeerde beroepen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 24 februari 2017. Fiche: Richtlijn proportionaliteitstoets gereglementeerde beroepen - 22112-2315

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Fiche: Richtlijn handhaving notificatieverplichting onder de dienstenrichtlijn

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 24 februari 2017. Fiche: Richtlijn handhaving notificatieverplichting onder de dienstenrichtlijn - 22112-2314

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Fiche: Mededeling hervormingsaanbevelingen gereglementeerde beroepen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 24 februari 2017. Fiche: Mededeling hervormingsaanbevelingen gereglementeerde beroepen - 22112-2313

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Fiche: Mededeling Opbouwen van een Europese Data-Economie

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 17 februari 2017. Fiche: Mededeling Opbouwen van een Europese Data-Economie - 22112-2305

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Toezegging proefabonnementen en aanpassing wet Van Dam

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 februari 2017. Toezegging proefabonnementen en aanpassing wet Van Dam - 27879-57

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.17

Arrest van het Hof van Justitie van de EU van 2 maart 2017 over tarieven telefonische klantenservice

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 maart 2017. Arrest van het Hof van Justitie van de EU van 2 maart 2017 over tarieven telefonische klantenservice - 27879-59

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Wijziging van het CBS meerjarenprogramma 2014-2018

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 februari 2017. Wijziging van het CBS meerjarenprogramma 2014-2018 - 34550-XIII-129

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Stand van zaken Retailagenda inzake het convenant huurmarkt

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 februari 2017. Stand van zaken Retailagenda inzake het convenant huurmarkt - 27838-16

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Stand van zaken Europese productveiligheidsnorm voor onder andere broodroosters

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 maart 2017. Stand van zaken Europese productveiligheidsnorm voor onder andere broodroosters - 32637-275

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Toezegging, gedaan tijdens begrotingsbehandeling Economische Zaken van 27 oktober 2016, over ondersteuning van de Nederlandse popmuziek

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 maart 2017. Toezegging, gedaan tijdens begrotingsbehandeling Economische Zaken van 27 oktober 2016, over ondersteuning van de Nederlandse popmuziek - 32637-277

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Uitvoering aanbeveling Algemene Rekenkamer over CE markering

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 februari 2017. Uitvoering aanbeveling Algemene Rekenkamer over CE markering - 27879-58

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Verslag van de ESA Ministersconferentie 2016

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 maart 2017. Verslag van de ESA Ministersconferentie 2016 - 24446-61

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Bevindingen op het ACM-jaarverslag 2016

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 maart 2017. Bevindingen op het ACM-jaarverslag 2016 - 27879-60

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Rapport “People to jobs, jobs to people” van het Institut Zukunft der Arbeit (IZA)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 maart 2017. Rapport “People to jobs, jobs to people” van het Institut Zukunft der Arbeit (IZA) - 29861-46

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Uitstel toezending van de BNC-fiches uit het zogenaamde ‘Dienstenpakket’

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 februari 2017. Uitstel toezending van de BNC-fiches uit het zogenaamde ‘Dienstenpakket’ - 22112-2304

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Uitstel reactie op position papers over de passendheid en houdbaarheid van de Mededingingswet in relatie tot de groei van het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 maart 2017. Uitstel reactie op position papers over de passendheid en houdbaarheid van de Mededingingswet in relatie tot de groei van het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) - 31311-182

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Uitstel toezending reactie over de uitvoering van de motie van het lid Bisschop c.s. over de uitvoering van de adviezen van de commissie-Balkenende

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 maart 2017. Uitstel toezending reactie over de uitvoering van de motie van het lid Bisschop c.s. over de uitvoering van de adviezen van de commissie-Balkenende - 29697-34

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Verzoek Milieudefensie, namens meerdere organisaties, tot aanbieding petitie m.b.t. gebrek aan voortgang van energietransitie op 16 mei 2017.

Zaak: Brief derden - Milieudefensie te Amsterdam - 7 april 2017. Verzoek Milieudefensie, namens meerdere organisaties, tot aanbieding petitie m.b.t. gebrek aan voortgang van energietransitie d.d. 16 mei 2017 - 2017Z04760

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.15

Verzoek van het lid Van der Lee (GroenLinks) om op korte termijn een technische briefing te organiseren over het op 3 april 2017 verschenen rapport "Nationale kosten Energietransitie in 2030" van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T.M.T. van der Lee (GroenLinks) - 6 april 2017. Verzoek van het lid Van der Lee (GroenLinks) om op korte termijn een technische briefing te organiseren over het op 3 april 2017 verschenen rapport "Nationale kosten Energietransitie in 2030" van het Planbureau voor de Leefomgeving. - 2017Z04645

Besluit: Dit verzoek vervalt. De indiener zal het verzoek doen in de procedurevergadering van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu.

Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 23 maart 2017, over de toegenomen aantallen aardbevingen in Groningen, vooral in het gebied rond Loppersum

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 maart 2017. Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 23 maart 2017, over de toegenomen aantallen aardbevingen in Groningen, vooral in het gebied rond Loppersum - 33529-328

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.Overige stukken Energie

Voortgang onderzoeken met betrekking tot schadeafhandeling in Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 maart 2017. Voortgang onderzoeken met betrekking tot schadeafhandeling in Groningen - 33529-326

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Jaarrapportage 2016 Onafhankelijke Raadsman Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 maart 2017. Jaarrapportage 2016 Onafhankelijke Raadsman Groningen - 33529-327

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Stand van zaken uitvoering gewijzigde motie van het lid Smaling c.s. over een gezamenlijk locatiebeleid voor aanbieders van verschillende brandstoffen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 maart 2017. Stand van zaken uitvoering gewijzigde motie van het lid Smaling c.s. over een gezamenlijk locatiebeleid voor aanbieders van verschillende brandstoffen - 31305-228

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.14

Verslag Energieraad van 27 februari 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 maart 2017. Verslag Energieraad van 27 februari 2017 - 21501-08-672

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 april 2017. 380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten - 29023-215

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Verloop eerste openstelling SDE+ 2017

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T.M.T. van der Lee (GroenLinks) - 6 april 2017. Verzoek van het lid Van der Lee om de minister van Economische Zaken een brief te vragen over het exacte besluitvormingstraject rond de SDE+ regeling in 2017. - 2017Z04638

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 april 2017. Verloop eerste openstelling SDE+ 2017 - 31239-257

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2017

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 6 april 2017. Verzoek namens het lid Van Veldhoven (D66) om de minister van Economische Zaken te verzoeken om toezending van een aantal stukken naar aanleiding van de "Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2017" - 2017Z04626

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 april 2017. Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2017 - 30196-542

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Ontwerp instellingsbesluit Adviescollege Toetsing Regeldruk

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 maart 2017. Ontwerp instellingsbesluit Adviescollege Toetsing Regeldruk - 29515-398

Besluit: Agenderen voor een bij voorkeur nog voor het meireces te voeren algemeen overleg Regeldruk.13
Besluit: De minister zal worden verzocht de tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 11 april 2017 gevraagde reactie op het bericht "Onzichtbare regeldruk van honderden miljoenen euro's teistert bedrijfsleven" (FD, 10 april 2017) tijdig aan de Kamer te doen toekomen, zodat de reactie in het algemeen overleg Regeldruk kan worden besproken.

Overzicht (dertig)ledendebatten

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 29 maart 2017. Overzicht (dertigleden)debatten - 2017Z04156

Besluit: Ter informatie.AGENDAPUNTEN ENERGIE, ECONOMIE EN INNOVATIEBrievenlijst Energie, Economie en Innovatie nrs. 30 t/m 61 (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)Brievenlijst: aangehouden tot de procedurevergadering van 19 april 2017.Wet- en regelgeving Energie, Economie en Innovatie

Stafnotitie werkwijze commissie Economische Zaken

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 5 april 2017. Stafnotitie werkwijze commissie Economische Zaken - 2017Z04473

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Stafnotitie Planning algemeen overleggen en schriftelijke overleggen ter voorbereiding van de Europese Raden op het terrein van Economische Zaken in het tweede semester van 2017

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 3 april 2017. Stafnotitie Planning algemeen overleggen en schriftelijke overleggen ter voorbereiding van de Europese Raden op het terrein van Economische Zaken in het tweede semester van 2017 - 2017Z04369

Besluit: Conform voorstel besloten.

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 4 april 2017. Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor EZ - 2017Z04390

Besluit: Conform voorstel besloten.

Kwartaaloverzicht Europese consultaties op het terrein van het ministerie van Economische Zaken

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 maart 2017. Kwartaaloverzicht Europese consultaties op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken - 22112-2329

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Begrotingswijzigingen verplichtingen ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2016 van het Ministerie van Economische Zaken

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 februari 2017. Begrotingswijzigingen verplichtingen ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2016 van het Ministerie van Economische Zaken - 34550-XIII-130

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag 2016 en de Slotwet 2016.12

Behandeling van de jaarverantwoording over 2016 en de eerste suppletoire begrotingen over 2017 in de commissies

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, P.J. Duisenberg (VVD) - 30 maart 2017. Behandeling van de verantwoording over 2016 en de eerste suppletoire begrotingen over 2017 in de commissies - 2017Z04262

Besluit: Het jaarverslag en het bijbehorende rapport van de Algemene Rekenkamer zullen in een wetgevingsoverleg behandeld.
Besluit: Het lid Weverling wordt aangesteld als rapporteur voor de verantwoordingstukken. Via de e-mail zal de belangstelling voor het tweede rapporteurschap worden geïnventariseerd.
Besluit: Van het aanbod van de Algemene Rekenkamer om te zijner tijd een technische briefing te verzorgen over haar rapport zal gebruik worden gemaakt.

Aanvulling controversieel verklaren resterende agendapunten ongepland algemeen overleg Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) naar aanleiding van de bespreking van de stafnotitie Overzicht nog te plannen commissieactiviteiten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 16 februari 2017. Naleving wet- en regelgeving in pluimveeslachthuizen - 26991-483

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 februari 2017. Openbaarmaking vertrouwelijk rapport van KPMG inzake verantwoordingsinformatie NVWA - 33835-54

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 17 februari 2017. Informatievoorziening herijkte Plan van Aanpak ‘NVWA 2020’/ Rapporten NVWA - 33835-55

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 januari 2017. Beleidsprioriteiten informatie en ICT bij het Ministerie van Economische Zaken - 26643-442

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 23 december 2016. Uitvoering motie van het lid Geurts c.s. over het voortzetten van de controle op handelsnormen door de NVWA - 29664-172

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 9 december 2016. Herijkt Plan van Aanpak NVWA: ‘NVWA 2020’ - 33835-49

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 26 oktober 2016. 5e Voortgangsrapportage Plan van Aanpak NVWA over de eerste helft van 2016 - 33835-47

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 oktober 2016. Kabinetsreactie op het bericht 'Halve dierentuin in lamsvlees' - 31532-171

Besluit: Controversieel verklaren.

Stafnotitie Overzicht nog te plannen commissieactiviteiten

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 4 april 2017. Stafnotitie Overzicht nog te plannen commissieactiviteiten - 2017Z04465

Besluit: De commissieactiviteiten in het overzicht worden voorlopig niet gepland.

Verzoek van het lid Ouwehand (PvdD) de staatssecretaris van Economische Zaken te rappelleren op zijn toezegging de opzet van de onderzoeken naar weidegang aan de Kamer te sturen, gedaan tijdens het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op woensdag 29 maart 2017.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 12 april 2017. Verzoek van het lid Ouwehand om de staatssecretaris van EZ te herinneren aan zijn toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 29 maart 2017 inzake een onderzoek naar weidegang. - 2017Z04878

Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht de toegezegde opzet van de onderzoeken naar weidegang voorafgaand aan het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 9 mei 2017 aan de Kamer te doen toekomen.GEZAMENLIJKE AGENDAPUNTEN LANDBOUW, NATUUR EN VISSERIJ EN ENERGIE, ECONOMIE EN INNOVATIE

Verzoek van het lid Geurts (CDA) de staatssecretaris van Economische Zaken om een stand van zaken-brief te vragen over de uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma, uiterlijk te ontvangen een week voorafgaand aan het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 9 mei 2017.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 11 april 2017. Verzoek van het lid Geurts de staatssecretaris van EZ om een stand van zaken te vragen over de uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma en dit uiterlijk één week voor het algemeen overleg landbouw- en visserijraad op 9 mei 2017 toe te zenden. - 2017Z04801

Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht een stand van zaken-brief over de uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma aan de Kamer te doen toekomen, uiterlijk te ontvangen een week voorafgaand aan het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 9 mei 2017.

Verzoek van het lid Geurts (CDA) de staatssecretaris van Economische Zaken te verzoeken geen onomkeerbare stappen te zetten inzake de uitvoering van het SER-advies 'Versnelling duurzame veehouderij', waaronder het aanwijzen van een regisseur (Kamerstuk 28973, nr. 184).

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 11 april 2017. Verzoek van het lid Geurts de staatssecretaris van EZ te vragen geen onomkeerbare stappen te nemen ter uitvoering van het SER-advies «Versnelling duurzame veehouderij», waaronder het aanwijzen van een regisseur (Kamerstuk 28973, nr. 184). - 2017Z04804

Besluit: De staatssecretaris verzoeken geen onomkeerbare stappen te nemen inzake de uitvoering van het SER-advies 'Versnelling duurzame veehouderij', waaronder het aanwijzen van een regisseur.10

Verzoek van het lid Von Martels (CDA) een reactie te vragen aan de staatssecretaris van Economische Zaken op de uitspraak van de College van Beroep voor het bedrijfsleven over de positieflijst zoogdieren en geen onomkeerbare stappen te zetten op dit dossier.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.R.H.M. von Martels (CDA) - 11 april 2017. Verzoek van het lid Von Martels een reactie te vragen aan de staatssecretaris van EZ op de uitspraak van de College van Beroep voor het bedrijfsleven over de positieflijst zoogdieren en geen onomkeerbare stappen te nemen op dit dossier. - 2017Z04805

Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht een reactie te geven op de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven over de positieflijst zoogdieren en geen onomkeerbare stappen te nemen met betrekking tot de positieflijst.

Verzoek van het lid Dijkgraaf (SGP) om op korte termijn een schriftelijk overleg te voeren over de voorgenomen reactie op de consultatie door de Europese Commissie over de modernisering en vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (Kamerstuk 28625, nr. 242), zodat er voorafgaand aan het meireces desgewenst een VSO inclusief stemmingen plaats kan vinden.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Dijkgraaf (SGP) - 11 april 2017. Verzoek van het lid Dijkgraaf om deze week een schriftelijk overleg te voeren met de staatssecretaris van EZ over de concept-inbreng van Nederland voor de Europese consultatie over het gemeenschappelijk landbouwbeleid omdat de deadline voor de consultatie al 2 mei a.s. is - 2017Z04846

Besluit: Schriftelijk overleg voeren met als inbrengdatum woensdag 12 april 2017 om 14.00 uur. Met het oog op een eventueel te houden debat over het verslag van het schriftelijk overleg (VSO ) nog voor het meireces, zal het ministerie worden verzocht de beantwoording uiterlijk dinsdag 18 april 2017 om 12.00 uur aan de Kamer te doen toekomen.

Reactie op verzoek commissie op het bericht ‘Zeldzame koeien dreigen uit te sterven door fosfaatmaatregelen’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 29 maart 2017. Reactie op verzoek commissie op het bericht ‘Zeldzame koeien dreigen uit te sterven door fosfaatmaatregelen’ - 2017Z04140

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 29 maart 2017 ter voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraad 3 en 4 april 2017.

Verslag Landbouw- en Visserijraad 6 maart 2017.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 20 maart 2017. Verslag Landbouw- en Visserijraad 6 maart 2017 - 21501-32-993

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 29 maart ter voorbereiding van de Landbouw en Visserijraad.

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 3 april 2017.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 24 maart 2017. Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 3 april 2017 - 21501-32-995

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 29 maart 2017 ter voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraad op 3 en 4 april 2017.

Verzoek van het lid Dijkgraaf (SGP) het kabinet te verzoeken in de demissionaire periode geen onomkeerbare stappen te zetten met betrekking tot gebiedsbescherming Noordzee in relatie tot de visserij en de aangekondigde Wet dieraantallen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, E. Dijkgraaf (SGP) - 3 april 2017. Verzoek van het lid Dijkgraaf om het kabinet te verzoeken in de demissionaire periode geen onomkeerbare stappen te zetten m.b.t. gebiedsbescherming Noordzee in relatie tot de visserij en de aangekondigde Wet dieraantallen - 2017Z04375

Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht de Kamer te informeren over de consequenties van een commissieverzoek om geen onomkeerbare stappen te nemen met betrekking tot gebiedsbescherming in de Noordzee in relatie tot de visserij.
Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht geen onomkeerbare stappen te nemen zolang de Kamer zich niet op de gevraagde brief heeft kunnen beraden.
Besluit: Met het voorstel om geen onomkeerbare stappen te nemen met betrekking tot de Wet dieraantallen wordt niet ingestemd.Reeds geagendeerde/betrokken stukken Landbouw, Natuur en Visserij

Reactie op het verzoek van het lid Gesthuizen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 november 2016, over de verslechterde situatie bij het Europees Octrooibureau

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 2 maart 2017. Antwoord op vragen commissie over de verslechterde situatie bij het Europees Octrooibureau - 25883-288

Besluit: Aanmelden voor een plenair debat (verslag schriftelijk overleg).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 29 november 2016. Reactie op het verzoek van het lid Gesthuizen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 november 2016, over de verslechterde situatie bij het Europees Octrooibureau - 25883-283

Besluit: Aanmelden voor een plenair debat over het verslag van het schriftelijk overleg over deze brief.8

Reactie op het bericht dat tuinders nog altijd gif lozen op sloten in Delfland en op de uitzending van Radio Reporter van 3 april 2016.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 17 oktober 2016. Reactie op het bericht dat tuinders nog altijd gif lozen op sloten in Delfland en op de uitzending van Radio Reporter van 3 april 2016 - 27625-377

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen.

Reactie op motie van de leden Grashoff en Leenders over tegen het voorstel van de Commissie voor hernieuwde toelating van glyfosaat stemmen (Kamerstuk 27 858, nr. 352) en motie van de leden Geurts en Dijkgraaf over de naleving en handhaving van de zuiveringsplicht voor de glastuinbouw (Kamerstuk 27 858, nr. 353)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 4 maart 2016. Reactie op motie van de leden Grashoff en Leenders over tegen het voorstel van de Commissie voor hernieuwde toelating van glyfosaat stemmen (Kamerstuk 27 858, nr. 352) en motie van de leden Geurts en Dijkgraaf over de naleving en handhaving van de zuiveringsplicht voor de glastuinbouw (Kamerstuk 27 858, nr. 353) - 27858-360

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen.

Inwerkingtreding herziening Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 17 maart 2017. Inwerkingtreding herziening Programma Aanpak Stikstof (PAS) - 32670-113

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Reactie op de brief van de Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied over het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied en het inrichtingsplan Schoorlse Duinen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 17 maart 2017. Reactie op de brief van de Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied over het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied en het inrichtingsplan Schoorlse Duinen - 2017Z03819

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Omissie in het wetsvoorstel grondgebonden groei melkveehouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 20 maart 2017. Omissie in het wetsvoorstel grondgebonden groei melkveehouderij - 34295-19

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.7
Gerelateerde kamerstukken: 34295-19

Wetenschappelijke vangstadvies IJsselmeer 2017-2018

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 23 maart 2017. Wetenschappelijke vangstadvies IJsselmeer 2017-2018 - 29664-174

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Visserij.
Besluit: De staatssecretaris verzoeken om geen onomkeerbare stappen te zetten tot het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Visserij.

Uitvoering van de motie van het lid Dijkgraaf c.s. over aanpassing van het visstandonderzoek in het IJsselmeer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 17 februari 2017. Uitvoering van de motie van het lid Dijkgraaf c.s. over aanpassing van het visstandonderzoek in het IJsselmeer - 29664-173

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Visserij.
Besluit: De staatssecretaris verzoeken om geen onomkeerbare stappen te zetten tot het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Visserij.

Resultaten onderzoek naar vermelding houdbaarheidsdata in relatie tot voedselverspilling bij consumenten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 27 maart 2017. Resultaten onderzoek naar vermelding houdbaarheidsdata in relatie tot voedselverspilling bij consumenten - 31532-181

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Rapport zouttolerantie van landbouwgewassen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 23 februari 2017. Rapport zouttolerantie van landbouwgewassen - 27858-378

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitvoering equivalente maatregelen in het kader van het 5e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 6 april 2017. Uitvoering equivalente maatregelen in het kader van het 5e Actieprogramma Nitraatrichtlijn - 33037-194

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Recente ontwikkelingen ten aanzien van de criteria voor identificatie van hormoonverstorende stoffen bij gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 22 februari 2017. Recente ontwikkelingen ten aanzien van de criteria voor identificatie van hormoonverstorende stoffen bij gewasbeschermingsmiddelen en biociden - 34510-8

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen.
Besluit: De staatssecretaris verzoeken geen onomkeerbare stappen te zetten totdat het algemeen overleg heeft plaatsgevonden.

Tussenrapportage erkenning producenten- en brancheorganisaties en verbindend verklaren

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 februari 2017. Tussenrapportage erkenning producenten- en brancheorganisaties en verbindend verklaren - 33910-26

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Landbouw.
Gerelateerde kamerstukken: 33910-26

Stand van zaken vogelgriep

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 29 maart 2017. Stand van zaken vogelgriep - 28807-210

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 9 mei 2017.

Stand van zaken over de vogelgriepsituatie in Europa, in Nederland en over het voortduren van de landelijke maatregelen voor vogelgriep

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 10 maart 2017. Stand van zaken over de vogelgriepsituatie in Europa, in Nederland en over het voortduren van de landelijke maatregelen voor vogelgriep - 28807-209

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 9 mei 2017.

Import Noorse biologische zalm

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 24 maart 2017. Import Noorse biologische zalm - 21501-32-996

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Lodders over een vrijstelling van CRISPR/Cas9

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 21 maart 2017. Reactie op de gewijzigde motie van het lid Lodders over een vrijstelling van CRISPR/Cas9 - 27428-345

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Landbouw.

Toezeggingen inzake precisielandbouw en het agroloket

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 14 maart 2017. Toezeggingen inzake precisielandbouw en het agroloket - 34550-XIII-131

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Landbouw.

Uitvoering moties VAO Landbouw- en Visserijraad van 23 februari 2017.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 17 maart 2017. Uitvoering moties VAO Landbouw- en Visserijraad van 23 februari 2017 - 21501-32-992

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 9 mei 2017.

Reactie op vier aangenomen moties die zijn ingediend tijdens het VAO Landbouw- en Visserijraad van 9 februari 2017.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 21 februari 2017. Reactie op vier aangenomen moties die zijn ingediend tijdens het VAO Landbouw- en Visserijraad van 9 februari 2017 - 21501-32-971

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 9 mei 2017.

Tweede voortgangsrapportage Natuur van de provincies en uitvoering moties

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 6 april 2017. Tweede voortgangsrapportage Natuur van de provincies (Natuurpact) en uitvoering van enkele moties - 33576-99

Besluit: Controversieel verklaren.

Beleidsevaluatie van de Natuurschoonwet 1928

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 3 april 2017. Antwoorden op vragen commissie over de Beleidsevaluatie van de Natuurschoonwet 1928 - 33576-98

Besluit: Aanmelden voor een plenair debat over het verslag van het schriftelijk overleg.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 31 oktober 2016. Beleidsevaluatie van de Natuurschoonwet 1928 - 33576-90

Besluit: Aanmelden voor een plenair debat over het verslag van het schriftelijk overleg over deze brief.

Reactie op verzoek commissie om toestemming voor een technische briefing inzake het maatregelenpakket fosfaatreductie 2017

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 februari 2017. Reactie op verzoek commissie om toestemming voor een technische briefing inzake het maatregelenpakket fosfaatreductie 2017 - 2017Z02529

Besluit: De minister zal worden verzocht ermee in te stemmen dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de technische briefing inzake het maatregelenpakket fosfaatreductie op korte termijn verzorgt.

Reactie op verzoek commissie inzake afschrift brief Linssen cs Advocaten, namens Mestverwerking Fryslân BV, m.b.t. voorgenomen wijziging van uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 31 maart 2017. Reactie op verzoek commissie inzake afschrift brief Linssen cs Advocaten, namens Mestverwerking Fryslân BV, m.b.t. voorgenomen wijziging van uitvoeringsregeling Meststoffenwet - 2017Z04327

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Syntheserapport evaluatie Meststoffenwet 2016

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 30 maart 2017. Syntheserapport evaluatie Meststoffenwet 2016 - 33037-193

Besluit: Controversieel verklaren.

Reactie op twee moties van het lid Dijkgraaf c.s. over het verlagen van de percentages verplichte mestverwerking voor 2017 (Kamerstuk 21501-32-987) en over een proefproject met e-CMR als alternatieve registratiemethode (Kamerstuk 21501-32-988)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 10 maart 2017. Reactie op twee moties van het lid Dijkgraaf c.s. over het verlagen van de percentages verplichte mestverwerking voor 2017 (Kamerstuk 21501-32-987) en over een proefproject met e-CMR als alternatieve registratiemethode (Kamerstuk 21501-32-988) - 21501-32-991

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 9 mei 2017.
Besluit: Ten behoeve van het algemeen overleg Landbouw en Visserijraad op 9 mei 2017 zal de staatssecretaris worden verzocht de Kamer te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het proefproject met e-CMR.

Fosfaatreductieplan 2017

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 2 maart 2017. Fosfaatreductieplan 2017 - 33037-192

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 9 mei 2017.3

Stukken Mestbeleid (vorige procedurevergadering)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 22 december 2016. Mestverwerkingspercentages - 33037-186

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 20 december 2016. Stand van zaken mestbeleid 2016 - 33037-184

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 20 december 2016. Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (2018-2021) - 33037-183

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 27 oktober 2016. Voortgang ammoniakonderzoek - 33037-182

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 30 augustus 2016. Besluit over uitstel uitrijdverbod mest en zuiveringsslib - 33037-180

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 28 april 2016. Reactie op de moties van het lid Dijkgraaf c.s. over aanpassing van de meststoffenregelgeving en over overtreding van de randvoorwaarden voor inkomenssteun - 34300-XIII-171

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 2 maart 2016. Vrijstelling vergunningplicht Natuurbeschermingswet 1998 voor weiden en gebruiken meststoffen - 32670-106

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 3 februari 2016. Invulling van de ex ante evaluatie van de Meststoffenwet 2016 - 33037-176

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 14 december 2015. Toelichting op de kosten van fraudemaatregelen meststoffenwet - 33037-170

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 10 december 2015. Percentages verplichte mestverwerking 2016 - 33037-169

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 9 december 2015. Planning van de evaluatie van de Meststoffenwet en van het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn - 33037-168

Besluit: Algemeen overleg over het Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn voeren, bij voorkeur in de derde week van mei.
Besluit: Ten behoeve van het algemeen overleg Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn zal de staatssecretaris worden verzocht de Kamer te informeren over de tijdlijn inzake de invulling van het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.
Besluit: Technische briefing door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn organiseren, bij voorkeur in de tweede week van mei.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 26 november 2015. Openbaarmaking inspectieresultaten covergisters - 33037-166

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 25 november 2015. Inventarisatie van de knelpunten in de graszaadsector - 33037-165

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 13 oktober 2015. Voortgang inzake fraudemaatregelen meststoffenwet - 33037-160

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 20 februari 2017. Antwoorden op vragen van de commissie over het mestbeleid - 33037-190

Besluit: Controversieel verklaren, met uitzondering van die onderdelen die betrekking hebben op het Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn.
Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht te Kamer te informeren over de consequenties van het controversieel verklaren van de stukken inzake Mestbeleid.

Wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de Wet dieren in verband met de herziening van het heffingenstelsel ten behoeve van de kosten van de bestrijding en het weren van besmettelijke dierziekten, zoönosen en zoönoseverwekkers (herziening heffingenstelsel Diergezondheidsfonds)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 6 april 2017. Verzoek van het lid Lodders om n.a.v. de Nota n.a.v. het verslag wetsvoorstel 34 570 Herziening heffingenstelsel Diergezondheidsfonds, zo spoedig mogelijk een overzicht te ontvangen van de uitgaven vanuit het Diergezondheidsfonds (over 2015 en 2016). - 2017Z04644

Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht de Kamer zo spoedig mogelijk een overzicht te de doen toekomen van de uitgaven van het Diergezondheidsfonds over het jaar 2015 en 2016.Stukken regering Landbouw, Natuur en Visserij

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 8 maart 2017. Nota van wijziging - 34570-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34570-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 8 maart 2017. Nota naar aanleiding van het verslag - 34570-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34570-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 11 oktober 2016. Wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de Wet dieren in verband met de herziening van het heffingenstelsel ten behoeve van de kosten van de bestrijding en het weren van besmettelijke dierziekten, zoönosen en zoönoseverwekkers (herziening heffingenstelsel Diergezondheidsfonds) - 34570

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. Griffie Plenair zal worden verzocht het debat te plannen na ommekomst van het gevraagde overzicht van de uitgaven van het Diergezondheidsfonds over het jaar 2015 en 2016.