Besluitenlijst van de procedurevergadering VWS (groslijst controversieel verklaren) van woensdag 5 april 2017. BrievenlijstGeen agendapuntenMededelingen

Gepubliceerd: 5 april 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2017A0071537
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2be98bb0-c2da-4f7d-89e9-be618c3318f2&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20VWS%20%28groslijst%20controversieel%20verklaren%29%20-%205%20april%202017.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29323, 32279, 32279, 30486, 30486, 32279, 32279, 29538, 28828, 29247, 29689, 29247, 32793, 29247, 33278, 24077, 24077, 24077, 29247, 29248, 29248, 29282, 33578, 29248, 31016, 29248, 32620, 25424, 29689, 33654, 31765, 32620, 31016, 31765, 31016, 31765, 31016, 32012, 29248, 29689, 29248, 29247, 34104, 20454, 20454, 20454, 20454, 24077, 24077, 24077, 24077, 31765, 34104, 31765, 28684, 29282, 23235, 30234, 30234, 31839, 31839, 31839, 32793, 32793, 32793, 32805, 34104, 31765, 33578, 33578, 33578, 31765, 33506, 33506, 34547, 28140, 28140, 28140, 28140, 28140, 25268, 32793, 32279, 28140, 30486, 29323, 29963, 27428, 30169, 30169, 30169, 29515, 34477, 29248, 31765, 28345, 29477, 33625, 25295, 33897, 32620, 33567, 33567, 31839, 33149, 32647, 33835, 33149, 34111, 33149, 33149, 32647, 33149, 32805, 32805, 32805, 32793, 27529, 31765, 32647, 32647, 32647, 32647, 32647, 32647, 29538, 29689, 25424, 29282, 29282, 29282, 29282, 29282, 31765, 30111, 29282, 29282, 32642, 25883, 29282, 30371, 32279, 32279, 29515, 22112, 30234, 30234, 21501, 33625, 29689, 33578, 34104, 29689, 25657, 25657, 31015, 31839, 29689, 29515, 29515, 33990, 32793, 32793, 29689, 34369, 27565, 24170, 34104, 34104, 25657, 27428, 29538, 25424, 29477, 28140, 34191, 32805, 25424, 25424, 29279, 30234, 29689, 29689, 29689, 25424, 32620, 32279, 25847, 34104, 29689, 30486, 30234, 32279, 31765, 34104, 32772, 29689, 34203, 25424, 34111, 32805, 30234, 30234, 29477, 29477, 31765, 29323, 25295, 29477, 34104, 34104, 21501, 21501, 21501, 22112

Inhoud


Zwangerschap en geboorte

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2016. Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op dit AO) - 34550-XVI-129

Besluit: Niet controversieel verklaren.V. Overige geplande commissie-activiteiten (werkbezoeken e.d.)Geen agendapunten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2016. Advies van de Gezondheidsraad over prenatale screening - 29323-107

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 november 2016. Reactie op de brief van het Zorginstituut Nederland over "Afschaffen eigen betaling bij poliklinische bevalling zonder indicatie" - 32279-102

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 november 2016. Zorg rond onbedoelde (tiener)zwangerschappen - 32279-99

Besluit: Niet controversieel verklaren.36

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 september 2016. IGZ rapport "Van donor tot donorkind: ketenzorg en registratiesystematiek in de huidige Nederlandse fertiliteitsklinieken op orde" - 30486-11

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 september 2016. Vruchtbaarheidsbijeenkomst 2016 - 30486-12

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 september 2016. Afschrift brief aan gemeenten mbt concentratie geboortezorg Franciscus Gasthuis en Vlietland - 32279-97

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 juni 2016. Preventie van roken vóór, tijdens en na de zwangerschap - 32279-89

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 februari 2017. Reactie op het advies ‘Verlangen naar samenhang. Over systeemverantwoordelijkheid en pluriformiteit’ van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) - 29538-233

Besluit: Controversieel verklaren.

Zorgfraude

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2016. Inhoudelijke reactie signaleringsbrief 2016 - 28828-100

Besluit: Controversieel verklaren.

Ziekenhuiszorg/Ambulancezorg/Acutezorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 januari 2017. Aanwijzing over de personele eisen die gesteld worden aan het verkrijgen van een beschikbaarheidbijdrage voor Spoedeisende Hulp (SEH) - 29247-227

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 december 2016. Rapport Intra-arteriële behandeling bij het acute herseninfarct - 29689-801

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 oktober 2016. Aanpak acute zorgketen - 29247-225

Besluit: Controversieel verklaren.35

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 juni 2016. Positie van de directeur publieke gezondheid (DPG) - 32793-230

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 april 2016. Onderzoek NZa naar zorgplicht zorgverzekeraars ambulancezorg - 29247-223

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 januari 2016. Verzamelbrief VWS januari 2016 - 34300-XVI-153

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 februari 2017. Tussenrapportage TopZorg: een analyse van zeer specialistische zorg en wetenschappelijk onderzoek in drie niet-umc’s - 33278-6

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 maart 2016. Nadere informatie naar aanleiding van de beantwoording van de vragen over het Slotervaart Ziekenhuis - 24077-365

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 maart 2016. Beantwoording vragen commissie over de reactie op verzoek van het lid Bruins Slot, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 11 november 2015, over het bericht ‘Slotervaart verdiende miljoenen met het maken van heroïne’ - 24077-363

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 november 2015. Reactie op verzoek van het lid Bruins Slot, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 11 november 2015, over het bericht ‘Slotervaart verdiende miljoenen met het maken van heroïne’ - 24077-359

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2016. Uitvoering nader gewijzigde motie van de leden Bruins Slot en Volp over witte vlekken in de eerstelijnsopvang voor kwetsbare ouderen - 29247-226

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 januari 2017. Antwoorden op vragen van de commissie over de voorhang verdaging toepassing macrobeheersinstrument (mbi) medisch specialistische zorg 2014 - 29248-301

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 januari 2017. Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg 2017-2019 - 29248-302

Besluit: Controversieel verklaren.34

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 september 2016. Nieuwe ambulancehelikopter die vluchten uitvoert vanaf de Friese Waddeneilanden - 34550-XVI-8

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 december 2016. Reactie op enquête SP fractie: de ziekenhuisverpleegkundige aan het woord - 29282-264

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 december 2016. Reactie bericht aflasten operaties Zuyderland-ziekenhuizen Limburg en reactie commissiebrief lid-Bergkamp om te onderzoeken of er knelpunten zijn in regio Amsterdam - 33578-35

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 november 2016. Rapport: De medisch specialist en correct registreren, een onderzoek naar de beleving van medisch specialisten - 29248-299

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 november 2016. Stand van zaken NZa onderzoek wachttijdontwikkeling De Sionsberg - 31016-96

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 november 2016. Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg - 29248-296

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 november 2016. Prijstransparantie in de ziekenhuiszorg - 32620-181

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 oktober 2016. Psychosociale zorg bij ingrijpende aandoeningen - 25424-334

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 oktober 2016. Onderzoeksrapport Taakherschikking en kostprijzen in de praktijk - 29689-778

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 juli 2016. IGZ rapport ‘Het Resultaat Telt particuliere klinieken 2014’ - 34300-XVI-167

Besluit: Controversieel verklaren.33

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 juli 2016. Substitutiemonitor - afsprakenmonitor 2016 - 33654-21

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 juni 2016. Beleidsreactie op IGZ rapport "Het operatieve proces in de cardiothoracale chirurgie” - 31765-210

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 mei 2016. IGZ rapport "Infectiepreventie in ziekenhuizen moet toch nog beter" - 32620-171

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 mei 2016. Uitvoering gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Bouwmeester over de inventarisatie van voedingsconcepten - 31016-94

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 mei 2016. Verzamelbrief april - 34300-XVI-160

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 maart 2016. Verzamelbrief maart - 34300-XVI-158

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 maart 2016. Verzamelbrief VWS-onderwerpen - 34300-XVI-155

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 april 2016. IGZ-rapport 'Concentratie kinderoncologie op koers' - 31765-199

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 maart 2016. Reactie op verzoek commissie inzake berichtgeving misstanden op afdeling KNO in het UMC Utrecht alsmede helderheid over de wijze waarop en binnen welke reikwijdte de IGZ de misstanden in het UMC Utrecht onderzoekt - 31016-91

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 maart 2016. IGZ rapport 'Toezicht particuliere klinieken 2014' - 34300-XVI-156

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 maart 2016. IGZ-rapport "De klinische revalidatie op weg naar verdere professionalisering" - 31765-198

Besluit: Controversieel verklaren.32

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 maart 2016. Evaluatie faillissementen Ruwaard van Putten en De Sionsberg - 31016-92

Besluit: Controversieel verklaren.

Ziekenhuis bekostiging

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 juli 2016. Stand van zaken integrale bekostiging en besturingsmodellen medisch specialistische zorg (msz) 2016 - 32012-39

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 april 2016. Afschrift van de brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit over de wijze waarop wordt omgegaan met de overschrijding van het mbi-omzetplafond voor de medisch-specialistische zorg voor het jaar 2013 - 2016Z08888

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 oktober 2015. Reactie op het artikel in NRC Weekend d.d. 19 september 2015 'ACM wil dat tarieven ziekenhuizen openbaar worden' - 29248-289

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 september 2014. Rapport Taakherschikking en kostprijzen, uitgevoerd door het Radboud UMC - 29689-542

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 september 2014. Regeling transitiegelden bij invoering integrale bekostiging medisch specialistische zorg - 29248-272

Besluit: Controversieel verklaren.

Wlz

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 15 februari 2017. Uitvoering van de nader gewijzigde motie van de leden Bruins Slot en Volp over witte vlekken in de eerstelijnsopvang voor kwetsbare ouderen - 29247-229

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2016. Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op dit AO) - 34550-XVI-129

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 december 2016. Gezamenlijk advies van de NZa en het Zorginstituut Nederland over het maatwerkprofiel - 34104-156

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.31

Voortgang beleid oorlogsgetroffenen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 februari 2017. Stand van zaken met betrekking tot de Uitkeringsregeling Backpay - 20454-126

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 januari 2017. VWS-bijdragen Nationaal Holocaust Museum (NHM) i.o. en Namenwand - 20454-125

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 december 2016. Reactie op verzoek commissie over Uitkeringsregeling Backpay - 20454-124

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 november 2016. Voortgangsrapportage Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII - 20454-123

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Verslavingszorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 15 februari 2017. Vervolgonderzoek ambulante heroïne- en methadonbehandeling 2014-2016 - 24077-391

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 7 februari 2017. Rapporten THC en CBD in cannabis - 24077-390

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2016. Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op dit AO) - 34550-XVI-129

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 november 2016. Jaarbericht 2016 van de Nationale Drug Monitor (NDM) en reactie toezeggingen - 24077-384

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 november 2016. Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg verslavingszorg van 28 september 2016 inzake het inkoopbeleid van verslavingszorg door zorgverzekeraars en gevolgen voor therapietrouw - 24077-385

Besluit: Controversieel verklaren.30

Verpleeghuiszorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 februari 2017. Voortgangsrapportage Waardigheid en Trots - 31765-262

Besluit: Controversieel verklaren.

Vernieuwingsagenda zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 26 februari 2016. Waardig leven met zorg - 34104-105

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 januari 2015. Doelmatigheidsonderzoek Buurtzorg - 31765-114

Besluit: Controversieel verklaren.
Gerelateerde kamerstukken: 31765-11

Veiligheid in de zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 oktober 2015. Rapport Agressie in de Zorg - 28684-454

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 mei 2015. Extra impuls Actieplan Veilig Werken in de Zorg - 29282-228

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 februari 2013. Antwoorden op vragen van de commissie over de reactie op het verzoek van de commissie over seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners - 33400-XVI-138

Besluit: Niet controversieel verklaren.

TSN/Toekomst thuiszorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 1 augustus 2016. Wob-verzoek TSN Thuiszorg - 23235-163

Besluit: Controversieel verklaren.

Sportbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 december 2016. Onderzoek rubbergranulaat - 30234-152

Besluit: Niet controversieel verklaren.29

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 december 2016. Onderzoek naar risico’s rubbergranulaat in kunstgrasvelden en rubbertegels - 30234-153

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Slachtoffers loverboys

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 8 februari 2016. Afschrift van de reactie op brief van FIER inzake reactie op rapportage van de Commissie Azough - 31839-503

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 7 januari 2016. Aanpak problematiek loverboys - 31839-500

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 2 november 2015. Reactie op een onderzoek over het ronselen van slachtoffers van loverboys/mensenhandel die verblijven in een instelling voor verstandelijk gehandicapten - 31839-493

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Preventiebeleid

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 februari 2017. Overzicht activiteiten preventie en gezondheid via het ministerie van VWS - 32793-256

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 februari 2017. Nationaal Programma Preventie (NPP) monitor 2016 - 32793-257

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 februari 2017. Meerjarenprogramma depressiepreventie - 32793-259

Besluit: Controversieel verklaren.

PGB

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2016. Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op dit AO) - 34550-XVI-129

Besluit: Controversieel verklaren.

Patiëntveiligheid

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 juni 2016. RIVM Rapport 'Siliconen borstimplantaten in Nederland' - 32805-47

Besluit: Niet controversieel verklaren.28

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 mei 2016. Verzamelbrief april - 34300-XVI-160

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 maart 2016. Verzamelbrief maart - 34300-XVI-158

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 maart 2016. Verzamelbrief VWS-onderwerpen - 34300-XVI-155

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 7 april 2016. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake het rapport ‘Societal Impact of Wireless Revolution in the Netherlands and Possible Measures’ van de Rijksuniversiteit Groningen - 34104-122

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 maart 2016. Beleidsreactie rapport RIVM: ‘Laseren en aanverwante behandelingen als voorbehouden handeling in de Wet BIG’ - 31765-197

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 januari 2016. Verzamelbrief VWS januari 2016 - 34300-XVI-153

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Ouderenzorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2016. Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op dit AO) - 34550-XVI-129

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 december 2016. Reactie bericht aflasten operaties Zuyderland-ziekenhuizen Limburg en reactie commissiebrief lid-Bergkamp om te onderzoeken of er knelpunten zijn in regio Amsterdam - 33578-35

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 juli 2016. Zorg voor kwetsbare ouderen thuis - 33578-33

Besluit: Controversieel verklaren.27

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 juni 2016. Plan van aanpak mondzorg kwetsbare ouderen - 33578-30

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 mei 2016. Kwaliteit verpleeghuizen: ruimte voor zorgaanbieders - 31765-202

Besluit: Controversieel verklaren.

Orgaandonatie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2016. Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op dit AO) - 34550-XVI-129

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 december 2016. Beantwoording moties over informatievoorziening orgaandonatie (Kamerstuk 33 506, nrs. 16, 23 en 24) - 33506-27

Besluit: Niet controversieel verklaren.
Gerelateerde kamerstukken: 33506-27

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 november 2016. Kansrijke innovaties orgaantransplantatie - 33506-26

Besluit: Niet controversieel verklaren.
Gerelateerde kamerstukken: 33506-26

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 september 2016. Evaluatie van de wijziging van de Wet op de orgaandonatie (WOD) van 2013 - 34547-1

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 december 2015. Maatregelen op basis van de aanbevelingen vanuit het rapport 'Evaluatie subsidieregeling donatie bij leven' - 28140-92

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 december 2015. Hersendoodprotocol - 28140-90

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 september 2015. Reactie op actieplan VVD-fractie 'Aanvullende maatregelen orgaandonatie' en nieuwe communicatiestrategie - 28140-89

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 juni 2015. Advies Gezondheidsraad Vaststellen van de dood bij postmortale orgaandonatie - 28140-88

Besluit: Niet controversieel verklaren.26

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 juni 2015. Evaluatie subsidieregeling donatie bij leven - 28140-87

Besluit: Niet controversieel verklaren.

NZa

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 september 2015. Oordeel over het functioneren van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 2014 - 25268-122

Besluit: Controversieel verklaren.

Medische zorg op de BES-eilanden

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 oktober 2016. Bevolkingsonderzoeken en Jeugdmondzorg in Caribisch Nederland - 32793-242

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Medische ethiek

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 november 2016. Jaarverslag Pre-implantatie Genetische Diagnostiek (PGD) Nederland over het jaar 2015 - 32279-101

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 november 2016. Stamceldonatie - 28140-97

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 september 2016. IGZ rapport "Van donor tot donorkind: ketenzorg en registratiesystematiek in de huidige Nederlandse fertiliteitsklinieken op orde" - 30486-11

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 september 2016. Antwoorden op vragen commissie over de kabinetsreactie op het rapport ‘Onderzoek naar speciaal kweken’ over het speciaal tot stand brengen van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek - 29323-105

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 juni 2016. Reactie op de brief van Defence for children en Stichting donorkind - 29963-16

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 juni 2016. Antwoorden op vragen commissie over de beantwoording vragen

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 maart 2016. Verzamelbrief maart - 34300-XVI-158

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 maart 2016. Jaarverslag van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) 2015 - 27428-327

Besluit: Controversieel verklaren.

Medisch beroepsgeheim

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 juni 2016. Medisch beroepsgeheim - 34300-XVI-161

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Mantelzorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 8 juli 2016. Integrale blik op mantelzorg - 30169-56

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 januari 2016. Voortgangsbrief informele zorg - 30169-43

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 juni 2015. Voortgangsrapportage Informele Zorg - 30169-42

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Kwaliteitszorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2016. Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op dit AO) - 34550-XVI-129

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 november 2015. Stand van zaken november 2015 over diverse onderwerpen op het gebied van zorg - 29515-371

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 juli 2016. Werkwijzer kosten-batenanalyses in het sociale domein - 34477-4

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 november 2016. Kwaliteits- en doelmatigheidsagenda Medisch Specialistische Zorg - 29248-294

Besluit: Controversieel verklaren.24

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 november 2016. Derde voortgangsrapportage 'Kwaliteit loont' - 31765-247

Besluit: Controversieel verklaren.

Kindermishandeling/GIA

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 2 februari 2017. 9e voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) - 28345-174

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Infectiepreventie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 februari 2017. Nationaal Beleidsplan Chronische Hepatitis - 29477-415

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2016. Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op dit AO) - 34550-XVI-129

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 december 2016. Global Health Security - 33625-239

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 december 2016. Reactie deskundigenberaad hepatitis E - 25295-34

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 juni 2016. Stand van zakenbrief ten aanzien van Lyme en het expertisecentrum - 33897-7

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 mei 2016. IGZ rapport "Infectiepreventie in ziekenhuizen moet toch nog beter" - 32620-171

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 mei 2016. Verzamelbrief april - 34300-XVI-160

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 oktober 2015. Beantwoording vragen commissie over de lijst van vragen en antwoorden inzake informatie over ontwikkeling Sproncklaboratorium - 33567-7

Besluit: Niet controversieel verklaren.23

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 oktober 2015. Beantwoording vragen commissie over de Verkoop en Ontwikkeling Antonie van Leeuwenhoek terrein in Bilthoven en uitwerking voornemen verzelfstandiging Intravacc - 33567-6

Besluit: Niet controversieel verklaren.

IGZ

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 januari 2017. De voorgenomen fusie tussen Inspectie Jeugdzorg (IJZ) en Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) - 31839-558

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 januari 2017. Werkplan IGZ 2017 - 33149-49

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2016. Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op dit AO) - 34550-XVI-129

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 november 2013. Externe evaluatie zaak Tuitjenhorn - 32647-18

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 december 2016. Publicatie Staat van de Productveiligheid - 33835-52

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 december 2016. Inzet van ervaringsdeskundigen IGZ - 2016Z23216

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 december 2016. Brochure Calamiteiten van Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) - 33149-48

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 november 2016. Uitvoering van het openbaarmakingsbeleid van Inspectie voor Gezondheidszorg vooruitlopend op wijziging Gezondheidswet en Wet op de Jeugdzorg - 34111-21

Besluit: Controversieel verklaren.
Gerelateerde kamerstukken: 34111-21

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 juli 2016. Voortgang en afronding verbetertraject IGZ - 33149-47

Besluit: Controversieel verklaren.22

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 juni 2016. Tussenrapportage over vaststellingsovereenkomsten in de zorg - 33149-46

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 juni 2016. Reactie op de uitspraak van de Raad van State dat huisarts Tromp uit Tuitjenhorn ten onrechte op non-actief is gesteld - 32647-54

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 mei 2016. Informatie over het Jaarbeeld IGZ 2015 en het Klachtbeeld LMZ 2015 - 33149-45

Besluit: Controversieel verklaren.

Hulpmiddelenbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2016. Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op dit AO) - 34550-XVI-129

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 oktober 2016. RIVM Rapport Bloedglucosemeters - 32805-49

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 juni 2016. Reactie op de motie van het lid Kuzu over een internationaal vergelijkend onderzoek naar de totstandkoming en samenstelling van prijzen van dure medische hulpmiddelen - 32805-48

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 maart 2016. Verzamelbrief VWS-onderwerpen - 34300-XVI-155

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 januari 2016. Verzamelbrief VWS januari 2016 - 34300-XVI-153

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 oktober 2015. ZonMW verkenning hulpmiddelen - 32805-44

Besluit: Controversieel verklaren.

Governance

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 februari 2017. Stand-van-zaken m.b.t. de aangehouden motie van de leden Keijzer en Potters over disfunctionerende bestuurders in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg (Kamerstuk 34550-XVI-51) - 34550-XVI-131

Besluit: Controversieel verklaren.21

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2016. Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op dit AO) - 34550-XVI-129

Besluit: Controversieel verklaren.

GGZ

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 februari 2017. Meerjarenprogramma depressiepreventie - 32793-259

Besluit: Controversieel verklaren.

Gehandicaptenbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2016. Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op dit AO) - 34550-XVI-129

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 februari 2017. Antwoord op vragen commissie over het afschrift brief aan de Eerste Kamer over het ontwerp van het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders - 27529-146

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2016. Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op dit AO) - 34550-XVI-129

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 december 2016. Onderzoek PBLQ naar beveiliging van patiëntgegevens - 31765-259

Besluit: Controversieel verklaren.

Euthanasie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 april 2016. Jaarverslag 2015 van de Regionale toetsingscommissie euthanasie - 32647-53

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 april 2016. Reactie op het standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) inzake levensbeëindiging bij kinderen - 32647-5220

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 februari 2016. Rapport van de Commissie van Wijzen 'Voltooid leven over de juridische mogelijkheden en de maatschappelijke dilemma’s rond hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten' - 32647-51

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 december 2015. Handreikingen schriftelijke wilsverklaring euthanasie - 32647-50

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 oktober 2015. Jaarverslag 2014 van de Regionale toetsingscommissies euthanasie - 32647-49

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 juli 2015. Stand van zaken trajecten op gebied van euthanasie - 32647-48

Besluit: Controversieel verklaren.

Eigen bijdragen in de zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 15 februari 2016. Reactie op verzoek van het lid Leijten gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 februari 2016 over het bericht dat een kwart van de mensen afziet van zorg omdat zij de eigen bijdrage niet meer kunnen betalen en het verzoek Voortman over de inkomenssituatie van mensen met zorg op basis van de Wmo en Wlz - 29538-203

Besluit: Controversieel verklaren.

Dementie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2016. Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op dit AO) - 34550-XVI-129

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 4 november 2016. Voortgangsbrief actieplan casemanagement bij dementie - 29689-780

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 september 2016. Verlenging onderzoeksprogramma Memorabel tegen dementie - 25424-329

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2016. Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op dit AO) - 34550-XVI-129

Besluit: Controversieel verklaren.19

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 december 2016. Reactie op enquête SP fractie: de ziekenhuisverpleegkundige aan het woord - 29282-264

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 december 2016. Kabinetsreactie op het tweede advies van de commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen en stand van zaken Zorgpact - 29282-263

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 november 2016. Tweede advies van de commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen - 29282-261

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 november 2016. Arbeidsmarkt zorg: herstel na moeilijke jaren - 29282-260

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 september 2016. Jaarverslag 2015 Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV) - 29282-259

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 september 2016. Project Verpleegkundige topzorg Noord-Nederland - 31765-231

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 4 juli 2016. Reactie op gewijzigde motie van de leden Kerstens en Leijten over topinkomens onder gewone cao's laten vallen (Kamerstuk 30 111, nr. 82) - 30111-101

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 juli 2016. Opleidingen publieke gezondheidszorg - 29282-255

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 juni 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over beschikbaarheidbijdrage

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 mei 2016. Informatie over het Capaciteitsplan 2016, deelrapport 1 - 29282-251

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 7 april 2016. Modelovereenkomsten voor zzp'ers in de zorg - 32642-11

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 april 2016. Eindevaluatie van het Programma Participatie en Gezondheid - 25883-271

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 7 maart 2016. Reactie op verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 januari 2016 over het bericht dat asielzoekers ouderen gaan verzorgen terwijl er net 75.000 mensen ontslagen zijn omdat er zogenaamd bezuinigd moest worden - 29282-246

Besluit: Controversieel verklaren.

Afbreking zwangerschap

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 februari 2017. IGZ jaarrapportage 2015 van de Wet afbreking zwangerschap - 30371-37

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 november 2016. Jaarverslag 2015 van de Centrale deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking in een categorie 2-geval en levensbeëindiging bij pasgeborenen - 34550-XVI-20

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 november 2016. Zorg rond onbedoelde (tiener)zwangerschappen - 32279-99

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 september 2016. Eindrapport Psychosociale gevolgen van abortus - 32279-98

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 maart 2016. Verzamelbrief maart - 34300-XVI-158

Besluit: Controversieel verklaren.

Administratieve lasten/regeldruk in de care

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2016. Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op dit AO) - 34550-XVI-129

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.17

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 juli 2016. Voortgangsbrief Merkbaar minder regeldruk - 29515-395

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

AO EU-Gezondheidsraad d.d. 16 juni (gepland 8 juni 2017)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 27 januari 2017. Fiche: Mededeling oprichting Europees Solidariteitskorps - 22112-2297

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 december 2016. Onderzoek rubbergranulaat - 30234-152

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 december 2016. Onderzoek naar risico’s rubbergranulaat in kunstgrasvelden en rubbertegels - 30234-153

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 december 2016. Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda EU Gezondheidsraad op 8 december 2016 te Brussel - 21501-31-427

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 december 2016. Global Health Security - 33625-239

Besluit: Niet controversieel verklaren.

AO Pakketbeheer (gepland 22 juni 2017)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2016. Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op dit AO) - 34550-XVI-129

Besluit: Niet controversieel verklaren.16

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 februari 2017. Reactie Systeemadvies fysio - en oefentherapie - 29689-805

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 februari 2017. Reactie pakketadvies Zorginstituut over extramurale behandeling; aanvullende geneeskundige zorg aan kwetsbare doelgroepen in de eerstelijn - 33578-36

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 december 2016. Versnellen uitvoeringstoets betreffende toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis - 34104-157

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2016. Pakketadvies Zorginstituut: ‘Horen vitaminen, mineralen en paracetamol 1000 mg (nog) thuis in het te verzekeren pakket?’ - 29689-797

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Wetsvoorstellen inbrengdatum verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 februari 2017. Wijziging van de Wet afbreking zwangerschap houdende het mogelijk maken van de medicamenteuze zwangerschapsafbreking bij de huisarts - 34673

Besluit: Controversieel verklaren.
Noot: •Inbrengdatum voor het verslag wordt tot nader order uitgesteld

Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, O.E.T. (Otwin) van Dijk (PvdA) - 18 juli 2013. Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen - 33703

Besluit: Controversieel verklaren.15

Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van de physician assistant in de lijst van registerberoepen, het toekennen van zelfstandige bevoegdheid voor bepaalde voorbehouden handelingen aan physician assistants en verpleegkundig specialisten en het opnemen van de mogelijkheid tot het instellen van een tijdelijk register voor experimenteerberoepen

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 december 2016. Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van de physician assistant in de lijst van registerberoepen, het toekennen van zelfstandige bevoegdheid voor bepaalde voorbehouden handelingen aan physician assistants en verpleegkundig specialisten en het opnemen van de mogelijkheid tot het instellen van een tijdelijk register voor experimenteerberoepen - 34630

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 december 2016. Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet - 34629

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 november 2016. Verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg - 34623

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om de Kamer voor de volgende procedurevergadering te informeren over de gevolgen van een eventueel controversieel verklaren van het wetsvoorstel.

Regels tot uitvoering van het antidopingbeleid en tot instelling van de Dopingautoriteit (Wet uitvoering antidopingbeleid)

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 september 2016. Regels tot uitvoering van het antidopingbeleid en tot instelling van de Dopingautoriteit (Wet uitvoering antidopingbeleid) - 34543

Besluit: Controversieel verklaren.

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 april 2016. Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg - 34445

Besluit: Controversieel verklaren.

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de elektronische zorgpolis

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 februari 2016. Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de elektronische zorgpolis - 34399

Besluit: Controversieel verklaren.

Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de totstandkoming van het implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van cliënten

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 mei 2016. Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de totstandkoming van het implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van cliënten - 34483

Besluit: Niet controversieel verklaren.Ic. Wetsvoorstellen voorbereidend onderzoek voltooid, nog niet gereed gemeld voor plenaire behandelingGeen agendapuntenId. Wetsvoorstellen in afwachting van nota n.a.v. het verslag

Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met het opnemen daarin van een aanbod van de overheid van vaccinaties en bevolkingsonderzoek en nieuwe regels voor de bestrijding van invasieve exotische vectoren

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 mei 2016. Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met het opnemen daarin van een aanbod van de overheid van vaccinaties en bevolkingsonderzoek en nieuwe regels voor de bestrijding van invasieve exotische vectoren - 34472

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het invoeren van een wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele bepalingen over transparantie tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven op het terrein van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers -

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Beheer budgethoudersportaal en voortgangsrapportage

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 februari 2017. Beheer budgethoudersportaal en voortgangsrapportage pgb - vierde kwartaal 2016 - 25657-284

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg PGB d.d. 23 februari 2017. OverigGeen agendapuntenRondvraagGeen agendapuntenIa. Wetsvoorstellen plenaire behandeling begonnenGeen agendapuntenIb. Wetsvoorstellen gereed gemeld voor plenaire behandeling

Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 februari 2017, over de reconstructie m.b.t. het pgb-trekkingsrecht

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 februari 2017. Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 februari 2017, over de reconstructie m.b.t. het pgb-trekkingsrecht - 25657-283

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg PGB d.d. 23 februari 201

Antwoorden op vragen commissie over reactie op verzoek van het lid Bergkamp, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 februari 2017, over de berichtgeving dat de Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) per 1 maart sluit, vanwege het ontbreken van structurele financiering (Kamerstuk 31015-131)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 februari 2017. Antwoorden op vragen commissie over reactie op verzoek van het lid Bergkamp, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 februari 2017, over de berichtgeving dat de Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) per 1 maart sluit, vanwege het ontbreken van structurele financiering - 31015-132

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen over Jeughulp op 23 februari 2017.

Verzamelbrief ten behoeve van het algemeen overleg Jeugd op 23 februari 2017.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 17 februari 2017. Verzamelbrief ten behoeve van het algemeen overleg Jeugd op 23 februari 2017 - 31839-561

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Jeugd op 23 februari 2017.

Zinnige Zorg naar de praktijk

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 30 maart 2017. Zinnige Zorg naar de praktijk - 29689-813

Besluit: Niet controversieel verklaard.Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

Aanpak administratieve lasten in de Wlz

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 30 maart 2017. Aanpak administratieve lasten in de Wet langdurige zorg (Wlz) - 29515-400

Besluit: Aanhouden tot de procedurevergadering d.d. 12 april 201

Voortgang aanpak administratieve lasten in de maatschappelijke ondersteuning en de jeugdhulp

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 30 maart 2017. Voortgang aanpak administratieve lasten in de maatschappelijke ondersteuning en de jeugdhulp - 29515-399

Besluit: Aanhouden tot de procedurevergadering d.d. 12 april 201

Implementatieplan VN Verdrag Handicapverdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 maart 2017. Implementatieplan VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap - 33990-62

Besluit: Niet controversieel verklaard.
Gerelateerde kamerstukken: 33990-62

Samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars op het terrein van preventie voor risicogroepen en het afsluiten van een gemeentepolis voor kwetsbare groepen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 maart 2017. Samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars op het terrein van preventie voor risicogroepen en het afsluiten van een gemeentepolis voor kwetsbare groepen - 32793-268

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Voortzetting van het programma Gezond in de Stad (GIDS)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 maart 2017. Voortzetting van het programma Gezond in de Stad (GIDS) - 32793-267

Besluit: Niet controversieel verklaard.11

Onderzoeksrapport ‘Controle op zorgdeclaraties door zorgverzekeraars 2016’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 maart 2017. Onderzoeksrapport ‘Controle op zorgdeclaraties door zorgverzekeraars 2016’ - 29689-812

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Uitvoering van de motie van het lid Keijzer over een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie (Kamerstuk 34369-7)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 maart 2017. Uitvoering van de motie van het lid Keijzer over een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie - 34369-14

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Profielwerkstuk Anil Gezmen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 maart 2017. Profielwerkstuk Anil Gezmen - 27565-160

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Reactie op verzoek commissie inzake het rapport ‘Kankerzorg in beeld – de oudere patiënt’ van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 maart 2017. Reactie op verzoek commissie inzake het rapport ‘Kankerzorg in beeld – de oudere patiënt’ van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) - 2017Z03952

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 maart 2017. Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten - 24170-157

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Reactie op verzoek van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester tot rechtstreeks contact met de Nederlandse Zorgautoriteit

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 maart 2017. Reactie op verzoek van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester tot rechtstreeks contact met de Nederlandse Zorgautoriteit - 2017Z03954

Besluit: Aanhouden tot de procedurevergadering d.d. 12 april 2017.

Jaarverslag 2015 van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 maart 2017. Jaarverslag 2015 van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting - 34550-XVI-136

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Onderzoeksrapporten 'Langer zelfstandig', 'Wel thuis?' en 'De markt voor huishoudelijke hulp - gemeentelijk inkoopbeleid en gebruik door burgers onder de Wmo 2007'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 21 maart 2017. Onderzoeksrapporten 'Langer zelfstandig', 'Wel thuis?' en 'De markt voor huishoudelijke hulp - gemeentelijk inkoopbeleid en gebruik door burgers onder de Wmo 2007' - 34104-172

Besluit: Controversieel verklaren.

Samenvattend rapport NZa uitvoering Wet langdurige zorg 2015/2016

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 21 maart 2017. Samenvattend rapport NZa uitvoering Wet langdurige zorg 2015/2016 - 34104-171

Besluit: Controversieel verklaren.

Reactie op de motie van het lid Bergkamp over het vereenvoudigen van de communicatie over tarieven (Kamerstuk 34233-57)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 21 maart 2017. Reactie op de motie van het lid Bergkamp over het vereenvoudigen van de communicatie over tarieven - 25657-286

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Jaarverslag van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) 2016

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 maart 2017. Jaarverslag van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) 2016 - 27428-344

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Besluit reële prijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 maart 2017. Besluit reële prijs - 29538-238

Besluit: Niet controversieel verklaard.9

Antwoorden op vragen commissie inzake beleidsvisie organisatorische en financiële inbedding cliëntvertrouwenspersoon in de zorg voor verstandelijk beperkte en psychogeriatrische cliënten (Kamerstuk 25424-327)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 maart 2017. Antwoorden op vragen commissie inzake beleidsvisie organisatorische en financiële inbedding cliëntvertrouwenspersoon in de zorg voor verstandelijk beperkte en psychogeriatrische cliënten - 25424-347

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Reactie op de motie van de leden Keijzer en Potters over disfunctionerende bestuurders in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg (Kamerstuk 34550-XVI-51)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 maart 2017. Reactie op de motie van de leden Keijzer en Potters over disfunctionerende bestuurders in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg - 34550-XVI-135

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Aankondiging twee kandidaten voor pakketsluis geneesmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 maart 2017. Aankondiging twee kandidaten voor pakketsluis geneesmiddelen - 29477-420

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Besluit van 10 februari 2017, houdende wijziging van tabel 4 in de bijlage bij het Besluit Hersendoodprotocol in verband met het herstel van een omissie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 maart 2017. Besluit van 10 februari 2017, houdende wijziging van tabel 4 in de bijlage bij het Besluit Hersendoodprotocol in verband met het herstel van een omissie - 28140-98

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Antwoorden op vragen van de commissie over wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op het terrein van VWS teneinde misslagen en omissies te herstellen (Kamerstuk 34 191, nr. 35)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 9 maart 2017. Antwoorden op vragen van de commissie over wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op het terrein van VWS teneinde misslagen en omissies te herstellen - 34191-36

Besluit: Niet controversieel verklaard.
Gerelateerde kamerstukken: 34191-36

Kabinetsreactie op het onderzoek harmonisatie doventolkvoorziening

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 8 maart 2017. Kabinetsreactie op het onderzoek harmonisatie doventolkvoorziening - 32805-51

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Rapport "Medisch noodzakelijk verblijf in de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz)”

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 maart 2017. Rapport "Medisch noodzakelijk verblijf in de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz)” - 25424-345

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Vervoer personen met verward gedrag

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 maart 2017. Vervoer personen met verward gedrag - 25424-346

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Rapport IGZ over het onderzoek naar de zorgverlening aan de heer Bart van U.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 maart 2017. Rapport IGZ over het onderzoek naar de zorgverlening aan de heer Bart van U. - 29279-378

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Afschrift reactie op het verzoek van de initiatiefnemers over het voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars (Kamerstuk 34522)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 maart 2017. Afschrift reactie op het verzoek van de initiatiefnemers over het voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars (Kamerstuk 34522) - 2017Z03470

Besluit: Aanhouden tot de procedurevergadering d.d. 12 april 201

Afschrift reactie op het advies van de Nederlandse Sportraad van 20 december 2016 inzake btw op sportopleidingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 1 maart 2017. Afschrift reactie op het advies van de Nederlandse Sportraad van 20 december 2016 inzake btw op sportopleidingen - 30234-158

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Werking risicoverevening en evaluatie flankerend beleid

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 februari 2017. Werking risicoverevening en evaluatie flankerend beleid - 29689-810

Besluit: Niet controversieel verklaard.7

Subsidieregeling onverzekerden

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 februari 2017. Subsidieregeling onverzekerden - 29689-808

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Collectiviteiten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 februari 2017. Collectiviteiten - 29689-809

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Advies schakelteam niet-acute melding personen met verward gedrag

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 februari 2017. Advies schakelteam niet-acute melding personen met verward gedrag - 25424-344

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Voortgang aanpak antibioticaresistentie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 februari 2017. Voortgang aanpak antibioticaresistentie - 32620-187

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Antwoorden op vragen commissie over de beleidsreactie en het rapport van het onderzoek “Abortus en psychische gezondheid” die ik u op 30 september 2016 toestuurde (Kamerstuk 32279-98)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 februari 2017. Antwoorden op vragen commissie over het Eindrapport Psychosociale gevolgen van abortus - 32279-105

Besluit: Controversieel verklaren.

Reactie op verzoek van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester inzake advies DNB verbod winstuitkeringen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 24 februari 2017. Reactie op verzoek van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester inzake advies DNB verbod winstuitkeringen - 2017Z03333

Besluit: Aanhouden tot de procedurevergadering d.d. 12 april 2017.

Aanbesteding Valysvervoer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 februari 2017. Aanbesteding Valysvervoer - 25847-133

Besluit: Niet controversieel verklaard.6

BMC-rapport ‘Toegang tot zorg vanuit de Wet langdurige zorg’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 februari 2017. BMC-rapport ‘Toegang tot zorg vanuit de Wet langdurige zorg’ - 34104-170

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Contractering polissen met beperkende voorwaarden

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 februari 2017. Contractering polissen met beperkende voorwaarden - 29689-807

Besluit: Controversieel verklaren.

Essay over geslachtskeuze

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 februari 2017. Essay over geslachtskeuze - 30486-14

Besluit: Controversieel verklaren.

Resultaten sportbeleid 2011-2016

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 februari 2017. Resultaten sportbeleid 2011-2016 - 30234-157

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Antwoorden op vragen commissie over toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg Zwangerschap en Geboorte van 23 juni 2016 (Kamerstuk 32279-100)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 februari 2017. Antwoorden op vragen commissie over toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg Zwangerschap en Geboorte van 23 juni 2016 - 32279-104

Besluit: Niet controversieel verklaard.

IGZ-rapport ‘Het Resultaat Telt particuliere klinieken 2015’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 februari 2017. IGZ-rapport ‘Het Resultaat Telt particuliere klinieken 2015’ - 34550-XVI-134

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Rapport ’Het Resultaat Telt ziekenhuizen 2015’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 februari 2017. IGZ rapport ’Het Resultaat Telt ziekenhuizen 2015’ - 31765-264

Besluit: Niet controversieel verklaard.5

Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 februari 2017. Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten - 34104-169

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Beantwoording op vragen commissie over de beleidsdoorlichting Kwaliteit en Veiligheid begrotingsartikel 2.1 (Kamerstuk 32772-20)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 februari 2017. Beantwoording op vragen commissie over de beleidsdoorlichting Kwaliteit en Veiligheid begrotingsartikel 2.1 - 32772-25

Besluit: Controversieel verklaren.

Herinrichting van de regeling voor voorwaardelijke pakkettoelating

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 februari 2017. Herinrichting van de regeling voor voorwaardelijke pakkettoelating - 29689-806

Besluit: Controversieel verklaren.

Aanpassing van de Wet toelatingzorginstellingen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 februari 2017. Aanpassing van de Wet toelatingzorginstellingen - 34550-XVI-133

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Overheveling van de burgerregelingen van het Zorginstituut Nederland naar het CAK in Den Haag

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 februari 2017. Overheveling van de burgerregelingen van het Zorginstituut Nederland naar het CAK in Den Haag - 34203-24

Besluit: Niet controversieel verklaard.
Gerelateerde kamerstukken: 34203-24

Voortgangsrapportage ontwikkeling van de nieuwe bekostiging in de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 februari 2017. Voortgangsrapportage ontwikkeling van de nieuwe bekostiging in de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) - 25424-343

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Uitstel toezending reactie op de motie van de leden Bruins Slot en Bouwmeester over onafhankelijke cliëntenondersteuning in de curatieve zorg (Kamerstuk 34550 XVI-45)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 februari 2017. Uitstel toezending reactie op de motie van de leden Bruins Slot en Bouwmeester over onafhankelijke cliëntenondersteuning in de curatieve zorg (Kamerstuk 34550 XVI-45) - 34550-XVI-132

Besluit: Niet controversieel verklaard.4

Tijdstip van toezending van de Algemene maatregel van Bestuur die invulling geeft aan de wijziging van de Gezondheidswet en de Jeugdwet over actieve openbaarmaking van toezichtinformatie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 februari 2017. Tijdstip van toezending van de Algemene maatregel van Bestuur die invulling geeft aan de wijziging van de Gezondheidswet en de Jeugdwet over actieve openbaarmaking van toezichtinformatie - 34111-22

Besluit: Niet controversieel verklaard.
Gerelateerde kamerstukken: 34111-22

Breed aanbod van gepaste bloedglucosemeters

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 februari 2017. Breed aanbod van gepaste bloedglucosemeters - 32805-50

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Diverse onderwerpen sport

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 februari 2017. Verzamelbrief: Diverse onderwerpen over sport - 30234-156

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Reactie op verzoek commissie inzake berichtgeving nieuw onderzoek: mogelijk toch gevaarlijke stoffen in kunstgraskorrels alsmede verzoek om opdracht aan RIVM om aanvullend onderzoek te doen n.a.v. deze onderzoeksresultaten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 februari 2017. Reactie op verzoek commissie inzake berichtgeving nieuw onderzoek: mogelijk toch gevaarlijke stoffen in kunstgraskorrels alsmede verzoek om opdracht aan RIVM om aanvullend onderzoek te doen n.a.v. deze onderzoeksresultaten - 30234-155

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Aankondiging sluiskandidaat geneesmiddel nusinersen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 februari 2017. Aankondiging sluiskandidaat geneesmiddel nusinersen - 29477-416

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met regels voor de toelating van geneesmiddelen tot het basispakket (Kamerstuk 29 477, nr. 401)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 februari 2017. Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met regels voor de toelating van geneesmiddelen tot het basispakket - 29477-418

Besluit: Controversieel verklaren.3

Het gebruiken van uitkomsten om de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 februari 2017. Het gebruiken van uitkomsten om de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren - 31765-263

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Reflectie op kiembaanmodificatie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 februari 2017. Reflectie op kiembaanmodificatie - 29323-110

Besluit: Controversieel verklaren.

Uitstel reactie op het advies van BrabantAdvies over Q-koorts

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 februari 2017. Uitstel toezending reactie op het advies van BrabantAdvies over Q-koorts - 25295-37

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Toezeggingen over de uitrol van het aantal medicatiebeoordelingen en over het stopzetten van de verzending van de papieren versie van het Geneesmiddelenbulletin

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 februari 2017. Toezeggingen over de uitrol van het aantal medicatiebeoordelingen en over het stopzetten van de verzending van de papieren versie van het Geneesmiddelenbulletin - 29477-417

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Antwoorden op vragen van de commissie inzake reactie op verzoek van het lid Leijten gedaan tijdens de RvW van 15 juni 2016 over vastgoed in de langdurige zorg (Kamerstuk 34104, nr. 137)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 februari 2017. Antwoorden op vragen van de commissie inzake reactie op verzoek van het lid Leijten gedaan tijdens de RvW van 15 juni 2016 over vastgoed in de langdurige zorg - 34104-168

Besluit: Controversieel verklaren.

Beleidsreactie maatwerk in de Wlz

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 februari 2017. Beleidsreactie op het gezamenlijk advies van de NZa en het Zorginstituut Nederland over het maatwerkprofiel - 34104-167

Besluit: Niet controversieel verklaard.2

Wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met technische verbeteringen en verhoging van het boetemaximum

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 maart 2017. Wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met technische verbeteringen en verhoging van het boetemaximum - 34694

Besluit: Controversieel verklaren.Stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

Voortgangsrapportage Toegankelijkheidsakte

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 maart 2017. Voortgangsrapportage Toegankelijkheidsakte - 21501-31-433

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Geannoteerde agenda voor de informele Gezondheidsraad van 19-20 maart in Valletta (Malta)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 maart 2017. Geannoteerde agenda voor de informele Gezondheidsraad van 19-20 maart in Valletta (Malta) - 21501-31-431

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Verslag van de formele Gezondheidsraad van 8 december 2016 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 maart 2017. Verslag van de formele Gezondheidsraad van 8 december 2016 te Brussel - 21501-31-432

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Kabinetsreactie op een publieke consultatie van de Europese Commissie inzake de mogelijkheden tot het versterken van samenwerking op het terrein van Health Technology Assessment

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 februari 2017. Kabinetsreactie op een publieke consultatie van de Europese Commissie inzake de mogelijkheden tot het versterken van samenwerking op het terrein van Health Technology Assessment - 22112-2312

Besluit: Niet controversieel verklaard.