Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 23 januari 2018

Gepubliceerd: 24 januari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Activiteitnummer: 2017A0067510
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e4819c72-e1f4-4230-9d21-1764d07bac6a&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vaste%20commissie%20voor%20EZK%20d.d.%2023%20januari%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33529, 33529, 33529, 31239, 31239, 31239, 33561, 30196, 30196, 22112, 22112, 33009, 26643, 33009, 29502, 24095, 32637, 21501, 21501, 24095, 31239, 32849, 32813, 31793, 22112, 22112, 32637, 32637

Inhoud


Verzoek van het lid Van der Lee (GroenLinks) om de staatssecretaris te vragen naar het proces voor de verdeling van de regionale middelen met het oog op het voorstel van de regio Eindhoven

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.M.T. van der Lee (GroenLinks) - 24 januari 2018. Verzoek van het lid Van der Lee (GroenLinks) om de staatssecretaris te vragen naar het proces voor de verdeling van de regionale middelen met het oog op het voorstel van de regio Eindhoven - 2018Z01009

Besluit: De staatssecretaris wordt verzocht de Kamer namens het kabinet te informeren over het proces voor de verdeling van de regionale middelen.BESLOTEN GEDEELTEGeen agendapunten

Verzoek van het lid Moorlag (PvdA) om nadere informatie over het proces met betrekking tot de inzet van de minister om de met sluiting bedreigde locatie van Siemens in Hengelo open te houden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J. Moorlag (PvdA) - 24 januari 2018. Verzoek van het lid Moorlag (PvdA) om nadere informatie over het proces met betrekking tot de inzet van de minister om de met sluiting bedreigde locatie van Siemens in Hengelo open te houden - 2018Z01008

Besluit: De minister wordt verzocht de Kamer te informeren over het proces met betrekking tot de inzet om de met sluiting bedreigde locatie van Siemens in Hengelo open te houden aan de Kamer te doen toekomen, te ontvangen voorafgaand aan het algemeen overleg Bedrijfslevensbeleid op 7 februari 2018.

Verzoek van het lid Paternotte (D66) om het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid (21 februari 2018) te vervroegen en het algemeen overleg Ruimtevaart tot nader order uit te stellen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.M. Paternotte (D66) - 24 januari 2018. Verzoek van het lid Paternotte (D66) om het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid (21 februari 2018) eerder te laten plaatsvinden en het algemeen overleg Ruimtevaart tot nader order uit te stellen (in afwachting van een kabinetsreactie op de evaluatie ruimtevaartbeleid) - 2018Z01011

Besluit: Het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid wordt verplaatst naar 7 februari 2018. Het algemeen overleg Ruimtevaart zal tot nader order worden uitgesteld, dit in afwachting van de kabinetsreactie op de evaluatie van het ruimtevaartbeleid.

Verzoek van het lid Veldman (VVD) om het algemeen overleg Innovatie (7 februari 2018) een maand later plaats te laten vinden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.S. Veldman (VVD) - 24 januari 2018. Verzoek van het lid Veldman (VVD) om het algemeen overleg Innovatie (7 februari 2018) een maand later plaats te laten vinden - 2018Z01010

Besluit: Het algemeen overleg Innovatie zal met een maand worden uitgesteld.9

Groningen: inschatting omvang schade en betaalcapaciteit NAM

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 16 januari 2018. Groningen: inschatting omvang schade en betaalcapaciteit NAM - 33529-405

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over het schadeprotocol voor afhandeling van de mijnbouwschade in Groningen.Rondvraag

Kabinetsreactie naar aanleiding van de aardbeving in Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 12 januari 2018. Kabinetsreactie naar aanleiding van de aardbeving in Groningen - 33529-404

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over het schadeprotocol voor afhandeling van de mijnbouwschade in Groningen.

Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 22 december 2017. Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen - 33529-403

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over het schadeprotocol voor afhandeling van de mijnbouwschade in Groningen.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2018

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 15 januari 2018. Antwoorden op vragen commissie over stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2018 - 31239-278

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Energie d.d. 18 januari 2018.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Klimaat d.d. 1 februari 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 6 december 2017. Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2018 - 31239-277

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Energie d.d. 18 januari 2018.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Klimaat d.d. 1 februari 2018.

Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 december 2017, over het uitzonderlijke rendement (n.a.v. speciale subsidie) van windpark Westermeerwind in het IJsselmeer

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 15 januari 2018. Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 20 december 2017, over het uitzonderlijke rendement (n.a.v. speciale subsidie) van windpark Westermeerwind in het IJsselmeer - 31239-279

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Energie op 18 januari 2018.8

Aanvragen bij vergunningsverleningsprocedure kavel I en II windenergiegebied Hollandse Kust zuid

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 21 december 2017. Aanvragen bij vergunningsverleningsprocedure kavel I en II windenergiegebied Hollandse Kust zuid - 33561-40

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Energie op 18 januari 2018.

Beleidsevaluatie subsidieregeling indirecte emissiekosten ETS

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 21 december 2017. Beleidsevaluatie subsidieregeling indirecte emissiekosten ETS - 30196-569

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Energie op 18 januari 2018.

Resultaten 2016 Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie MJA3 en MEE

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 20 december 2017. Resultaten 2016 Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie MJA3 en MEE - 30196-568

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Energie op 18 januari 2018.

Stafnotitie - Analyse voortgang SDG Energie

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 3 januari 2018. Stafnotitie - Analyse voortgang SDG Energie - 2018Z00026

Besluit: Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg Energie op 18 januari 2018.Reeds geagendeerde/betrokken stukken

Uitkomst geselecteerde beleidsthema's voor de V-100 in 2018.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 21 december 2017. Geselecteerde beleidsthema's voor de V-100 in 2018 - 2017Z18901

Besluit: Ter informatie.

Overzicht interparlementaire bijeenkomsten eerste helft 2018

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 15 december 2017. Overzicht interparlementaire bijeenkomsten eerste helft 2018 - 2017Z18183

Besluit: Ter informatie.

Verzoek van het lid Van der Lee (GroenLinks) om een rondetafelgesprek te organiseren over Invest-NL

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T.M.T. van der Lee (GroenLinks) - 10 januari 2018. Voorstel van het lid Van der Lee (GroenLinks) voor een rondetafelgesprek over Invest-NL - 2018Z00139

Besluit: Het rondetafelgesprek zal worden georganiseerd, na ommekomst van informatie over de contouren van Invest-NL. De vraagstelling en indeling van het rondetafelgesprek zal daarna nog nader worden besproken tijdens een procedurevergadering van de commissie.

Verzoek van het lid Veldman (VVD) om VCO/VCR toe te voegen aan blok 1 van het RTG Marktdominantie op 31 januari 2018.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H.S. Veldman (VVD) - 10 januari 2018. Verzoek van het lid Veldman (VVD) om VCO/VCR toe te voegen aan blok 1 van het RTG Marktdominantie op 31 januari 2018 - 2018Z00133

Besluit: VCO/VCR wordt aan blok 1 van het RTG Marktdominantie op 31 januari 2018 toegevoegd.6

Verzoek van het lid Van der Lee (GroenLinks) om een technische briefing door het Platform Carbon Accounting Financials (PCAF) over het rapport ‘Paving the way towards a harmonised Carbon Accounting Approach for the Financial Sector’

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T.M.T. van der Lee (GroenLinks) - 20 december 2017. Verzoek van het lid Van der Lee (GroenLinks) om een technische briefing door het Platform Carbon Accounting Financials (PCAF) over het rapport ‘Paving the way towards a harmonised Carbon Accounting Approach for the Financial Sector’ - 2017Z18523

Besluit: Het Platform Carbon Accounting Financials (PCAF) zal worden verzocht in mei een briefing te verzorgen over het rapport ‘Paving the way towards a harmonised Carbon Accounting Approach for the Financial Sector’.

Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en (dertigleden)debatten

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 10 januari 2018. Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en (dertigleden)debatten - 2018Z00135

Besluit: Ter informatie.

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 10 januari 2018. Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat - 2018Z00134

Besluit: Conform voorstellen.

Fiche: Wijziging aardgasrichtlijn – gaspijpleidingen met derde landen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 15 december 2017. Fiche: Wijziging aardgasrichtlijn – gaspijpleidingen met derde landen - 22112-2447

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Energieraad (11 juni) van 6 juni 2018.
Noot: Betreft een voorstel om ook interconnecties van gaspijpleidingen van derde landen onder EU-regelgeving te laten vallen. Hiermee wordt ook de ontvlechting van transmissie enerzijds en handel anderzijds van toepassing op deze verbindingen. Het voorstel heeft mogelijk gevolgen voor Nord Stream 2 en, na de Brexit, voor de gaspijpleiding tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk (de zogenaamde Bacton Balgzand Line (BBL)).

Uitstel toezending BNC-fiches voortkomend uit het zogenaamde goederenpakket (COM (2017) 787, COM (2017) 795 en COM (2017) 796)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 17 januari 2018. Uitstel toezending BNC-fiches voortkomend uit het zogenaamde goederenpakket (COM (2017) 787, COM (2017) 795 en COM (2017) 796) - 22112-2462

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie op het rapport ‘Scientia potentia est: de opkomst van de makelaar voor alles’ van het CPB

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 15 januari 2018. Reactie op verzoek commissie op het rapport ‘Scientia potentia est: de opkomst van de makelaar voor alles’ van het CPB - 33009-48

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Innovatie op 8 maart 2018.

Papieren telefoongids verschijnt in 2018 voor het laatst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 11 januari 2018. Papieren telefoongids verschijnt in 2018 voor het laatst - 26643-510

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecommunicatie op 15 februari 2018.

Reactie op het verzoek van het lid Hijink, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 31 mei 2017, over het rapport van het Rathenau Instituut inzake de bescherming van publieke belangen in de deeleconomie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 9 januari 2018. Reactie op het verzoek van het lid Hijink, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 31 mei 2017, over het rapport van het Rathenau Instituut inzake de bescherming van publieke belangen in de deeleconomie - 33009-47

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Innovatie op 8 maart 2018.

Inrichting van de postdialoog

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 22 december 2017. Inrichting van de postdialoog - 29502-152

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: De staatssecretaris zal worden gerappelleerd met betrekking tot de tijdens het algemeen overleg Post op 6 december 2017 toegezegde brief over de kaders voor de inrichting van de postmarkt die in de postdialoog worden meegenomen.

Uitstel toezending Nota Mobiele Communicatie als gevolg van de aankondiging overname Tele2 Nederland door T-Mobile Nederland van 15 december 2017.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 22 december 2017. Uitstel toezending Nota Mobiele Communicatie als gevolg van de aankondiging overname Tele2 Nederland door T-Mobile Nederland van 15 december 2017 - 24095-424

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecommunicatie op 15 februari 2018.4

Verlengen periode special envoy StartupDelta

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 22 december 2017. Verlengen periode special envoy StartupDelta - 32637-299

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen en Bedrijfsfinanciering op 14 februari 2018.

Verslag van de Telecomraad van 4 december 2017.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 21 december 2017. Verslag van de Telecomraad van 4 december 2017 - 21501-33-690

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecomraad (formeel, 8 juni 2018) op 5 juni 2018.

Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 30 november en 1 december 2017 in Brussel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 20 december 2017. Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 30 november en 1 december 2017 in Brussel - 21501-30-417

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen (formeel, 12 en 13 maart 2018) op 7 maart 2018.

Onderzoeksrapport inzake 'Argumenten en impact bij een zinvolle afschakeling van analoge radio-etherdistributie via FM en AM'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 19 december 2017. Onderzoeksrapport inzake 'Argumenten en impact bij een zinvolle afschakeling van analoge radio-etherdistributie via FM en AM' - 24095-423

Besluit: Nadere informatie afwachten.

Uitstel toezending brief inzake motie van het lid Agnes Mulder c.s. over een aparte regeling voor energiecoöperaties Zon-PV (Kamerstuk 34775-XIII-78)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 18 januari 2018. Uitstel toezending brief inzake motie van het lid Agnes Mulder c.s. over een aparte regeling voor energiecoöperaties Zon-PV - 31239-280

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.3

Reactie op verzoek commissie inzake stand van zaken ten aanzien van de lekkages van AkzoNobel in Twente en van NAM in Rossum

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 11 januari 2018. Reactie op verzoek commissie inzake stand van zaken ten aanzien van de lekkages van AkzoNobel in Twente en van NAM in Rossum - 32849-114

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mijnbouw op 15 februari 2018.

Reactie op het verzoek van het lid Van Raan, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 december 2017, over het bericht dat wetenschappers 700 stroomgebieden hebben waargenomen op Antarctica en dat de verwachte zeespiegelstijging als gevolg daarvan flink omhoog is bijgesteld

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 9 januari 2018. Reactie op het verzoek van het lid Van Raan, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 december 2017, over het bericht dat wetenschappers 700 stroomgebieden hebben waargenomen op Antarctica en dat de verwachte zeespiegelstijging als gevolg daarvan flink omhoog is bijgesteld - 32813-158

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Klimaat op 1 februari 2018.

Resultaten COP23 te Bonn

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 21 december 2017. Resultaten COP23 te Bonn - 31793-179

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Klimaat op 1 februari 2018.

Uitstel toezending fiches over het intellectueel eigendom

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 20 december 2017. Uitstel toezending fiches over het intellectueel eigendom - 22112-2451

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Europese consultatie naar de werking van het ABC-systeem

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 20 december 2017. Europese consultatie naar de werking van het ABC-systeem - 22112-2452

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen (formeel, 12 en 13 maart 2018) op 7 maart 2018.

Vierde Monitor Vestigingsklimaat van de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 20 december 2017. Vierde Monitor Vestigingsklimaat - 32637-297

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 7 februari 2018.2

Informatievoorziening begroting EZK (XIII) en LNV

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 6 december 2017. Informatievoorziening begroting EZK (XIII) en LNV - 34775-XIII-14

Besluit: De teleurstelling van de commissie over de inhoud van onderhavige brief zal worden overgebracht en zullen de bewindspersonen worden verzocht de toegezegde brief over verdere verbeteringen uiterlijk 30 maart aan de Kamer te doen toekomen.
Besluit: Het voornemen is in februari de rapporteurs, belast met de beoordeling van de kwaliteit van de informatie in het Jaarverslag 2017, aan te wijzen.

Verlenging MIT en TKI mkb-versterking subsidiemodules

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 20 december 2017. Verlenging MIT en TKI mkb-versterking subsidiemodules - 32637-298

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Stukken van de minister van EZK

Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Verzamelwet EZK en LNV 20..)

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 21 december 2017. Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Verzamelwet EZK en LNV 20..) - 34860

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 15 februari 2018 te 12.00 uur

Begrotingswijzigingen ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2017 Economische Zaken

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 19 december 2017. Begrotingswijzigingen ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2017 Economische Zaken - 34775-XIII-124

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2017.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 14 december 2017. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34845-XIII-3

Besluit: Betrokken bij de behandeling van de Najaarsnota.

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 28 november 2017. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 34845-XIII

Besluit: Betrokken bij de behandeling van de Najaarsnota.