Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 1 juni 2017

Gepubliceerd: 1 juni 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2017A004358
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=040d53e6-a0cd-47fe-84dd-7e2f02c08bb0&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Binnenlandse%20Zaken%20d.d.%201%20juni%202017.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 26150, 29544, 34477, 30950, 34376, 27859, 27859

Inhoud


Verzoek aan de minister van BZK om nadere informatie inzake de Universal Periodic Review (UPR) rapportage aan de VN-mensenrechtenraad (TK 26150-159 ).

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, I.K. van Engelshoven (D66) - 1 juni 2017. Verzoek aan de minister van BZK om nadere informatie inzake de Universal Periodic Review (UPR) rapportage aan de VN-mensenrechtenraad (TK 26150-159 ). - 2017Z07378

Besluit: Minister van BZK wordt verzocht de Kamer te informeren over de uitkomsten van de mondelinge behandeling van de UPR-rapportage aan de VN Mensenrechtenraad, voorafgaande aan het (zo mogelijk) vóór het zomerreces te plannen algemeen overleg Discriminatie.

Verzoek lid Öztürk om AO Discriminatie te plannen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. Öztürk (DENK) - 22 mei 2017. Verzoek lid Öztürk om AO Discriminatie te plannen - 2017Z06684

Besluit: Het algemeen overleg zal zo mogelijk voor het zomerreces worden gepland.7

Verzoek (ontvangen van het bureau Protocol van de minister-president) voor een mogelijk gesprek met leden van de cie. BiZa met een Argentijnse Undersecretary i.v.m. het delen van ervaringen over elektronisch stemmen.

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 29 mei 2017. Verzoek (ontvangen van het bureau Protocol van de Minister-president) voor een gesprek van de leden van de cie. BiZa met een Argentijnse Undersecretary i.v.m. het delen van ervaringen over elektronisch stemmen. - 2017Z07070

Besluit: Overlaten aan individuele leden. Het lid Koopmans heeft zich reeds aangemeld.Rondvraag

Voorstel van wet van het lid Van Raak tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) - 23 mei 2017. Voorstel van wet van het lid Van Raak tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum - 34724

Besluit: Aanhouden totdat het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de indiener daarop zal zijn ontvangen.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 17 mei 2017.

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 24 mei 2017.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Algemene Zaken (III)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 17 mei 2017. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Algemene Zaken (III) - 34725-III-2

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 24 mei 2017.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 17 mei 2017. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) - 34725-IIB-2

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 24 mei 2017.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij de Staten-Generaal (IIA)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 17 mei 2017. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij de Staten-Generaal (IIA) - 34725-IIA-2

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 24 mei 2017.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij de Koning (I)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 17 mei 2017. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij de Koning (I) - 34725-I-2

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 24 mei 2017.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Provinciefonds (C)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 17 mei 2017. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Provinciefonds (C) - 34725-C-2

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 24 mei 2017.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Gemeentefonds (B)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 17 mei 2017. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Gemeentefonds (B) - 34725-B-25

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 24 mei 2017.

Update overheidssectoren banenafspraak april 2017

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 29 mei 2017. Update overheidssectoren banenafspraak april 2017 - 29544-785

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Begroting 2018 Hfst VII Binnenlandse Zaken.

Kabinetsreactie op het advies van Actal over de ervaren regeldruk voor burgers in het toegangsproces tot voorzieningen in het sociaal domein

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 26 mei 2017. BOR-notitie inzake aanvullend Financieel onderzoek sociaal domein - 2017Z06951

Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Sociaal Domein.

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 19 mei 2017. Kabinetsreactie op het advies van Actal over de ervaren regeldruk voor burgers in het toegangsproces tot voorzieningen in het sociaal domein - 34477-20

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Sociaal domein d.d. 31 mei 2017.

Onderzoek naar de werking van de antidiscriminatievoorzieningen (adv’s)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 19 mei 2017. Onderzoek naar de werking van de antidiscriminatievoorzieningen (adv’s) - 30950-116

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Discriminatie zo mogelijk voor het zomerreces.

Rapport Toezicht en handhaving door gemeenten

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 mei 2017. Rapport Toezicht en handhaving door gemeenten - 34550-VII-49

Besluit: Agenderen voor een verzamel algemeen overleg.

Lobbyverbod bewindspersonen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 mei 2017. Lobbyverbod bewindspersonen - 34376-154

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: Minister verzoeken om in het vervolg brieven welke gericht zijn aan de Kamer eerst naar de Kamer te zenden en daarna door middel van een persbericht te publiceren.

Operatie Basisregistratie Personen (Brp)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 mei 2017. Operatie Basisregistratie Personen (Brp) - 27859-104

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg.

Jaarverslag Gemeentefonds 2016

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 mei 2017. Jaarverslag Gemeentefonds 2016 - 34725-B-1

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 24 mei 2017.

Jaarverslag Provinciefonds 2016

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 mei 2017. Jaarverslag Provinciefonds 2016 - 34725-C-1

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 24 mei 2017.

Jaarverslag Staten-Generaal 2016

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 mei 2017. Jaarverslag Staten-Generaal 2016 - 34725-IIA-1

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 24 mei 2017.

Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 2016

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 mei 2017. Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 2016 - 34725-IIB-1

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 24 mei 2017.

Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2016

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 mei 2017. Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2016 - 34725-VII-1

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 24 mei 2017.

Slotwet Gemeentefonds 2016

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 mei 2017. Slotwet Gemeentefonds 2016 - 34725-B

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 24 mei 2017.

Slotwet Provinciefonds 2016

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 mei 2017. Slotwet Provinciefonds 2016 - 34725-C

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 24 mei 2017.

Slotwet Staten-Generaal 2016

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 mei 2017. Slotwet Staten-Generaal 2016 - 34725-IIA

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 24 mei 2017.

Slotwet overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs 2016

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 mei 2017. Slotwet overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs 2016 - 34725-IIB

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 24 mei 2017.

Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2016

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 mei 2017. Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2016 - 34725-VII

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 24 mei 2017.

Afschrift afwijzing verzoek vernietiging besluit instellen open overleg

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 16 mei 2017. Afschrift afwijzing verzoek vernietiging besluit instellen open overleg - 2017Z06379

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Operatie Basisregistratie Personen (Brp)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 mei 2017. Operatie Basisregistratie Personen (Brp) - 27859-103

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg.

Jaarverslag van de Koning 2016

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte (VVD) - 17 mei 2017. Jaarverslag van de Koning 2016 - 34725-I-1

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 24 mei 2017.

Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2016

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte (VVD) - 17 mei 2017. Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2016 - 34725-III-1

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 24 mei 2017.

Slotwet van de Koning 2016

Zaak: Begroting - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte (VVD) - 17 mei 2017. Slotwet van de Koning 2016 - 34725-I

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 24 mei 2017.

Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2016

Zaak: Begroting - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte (VVD) - 17 mei 2017. Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2016 - 34725-III

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 24 mei 2017.

Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2016

Zaak: Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte (VVD) - 17 mei 2017. Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2016 - 34550-III-5

Besluit: Desgewenst betrekken bij het Jaarverslag 2016 Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, TK 34725 III.