Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 8 februari 2017

Gepubliceerd: 9 februari 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2017A0041513
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=562a862a-f82e-468a-9c48-56d27fc31c8d&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Economische%20Zaken%20d.d.%208%20februari%202017%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34663, 34663, 34663, 34663, 29502, 29502, 32440, 34663, 34663, 33529, 29684, 31239, 30196, 31239, 30196, 30196, 31239, 26643, 33576, 34532, 34532, 31532, 31532, 28807, 21501, 33037, 22112, 31389, 33625

Inhoud


Omzetting algemeen overleg Concurrentieraad in een schriftelijk overleg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 8 februari 2017. Omzetting algemeen overleg Concurrentieraad in een schriftelijk overleg - 2017Z02091

Besluit: Het algemeen overleg Concurrentieraad op 15 februari 2017 wordt omgezet in een schriftelijk overleg met als inbrengdatum vrijdag 10 februari 2017 om 14:00 uur. De minister zal worden verzocht de beantwoording uiterlijk op dinsdag 14 februari 2017 om 12:00 uur aan de Kamer te doen toekomen, zodat er desgewenst een plenaire afronding (VSO), inclusief stemmingen, kan worden gehouden voorafgaand aan de Raad.

Verzoek Provincie Groningen tot aanbieding petitie m.b.t. gaswinning in Groningen op 15 februari 2017.

Zaak: Brief derden - Provincie Groningen te Groningen - 8 februari 2017. Verzoek Provincie Groningen tot aanbieding petitie m.b.t. gaswinning in Groningen op 15 februari 2017 - 2017Z02024

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op 15 februari 2017, voorafgaand aan het plenaire debat Mijnbouw.

EU-voorstel: Verordening governance van de Energie-Unie COM (2016) 759

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 1 februari 2017. EU-voorstel: Verordening governance van de Energie-Unie COM (2016) 759 - 2017Z01496

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Energieraad /Behandelvoorbehoud EU-voorstellen op 22 februari 2017.

EU-voorstel: Herziening richtlijn hernieuwbare energie COM (2016) 767 (Engelstalige versie)

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 1 februari 2017. EU-voorstel: Herziening richtlijn hernieuwbare energie COM (2016) 767 (Engelstalige versie) - 2017Z01497

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Energieraad /Behandelvoorbehoud EU-voorstellen op 22 februari 2017.

EU-voorstel: Herziening richtlijn energie-efficiëntie COM (2016) 761

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 1 februari 2017. EU-voorstel: Herziening richtlijn energie-efficiëntie COM (2016) 761 - 2017Z01498

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Energieraad /Behandelvoorbehoud EU-voorstellen op 22 februari 2017.

EU-voorstel: Verordening risicovoorbereiding in de elektriciteitssector COM (2016) 862

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 1 februari 2017. EU-voorstel: Verordening risicovoorbereiding in de elektriciteitssector COM (2016) 862 - 2017Z01499

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Energieraad /Behandelvoorbehoud EU-voorstellen op 22 februari 2017.

EU-voorstel: Herziening verordening Europees Agentschap voor de samenwerking van energietoezichthouders (ACER) COM (2016) 863

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 1 februari 2017. EU-voorstel: Herziening verordening Europees Agentschap voor de samenwerking van energietoezichthouders (ACER) COM (2016) 863 - 2017Z01500

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Energieraad /Behandelvoorbehoud EU-voorstellen op 22 februari 2017.

EU-voorstel: Herziening richtlijn gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit COM (2016) 864 (Engelstalige versie)

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 1 februari 2017. EU-voorstel: Herziening richtlijn gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit COM (2016) 864 (Engelstalige versie) - 2017Z01501

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Energieraad /Behandelvoorbehoud EU-voorstellen op 22 februari 2017.

EU-voorstel: Herziening verordening interne markt voor elektriciteit COM (2016) 861 (Engelstalige versie)

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 1 februari 2017. EU-voorstel: Herziening verordening interne markt voor elektriciteit COM (2016) 861 (Engelstalige versie) - 2017Z01504

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Energieraad /Behandelvoorbehoud EU-voorstellen op 22 februari 2017.

Fiche: Herziening richtlijn over energie-efficiëntie

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 januari 2017. Fiche: Herziening richtlijn over energie-efficiëntie - 34663-4

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Energieraad /Behandelvoorbehoud EU-voorstellen op 22 februari 2017.

Fiche: Verordening Governance Energie Unie

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 januari 2017. Fiche: Verordening Governance Energie Unie - 34663-3

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Energieraad /Behandelvoorbehoud EU-voorstellen op 22 februari 2017.

Fiche: Verordeningen en richtlijn marktontwerp elektriciteitsmarkt

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 januari 2017. Fiche: Verordeningen en richtlijn marktontwerp elektriciteitsmarkt - 34663-6

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Energieraad /Behandelvoorbehoud EU-voorstellen op 22 februari 2017.

Fiche: Herziening richtlijn hernieuwbare energie

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 januari 2017. Fiche: Herziening richtlijn hernieuwbare energie - 34663-5

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Energieraad /Behandelvoorbehoud EU-voorstellen op 22 februari 2017.

Stafnotitie Procedurevoorstel position papers passendheid en houdbaarheid Mededingingswet in relatie tot zzp'ers

Zaak: Stafnotitie - , - 2 februari 2017. Stafnotitie Postion papers passendheid en houdbaarheid Medededingingswet in relatie tot zzp-ers - 2017Z01616

Besluit: De position papers zullen openbaar worden gemaakt.
Besluit: De minister zal worden verzocht binnen zes weken een reactie te geven op de position papers.Reeds geagendeerde agendapunten Energie, Economie en Innovatie

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011 in verband met het vervallen van de uitzondering ingeval van een collectieve arbeidsovereenkomst

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 31 januari 2017. Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011 in verband met het vervallen van de uitzondering ingeval van een collectieve arbeidsovereenkomst - 29502-136

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over het Tijdelijk besluit postbezorgers in verband met het vervallen van de uitzondering ingeval van een collectieve arbeidsovereenkomst.10

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 december 2016. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011 in verband met het vervallen van de uitzondering ingeval van een collectieve arbeidsovereenkomst - 29502-134

Besluit: Algemeen overleg voeren na het verkiezingsreces, bij voorkeur nog voor 1 april 2017.
Besluit: Technische briefing door de Autoriteit Consument en Markt organiseren na het verkiezingsreces, voorafgaand aan het algemeen overleg (zie bovenstaand besluit).

Nieuwe werkwijze met betrekking tot aanpassingen in de Gids proportionaliteit

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 januari 2017. Nieuwe werkwijze met betrekking tot aanpassingen in de Gids proportionaliteit - 32440-95

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 16 februari 2017 te 10.00 uur.
Gerelateerde kamerstukken: 32440-95

Evaluatie Technologiestichting STW 2011-2015

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 januari 2017. Evaluatie Technologiestichting STW 2011-2015 - 34550-XIII-128

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie.

Verzoek van het lid Mulder (CDA) inzake het aangekondigde besluit over de toekomst verwerking injectiewater Schoonebeek.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 2 februari 2017. Verzoek van het lid Mulder (CDA) om: 1) de minister van Economische Zaken te verzoeken het aangekondigde besluit over de toekomst verwerking injectiewater Schoonebeek zo spoedig mogelijk naar de Kamer te sturen; 2) dit besluit te betrekken bij het plenaire debat Mijnbouw; 3) indien dit plenaire debat niet voor het verkiezingsreces plaatsvindt, een apart AO over het besluit inplannen. - 2017Z01629

Besluit: De minister zal worden verzocht de Kamer het aangekondigde besluit over de toekomst van verwerking van injectiewater in Schoonebeek met spoed aan de Kamer te doen toekomen opdat het betrokken kan worden bij het plenaire debat Mijnbouw.Economie en Innovatie

Verzoek van het lid Van Tongeren om een reactie te vragen aan de minister van Economische Zaken op het voorstel om te experimenteren met een nationale CO2 prijs

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 16 januari 2017. Verzoek van het lid Van Tongeren om een reactie te vragen aan de minister van Economische Zaken op het voorstel om te experimenteren met een nationale CO2 prijs - 2017Z00411

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.9

Fiche: Mededeling versnellen innovatie op het gebied van schone energie

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 1 februari 2017. EU-voorstel: Mededeling Energie-innovatie versnellen COM (2016) 763 - 2017Z01495

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energieraad /Behandelvoorbehoud EU-voorstellen op 22 februari 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 januari 2017. Fiche: Mededeling versnellen innovatie op het gebied van schone energie - 34663-7

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energieraad /Behandelvoorbehoud EU-voorstellen op 22 februari 2017.

Fiche: Mededeling Schone energie voor alle Europeanen

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 1 februari 2017. EU-voorstel: Mededeling Schone Energie voor Europeanen COM (2016) 860 - 2017Z01502

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energieraad /Behandelvoorbehoud EU-voorstellen op 22 februari 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 januari 2017. Fiche: Mededeling Schone energie voor alle Europeanen - 34663-2

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energieraad /Behandelvoorbehoud EU-voorstellen op 22 februari 2017.

Beantwoording op vragen commissie over enkele brieven met betrekking tot de mijnbouw (Kamerstuk 33 529, nr. 312)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 januari 2017. Beantwoording op vragen commissie over enkele brieven met betrekking tot de mijnbouw - 33529-322

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Mijnbouw.

Resultaten van de uitvoering van de motie van de leden Van Veldhoven en Jan Vos over de gemeten dalingen en de mogelijke gevolgen ervan (Kamerstuk 31239-240)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 februari 2017. Resultaten van de uitvoering van de motie van de leden Van Veldhoven en Jan Vos over de gemeten dalingen en de mogelijke gevolgen ervan - 29684-144

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Mijnbouw.8

Evaluatie Rijkscoördinatieregeling en voortgang omgevingsmanagement energieprojecten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 januari 2017. Evaluatie Rijkscoördinatieregeling en voortgang omgevingsmanagement energieprojecten - 31239-254

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Energie.

Reactie op verzoek commissie op het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) "De slimme meter, uitgelezen energie(k)?"

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 januari 2017. Reactie op verzoek commissie op het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) "De slimme meter, uitgelezen energie(k)?" - 30196-506

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat Toekomstig energiebeleid.

Stand van zaken hernieuwbare energieproductie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 januari 2017. Stand van zaken hernieuwbare energieproductie - 31239-255

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat Toekomstig energiebeleid.

Beantwoording vragen commissie over de Voortgangsrapportage Energieakkoord 2016 en uitvoering Urgenda-vonnis (Kamerstuk 30 196, nr. 503), de Energieagenda (Kamerstuk 31 510, nr. 64), de uitkomsten van de energiedialoog (Kamerstuk 30 196, nr. 484), de uitvoering motie van het lid Pechtold c.s. over zorgen dat het tijdspad voor sluiting van kolencentrales in lijn is met de ambities uit het Parijsakkoord (Kamerstuk 31 793, nr. 16) en de Evaluatie Energieakkoord en Nationale Energieverkenning 2016 (Kamerstuk 30 196, nr. 479)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 januari 2017. Antwoorden op vragen van de commissie over het toekomstig energiebeleid - 30196-507

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat Toekomstig energiebeleid.

Kolencentrales

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 januari 2017. Kolencentrales - 30196-505

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat Toekomstig energiebeleid.

Invulling moties inzake alternatieven voor windenergie op land

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 januari 2017. Invulling moties inzake alternatieven voor windenergie op land - 31239-253

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat Toekomstig energiebeleid.

Verzoek MKB-Nederland tot aanbieding voorstellen m.b.t. MKB-toets d.d. 21 februari 2017.

Zaak: Brief derden - MKB-Nederland te Den Haag - 31 januari 2017. Verzoek MKB-Nederland tot aanbieding voorstellen m.b.t. MKB-toets d.d. 21 februari 2017 - 2017Z01595

Besluit: Een gesprek van een half uur met MKB-Nederland over de MKB-toets zal nog voor het verkiezingsreces worden gepland.Energie

Beleidsprioriteiten informatie en ICT bij het Ministerie van Economische Zaken

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 januari 2017. Beleidsprioriteiten informatie en ICT bij het Ministerie van Economische Zaken - 26643-442

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Ondernemen en Bedrijfsfinanciering.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op 23 februari 2017.ENERGIE, ECONOMIE EN INNOVATIEBrievenlijst deel Energie, Economie en Innovatie nrs. 13 t/m 22 (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)Uitnodigingen Energie, Economie en Innovatie

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor EZ

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 23 januari 2017. Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor EZ - 2017Z00878

Besluit: Conform voorstellen.

Lijst van commissieactiviteiten Economische Zaken tot aan verkiezingsreces

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 10 januari 2017. Lijst van commissieactiviteiten Economische Zaken tot aan verkiezingsreces - 2016Z17085

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verzoek van het lid Lodders om de staatssecretaris de tijdens de begrotingsbehandeling (onderdeel Landbouw en Natuur) toegezegde brief over het agroloket voor de boeren, tuinders en vissers waar knelpunten als gevolg van regeldruk kunnen worden gemeld aan de Kamer te doen toekomen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 9 februari 2017. Voorstel van het lid Lodders om de staatssecretaris de tijdens de begrotingsbehandeling (onderdeel Landbouw en Natuur) toegezegde brief over het agroloket voor de boeren, tuinders en vissers waar knelpunten als gevolg van regeldruk kunnen worden gemeld aan de Kamer te doen toekomen - 2017Z02144

Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht de toegezegde brief over het agroloket voor boeren, tuinders en vissers waar knelpunten als gevolg van regeldruk kunnen worden gemeld aan de Kamer te doen toekomen.Gezamenlijke agendapunten Energie, Economie en Innovatie en Landbouw en Natuur

Verzoek van het lid Lodders om de staatssecretaris van EZ te herinneren aan zijn toezegging, gedaan tijdens de begrotingsbehandeling (onderdeel Landbouw en Natuur), dat de Kamer uiterlijk 15 februari 2017 een brief zal ontvangen met een inventarisatie van belemmeringen door regeldruk die nieuwe technieken in de precisielandbouw in de weg zitten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 9 februari 2017. Voorstel van het lid Lodders om de staatssecretaris van EZ te herinneren aan zijn toezegging, gedaan tijdens de begrotingsbehandeling (onderdeel Landbouw en Natuur), dat de Kamer uiterlijk 15 februari 2017 een brief zal ontvangen met een inventarisatie van belemmeringen door regeldruk die nieuwe technieken in de precisielandbouw in de weg zitten - 2017Z02130

Besluit: De staatssecretaris zal aan zijn toezegging over de inventarisatie van belemmeringen door regeldruk in de precisielandbouw worden herinnerd.

Verzoek van het lid Geurts om op korte termijn een technische briefing met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland te houden over maatregelenpakket fosfaatreductie 2017, invoering fosfaatrechten en voortgang uitbetalen toeslagrechten.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 6 februari 2017. Verzoek van het lid Geurts om op korte termijn een technische briefing met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland te houden over maatregelenpakket fosfaatreductie 2017, invoering fosfaatrechten en voortgang uitbetalen toeslagrechten. - 2017Z01844

Besluit: De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zal worden verzocht een technische briefing te verzorgen, welke voor 22 februari 2017 zal moeten plaatsvinden.4

Verzoek van het lid Van Gerven om het Onderzoeksrapport van het Rathenau Instituut over alternatieven voor dierproeven op apen n.a.v. de motie Jasper van Dijk (kamerstuk 28 286, nr. 83) uiterlijk donderdag 16 februari naar te Kamer te zenden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 8 februari 2017. Verzoek van het lid Van Gerven om het Onderzoeksrapport van het Rathenau Instituut over alternatieven voor dierproeven op apen n.a.v. de motie Jasper van Dijk (kamerstuk 28 286, nr. 83) uiterlijk donderdag 16 februari naar te Kamer te zenden - 2017Z01990

Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht het onderzoeksrapport van het Rathenau Instituut over alternatieven voor dierproeven op apen uiterlijk 16 februari 2017 aan de Kamer te doen toekomen.

Verzoek van het lid Geurts om een kabinetsreactie te vragen op het bericht ‘Ministerie blokkeert collectief onderzoek akkerbouw’ voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 22 februari 2017.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 2 februari 2017. Verzoek van het lid Geurts om een kabinetsreactie te vragen op het bericht ‘Ministerie blokkeert collectief onderzoek akkerbouw’ voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 22 februari 2017 - 2017Z01604

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. Tevens zullen via de e-mail aanvullende vragen worden geïnventariseerd.Reeds geagendeerde agendapunten Landbouw en NatuurGeen agendapuntenRondvraag Landbouw en Natuur

Verzoek van het lid Geurts uiterlijk vrijdag 10 februari 2017 een reactie van de staatssecretaris van Economische Zaken te vragen op het bericht ‘Duitsland omzeilt afwaardering vrije uitloop ei’

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 2 februari 2017. Verzoek van het lid Geurts uiterlijk vrijdag 10 februari 2017 een reactie van de staatssecretaris van Economische Zaken te vragen op het bericht ‘Duitsland omzeilt afwaardering vrije uitloop ei’ - 2017Z01606

Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht uiterlijk 10 februari 2017 een reactie te geven op het artikel "Duitsland omzeilt afwaardering vrije uitloop ei" en daarbij in te gaan op zijn gesprekken met Eurocommissaris Hogan en zijn ambtgenoot in Duitsland.

Voorstel opzet rondetafelgesprek naar aanleiding van het rapport ‘Ammoniak in Nederland’

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 2 februari 2017. Voorstel opzet rondetafelgesprek naar aanleiding van het rapport ‘Ammoniak in Nederland’ - 2017Z01556

Besluit: Het voorstel wordt goedgekeurd.3

Evaluatie Natuurpact

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 25 januari 2017. Evaluatie Natuurpact - 33576-96

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Natuur.VisserijGeen agendapuntenOverig Landbouw en Natuur

Uitvoering van het amendement van het lid Geurts c.s. over een knelgevallenregeling (Kamerstuk 34 532, nr. 85)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 30 januari 2017. Uitvoering van het amendement van het lid Geurts c.s. over een knelgevallenregeling (Kamerstuk 34532-85) - 34532-99

Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over het bericht dat het kabinet wist van het afwijzen van fosfaatplan.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 22 februari 2017.Natuur
Gerelateerde kamerstukken: 34532-85 , 34532-99

Transparantie in de voedselketen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 25 januari 2017. Transparantie in de voedselketen - 31532-179

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het WRR-rapport 'Naar een voedselbeleid'.

Stand van zaken Nationaal Actieplan Groenten en Fruit

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 25 januari 2017. Stand van zaken Nationaal Actieplan Groenten en Fruit - 31532-178

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het WRR-rapport 'Naar een voedselbeleid'.

Huidige stand van zaken rondom vogelgriep in Nederland en Europa

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 27 januari 2017. Huidige stand van zaken rondom vogelgriep in Nederland en Europa - 28807-207

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 22 februari 2017.

Verslag Landbouw- en Visserijraad van 23 januari 2017.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 1 februari 2017. Verslag Landbouw- en Visserijraad van 23 januari 2017 - 21501-32-962

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 22 februari 2017.

AGR/GPS-plicht bij export van vaste behandelde dierlijke meststoffen en de periode om de apparatuur te installeren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 25 januari 2017. AGR/GPS-plicht bij export van vaste behandelde dierlijke meststoffen en de periode om de apparatuur te installeren - 33037-188

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 22 februari 2017.

Fiche: Verordening Europese geïntegreerde landbouwstatistieken

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 januari 2017. Fiche: Verordening Europese geïntegreerde landbouwstatistieken - 22112-2289

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 22 februari 2017.

Stand van zaken Huisdierenlijst zoogdieren (positieflijst)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 30 januari 2017. Stand van zaken Huisdierenlijst zoogdieren (positieflijst) - 31389-152

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Dierenwelzijn.
Gerelateerde kamerstukken: 31389-15

Afschrift antwoord op de brief van Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren m.b.t. aanpak gezondheidsproblemen bij rashonden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 25 januari 2017. Afschrift antwoord op de brief van Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren m.b.t. aanpak gezondheidsproblemen bij rashonden - 2017Z01084

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Dierenwelzijn.

Afschrift brief Brancheorganisatie Akkerbouw over de uitvoering van het programma onderzoek, innovatie en gegevensverstrekking inzake verbindendverklaring financiële bijdrage

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 januari 2017. Afschrift brief Brancheorganisatie Akkerbouw over de uitvoering van het programma onderzoek, innovatie en gegevensverstrekking inzake verbindendverklaring financiële bijdrage - 2017Z01097

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Rapporten Nederlandse handel in agrarische producten (Wageningen Economic Research) en Richting een toekomstbestendige agribusiness (CBS)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 20 januari 2017. Rapporten Nederlandse handel in agrarische producten (Wageningen Economic Research) en Richting een toekomstbestendige agribusiness (CBS) - 33625-241

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het WRR-rapport 'Naar een voedselbeleid'.