Besluitenlijst van de e-mailprocedure van woensdag 9 november 2016

Gepubliceerd: 9 november 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2016A04539
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d1cb05ee-3719-4b10-90bd-8e5225bb36bc&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20Planning%20notaoverleg%20Gelijke%20kansen%20in%20het%20onderwijs%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: