Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 1 november 2016

Gepubliceerd: 31 januari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2016A04400
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2af881c0-1f96-4ecf-bc46-6722bbbd8af1&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20Verzoek%20vh%20lid%20Monasch%20om%20twee%20genodigden%20aan%20het%20rondetafelgesprek%20Cultuurfondsen%20toe%20te%20voegen%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: