Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 27 oktober 2016

Gepubliceerd: 31 januari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2016A04301
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=cfd2854e-9d6f-45f7-8721-909c2cf1c4b3&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20Verzoek%20petitie%20inzake%20verdwijnen%20technisch%20VMBO%20en%20aanreiking%20oplossing%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: