Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 25 oktober 2016

Gepubliceerd: 31 januari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2016A04273
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3034320f-a1f2-4cd7-986f-ca4edd6d1876&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20Verzoek%20van%20landelijke%20organisatie%20van%20VO-%20HO%20netwerken%2Fb%C3%A8tasteunpunten%20voor%20een%20petitieaanbieding%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: