Procedurevergadering

Gepubliceerd: 3 februari 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2016A04261
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f1109dd5-7217-43ae-89d0-830ead16335f&title=Procedurevergadering%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34663, 34663, 34663, 34663, 29502, 32440, 34663, 34663, 33529, 29684, 31239, 30196, 31239, 30196, 30196, 31239, 26643, 33576, 34532, 34532, 31532, 31532, 21501, 33037, 22112, 31389, 33625

Inhoud


EU-voorstel: Verordening governance van de Energie-Unie COM (2016) 759

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 1 februari 2017 EU-voorstel: Verordening governance van de Energie-Unie COM (2016) 759 - 2017Z01496 Voorstel: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Energieraad /Behandelvoorbehoud EU-voorstellen op 22 februari 2017.

Besluit:

EU-voorstel: Herziening richtlijn hernieuwbare energie COM (2016) 767 (Engelstalige versie)

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 1 februari 2017 EU-voorstel: Herziening richtlijn hernieuwbare energie COM (2016) 767 (Engelstalige versie) - 2017Z01497 Voorstel: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Energieraad /Behandelvoorbehoud EU-voorstellen op 22 februari 2017.

Besluit:

EU-voorstel: Herziening richtlijn energie-efficiëntie COM (2016) 761

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 1 februari 2017 EU-voorstel: Herziening richtlijn energie-efficiëntie COM (2016) 761 - 2017Z01498 Voorstel: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Energieraad /Behandelvoorbehoud EU-voorstellen op 22 februari 2017.

Besluit:

EU-voorstel: Verordening risicovoorbereiding in de elektriciteitssector COM (2016) 862

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 1 februari 2017 EU-voorstel: Verordening risicovoorbereiding in de elektriciteitssector COM (2016) 862 - 2017Z01499 Voorstel: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Energieraad /Behandelvoorbehoud EU-voorstellen op 22 februari 2017.

Besluit:

EU-voorstel: Herziening verordening Europees Agentschap voor de samenwerking van energietoezichthouders (ACER) COM (2016) 863

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 1 februari 2017 EU-voorstel: Herziening verordening Europees Agentschap voor de samenwerking van energietoezichthouders (ACER) COM (2016) 863 - 2017Z01500 Voorstel: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Energieraad /Behandelvoorbehoud EU-voorstellen op 22 februari 2017.

Besluit:

EU-voorstel: Herziening richtlijn gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit COM (2016) 864 (Engelstalige versie)

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 1 februari 2017 EU-voorstel: Herziening richtlijn gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit COM (2016) 864 (Engelstalige versie) - 2017Z01501 Voorstel: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Energieraad /Behandelvoorbehoud EU-voorstellen op 22 februari 2017.

Besluit:

EU-voorstel: Herziening verordening interne markt voor elektriciteit COM (2016) 861 (Engelstalige versie)

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 1 februari 2017 EU-voorstel: Herziening verordening interne markt voor elektriciteit COM (2016) 861 (Engelstalige versie) - 2017Z01504 Voorstel: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Energieraad /Behandelvoorbehoud EU-voorstellen op 22 februari 2017.

Besluit:

Fiche: Herziening richtlijn over energie-efficiëntie

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 januari 2017 Fiche: Herziening richtlijn over energie-efficiëntie - 34663-4 Voorstel: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Energieraad /Behandelvoorbehoud EU-voorstellen op 22 februari 2017.

Besluit:
Noot: Dit bnc-fiche betreft een reactie op een van de EU-voorstellen op het gebied van de Energie-Unie waar de Kamer een behandelvoorbehoud op heeft geplaatst.

Fiche: Verordening Governance Energie Unie

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 januari 2017 Fiche: Verordening Governance Energie Unie - 34663-3 Voorstel: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Energieraad /Behandelvoorbehoud EU-voorstellen op 22 februari 2017.

Besluit:
Noot: Dit bnc-fiche betreft een reactie op een van de EU-voorstellen op het gebied van de Energie-Unie waar de Kamer een behandelvoorbehoud op heeft geplaatst.

Fiche: Verordeningen en richtlijn marktontwerp elektriciteitsmarkt

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 januari 2017 Fiche: Verordeningen en richtlijn marktontwerp elektriciteitsmarkt - 34663-6 Voorstel: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Energieraad /Behandelvoorbehoud EU-voorstellen op 22 februari 2017.

Besluit:
Noot: Dit bnc-fiche betreft een reactie op een van de EU-voorstellen op het gebied van de Energie-Unie waar de Kamer een behandelvoorbehoud op heeft geplaatst.

Fiche: Herziening richtlijn hernieuwbare energie

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 januari 2017 Fiche: Herziening richtlijn hernieuwbare energie - 34663-5 Voorstel: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Energieraad /Behandelvoorbehoud EU-voorstellen op 22 februari 2017.

Besluit:
Noot: Dit bnc-fiche betreft een reactie op een van de EU-voorstellen op het gebied van de Energie-Unie waar de Kamer een behandelvoorbehoud op heeft geplaatst.

Stafnotitie Procedurevoorstel position papers passendheid en houdbaarheid Mededingingswet in relatie tot zzp'ers

Zaak: Stafnotitie - , - 2 februari 2017 Stafnotitie Postion papers passendheid en houdbaarheid Medededingingswet in relatie tot zzp-ers - 2017Z01616 Voorstel: Position papers openbaar maken. Voorstel: De minister van Economische Zaken verzoeken een reactie te geven op de position papers.

Besluit:

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011 in verband met het vervallen van de uitzondering ingeval van een collectieve arbeidsovereenkomst

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 31 januari 2017 Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011 in verband met het vervallen van de uitzondering ingeval van een collectieve arbeidsovereenkomst (Kamerstuk 29 502, nr. 134) - 2017Z01390 Voorstel: Zie het bovenstaande voorstel.

Besluit:
Noot: Naar aanleiding van de ontvangst van het verslag van het schriftelijk overleg heeft de commissie de minister van Economische Zaken verzocht geen onomkeerbare stappen te zetten inzake het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011 in verband met het vervallen van de uitzondering ingeval van een collectieve arbeidsovereenkomst totdat dit besluit naar genoegen met de Kamer is besproken.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 december 2016 Ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011 in verband met het vervallen van de uitzondering ingeval van een collectieve arbeidsovereenkomst - 29502-134 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Nieuwe werkwijze met betrekking tot aanpassingen in de Gids proportionaliteit

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 januari 2017 Nieuwe werkwijze met betrekking tot aanpassingen in de Gids proportionaliteit - 32440-95 Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

Besluit:
Gerelateerde kamerstukken: 32440-95

Evaluatie Technologiestichting STW 2011-2015

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 januari 2017 Evaluatie Technologiestichting STW 2011-2015 - 34550-XIII-128 Voorstel: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie.

Besluit:

Verzoek van het lid Mulder (CDA) inzake het aangekondigde besluit over de toekomst verwerking injectiewater Schoonebeek.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 2 februari 2017 Verzoek van het lid Mulder (CDA) om: 1) de minister van Economische Zaken te verzoeken het aangekondigde besluit over de toekomst verwerking injectiewater Schoonebeek zo spoedig mogelijk naar de Kamer te sturen; 2) dit besluit te betrekken bij het plenaire debat Mijnbouw; 3) indien dit plenaire debat niet voor het verkiezingsreces plaatsvindt, een apart AO over het besluit inplannen. - 2017Z01629 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Verzoek van het lid Van Tongeren om een reactie te vragen aan de minister van Economische Zaken op het voorstel om te experimenteren met een nationale CO2 prijs

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 16 januari 2017 Verzoek van het lid Van Tongeren om een reactie te vragen aan de minister van Economische Zaken op het voorstel om te experimenteren met een nationale CO2 prijs - 2017Z00411 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Aangehouden in de vorige procedurevergadering.

Fiche: Mededeling versnellen innovatie op het gebied van schone energie

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 1 februari 2017 EU-voorstel: Mededeling Energie-innovatie versnellen COM (2016) 763 - 2017Z01495 Voorstel: Agenderen voor het algemeen overleg Energieraad /Behandelvoorbehoud EU-voorstellen op 22 februari 2017.

Besluit:

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 januari 2017 Fiche: Mededeling versnellen innovatie op het gebied van schone energie - 34663-7 Voorstel: Agenderen voor het algemeen overleg Energieraad /Behandelvoorbehoud EU-voorstellen op 22 februari 2017.

Besluit:

Fiche: Mededeling Schone energie voor alle Europeanen

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 1 februari 2017 EU-voorstel: Mededeling Schone Energie voor Europeanen COM (2016) 860 - 2017Z01502 Voorstel: Agenderen voor het algemeen overleg Energieraad /Behandelvoorbehoud EU-voorstellen op 22 februari 2017.

Besluit:

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 januari 2017 Fiche: Mededeling Schone energie voor alle Europeanen - 34663-2 Voorstel: Agenderen voor het algemeen overleg Energieraad /Behandelvoorbehoud EU-voorstellen op 22 februari 2017.

Besluit:

Beantwoording op vragen commissie over enkele brieven met betrekking tot de mijnbouw (Kamerstuk 33 529, nr. 312)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 januari 2017 Beantwoording op vragen commissie over enkele brieven met betrekking tot de mijnbouw - 33529-322 Voorstel: Betrekken bij het plenaire debat Mijnbouw.

Besluit:

Resultaten van de uitvoering van de motie van de leden Van Veldhoven en Jan Vos over de gemeten dalingen en de mogelijke gevolgen ervan (Kamerstuk 31239-240)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 februari 2017 Resultaten van de uitvoering van de motie van de leden Van Veldhoven en Jan Vos over de gemeten dalingen en de mogelijke gevolgen ervan - 29684-144 Voorstel: Betrekken bij het plenaire debat Mijnbouw.

Besluit:

Evaluatie Rijkscoördinatieregeling en voortgang omgevingsmanagement energieprojecten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 januari 2017 Evaluatie Rijkscoördinatieregeling en voortgang omgevingsmanagement energieprojecten - 31239-254 Voorstel: Betrekken bij het plenaire debat Toekomstig energiebeleid.

Besluit:

Reactie op verzoek commissie op het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) "De slimme meter, uitgelezen energie(k)?"

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 januari 2017 Reactie op verzoek commissie op het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) "De slimme meter, uitgelezen energie(k)?" - 30196-506 Voorstel: Betrekken bij het plenaire debat Toekomstig energiebeleid.

Besluit:

Stand van zaken hernieuwbare energieproductie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 januari 2017 Stand van zaken hernieuwbare energieproductie - 31239-255 Voorstel: Betrekken bij het plenaire debat Toekomstig energiebeleid.

Besluit:

Beantwoording vragen commissie over de Voortgangsrapportage Energieakkoord 2016 en uitvoering Urgenda-vonnis (Kamerstuk 30 196, nr. 503), de Energieagenda (Kamerstuk 31 510, nr. 64), de uitkomsten van de energiedialoog (Kamerstuk 30 196, nr. 484), de uitvoering motie van het lid Pechtold c.s. over zorgen dat het tijdspad voor sluiting van kolencentrales in lijn is met de ambities uit het Parijsakkoord (Kamerstuk 31 793, nr. 16) en de Evaluatie Energieakkoord en Nationale Energieverkenning 2016 (Kamerstuk 30 196, nr. 479)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 januari 2017. Antwoorden op vragen van de commissie over het toekomstig energiebeleid - 30196-507 Voorstel: Betrekken bij het plenaire debat Toekomstig energiebeleid.

Besluit:

Kolencentrales

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 januari 2017 Kolencentrales - 30196-505 Voorstel: Betrekken bij het plenaire debat Toekomstig energiebeleid.

Besluit:
Noot: In de procedurevergadering van dinsdag 13 september 2016 is ten aanzien van enkele brieven op het gebied van toekomstig energiebeleid, waaronder deze brief, besloten een feitelijke vragenronde te houden en ze te betrekken bij het plenaire debat over toekomstig energiebeleid. De feitelijke vragenronde heeft reeds plaatsgevonden op woensdag 11 januari 2017; de beantwoording is ontvangen op 26 januari 2017 (zie agendapunt 25).

Invulling moties inzake alternatieven voor windenergie op land

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 januari 2017 Invulling moties inzake alternatieven voor windenergie op land - 31239-253 Voorstel: Betrekken bij het plenaire debat over het niet uitvoeren van de aangenomen motie-Smaling/Jan Vos (31 239, nr. 246) over de Drentse Veenkoloniën.

Besluit:

Verzoek MKB-Nederland tot aanbieding voorstellen m.b.t. MKB-toets d.d. 21 februari 2017

Zaak: Brief derden - MKB-Nederland te Den Haag - 31 januari 2017 Verzoek MKB-Nederland tot aanbieding voorstellen m.b.t. MKB-toets d.d. 21 februari 2017 - 2017Z01595 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Beleidsprioriteiten informatie en ICT bij het Ministerie van Economische Zaken

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 januari 2017 Beleidsprioriteiten informatie en ICT bij het Ministerie van Economische Zaken - 26643-442 Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

Besluit:

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor EZ

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 23 januari 2017 Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor EZ - 2017Z00878 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Lijst van commissieactiviteiten Economische Zaken tot aan verkiezingsreces

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 10 januari 2017 Lijst van commissieactiviteiten Economische Zaken tot aan verkiezingsreces - 2016Z17085 Voorstel: Ter informatie.

Besluit:

Verzoek van het lid Geurts om een kabinetsreactie te vragen op het bericht ‘Ministerie blokkeert collectief onderzoek akkerbouw’ voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 22 februari 2017

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 2 februari 2017 Verzoek van het lid Geurts om een kabinetsreactie te vragen op het bericht ‘Ministerie blokkeert collectief onderzoek akkerbouw’ voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 22 februari 2017 - 2017Z01604 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Verzoek van het lid Geurts uiterlijk vrijdag 10 februari 2017 een reactie van de staatssecretaris van Economische Zaken te vragen op het bericht ‘Duitsland omzeilt afwaardering vrije uitloop ei’

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 2 februari 2017 Verzoek van het lid Geurts uiterlijk vrijdag 10 februari 2017 een reactie van de staatssecretaris van Economische Zaken te vragen op het bericht ‘Duitsland omzeilt afwaardering vrije uitloop ei’ - 2017Z01606 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Voorstel opzet rondetafelgesprek naar aanleiding van het rapport ‘Ammoniak in Nederland’

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 2 februari 2017 Voorstel opzet rondetafelgesprek naar aanleiding van het rapport ‘Ammoniak in Nederland’ - 2017Z01556 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Evaluatie Natuurpact

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 25 januari 2017 Evaluatie Natuurpact - 33576-96 Voorstel: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Natuur.

Besluit:

Uitvoering van het amendement van het lid Geurts c.s. over een knelgevallenregeling (Kamerstuk 34 532, nr. 85)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 30 januari 2017 Uitvoering van het amendement van het lid Geurts c.s. over een knelgevallenregeling (Kamerstuk 34532-85) - 34532-99 Voorstel: Betrekken bij het dertigledendebat over het bericht dat het kabinet wist van het afwijzen van fosfaatplan.

Besluit:
Gerelateerde kamerstukken: 34532-85 , 34532-99

Transparantie in de voedselketen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 25 januari 2017 Transparantie in de voedselketen - 31532-179 Voorstel: Betrekken bij het plenaire debat over het WRR-rapport 'Naar een voedselbeleid'.

Besluit:

Stand van zaken Nationaal Actieplan Groenten en Fruit

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 25 januari 2017 Stand van zaken Nationaal Actieplan Groenten en Fruit - 31532-178 Voorstel: Betrekken bij het plenaire debat over het WRR-rapport 'Naar een voedselbeleid'.

Besluit:

Huidige stand van zaken rondom vogelgriep in Nederland en Europa

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 27 januari 2017. Huidige stand van zaken rondom vogelgriep in Nederland en Europa - 2017Z01268 Voorstel: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 22 februari 2017.

Besluit:

Verslag Landbouw- en Visserijraad van 23 januari 2017

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 1 februari 2017 Verslag Landbouw- en Visserijraad van 23 januari 2017 - 21501-32-962 Voorstel: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 22 februari 2017.

Besluit:

AGR/GPS-plicht bij export van vaste behandelde dierlijke meststoffen en de periode om de apparatuur te installeren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 25 januari 2017 AGR/GPS-plicht bij export van vaste behandelde dierlijke meststoffen en de periode om de apparatuur te installeren - 33037-188 Voorstel: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 22 februari 2017.

Besluit:

Fiche: Verordening Europese geïntegreerde landbouwstatistieken

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 januari 2017 Fiche: Verordening Europese geïntegreerde landbouwstatistieken - 22112-2289 Voorstel: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 22 februari 2017.

Besluit:

Stand van zaken Huisdierenlijst zoogdieren (positieflijst)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 30 januari 2017 Stand van zaken Huisdierenlijst zoogdieren (positieflijst) - 31389-152 Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

Besluit:
Gerelateerde kamerstukken: 31389-15

Afschrift antwoord op de brief van Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren m.b.t. aanpak gezondheidsproblemen bij rashonden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 25 januari 2017 Afschrift antwoord op de brief van Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren m.b.t. aanpak gezondheidsproblemen bij rashonden - 2017Z01084 Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

Besluit:

Afschrift brief Brancheorganisatie Akkerbouw over de uitvoering van het programma onderzoek, innovatie en gegevensverstrekking inzake verbindendverklaring financiële bijdrage

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 januari 2017 Afschrift brief Brancheorganisatie Akkerbouw over de uitvoering van het programma onderzoek, innovatie en gegevensverstrekking inzake verbindendverklaring financiële bijdrage - 2017Z01097 Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

Besluit:

Rapporten Nederlandse handel in agrarische producten (Wageningen Economic Research) en Richting een toekomstbestendige agribusiness (CBS)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 20 januari 2017 Rapporten Nederlandse handel in agrarische producten (Wageningen Economic Research) en Richting een toekomstbestendige agribusiness (CBS) - 33625-241 Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

Besluit: