Besluitenlijst van de e-mailprocedure van vrijdag 9 september 2016

Gepubliceerd: 31 januari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2016A03523
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9d2f16c6-44ef-4fd3-9782-46b73283bfaa&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20Verzoek%20om%20invulling%20en%20datum%20rondetafelgesprek%20over%20wetsvoorstel%20inzake%20%22overeenstemming%20handelingsdeel%20ontwikkelingsperspectief%22%20vast%20te%20stellen%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: