Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 27 september 2016

Gepubliceerd: 29 september 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2016A0333713
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=43030279-28be-434c-b6db-4e4021167cde&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vaste%20commissie%20voor%20Economische%20Zaken%20op%2027%20september%202016%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30196, 30196, 34199, 21501, 33529, 33529, 33529, 33529, 33529, 32849, 32849, 29304, 32637, 24095, 24095, 32637, 29826, 33612, 33561, 33561, 29023, 32849, 21109, 34530, 31379, 34313, 32627

Inhoud


Verzoek van het lid Grashoff om een rappel op de kabinetsreactie op het rapport van de tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.J. Grashoff (GroenLinks) - 28 september 2016. Verzoek van het lid Grashoff om een rappel op de kabinetsreactie op het rapport van de tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip - 2016Z17540

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. De minister van EZ zal worden gerappelleerd om de kabinetsreactie op het rapport van de tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip uiterlijk donderdag 13 oktober 2016 aan de Kamer te sturen, dan wel de Kamer per ommegaande te informeren over de stand van zaken.

Verzoek van het lid Van Veldhoven de minister van EZ een reactie te vragen op de verschenen tussenrapportage over afvalwaterinjectie Schoonebeek

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 27 september 2016. Verzoek van het lid Van Veldhoven de minister van EZ een reactie te vragen op de verschenen tussenrapportage over afvalwaterinjectie Schoonebeek - 2016Z17510

Besluit: De minister van EZ zal worden verzocht om een schriftelijke reactie op de verschenen tussenrapportage over afvalwaterinjectie Schoonebeek

Verzoek van het Lid Van Tongeren om de brief van de minister van EZ ‘Planning stukken energiebeleid in het najaar 2016’ (TK 30196-473) van 22 september te bespreken

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 september 2016. Planning stukken energiebeleid in het najaar 2016 - 30196-473

Besluit: De minister van EZ zal verzocht worden om concrete data te geven waarop de stukken energiebeleid naar de Kamer worden gestuurd dit met het oog op de wijze waarop de begroting wordt behandeld. Na ontvangst van de brief kunnen leden desgewenst aangeven of spoedige verdere besluitvorming wenselijk is.Overige rondvraagpunten Energie, Economie en Innovatie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 26 september 2016. Verzoek van het Lid Van Tongeren om de brief van de minister van EZ ‘Planning stukken energiebeleid in het najaar 2016’ (TK 30196-473) van 22 september te bespreken met het oog op de wijze waarop de begroting wordt behandeld - 2016Z17352

Besluit: De minister van EZ zal verzocht worden om concrete data te geven waarop de stukken energiebeleid naar de Kamer worden gestuurd, dit met het oog op de wijze waarop de begroting wordt behandeld. Na ontvangst van de brief kunnen leden desgewenst aangeven of spoedige verdere besluitvorming wenselijk is.12

Verzoek van het lid Van Tongeren de brief van de minister EZ inzake Uitvoering van de motie van de leden Jan Vos en Van Tongeren over een systeem van garanties van oorsprong voor grijze stroom (Kamerstuk 34 199, nr. 54) toe te voegen aan de agenda van het Algemeen Overleg energie overig (verzamel) op 5 oktober a.s. van 14-17uur.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 september 2016. Uitvoering motie van de leden Jan Vos en Van Tongeren over een systeem van garanties van oorsprong voor grijze stroom - 34199-78

Besluit: Agenderen voor het verzamel AO Energie op woensdag 5 oktober van 11.00 tot 14.30 uur.
Gerelateerde kamerstukken: 34199-78

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 27 september 2016. Verzoek van het lid Van Tongeren de brief van de minister EZ inzake Uitvoering van de motie van de leden Jan Vos en Van Tongeren over een systeem van garanties van oorsprong voor grijze stroom (Kamerstuk 34 199, nr. 54) toe te voegen aan de agenda van het Algemeen Overleg energie overig (verzamel) op 5 oktober a.s. van 14-17uur. - 2016Z17400

Besluit: De brief zal geagendeerd worden voor het verzamel AO Energie op woensdag 5 oktober van 11.00 tot 14.30 uur.

Verzoek van het lid Bosman om een reactie te vragen aan de minister van EZ op het rapport ‘Zon voor iedereen’.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. Bosman (VVD) - 26 september 2016. Verzoek van het lid Bosman om een reactie te vragen aan de minister van EZ op het rapport ‘Zon voor iedereen’. - 2016Z17358

Besluit: Kabinet verzoeken om een reactie op het rapport ‘Zon voor iedereen’.

Verzoek om het AO inzake Economische Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland op 12 oktober 2016 uit te breiden tot twee uur

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.A. (Albert) de Vries (PvdA) - 21 september 2016. Verzoek om het AO inzake Economische Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland op 12 oktober 2016 uit te breiden tot twee uur. - 2016Z1706

Besluit:

Verzoek van de leden Mulder (CDA) en van Veldhoven (D66) voor een rondetafelgesprek over windenergie op zee voor de Hollandse kust

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 21 september 2016. Verzoek van de leden Mulder (CDA) en van Veldhoven (D66) voor een rondetafelgesprek over windenergie op zee voor de Hollandse kust - 2016Z17018

Besluit:
Noot: Zie ook agendapunten 24 en 25

Geannoteerde agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen van 29 september 2016 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 september 2016. Geannoteerde agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen van 29 september 2016 te Brussel - 21501-30-382

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 26 september ter voorbereiding van de Raad voor Concurrentievermogen van 29 september 2016.

Uitstel investeringsbesluit nieuwe stikstofinstallatie bij Zuidbroek

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 september 2016. Uitstel investeringsbesluit nieuwe stikstofinstallatie bij Zuidbroek - 33529-283

Besluit: Reeds betrokken bij het plenair debat over het ontwerpbesluit gaswinning Groningen

Reactie op verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 september 2016 over het overschot aan Gronings aardgas bij het bedrijf ENGIE

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 september 2016. Reactie op verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 september 2016, over het overschot aan Gronings aardgas bij het bedrijf ENGIE - 33529-285

Besluit: Reeds betrokken bij het plenair debat over het ontwerpbesluit gaswinning Groningen

Afsluitend advies Commissie van Toezicht Centrum Veilig Wonen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 september 2016. Afsluitend advies Commissie van Toezicht Centrum Veilig Wonen - 33529-286

Besluit: Reeds betrokken bij het plenair debat over het ontwerpbesluit gaswinning Groningen

Reactie op verzoek commissie over het artikel in Cobouw d.d. 25 mei 2016 getiteld ‘Opstand dreigt in Groningen’

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 september 2016. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken over het artikel in Cobouw d.d. 25 mei 2016 getiteld ‘Opstand dreigt in Groningen’ - 33529-282

Besluit: Reeds betrokken bij het debat over het nieuwe gaswinningsbesluit op 14 september 2016.

Stand van zaken uitvoering van een aantal moties en toezeggingen op het werkterrein van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 september 2016. Stand van zaken uitvoering van een aantal moties en toezeggingen op het werkterrein van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) - 33529-284

Besluit: Reeds betrokken bij het debat over het nieuwe gaswinningsbesluit op 14 september 201

Toezending besluiten met betrekking tot waterinjectie Twente

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 september 2016. Toezending besluiten met betrekking tot waterinjectie Twente - 32849-85

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg afvalwaterinjectie Schoonebeek op donderdag 15 september 201

Advies van Commissie voor de m.e.r. en Deltares over tussenrapport NAM

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 september 2016. Advies van Commissie voor de m.e.r. en Deltares over tussenrapport NAM - 32849-83

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Afvalwaterinjectie Schoonebeek op 15 september 201

Kabinetsstandpunt over conformiteitsbeoordeling en accreditatie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 september 2016. Kabinetsstandpunt over conformiteitsbeoordeling en accreditatie - 29304-6

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering op 7 december 2016 van 14.00 tot 16.00 uur.Overig Economie en InnovatieGeen agendapuntenReeds geagendeerde agendapunten Energie, Economie en Innovatie

Europese productveiligheidsnorm voor onder andere broodroosters

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 september 2016. Europese productveiligheidsnorm voor onder andere broodroosters - 32637-252

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het VAO Ondernemen, bedrijfsfinanciering en regeldruk (AO d.d. 22 juni 2016).

Beantwoording vragen commissie over de relatie tussen Agentschap Telecom en de (radio)sector en over de veiling digitale ethertelevisie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 september 2016. Beantwoording vragen commissie over de relatie tussen Agentschap Telecom en de (radio)sector en over de veiling digitale ethertelevisie - 24095-407

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecommunicatie op 21 december 2016 van 13.00 tot 15.00 uur.

Verlenging van de commerciële radiovergunningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 juni 2016. Verlenging van de commerciële radiovergunningen - 24095-405

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecommunicatie op 21 december 2016 van 13.00 tot 15.00 uur.

WBSO: Gebruik 2016 en Budget en parameters 2017

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 september 2016. WBSO: Gebruik 2016 en Budget en parameters 2017 - 32637-253

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en innovatie op 12 oktober 2016 van 15.00 tot 17.00 uur.

Invulling van de taakstelling bij het Nederlands Metrologisch Instituut (VSL)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 september 2016. Invulling van de taakstelling bij het Nederlands Metrologisch Instituut (VSL) - 34550-XIII-4

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en innovatie op 12 oktober 2016 van 15.00 tot 17.00 uur.

Reactie op verzoek over een mogelijke buitenlandse overname van Tata Steel

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 september 2016. Reactie op verzoek over een mogelijke buitenlandse overname van Tata Steel - 29826-6

Besluit:

Ruimtelijke inpassing windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 september 2016. Ruimtelijke inpassing windpark De Drentse Monden en Oostermoer - 33612-64

Besluit: Middels een emailprocedure op woensdag 28 september jl. is besloten deze brief te agenderen voor het verzamel AO Energie op woensdag 5 oktober van 11.00 tot 14.30 uur.
Noot: Middels een emailprocedure op woensdag 28 september jl. is besloten het AO Energieakkoord (oorspronkelijk gepland op woensdag 5 oktober van 10.00 tot 13.00 uur) en het AO Energie algemeen (oorspronkelijk gepland op woensdag 5 oktober van 14.00 tot 17.00 uur) samen te voegen tot een verzamel AO Energie op woensdag 5 oktober van 11.00 tot 14.30 uur

Aanvulling op de planMER en de herziening van de passende beoordeling bij de Ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust, tevens de partiële herziening van het Nationaal Waterplan 2016-2021

Zaak: PKB/Structuurvisie - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 18 augustus 2016. Aanvulling op de planMER en de herziening van de passende beoordeling bij de Ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust, tevens de partiële herziening van het Nationaal Waterplan 2016-2021 - 33561-32

Besluit: Er zal een AO Ontwerp-structuurvisie windenergie op zee met de minister van IenM worden ingepland. In principe zal het AO plaatsvinden op 10 november 2016 van 17.30 tot 19.30 uur maar er zal worden nagegaan of het AO een week later kan plaatsvinden (indien dat niet mogelijk is zal worden vastgehouden aan 10 november)
Noot: Zie agendapunt 42 voorstel rondetafelgesprek

Ontwerp-Rijksstructuurvisie windenergie op zee: Aanvulling Hollandse Kust

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 1 juli 2016. Ontwerp-Rijksstructuurvisie windenergie op zee: Aanvulling Hollandse Kust - 33561-30

Besluit: Er zal een AO Ontwerp-structuurvisie windenergie op zee met de minister van IenM worden ingepland. In principe zal het AO plaatsvinden op 10 november 2016 van 17.30 tot 19.30 uur maar er zal worden nagegaan of het AO een week later kan plaatsvinden (indien dat niet mogelijk is zal worden vastgehouden aan 10 november)
Noot: Zie ook agendapunt 42 voorstel rondetafelgesprek

Reactie op voorgesteld alternatief tracé hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV west

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 juli 2016. Reactie op voorgesteld alternatief tracé hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV west - 29023-208

Besluit: Middels een emailprocedure op woensdag 28 september jl. is besloten deze brief te agenderen voor het verzamel AO Energie op woensdag 5 oktober van 11.00 tot 14.30 uur.
Noot: Middels een emailprocedure op woensdag 28 september jl. is besloten het AO Energieakkoord (oorspronkelijk gepland op woensdag 5 oktober van 10.00 tot 13.00 uur) en het AO Energie algemeen (oorspronkelijk gepland op woensdag 5 oktober van 14.00 tot 17.00 uur) samen te voegen tot een verzamel AO Energie op woensdag 5 oktober van 11.00 tot 14.30 uur7

Verscherpt toezicht op AkzoNobel Salt BV

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 september 2016. Verscherpt toezicht op AkzoNobel Salt BV - 32849-84

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de zoutwinning in Twente

Uitnodiging De Groene Zaak voor werkbezoek/expertgesprek over duurzaam ondernemerschap

Zaak: Brief derden - De Groene Zaak te Den Haag - 6 september 2016. Uitnodiging De Groene Zaak voor werkbezoek/expertgesprek over duurzaam ondernemerschap - 2016Z17313

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.Energie

Uitnodiging NVDE voor werkbezoek Elektrisch rijden d.d. 7 oktober 2016.

Zaak: Brief derden - Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) te Utrecht - 8 september 2016. Uitnodiging NVDE voor werkbezoek Elektrisch rijden d.d. 7 oktober 2016 - 2016Z16301

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Activiteitenlijst commissie Economische Zaken tot aan het kerstreces

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 21 september 2016. Lijst van commissie activiteiten EZ tot aan het kerstreces - 2016Z17085

Besluit: Ter informatie.ENERGIE, ECONOMIE EN INNOVATIEBrievenlijst deel Energie, Economie en Innovatie nrs. 14 t/m 31 (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)Uitnodigingen Energie, Economie en Innovatie

Stand van zaken implementatie richtlijnen in tweede kwartaal 2016

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 15 juli 2016. Stand van zaken implementatie richtlijnen in tweede kwartaal 2016 - 21109-225

Besluit: De minister van EZ zal worden verzocht t.b.v. het algemeen overleg Telecomraad op 30 november 2016 een brief aan de Kamer te sturen over de implementatie achterstand van richtlijn 2014/61/EU over de aanleg van breedbandnetwerken.

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 19 september 2016. Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken - 2016Z16863

Besluit: Er wordt besloten conform het voorstel in de lijst. Voor wat betreft de Openbare raadpleging als onderdeel van de Refit-evaluatie van de dierentuinrichtlijn (Richtlijn 1999/22/EG betreffende het houden van wilde dieren in dierentuinen) zal het kabinet worden verzocht om aan te geven of zij een reactie zal insturen en zo ja, of de Kamer hier tijdig een concept van kan ontvangen zodat zij zich hierover nog kan uitspreken voordat de reactie aan de Europese Commissie wordt verzonden.

Verzoek van het lid Wassenberg om, met het oog op de inplanning van het debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen, te rappelleren op de gevraagde reactie op het bericht dat tuinders nog altijd gif lozen op sloten in Delfland en de reactie op de uitzending van Radio Reporter van 3 april 2016 over de uitkomsten van het Denamic onderzoek over pesticiden.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F.P. Wassenberg (PvdD) - 28 september 2016. Verzoek van het lid Wassenberg om, met het oog op de inplanning van het debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen, te rappelleren op de gevraagde reactie op het bericht dat tuinders nog altijd gif lozen op sloten in Delfland en de reactie op de uitzending van Radio Reporter van 3 april 2016 over de uitkomsten van het Denamic onderzoek over pesticiden. - 2016Z17582

Besluit: Het voorstel wordt gehonoreerd. Het kabinet zal worden gerappelleerd op de gevraagde reactie op het bericht dat tuinders nog altijd gif lozen op sloten in Delfland en de reactie op de uitzending van Radio Reporter van 3 april 2016 over de uitkomsten van het Denamic onderzoek over pesticiden.Gezamenlijke agendapunten Energie, Economie en Innovatie en Landbouw en Natuur

Verzoek van het lid Leenders, mede namens de leden Dikkers en Koser Kaya een algemeen overleg te voeren met de minister van VWS en de staatssecretaris van EZ naar aanleiding van het bericht 'Halve dierentuin in lamsvlees' (Telegraaf, 27 september 2016)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F. Koser Kaya (D66) - 27 september 2016. Verzoek van het lid Leenders, mede namens de leden Dikkers en Koser Kaya een algemeen overleg te voeren met de minister van VWS en de staatssecretaris van EZ over de uitkomsten van een onderzoek van de Consumentenbond, die meer dan 150 producten naar laboratoria stuurde om ze te laten controleren op echtheid. - 2016Z17503

Besluit: Er zal een kabinetsreactie worden gevraagd op het bericht 'Halve dierentuin in lamsvlees'. Daarvoor wordt schriftelijk geïnventariseerd welke aanvullende vragen de commissie wenst te stellen. Na ommekomst van de kabinetsreactie zal worden besloten over het eventueel houden van een algemeen overleg met de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in te plannen voor het kerstreces.4

Verzoek van het lid Geurts om een rondetafelgesprek te organiseren over organische stof en bodemvruchtbaarheid

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 22 september 2016. Verzoek van het lid Geurts om een rondetafelgesprek te organiseren over organische stof en bodemvruchtbaarheid - 2016Z17156

Besluit: Het verzoek tot het houden van een rondetafelgesprek wordt gehonoreerd. Er zal schriftelijk worden geïnventariseerd voor genodigden zodat het definitieve programma tijdens de procedurevergadering van 11 oktober 2016 kan worden vastgesteld.Overige rondvraagpunten Landbouw en Natuur

Wetgevingsrapport Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten (34 532)

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 21 september 2016. Wetgevingsrapport Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten (34 532) - 2016Z17091

Besluit: Desgewenst betrokken bij de inbreng voor het verslag over wetsvoorstel 34 532 op 27 september 2016. Rondvraag Landbouw en Natuur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 september 2016. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017 - 34550-XIII

Besluit: Reeds procedure voor behandeling begroting vastgesteld tijdens de procedurevergadering op 13 september 201

Invulling rondetafelgesprek over het wetsvoorstel fosfaatrechten

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 27 september 2016. Voorstel voor het programma rondetafelgesprek over Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten (Kamerstuk 34532) op 6 oktober 2016, van 14.00 tot 17.00 uur. - 2016Z17402

Besluit: Het programma van het rondetafelgesprek wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.
Besluit: Na ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag van het wetsvoorstel Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten (TK 34 532) op 4 oktober 2016 zal het wetsvoorstel worden aangemeld voor spoedige plenaire behandeling.3

Reactie op de initiatiefnota van het lid Grashoff over weidevogelbeheer 'Vogels de weide wereld in'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 22 september 2016. Reactie op de initiatiefnota van het lid Grashoff over 'Vogels de weide wereld in' - 34530-3

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.VisserijGeen agendapuntenOverig Landbouw en Natuur

Inzet voor de zeventiende Conferentie van Partijen (CoP17) bij het CITES-verdrag van 24 september tot 5 oktober 2016 in Johannesburg,Zuid-Afrika

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 22 september 2016. Inzet voor de zeventiende Conferentie van Partijen (CoP17) bij het CITES-verdrag van 24 september tot 5 oktober 2016 in Johannesburg,Zuid-Afrika - 31379-20

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 6 oktober 2016 van 09.30 tot 11.30 uur.

Protocol tot wijziging van de Benelux-overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming; Brussel, 17 februari 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 19 september 2016. Protocol tot wijziging van de Benelux-overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming; Brussel, 17 februari 2016 - 34546

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Internationale Overeenkomst betreffende de oprichting te Parijs van een Internationaal Bureau voor besmettelijke veeziekten; Parijs, 25 januari 1924.

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 22 september 2016. Internationale Overeenkomst betreffende de oprichting te Parijs van een Internationaal Bureau voor besmettelijke veeziekten; Parijs, 25 januari 1924 - 34557-(R2074)-1

Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht om ten behoeve van de volgende procedurevergadering op 11 oktober a.s. de Kamer te informeren over de financiële implicaties voor Nederland van de goedkeuring voor Curaçao voor de Internationale Overeenkomst betreffende de oprichting te Parijs van een Internationaal Bureau voor besmettelijke veeziekten (Stb. 1926, nr. 345, Trb. 1969, nr. 169 en Trb. 1996, nr. 134).
Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht om de informatie uiterlijk 6 oktober 2016 naar de Kamer te sturen met het oog op het door de Kamer kunnen behandelen van de Internationale Overeenkomst alvorens de termijn van stilzwijgende goedkeuring op 22 oktober 2016 eindigt.

Antwoorden op vragen van de commissie over de kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden Van Gerven, Grashoff en Koser Kaya over Wei voor de koe (Kamerstuk 34 313 nr. 4) en reactie op het verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 juni 2016, over het bericht dat Milieudefensie per direct uit het convenant weidegang stapt

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 16 september 2016. Antwoorden op vragen commissie over de kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden Van Gerven, Grashoff en Koser Kaya over wei voor de koe - 34313-6

Besluit: Aangehouden tot na ontvangst van de antwoorden op vragen van de commissie over de initiatiefnota van de leden Van Gerven, Grashoff en Koser Kaya over wei voor de koe (gesteld aan de initiatiefnemers).

Evaluatie Stimuleringsregeling Inrichting Duurzame Glastuinbouwgebieden (Stidug) en evaluatie verlaagd tarief glastuinbouw

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 13 september 2016. Evaluatie Stimuleringsregeling Inrichting Duurzame Glastuinbouwgebieden (Stidug) en evaluatie verlaagd tarief glastuinbouw - 32627-24

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Economische Zaken, onderdeel Landbouw en Natuur.

Initiatiefnota van het lid Van Gerven: "Groeikansen voor de biologische landbouw. Van stiefkind naar oogappel"

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 14 september 2016. Initiatiefnota van het lid Van Gerven: "Groeikansen voor de biologische landbouw. Van stiefkind naar oogappel" - 34539

Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht om namens het kabinet een schriftelijke reactie te geven op de initiatiefnota.

Uitnodiging Rathenau Instituut voor een besloten werkbezoek aan Wageningen, voorafgaand aan het algemeen overleg Biotechnologie d.d. 9 november 2016.

Zaak: Brief derden - Rathenau Instituut te Den Haag - 13 september 2016. Uitnodiging Rathenau Instituut voor werkbezoek ter voorbereiding op algemeen overleg Biotechnologie d.d. 9 november 2016 - 2016Z17086

Besluit: De uitnodiging wordt overgelaten aan individuele leden.Landbouw/Dierhouderij