Besluitenlijst van de e-mailprocedure van maandag 20 juni 2016

Gepubliceerd: 31 januari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2016A02832
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a00e4e9d-ad4b-4530-b3de-eea31a047d65&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20Petitieaanbieding%20op%2021%20juni%20om%2013.30%20uur%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: