Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 19 mei 2016

Gepubliceerd: 31 januari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2016A02224
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7b34f4de-156c-4faa-9cc9-59aa25825c2f&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20Annulering%20bijeenkomst%20inzake%20Rekentoets%20op%208%20juni%20a.s.%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: