Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 6 september 2016

Gepubliceerd: 7 september 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2016A0142615
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=92721f52-e146-45cd-a612-6d46cdfb479a&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vc%20SZW%20-%206%20september%202016.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 20545, 29614, 22112, 21501, 22112, 22112, 33931, 34352, 32043, 32043, 32043, 29544, 24515, 32144, 26448, 25834, 29544, 32824, 25883, 29544, 25883, 29818, 34108, 29544, 33922, 34108, 34108, 34461, 29544

Inhoud


Verzoek inzake beantwoording schriftelijke vragen aan de minister van SZW over zijn brief van 30 juni 2016 met een reactie op het verzoek van het lid Ulenbelt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 juni 2016 over toepassing van de Wet BEU in de door Israël bezette gebieden (34300-XV en 20545-90)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P. Ulenbelt (SP) - 7 september 2016. Verzoek inzake beantwoording schriftelijke vragen aan de minister van SZW over zijn brief van 30 juni 2016 met een reactie op het verzoek van het lid Ulenbelt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 juni 2016 over toepassing van de Wet BEU in de door Israël bezette gebieden (34300-XV en 20545-90) - 2016Z16090

Besluit: Ambtelijk informeren naar stand van zaken met betrekking tot de beantwoording van de schriftelijke vragen en verzoeken deze op korte termijn toe te sturen.
Noot: •De lijst van vragen over toepassing Wet BEU in de door Israël bezette gebieden (Kamerstuk 34 300-XV en 20 454, nr. 90) is verzonden naar de

Verzoek om het kennismakingsgesprek met de heer J. (John) de Wolf, boegbeeld ouderenwerkloosheid, te combineren met een werkbezoek in Den Haag

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.A. Vermeij (PvdA) - 7 september 2016. Verzoek om het kennismakingsgesprek met de heer J. (John) de Wolf, boegbeeld ouderenwerkloosheid, te combineren met een werkbezoek in Den Haag - 2016Z16083

Besluit: Ambtelijk informeren naar een mogelijkheid om het kennismakingsgesprek te laten plaatsvinden in combinatie met een werkbezoek van de heer De Wolf in Den Haag
Noot: •Het kennismakingsgesprek met de heer J. (John) de Wolf staat gepland op 5 oktober 2016, 11.00-12.00 uur.•Het algemeen overleg over ouderenwerkloosheid wordt gehouden op 6 oktober 2016, 10.00-13.00 uur.

Voorstel programma voor de hoorzitting met in Nederland opererende Turkse en/of Turks-Nederlandse organisaties

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 2 september 2016. Voorstel uitgangspunten en programma hoorzittingen/rondetafelgesprek met Turkse- en/of Turks-Nederlandse organisaties - 2016Z15799

Besluit: Vaststellen programma
Noot: •het programma zal met enige aanpassingen, conform bespreking in de procedurevregadering, opnieuw worden rondgestuurd aan de leden van de commissieRondvraag

BOR-notitie - Arbeidsinkomensquote (AIQ)

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 2 september 2016. BOR-notitie - Arbeidsinkomensquote (AIQ) - 2016Z15804

Besluit: Desgewenst betrekken bij het rondetafelgesprek over loonontwikkeling en arbeidsinkomensquote (AIQ) op 14 september 201

Informatie Ambassade van Frankrijk, namens Franse Parlement, over opstellen en de voorwaarden van een basisinkomen

Zaak: Brief derden - Ambassade van Frankrijk (NL) te Den Haag - 22 juli 2016. Informatie Ambassade van Frankrijk, namens Franse Parlement, over opstellen en de voorwaarden van een basisinkomen - 2016Z15787

Besluit: Via e-mail belangstelling onder de leden inventariseren13
Noot: •Datumvoorstel: 29 september 2016 in de middag.

Uitnodiging Parlement van Oostenrijk voor parlementaire conferentie 'The future of labour in the digital era. Ubiquitous computing, virtual platforms, and real-time production' d.d. 20-21 oktober 2016, aangeboden door Rathenau Instituut

Zaak: Brief derden - Rathenau Instituut te Den Haag - 15 juli 2016. Uitnodiging Parlement van Oostenrijk voor parlementaire conferentie 'The future of labour in the digital era. Ubiquitous computing, virtual platforms, and real-time production' d.d. 20-21 oktober 2016, aangeboden door Rathenau Instituut - 2016Z15745

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.12

Verzoek WePayPeople NV en meerdere organisaties tot aanbieding petitie m.b.t. payrolldienstverlening d.d. 6 september 2016.

Zaak: Brief derden - WePayPeople NV te Amsterdam - 31 augustus 2016. Verzoek WePayPeople NV en meerdere organisaties tot aanbieding petitie m.b.t. payrolldienstverlening d.d. 6 september 2016 - 2016Z15710

Besluit: Petitieaanbieding organiseren.

Verzoek LAN tot aanbieding petitie m.b.t. beroepslongziekten

Zaak: Brief derden - Long Alliantie Nederland (LAN) te Amersfoort - 22 juli 2016. Verzoek LAN tot aanbieding petitie m.b.t. beroepslongziekten - 2016Z14980

Besluit: Verzoek honoreren
Noot: •Petitieaanbieding organiseren voorafgaand aan een nog te plannen algemeen overleg over arbeidsomstandigheden.

Verzoek Ambassade van Denemarken, namens Deense minister voor werkgelegenheid, om gesprek met vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in oktober 2016

Zaak: Brief derden - Ambassade van Denemarken (NL) te Den Haag - 20 juli 2016. Verzoek Ambassade van Denemarken, namens Deense minister voor werkgelegenheid, om gesprek met vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in oktober 2016 - 2016Z14932

Besluit: Datumvoorstel, belangstelling en mogelijke gespreksonderwerpen via de e-mail inventariseren
Noot: •Informeren naar gespreksonderwerpen waarover de Deense minister wenst te spreken.

Informatie Inspectie SZW n.a.v. technische briefing schoonmaaksector d.d. 1 juni 2016.

Zaak: Brief derden - Inspectie SZW te Den Haag - 13 juli 2016. Informatie Inspectie SZW n.a.v. technische briefing schoonmaaksector d.d. 1 juni 2016 - 2016Z14925

Besluit: Desgewenst betrekken bij een nog te plannen algemeen overleg over arbeidsomstandigheden.

Toestemming deelname DNB aan het rondetafelgesprek over de loonontwikkeling en arbeidsinkomenquote op 14 september 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 augustus 2016. Toestemming deelname DNB aan het rondetafelgesprek over de loonontwikkeling en arbeidsinkomenquote op 14 september 2016 -

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op het verzoek voor deelname van het CBS aan rondetafelgesprek over de loonontwikkeling en arbeidsinkomensquote op 14 september 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 augustus 2016. Reactie op het verzoek voor deelname van het CBS aan rondetafelgesprek over de loonontwikkeling en arbeidsinkomensquote op 14 september 2016 - 2016Z15264

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie inzake deelname van het Centraal Planbureau (CPB) aan het rondetafelgesprek over de loonontwikkeling en arbeidsinkomensquote op 14 september 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 augustus 2016. Reactie op verzoek commissie inzake deelname van het Centraal Planbureau (CPB) aan het rondetafelgesprek over de loonontwikkeling en arbeidsinkomensquote op 14 september 2016 - 2016Z15265

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie inzake kostendelersnorm AOW en mantelzorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 15 juli 2016. Reactie op verzoek commissie inzake kostendelersnorm AOW en mantelzorg - 2016Z14806

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de Participatiewet op 27 oktober 2016.
Noot: •Adressant reactie toezenden.

Transparantie buitenlandse financiering aan religieuze instellingen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 5 juli 2016. Transparantie buitenlandse financiering aan religieuze instellingen - 29614-50

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over integratieonderwerpen op 12 oktober 2016.

Lijst met EU-voorstellen SZW (week 30-34 augustus 2016)

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 31 augustus 2016. Lijst met EU-voorstellen SZW (week 30-34 augustus 2016) - 2016Z15703

Besluit: Voor kennisgeving aangenomenBrieven van overige bewindspersonen

Fiche: Actieplan integratie van derdelanders

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 26 augustus 2016. Fiche: Actieplan integratie van derdelanders - 22112-2188

Besluit: De commissie Veiligheid & Justitie verzoeken de behandeling over te nemen.
Noot: •Voorstel tot overdragen voortouw aangezien dit onderwerp in de JBZ-Raad en niet in de Sociale Raad wordt behandeld

Behandelvoorstel agenda algemeen overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid d.d. 5 oktober 2016.

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 25 augustus 2016. Behandelvoorstel agenda algemeen overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid d.d. 5 oktober 2016 - 2016Z15521

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: Vooralsnog zal het algemeen overleg doorgang vinden. In de volgende procedurevergadering zal opnieuw worden bezien of er voldoende deelnemers bij dit overleg kunnen zijn.

Verslag van de Informele Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 14-15 juli 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 16 augustus 2016. Verslag van de Informele Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 14-15 juli 2016 - 21501-31-414

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg op 5 oktober 2016 ter voorbereiding van de formele Raad WSB op 13 oktober 2016.

Beantwoording EC Consultatie: tussentijdse evaluatie van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EGF)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 15 augustus 2016. Beantwoording EC Consultatie: tussentijdse evaluatie van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EGF) - 22112-2184

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg op 5 oktober 2016 ter voorbereiding op de formele Raad WSB op 13 oktober 2016.

Uitstel BNC fiche Commissie Mededeling Actieplan integratie van derdelanders COM (2016) 377

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 14 juli 2016. Uitstel BNC fiche Commissie Mededeling Actieplan integratie van derdelanders COM (2016) 377 - 22112-2178

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Antwoorden op vragen commissie inzake Geannoteerde Agenda Informele Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken van 14-15 juli 2016 te Bratislava (Kamerstuk 21501-31, nr. 411)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 13 juli 2016. Antwoorden op vragen commissie over de Geannoteerde Agenda Informele

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg op 5 oktober 2016 ter voorbereiding van de formele Raad WSB op 13 oktober 2016.

Nadere informatie inzake IORP-richtlijn en afwijking bepalingen in de Pensioenwet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 14 juli 2016. Nadere informatie inzake IORP-richtlijn en afwijking bepalingen in de Pensioenwet - 33931-17

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg reeds vastgesteld op 22 augustus 2016 te 14.00 uurReeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidGeen agendapuntenEuropese aangelegenheden

Verzamelbrief gemeenten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 14 juli 2016. Verzamelbrief gemeenten - 2016Z14767

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de Participatiewet op 27 oktober 2016.

Resultaten één-meting banenafspraak

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 13 juli 2016. Resultaten één-meting banenafspraak - 34352-34

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg door middel van een e-mailprocedure reeds vastgesteld op 17 augustus 2016 te 12.00 uur

Vrijwillige voortzetting pensioenfonds voor zzp'ers

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 11 juli 2016. Vrijwillige voortzetting pensioenfonds voor zzp'ers - 32043-339

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over pensioenonderwerpen

Voorwaarden 'herkansing' variabele pensioenuitkering

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 11 juli 2016. Voorwaarden 'herkansing' variabele pensioenuitkering - 32043-338

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over pensioenonderwerpen

Reactie op de brief van W. van E.-V. te W. inzake de nadelige gevolgen bij beëindigen levensloopregeling per 31 december 2021.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 11 juli 2016. Reactie op een brief inzake de nadelige gevolgen bij beëindigen levensloopregeling per 31 december 2021 - 2016Z14625

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •Adressant reactie toezenden.6

Perspectiefnota Toekomst pensioenstelsel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 8 juli 2016. Perspectiefnota Toekomst pensioenstelsel - 32043-337

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: •Informeren wanneer het SER-(vervolg)advies over de Toekomst van het pensioenstelsel zal worden toegezonden.

Reactie op verzoek van het lid Schouten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 juli 2016, over resultaten banenafspraak overheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 6 juli 2016. Reactie op verzoek van het lid Schouten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 juli 2016, over resultaten banenafspraak overheid - 29544-730

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de Participatiewet op 27 oktober 2016.

internetconsultatie conceptwetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten in verband met een vereenvoudiging van de beslagvrije voet (Wet vereenvoudiging beslagvrije voet)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 5 juli 2016. Internetconsultatie conceptwetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten in verband met een vereenvoudiging van de beslagvrije voet (Wet vereenvoudiging beslagvrije voet) - 34300-XV-91

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg over armoede- en schuldenbeleid.

Reactie op het verzoek van het lid van 't Wout, gedaan tijdens de

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 5 juli 2016. Reactie op het verzoek van het lid van 't Wout, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 25 mei 2016, over het bericht dat de gemeente de schuld van jongeren overneemt - 24515-375

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over armoede- en schuldenbeleid en/of het dertigledendebat over gemeenten die schulden van jongeren overnemen (aangevraagd door het lid Van 't Wout (VVD) d.d. 25 mei 201

Reactie op een brief derden over zijn bezwaar tegen de beslissing van het UWV om geen brieven meer per post te sturen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 15 augustus 2016. Reactie op een brief van een burger over zijn bezwaar tegen de beslissing van het UWV om geen brieven meer per post te sturen - 2016Z15281

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •Adressant reactie toezenden.Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 14 juli 2016. Wijziging van de beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen - 32144-27

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over handhaving
Noot: •Algemeen oveleg (2 uur) plannen.

ICT project van UWV: één uniforme betaalomgeving

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 3 augustus 2016. BIT-advies project één uniforme betaalomgeving van UWV (26 448-573) - 2016Z15108

Besluit: De in de BOR-notitie opgenomen feitelijke vragen namens de commissie aan de minister van SZW voorleggen (commissiebrief)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 juli 2016. ICT project van UWV: één uniforme betaalomgeving - 26448-573

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over SUWI-onderwerpen
Noot: •Algemeen overleg SUWI-onderwerpen (3 uur) plannen oktober/november 2016.•Tot nu toe geagendeerde stukken:•Inspectie SZW rapport "SUWI dienstverlening en de governance SVB"26448-562 - d.d. 24-03-2016,staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma•Toezegging op vragen van het lid Van Weyenberg tijdens debat over het rapport van het CPB over langdurige werkloosheid, 26448-563 - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher•Evaluatie Wet vereenvoudiging UWV-regelingen , 26448-566 - d.d. 29-04-2016, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher •Kennisontwikkeling en toekomstagenda vakmanschap, 28719-98 - d.d. 24-06-2016, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma•Strategische heroriëntatie Sociale Verzekeringsbank: Veranderagenda 2016-2017, 26448-571 - d.d. 24-06-2016, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma•Rapport "SUWInet 2015 Vervolgonderzoek "veilig omgaan met elkaars gegevens"", 26448-572 - d.d. 28-06-2016,staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma

Reactie op het verzoek van het lid Moors, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 juni 2016, over het bericht ‘FNV hield asbestgeval Bakkersland Waalwijk bewust onder de pet’

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 7 juli 2016. Reactie op het verzoek van het lid Moors, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 juni 2016, over het bericht ‘FNV hield asbestgeval Bakkersland Waalwijk bewust onder de pet’ - 25834-114

Besluit: Desgewenst betrekken bij het dertigledendebat over het bericht dat de FNV een asbestgeval buiten de openbaarheid heeft gehouden en/of een nog te plannen algemeen overleg over arbeidsomstandigheden
Noot: •Aangevraagd door het lid Moors (VVD) op 9 juni 2016.4

Onderzoek naar Kanker & Werk: problemen van werkgever en werknemer

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 7 juli 2016. Onderzoek naar Kanker & Werk: problemen van werkgever en werknemer - 29544-736

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over arbeidsomstandigheden

Reactie op de motie van het lid Pieter Heerma over het verlies van verblijfsrecht in wet- en regelgeving (Kamerstuk 32 824, nr. 139)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 7 juli 2016. Reactie op de motie van het lid Pieter Heerma over het verlies van verblijfsrecht in wet- en regelgeving (Kamerstuk 32 824, nr. 139) - 32824-147

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te plannen algemeen overleg over inburgering

Mogelijkheden voor versterking monitoring beroepsziekten

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 7 juli 2016. Mogelijkheden voor versterking monitoring beroepsziekten - 25883-278

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over arbeidsomstandigheden

Kabinetsreactie op het SCP-rapport 'Vraag naar arbeid 2015'

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 7 juli 2016. Kabinetsreactie op het SCP-rapport 'Vraag naar arbeid 2015' - 29544-737

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 27 oktober 201

Verbetering Proces Schadeverhaal bij beroepsziekten en bedrijfsongevallen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 7 juli 2016. Verbetering Proces Schadeverhaal bij beroepsziekten en bedrijfsongevallen - 25883-277

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over arbeidsomstandigheden

Toezegging tijdens het AO Medezeggenschap van 24 september 2015 over de positie van de ondernemingsraad (OR) en reactie op de motie van de leden Voortman en Tanamal over het vergroten van de inspraak van flexwerkers

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 5 juli 2016. Toezegging n.a.v. het algemeen overleg Medezeggenschap van 24 september 2015 (Kamerstuk 29 818, nr. 40) over de positie van de ondernemingsraad (OR) en reactie op motie van de leden Voortman en Tanamal over vergroten van de inspraak van flexwerkers (Kamerstuk 34 300-XV, nr. 56) - 29818-423

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Monitoring Wet aanpak schijnconstructies

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 5 juli 2016. Monitoring Wet aanpak schijnconstructies - 34108-26

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over handhaving
Noot: •Algemeen overleg (2 uur) plannen•Tot nu toe staan geagendeerd voor dit overleg:•Reactie op de aangenomen gewijzigde motie van de leden Van Weyenberg en Pieter Heerma (t.v.v. 29502, nr. 118) over een nadrukkelijker rol van de Inspectie SZW in de pakketbezorgingssector, 29502-121 - Brief regering d.d. 31-05-206•Informatie over de kenmerken die in een algemene maatregel van bestuur (amvb) zullen worden opgenomen om postbusondernemingen en schijnzelfstandigheid te herkennen en toezending van een aangepaste transponeringstabel, 34408-14 - Brief regering d.d. 02-06-2016

Tussenrapportage Anoniem Solliciteren en uitvoering moties plenair debat arbeidsmarktdiscriminatie 18 februari 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 5 juli 2016. Tussenrapportage Anoniem Solliciteren en uitvoering moties plenair debat arbeidsmarktdiscriminatie 18 februari 2016 - 29544-729

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktdiscriminatie op 3 november 201

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2017)

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 5 september 2016. Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2017) - 34528

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 28 september 2016 te 14.00 uur
Noot: •Beoogde datum van inwerkingtreding 1 januari 2017. Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijzigingen van 2014 van het Maritiem arbeidsverdrag, 2006; Genève, 11 juni 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 18 juli 2016.

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Nota van Wijziging van het Voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen

Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, K. Yücel (PvdA) - 31 augustus 2016. Nota van wijziging - 33922-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag (kamerstuk 34108, nr. 25)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 13 juni 2016. Ontwerpbesluit tot wijziging Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag - 34108-25

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 27 oktober

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 augustus 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag - 34108-27

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 27 oktober 2016.

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uitbreiding van de aansprakelijkheid voor de voldoening van het verschuldigde loon aan de werknemer die arbeid verricht ter uitvoering van een overeenkomst van goederenvervoer over de weg of een overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen over de weg

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 14 juli 2016. Nota naar aanleiding van het verslag - 34461-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 26 april 2016. Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uitbreiding van de aansprakelijkheid voor de voldoening van het verschuldigde loon aan de werknemer die arbeid verricht ter uitvoering van een overeenkomst van goederenvervoer over de weg of een overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen over de weg - 34461

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Ontwerpbesluit aanwijzing categorieën arbeidsbeperkten en werknemers voor berekening quotumtekort

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 13 juli 2016. Ontwerpbesluit aanwijzing categorieën arbeidsbeperkten en werknemers voor berekening quotumtekort - 29544-739

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de Participatiewet op 27 oktober 2016.
Besluit: Staatssecretaris van SZW verzoeken geen onomkeerbare stappen te ondernemen tot het algemeen overleg over de Participatiewet op 27 oktober
Noot: •Betreft een voorhangprocedure; De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 27 september 2016. De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 28 september 2016.

Wijziging van de Participatiewet, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met stroomlijning van de loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet en enkele andere wijzigingen

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 4 juli 2016. Wijziging van de Participatiewet, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met stroomlijning van de loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet en enkele andere wijzigingen - 34514

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 21 september 2016 te 14.00 uur
Noot: •Beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari