Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 27 januari 2016

Gepubliceerd: 28 januari 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2016A00342
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b3c45063-70d2-41ea-84f1-da7d67db4e85&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Economische%20Zaken%20op%2027%20januari%202016.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 21501, 34271, 34271, 32637, 27406, 33529, 21501, 34329, 34329, 29826, 32637, 33009, 32637, 32813, 32849, 30196, 31510, 22112, 27858, 27858, 32201, 22112, 31710, 33043, 28625, 33979, 32336, 32336, 28286

Inhoud


Voorstel om AO Energie (verzamel algemeen overleg) op 10 februari 2016 te verlengen of spreektijden in te korten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. Bosman (VVD) - 20 januari 2016 Voorstel om AO Energie (verzamel algemeen overleg) op 10 februari 2016 te verlengen of spreektijden in te korten - 2016Z00934

Besluit: Het verzamel AO Energie op woensdag 10 februari zal met een uur worden verlengd zodat de nieuwe tijd van 13.00 tot 18.00 uur is, de nieuwe spreektijd bedraagt 10 minuten

Voorstellen van de Europese Commissie over bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en voor de online verkoop van goederen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 januari 2016 Voorstellen van de Europese Commissie over bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en voor de online verkoop van goederen - 22112-2052

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Raad voor het Concurrentievermogen (informeel, 27 en 28 januari 2016) op dinsdag 19 januari 2016.

EU-Stafnotitie: Memo ter voorbereiding op het bezoek van DG Worner, European Space Agency (ESA)

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 15 januari 2016 EU-Stafnotitie: Memo ter voorbereiding op het bezoek van DG Worner, European Space Agency (ESA) - 2016Z00633

Besluit: Desgewenst betrokken bij het gesprek met de heer Wörner op 20 januari 2016.

Geannoteerde agenda van de Informele Bijeenkomst van de Ministers verantwoordelijk voor Concurrentievermogen van 27 en 28 januari 2016 in Amsterdam

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 januari 2016 Geannoteerde agenda van de Informele Bijeenkomst van de Ministers verantwoordelijk voor Concurrentievermogen van 27 en 28 januari 2016 in Amsterdam - 21501-30-364

Besluit: Reeds geagendeerd voor het Inbreng schriftelijk overleg Raad voor het Concurrentievermogen (informeel, 27 en 28 januari 2016) op dinsdag 19 januari 2016.

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de versterking van de positie van abonnees bij netwerkstoringen, het wegnemen van overstapdrempels voor kleinzakelijke abonnees, de verbetering van de continuïteit van uitzendingen vanaf antenne-opstelpunten voor omroep, alsmede ter versterking van de samenhang en het beleid op het terrein van elektronische communicatie (versterking telecommunicatiebeleid)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 januari 2016 Tweede nota van wijziging - 34271-9

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Versterking telecommunicatiebeleid (34 271).
Gerelateerde kamerstukken: 34271-9

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 januari 2016 Brief bij tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de versterking van de positie van abonnees bij netwerkstoringen, het wegnemen van overstapdrempels voor kleinzakelijke abonnees, de verbetering van de continuïteit van uitzendingen vanaf antenne-opstelpunten voor omroep, alsmede ter versterking van de samenhang en het beleid op het terrein van elektronische communicatie (versterking telecommunicatiebeleid) - 34271-8

Besluit: Desgewenst betrokken bij het plenaire debat over wetsvoorstel Versterking telecommunicatiebeleid (34 271).
Gerelateerde kamerstukken: 34271-8

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 31 augustus 2015 Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de versterking van de positie van abonnees bij netwerkstoringen, het wegnemen van overstapdrempels voor kleinzakelijke abonnees, de verbetering van de continuïteit van uitzendingen vanaf antenne-opstelpunten voor omroep, alsmede ter versterking van de samenhang en het beleid op het terrein van elektronische communicatie (versterking telecommunicatiebeleid) - 34271

Besluit: Het plenaire debat over wetsvoorstel Versterking telecommunicatiebeleid (34 271) heeft plaatsgevonden op dinsdag 12 januari 2016.

Toestemming voor deelname van het KNMI aan de technische briefing en het ronde tafelgesprek over de behandeling van het gaswinningsplan op maandag 18 januari 2016

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 11 januari 2016 Toestemming voor deelname van het KNMI aan de technische briefing en het ronde tafelgesprek over de behandeling van het gaswinningsplan op maandag 18 januari 2016 - 2016Z00252

Besluit: Reeds betrokken bij de hoorzitting gaswinning Groningen op woensdag 13 januari 2016

Toestemming voor het uitnodigen van SodM voor technische briefing en rondetafelgesprek over gaswinning Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 januari 2016 Toestemming voor het uitnodigen van SodM voor technische briefing en rondetafelgesprek over gaswinning Groningen - 2016Z00233

Besluit: Reeds betrokken bij de hoorzitting gaswinning Groningen op woensdag 13 januari 2016

Financieringsmonitor 2015-2 en voortgang Aanvullend Actieplan Mkb-financiering

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 januari 2016 Financieringsmonitor 2015-2 en voortgang Aanvullend Actieplan Mkb-financiering - 32637-224

Besluit: Reeds geagendeerd voor het AO Ondernemen en bedrijfsfinanciering op 21 januari 2016.

Normalisatie en advies van Actal over regeldruk en normen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 januari 2016 Normalisatie en advies van Actal over regeldruk en normen - 27406-222

Besluit: Reeds geagendeerd voor het AO Ondernemen en bedrijfsfinanciering op 21 januari 2016.

Lijst van vragen en antwoorden over Gaswinning Groningen en meerjarenprogramma NCG (Kamerstuk 33 529, nr. 212)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 januari 2016 Beantwoording vragen commissie over Gaswinning Groningen en meerjarenprogramma NCG - 33529-214

Besluit: Betrokken bij de plenaire behandeling Gaswinning Groningen en meerjarenprogramma NCG

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Informele Bijeenkomst van de Ministers verantwoordelijk voor Concurrentievermogen van 27 en 28 januari 2016 in Amsterdam (Kamerstuk 21 501-30, nr. 364)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 januari 2016 Antwoorden op vragen van de commissie over de geannoteerde agenda van de Informele Bijeenkomst van de Ministers verantwoordelijk voor Concurrentievermogen van 27 en 28 januari 2016 in Amsterdam - 21501-30-365

Besluit: Desgewenst betrekken bij het nog in te plannen VSO Raad voor het concurrentievermogen (informeel).

Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

Zaak: Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 januari 2016 Nota van wijziging - 34329-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34329-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 januari 2016 Nota naar aanleiding van het verslag - 34329-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34329-6

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 oktober 2015 Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU - 34329

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Concurrentievermogen van de Nederlandse chemische industrie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 januari 2016 Concurrentievermogen van de Nederlandse chemische industrie - 29826-65

Besluit: Agenderen voor het AO Bedrijfslevenbeleid en Innovatie op donderdag 11 februari 2016 van 13.00 tot 16.00 uur.

Verslag van een schriftelijk overleg over stand van zaken Philips Emmen (Kamerstuk 32 637, nr. 217)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 januari 2016 Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken bij Philips Emmen - 32637-223

Besluit: Agenderen voor het AO Bedrijfslevenbeleid en Innovatie op donderdag 11 februari 2016 van 13.00 tot 16.00 uur.

Reactie op het advies ”Klaar voor de Toekomst” van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 januari 2016 Reactie op het advies ”Klaar voor de Toekomst” van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) - 33009-13

Besluit: Agenderen voor het AO Bedrijfslevenbeleid en Innovatie op donderdag 11 februari 2016 van 13.00 tot 16.00 uur.

Aanbieding eerste Monitor Vestigingsklimaat

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 januari 2016 Aanbieding eerste Monitor Vestigingsklimaat - 32637-222

Besluit: Agenderen voor het AO Bedrijfslevenbeleid en Innovatie op donderdag 11 februari 2016 van 13.00 tot 16.00 uur.

Reactie op vermeend oordeel van het Europese Hof van Justitie inzake te hoge toekenning gratis emissierechten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 15 januari 2016 Reactie op vermeend oordeel van het Europese Hof van Justitie inzake te hoge toekenning gratis emissierechten - 32813-119

Besluit: De commissie voor Infrastructuur en Milieu verzoeken de behandeling over te nemen.

Uitvoering moties inzake verjaringstermijn voor schade door mijnbouwactiviteiten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 januari 2016 Uitvoering moties inzake verjaringstermijn voor schade door mijnbouwactiviteiten - 32849-45

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen) (TK 34 348)

Wijziging van de wet tot wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178), en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de omkering van de bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk in verband met aanpassing van de bepaling inzake een wettelijk bewijsvermoeden voor mijnbouwschade in Groningen en enkele andere bepalingen (Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen)

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 januari 2016 Wijziging van de wet tot wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees parlement en de Raad van 12 juni 2013

Besluit: Zie de besluitvorming onder agendapunt 29.

Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen)

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 november 2015 Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen) - 34348

Besluit: Er zal op korte termijn een technische briefing worden georganiseerd waarin zowel de novelle mijnbouwwet (TK 34 390) als de Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen)(TK 34 348) behandeld zal worden.
Besluit: De inbrengdatum voor het gezamenlijke verslag over de novelle mijnbouwwet (TK 34 390) en de Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen)(TK 34 348) wordt vastgesteld op een week na de technische briefing
Noot: In principe zal de technische briefing openbaar zijn, tenzij de minister van EZ aangeeft dat de briefing alleen in beslotenheid kan plaatsvinden.

Reactie op motie van de leden Dijkgraaf en Van Veldhoven over het budget voor de Demonstratieregeling energie-innovatieprojecten (Kamerstuk 34 300-XIII, nr. 56)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 januari 2016 Reactie op motie van de leden Dijkgraaf en Van Veldhoven over het budget voor de Demonstratieregeling energie-innovatieprojecten (Kamerstuk 34 300-XIII, nr. 56) - 30196-382

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op 10 februari van 13.00 tot 18.00 uur

Energierapport

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 januari 2016 Energierapport "Transitie naar duurzaam" - 31510-50

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op 10 februari van 13.00 tot 18.00 uur
Besluit: Het verzamel AO Energie op woensdag 10 februari zal met een uur worden verlengd zodat de nieuwe tijd van 13.00 tot 18.00 uur is, de nieuwe spreektijd bedraagt 10 minuten
Noot: Zie ook het rondvraagpunt onder

Verzoek Stichting Winamer Belang tot aanbieding petitie m.b.t. positie van gedupeerden bij bodemdaling door zout en gaswinning

Zaak: Brief derden - Stichting Winamer Belang te Wijnaldum - 14 januari 2016 Verzoek Stichting Winamer Belang tot aanbieding petitie m.b.t. positie van gedupeerden bij bodemdaling door zout en gaswinning - 2016Z00589

Besluit: De petitieaanbieding zal worden ingepland op dinsdag 5 april 2016.
Besluit: De petitie aanbieding zal op dezelfde dag worden ingepland als de petitieaanbieding Burgerinitiatief Stop Dumpen Afvalwater in Noord Oost Twente

Verzoek Burgerinitiatief Stop Dumpen Afvalwater in Noord Oost Twente tot aanbieding petitie m.b.t. dumpen afvalwater door NAM in lege gasputten in Twente

Zaak: Brief derden - Burgerinitiatief Stop Dumpen Afvalwater in Noord Oost Twente te Ootmarsum - 1 januari 2016 Verzoek Burgerinitiatief Stop Dumpen Afvalwater in Noordoost Twente tot aanbieding petitie m.b.t. dumpen afvalwater door NAM in lege gasputten in Twente - 2016Z00195

Besluit: De petitieaanbieding zal worden ingepland op dinsdag 5 april 2016, dit op verzoek van het Burgerinitiatief Stop Dumpen Afvalwater

Kwartaaloverzicht van reacties van het ministerie van Economische Zaken op consultaties van de Europese Commissie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 januari 2016 Aanbieding kwartaaloverzicht van de reacties op consultaties van de Europese Commissie - 22112-2050

Besluit: De volgende bijlagen agenderen voor het AO Telecom-en Concurrentieraad (formeel) van 26-27 mei 2016 op 19 mei 2016 van 14.00 tot 16.00 uur: (i)Cross-border parcel delivery, (ii) Regulatory environment, (iii) Regulatory framework, (iv) Standards in the DSM.
Besluit: De volgende bijlagen agenderen voor het SO Energieraad (informeel) van 11 april 2016 op 4 april 2016 te 15.00 uur: (i) Energy Market Design en (ii) Risk preparedness.

Lijst met EU-voorstellen commissie EZ

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 21 januari 2016 Lijst met EU-voorstellen commissie EZ - 2016Z00091

Besluit: Ter informatie.

Verzoek van het lid Visser om een stand van zaken-brief te vragen over de staand want visserij op onder andere Ameland en over de mosselvisserij

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B. Visser (VVD) - 27 januari 2016 Verzoek van het lid Visser om een stand van zaken-brief te vragen over de staand want visserij op onder andere Ameland en over de mosselvisserij - 2016Z01604

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. Er zal een brief worden gevraagd over de stand van zaken omtrent de staand want visserij op onder andere Ameland en over de mosselvisserij, te agenderen voor het algemeen overleg Visserij op 2 maart 2016 van 11:00 tot 14:00 uur.
Noot: Zie agendapunt 18.

Verzoek van het lid Wassenberg namens het lid Thieme om een reactie te vragen van de staatssecretaris van Economische Zaken op het bericht dat vanwege commerciële belangen het dierenwelzijnsplatform van de pluimveehouderij ontbonden is.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.L. Thieme (PvdD) - 27 januari 2016 Verzoek van het lid Thieme om een reactie te vragen van de staatssecretaris van Economische Zaken op het bericht dat vanwege commerciële belangen het dierenwelzijnsplatform van de pluimveehouderij ontbonden is. - 2016Z01550

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. De staatssecretaris van Economische Zaken zal om een reactie worden verzocht op het bericht dat het dierenwelzijnsplatform van de pluimveehouderij is ontbonden.

Verzoek van de leden Jacobi (PvdA) en Visser (VVD) om het nog te plannen algemeen overleg Visserij kort na het krokusreces in te plannen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Jacobi (PvdA) - 21 januari 2016 Verzoek van de leden Jacobi en Visser om een algemeen overleg Visserij in te plannen kort na het krokusreces. - 2016Z01146

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. Het algemeen overleg Visserij is ingepland op 2 maart 2016 van 11:00 tot 14:00 uur.
Besluit: De nog te ontvangen brief over het bericht dat er wereldwijd meer vis gevangen wordt dan gemeld (Volkskrant, 19 januari 2016) zal worden geagendeerd voor het algemeen overleg Visserij. Deze brief is door het lid Koser Kaya gevraagd tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 20 januari 2016.
Besluit: De agenda van het algemeen overleg Visserij zal worden besproken in de volgende procedurevergadering van de vaste commissie voor Economische Zaken op 9 februari 2016.
Noot: Zie agendapunten 11 en 20.

Verzoek van het lid Graus tot het houden van een Algemeen Overleg van twee uur ter evaluatie van het strandingsprotocol.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.J.G. Graus (PVV) - 21 januari 2016 Verzoek van het lid Graus tot het houden van een Algemeen Overleg van twee uur ter evaluatie van het strandingsprotocol. - 2016Z01099

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: Agendapunt 3 wordt ook aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Reactie op het artikel ‘Gifmix op gensoja gevaar voor gezondheid’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 19 januari 2016 Reactie op het artikel ‘Gifmix op gensoja gevaar voor gezondheid’ - 27858-345

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen op 20 januari 2016.

Normoverschrijdingen imidacloprid in oppervlaktewater en het EASAC-rapport over neonicotinoïden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 14 januari 2016 Normoverschrijdingen imidacloprid in oppervlaktewater en het EASAC-rapport over neonicotinoïden - 27858-344

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen op 20 januari 2016.

Tussentijds verslag rapporteurs Heerema en Leenders over de REFIT Vogel- en Habitatrichtlijn/Natura2000 (VHR)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.J. (Rudmer) Heerema (VVD) - 21 januari 2016 Tussentijds verslag rapporteurs REFIT Vogel- en Habitatrichtlijn/Natura2000 - 2016Z01109

Besluit: 1) Er wordt kennisgenomen van de bevindingen van de rapporteurs en deze informatie wordt desgewenst betrokken bij het algemeen overleg Natuurbeleid en EHS/Natuurnetwerk Nederland op 23 maart 2016 van 10.00 tot 14.00 uur. 2) Bij voorgenoemd AO zullen beide rapporteurs de gelegenheid krijgen een korte toelichting te geven op hun bevindingen tot nu toe. 3) Er wordt ingestemd met het verzoek aan betrokken wetenschapsorganisaties uit het samenwerkingsverband ‘parlement en wetenschap’ tot het maken van een beknopte factsheet waarin wordt ingegaan op een aantal technische vragen die tijdens de bezoeken aan Brussel aan de orde zijn gekomen (uiteengezet in het verslag). 4) Er wordt ingestemd met het verzoek aan de staatssecretaris van Economische Zaken om vóór het AO van 23 maart de Kamer schriftelijk te informeren over de in het verslag opgenomen vragen.
Besluit: Nu tijdens het algemeen overleg Natuurbeleid en EHS/Natuurnetwerk Nederland op 23 maart 2016 van 10:00 tot 14:00 uur vier rapporteurs (de rapporteurs EHS en de rapporteurs VHR) de gelegenheid krijgen hun bevindingen toe te lichten zal er ten behoeve van de indeling van dit algemeen overleg een voorstel worden gedaan. Dit voorstel (in de vorm van een stafnotitie) zal worden geagendeerd voor de volgende procedurevergadering.

Reactie op het rapport van de Europese Rekenkamer (ERK) over de wijze waarop de Europese Commissie de visserijpartnerschapsakkoorden beheert

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 14 januari 2016 Reactie op het rapport van de Europese Rekenkamer (ERK) over de wijze waarop de Europese Commissie de visserijpartnerschapsakkoorden beheert - 32201-79

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Visserij op 2 maart 2016 van 11:00 tot 14:00 uur.
Noot: Zie agendapunt 18.

Uitstel toezending BNC-fiche inzake het voorstel COM (2015) 636, verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het duurzame beheer van externe vissersvloten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1006/2008 van de Raad

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 8 januari 2016 Uitstel toezending BNC-fiche inzake het voorstel COM (2015) 636, verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het duurzame beheer van externe vissersvloten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1006/2008 van de Raad - 22112-2048

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitvoering van de motie van de leden Hachchi en Jacobi over vertalen van doelen uit de Natuurambitie Grote Wateren en waterbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 18 januari 2016 Uitvoering van de motie van de leden Hachchi en Jacobi over vertalen van doelen uit de Natuurambitie Grote Wateren in concrete acties (Kamerstuk 31 710, nr. 41) - 31710-46

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Natuurbeleid en EHS/Natuurnetwerk Nederland op 23 maart 2016 van 10:00 tot 14:00 uur.

Kabinetsreactie op het rapport "Towards an EU Research and Innovation policy agenda for Nature-Based Solutions & Re-Naturing Cities"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 18 januari 2016 Kabinetsreactie op het rapport "Towards an EU Research and Innovation policy agenda for Nature-Based Solutions & Re-Naturing Cities" - 33043-62

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Natuurbeleid en EHS/Natuurnetwerk Nederland op 23 maart 2016 van 10:00 tot 14:00 uur.

Openstellingen Regeling Jonge Landbouwers

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 21 januari 2016 Openstellingen Regeling Jonge Landbouwers - 28625-232

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 11 februari 2016 van 10.00 tot 12.30 uur.

Voorlopige fosfaatproductie in 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 14 januari 2016 Voorlopige fosfaatproductie in 2015 - 33979-102

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) (Kamerstuk 34 295).
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de situatie in de melkveehouderij.
Gerelateerde kamerstukken: 33979-10

NRC-artikel 'Een labmuis leert ons bijna niks over onszelf'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 21 januari 2016 NRC-artikel 'Een labmuis leert ons bijna niks over onszelf' - 32336-45

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Dierproeven op 2 maart 2016 van 15.00 tot 17.00 uur.

Voortgang aanbevelingen gebruik niet-humane primaten als proefdier

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 december 2015 Voortgang aanbevelingen gebruik niet-humane primaten als proefdier - 32336-44

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierproeven op 2 maart 2016 van 15.00 tot 17.00 uur.

Stranding potvissen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 13 januari 2016 Stranding potvissen - 28286-851

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: Agendapunt 17 wordt ook aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Afschrift van het antwoord aan Stichting VIER VOETERS met betrekking tot de herziening van de regeling ten aanzien van officiële controles transport naar derde landen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 18 januari 2016 Afschrift van het antwoord aan Stichting VIER VOETERS met betrekking tot de herziening van de regeling ten aanzien van officiële controles transport naar derde landen - 2016Z00781

Besluit: Agenderen voor het te plannen algemeen overleg Dierenwelzijn.