Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 19 april 2016

Gepubliceerd: 21 april 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2016A0026111
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5c649822-4a1a-4874-80e4-946ed7e9db7f&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Economische%20Zaken%20op%2019%20april%202016.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32637, 31490, 22112, 34252, 24095, 33870, 25268, 27406, 33529, 29023, 32849, 21501, 32637, 23530, 22112, 21501, 29664, 30826, 28286, 33835, 22112, 27428, 27858

Inhoud


Verzoek van het lid Van Tongeren om te rappelleren op een toegezegde brief van de minister van IenM namens de minister van Economische Zaken tijdens het AO Wadden op 24 maart 2016 waarin wordt ingegaan op het ‘hand-aan-de-kraan-principe’ Waddenzee, te ontvangen voor het algemeen overleg Energie op 20 april

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 19 april 2016. Verzoek van het lid Van Tongeren om te rappelleren op een toegezegde brief van de minister van IenM namens de minister van Economische Zaken tijdens het AO Wadden op 24 maart 2016 waarin wordt ingegaan op het ‘hand-aan-de-kraan-principe’ Waddenzee, te ontvangen voor het algemeen overleg Energie op 20 april - 2016Z08023

Besluit: De minister van EZ zal verzocht worden om de brief waarin wordt ingegaan op het ‘hand-aan-de-kraan-principe’ Waddenzee voor het AO Energie op woensdag 20 april a.s. naar de Kamer te sturen

Behandeling uitnodigingen van derden voor besloten werkbezoeken, gericht aan alle fractiemedewerkers zonder afstemming commissie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 14 april 2016. Hoe om te gaan met uitnodigingen van derden voor besloten werkbezoeken, gericht aan alle fractiemedewerkers zonder dat daar afstemming met de Commissieleden over heeft plaatsgevonden. - 2016Z07678

Besluit: Uitnodigingen worden overgelaten aan individuele ledenOverige rondvraagpunten Energie, Economie en Innovatie

Verzoek van het lid Agnes Mulder om de Minister van Economische Zaken om een reactie te vragen op het bericht ‘Groningers willen extra geld uit Den Haag vanwege aardbevingen’ (Nos.nl, 11 april 2016)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 13 april 2016. Verzoek van het lid Agnes Mulder om de Minister van Economische Zaken om een reactie te vragen op het bericht ‘Groningers willen extra geld uit Den Haag vanwege aardbevingen’ (Nos.nl, 11 april 2016) - 2016Z07476

Besluit: De minister van EZ zal verzocht worden om een brief te sturen waarin wordt ingegaan op het bericht ‘Groningers willen extra geld uit Den Haag vanwege aardbevingen’

Verzoek om toezending samenwerkingsovereenkomst van de Nationaal Coördinator Groningen en NAM.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 30 maart 2016. Verzoek om toezending samenwerkingsovereenkomst van de Nationaal Coördinator Groningen en NAM. - 2016Z06473

Besluit: De minister van EZ zal verzocht worden om de samenwerkingsovereenkomst van de Nationaal Coördinator Groningen en NAM naar de Kamer te sturen10

Wetgevingsrapport wetsvoorstel tot Goedkeuring van de op 19 februari 2013 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (Trb. 2013, 92 en 2016, 1) (TK 34 411)

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 5 april 2016. Wetgevingsrapport wetsvoorstel tot Goedkeuring van de op 19 februari 2013 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (Trb. 2013, 92 en 2016, 1) (TK 34 411) - 2016Z06887

Besluit: Desgewenst betrokken bij de inbreng voor het verslag op 14 april 2016. Rondvraag Energie, Economie en Innovatie

Aanbieding rapport "Het Europees Instituut voor innovatie en technologie moet zijn uitvoeringsmechanismen en elementen van zijn opzet veranderen om de verwachte impact te verwezenlijken" van ERK

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 14 april 2016. Aanbieding rapport "Het Europees Instituut voor innovatie en technologie moet zijn uitvoeringsmechanismen en elementen van zijn opzet veranderen om de verwachte impact te verwezenlijken" van ERK - 2016Z07694

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Reeds geagendeerde agendapunten Energie, Economie en Innovatie

Kansen voor het eco-innovatieve midden- en kleinbedrijf in Horizon 2020 en de Europese Structuur- en Investeringsfondsen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 april 2016. Kansen voor het eco-innovatieve midden- en kleinbedrijf in Horizon 2020 en de Europese Structuur- en Investeringsfondsen - 32637-239

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen, bedrijfsfinanciering en regeldruk op woensdag 22 juni 2016 van 13.30 tot 16.30 uur.

Betaalgedrag van de Rijksoverheid en lagere overheden

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 april 2016. Betaalgedrag van de Rijksoverheid en lagere overheden - 31490-201

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over overheden die steeds later rekeningen betalen.

Evaluatie van de pilots gedragscode eerlijke handelspraktijken

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 april 2016. Evaluatie van de pilots gedragscode eerlijke handelspraktijken - 22112-2111

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Marktwerking en mededinging op donderdag 16 juni 2016 van 14.00 tot 16.00 uur.

Informatie over de start van het traject ‘beter aanbesteden’

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 31 maart 2016. Informatie over de start van het traject ‘beter aanbesteden’ - 34252-2

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Marktwerking en mededinging op donderdag 16 juni 2016 van 14.00 tot 16.00 uur.

Veiling van de frequenties voor digitale ethertelevisie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 april 2016. Veiling van de frequenties voor digitale ethertelevisie - 24095-401

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecommunicatie op dinsdag 24 mei 2016 van 17.30 tot 20.30 uur.

Onderzoek Agentschap Telecom bij aanbieders naar het tijdig vernietigen van telecomgegevens na buitenwerkingstelling van de wet bewaarplicht

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 april 2016. Onderzoek Agentschap Telecom bij aanbieders naar het tijdig vernietigen van telecomgegevens na buitenwerkingstelling van de wet bewaarplicht - 33870-5

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecommunicatie op dinsdag 24 mei 2016 van 17.30 tot 20.30 uur.

Reactie op het BIT-advies inzake programma "Zaakgericht Werken DICTU"

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 april 2016. Reactie op het BIT-advies inzake programma "Zaakgericht Werken DICTU" - 25268-133

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecommunicatie op dinsdag 24 mei 2016 van 17.30 tot 20.30 uur.

Reactie op het artikel ‘Laboratoria komen heel veel geld tekort’

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 april 2016. Reactie op het artikel ‘Laboratoria komen heel veel geld tekort’ - 27406-223

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en innovatie.

BOR-notitie Evaluatie Warmtewet

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 7 april 2016. BOR-notitie Evaluatie Warmtewet - 2016Z07090

Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Energie op 20 april 2016.

Stafnotitie concept-programma rondetafelgesprek Elektrisch Rijden

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 14 april 2016. Voorstel programma rondetafelgesprek elektrisch rijden - 2016Z07705

Besluit: Het programma wordt vastgesteld met daarbij de volgende twee toevoegingen: voor blok 1 wordt Tesla uitgenodigd en voor blok 3 zal TNO worden uitgenodigd
Besluit: Er zal bekeken worden of de CEO van Nissan middels een video conference call kan deelnemen aan het eerste blok, indien dit niet mogelijk blijkt dan zal de CEO van Nissan uitgenodigd worden om voorafgaand aan het rondetafelgesprek een schriftelijke bijdrage te leveren.

Rapportage van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) inzake woningmarkt Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 april 2016. Rapportage van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) inzake woningmarkt Groningen - 33529-245

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de waardedaling van woningen in Groningen door aardbevingenOverig Energie

Hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV west

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 april 2016. Hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV west - 29023-205

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie op woensdag 20 april a.s. van 14.00 tot 18.00 uur

Gebruik van dieselolie bij voorgenomen zoutwinning onder de Waddenzee

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 april 2016. Gebruik van dieselolie bij voorgenomen zoutwinning onder de Waddenzee - 32849-71

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie op woensdag 20 april a.s. van 14.00 tot 18.00 uur

Verslag van een schriftelijk overleg over de Energieraad (informeel) op 10 en 11 april 2016 (Kamerstuk 21 501-33, nr. 579)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 april 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over de Energieraad (informeel) op 10 en 11 april 2016 - 21501-33-587

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energieraad op 1 juni a.s. van 11.30 - 13.00 uur

Stafnotitie met voorstel voor data voor algemeen overleggen en schriftelijke overleggen ter voorbereiding van de Europese raden Economische Zaken tweede semester 2016

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 12 april 2016. Stafnotitie met voorstel voor data voor algemeen overleggen en schriftelijke overleggen ter voorbereiding van de Europese Raden Economische Zaken tweede semester 2016 - 2016Z07340

Besluit: Er wordt ingestemd met de voorgestelde planning van algemeen overleggen en schriftelijk overleggen ter voorbereiding van de Europese Raden in het tweede semester van 2016.ENERGIE, ECONOMIE EN INNOVATIE 16.30 - 16.55Brievenlijst deel Energie, Economie en Innovatie nrs. 11 t/m 27 (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)Uitnodigingen Energie, Economie en InnovatieGeen agendapunten7

Aanhangige wetgeving TK EZ

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 7 april 2016. Overzicht aanhangige wetgeving TK EZ (per 7 april 2016) - 2016Z07096

Besluit: De voorkeur wordt gegeven aan een plenaire behandeling van de wetsvoorstellen
Besluit: De minister van EZ zal verzocht worden een brief te sturen, te ontvangen voor de procedurevergadering op 28 april a.s., met daarin de datum waarop de Nota n.a.v. Verslag over Wijziging van de Mijnbouwwet en de Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen naar de Kamer wordt gestuurd en om tevens aan te geven waarom de Nota n.a.v. Verslag nog niet naar de Kamer is gestuurd.

Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2015

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, P.J. Duisenberg (VVD) - 31 maart 2016. De behandeling van de jaarverantwoording over 2015 in de commissies - 2016Z06745

Besluit: De verantwoordingsstukken zullen als volgt worden behandeld:1. stellen van feitelijke vragen over het departementale jaarverslag 2015, de slotwet 2015 en over het rapport van de Algemene Rekenkamer en de inbrengtermijn daarvan vast te stellen op donderdag 26 mei 2016, 12.00 uur;2. Voeren van een wetgevingsoverleg met de beide bewindspersonen van Economische Zaken op 8 juni 2016 van 14,30 tot 17.30 uur.3. Inventariseren of minimaal 4 leden van diverse fracties gebruik willen maken van het aanbod van de Algemene Rekenkamer tot het verzorgen van een technische briefing over hun rapport

Lijst met EU-voorstellen EZ

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 14 april 2016. Lijst met EU-voorstellen EZ - 2016Z07595

Besluit: Er wordt besloten conform de voorstellen in de lijst.
Besluit: Voor wat betreft de raadplegingen 'Openbare raadpleging over het startersinitiatief'', 'Openbare raadpleging over pindaolie en gehydrolyseerde tarwe-eiwitten in het kader van Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten', 'Openbare raadpleging over methylisothiazolinon (MI) in het kader van Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten – cosmetische producten die worden af-, uit- of weggespoeld' en 'Herziening van het Europese interoperabiliteitskader' zal het kabinet worden verzocht om aan te geven of zij een reactie zal insturen en zo ja, of de Kamer hier tijdig een concept van kan ontvangen zodat zij zich hierover nog kan uitspreken voordat de reactie aan de Europese Commissie wordt verzonden.6

Reactie op de motie van het lid Van Gerven over het wettelijk vastleggen van de toevoeging van een lobbyparagraaf aan wetsvoorstellen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 april 2016. Reactie op de motie van het lid Van Gerven over het wettelijk vastleggen van de toevoeging van een lobbyparagraaf aan wetsvoorstellen - 32637-238

Besluit: Agenderen voor een schriftelijk overleg op donderdag 28 april 2016 te 14.00 uur.

Verdragen in voorbereiding met als peildatum 31 maart 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 4 april 2016. Verdragen in voorbereiding met als peildatum 31 maart 2016 - 23530-110

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Kwartaaloverzicht Europese Consultaties op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 april 2016. Kwartaaloverzicht Europese Consultaties op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken - 22112-2107

Besluit: De afzonderlijke reacties van het kabinet agenderen voor de algemeen overleggen ter voorbereiding op de betreffende Europese Raden.
Noot: De reactie op de Consultation on the EU Action Plan against Antimicrobial Resistance zal dan worden geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad in mei (met als inbrengdatum 9 mei 2016. De reactie op de Consultation on the Review of Directive 2012/27/EU on Energy Efficiency zal dan worden geagendeerd voor het algemeen overleg Energieraad (formeel) op 1 juni 2016 van 11.30 tot 13.00 uur. De reactie op de Consultation on empowering the national competition authorities to be more effective enforcers zal dan worden geagendeerd voor het algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen (formeel) op 19 mei 2016 van 14.00 tot 16.00 uur.

Verzoek van het lid Thieme mede namens het lid Van Dekken de brief over biggensterfte, aangevraagd bij de Regeling van Werkzaamheden van 5 april 2016, na ontvangst toe te voegen aan de agenda het algemeen overleg Dierenwelzijn en Zeezoogdieren op 28 april 2016 en om dit algemeen overleg met een half uur te verlengen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.L. Thieme (PvdD) - 14 april 2016. Verzoek van het lid Thieme mede namens het lid Van Dekken de brief over biggensterfte, aangevraagd bij de Regeling van Werkzaamheden van 5 april 2016, na ontvangst toe te voegen aan de agenda het algemeen overleg Dierenwelzijn en Zeezoogdieren op 28 april 2016 en om dit algemeen overleg met een half uur te verlengen - 2016Z07661

Besluit: De brief over biggensterfte zal na ontvangst worden geagendeerd voor het algemeen overleg Dierenwelzijn inclusief zeezoogdieren op donderdag 28 april 2016 van 10.30 tot 14.30 uur. Het algemeen overleg zal niet met een half uur worden verlengd.4

Verzoek van het lid Koser Kaya een gesprek te voeren met de heer de Munnik (Neuromarketing strateeg) over de wildgroei aan keurmerken en mogelijke oplossingen daarvoor

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F. Koser Kaya (D66) - 12 april 2016. Verzoek van het lid Koser Kaya een gesprek te voeren met de heer de Munnik (Neuromarketing strateeg) over de wildgroei aan keurmerken en mogelijke oplossingen daarvoor - 2016Z07424

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Verzoek van het lid Lodders om een algemeen overleg NVWA in te plannen met het oog op de verschillende rapporten die onlangs zijn verschenen (o.a. rapport BIT) en de rapporten/onderzoeken die nog zullen verschijnen en toegezegd zijn voor de behandeling van de voorjaarsnota.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 12 april 2016. Verzoek van het lid Lodders om een algemeen overleg NVWA in te plannen met het oog op de verschillende rapporten die onlangs zijn verschenen (o.a. rapport BIT) en de rapporten/onderzoeken die nog zullen verschijnen en toegezegd zijn voor de behandeling van de voorjaarsnota. - 2016Z07339

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. Er wordt een algemeen overleg NVWA ingepland met de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op donderdag 9 juni 2016 van 14:00 tot 17:00 uur.
Noot: Zie agendapunt

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 11 april 2016.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 1 april 2016. Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 11 april 2016 - 21501-32-902

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 5 april 2016 van 18.30 tot 21.00 uur.

Aanbod van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) om een om een besloten ontbijtbijeenkomst over ecologische gewasbescherming te houden

Zaak: Netwerkverkenning - , - 12 april 2016. Mogelijkheid voor een besloten ontbijtbijeenkomst Parlement en Wetenschap inzake ecologische gewasbeschermingsmiddelen - 2016Z07383

Besluit: Er wordt schriftelijk geïnventariseerd welke leden wensen deel te nemen aan een besloten ontbijtbijeenkomst over ecologische gewasbescherming (minimaal vier leden).

Binnenvisserij - stand van zaken IJsselmeer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 11 april 2016. Binnenvisserij - stand van zaken IJsselmeer - 29664-153

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Visserij.Overig Landbouw en Natuur

Aanbieding hernieuwde voorhang ontwerpbesluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.R. van Dekken (PvdA) - 19 april 2016. Verzoek van het lid van Dekken de hernieuwde voorhang AMvB pelsdierhouderij snel te behandelen in een schriftelijk overleg i.v.m. de lopende cassatieprocedure - 2016Z08003

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd, de inbrengdatum ten behoeve van het schriftelijk overleg wordt vastgesteld op woensdag 18 mei 2016 om 12.00 uur.NatuurVisserij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 15 april 2016. Aanbieding hernieuwde voorhang ontwerpbesluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij - 30826-44

Besluit: Er zal een schriftelijk overleg worden gepland met als inbrengdatum woensdag 18 mei 2016 om 12.00 uur.
Besluit: De staatssecretaris van Economische Zaken zal worden verzocht om geen onomkeerbare stappen te zetten totdat het ontwerpbesluit naar genoegen met de Kamer is besproken.2
Gerelateerde kamerstukken: 30826-44

Reactie op het verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 maart 2016, over de zwanenjacht in Zuid-Holland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 12 april 2016. Reactie op het verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 maart 2016, over de zwanenjacht in Zuid-Holland - 28286-858

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

BIT-advies inzake programma "Blik op NVWA 2017"

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 13 april 2016. Notitie Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) over het BIT-advies programma ‘Blik op NVWA 2017’ - 2016Z07557

Besluit: Betrekken bij het schriftelijk overleg BIT-advies inzake programma 'Blik op NVWA 2017' op donderdag 28 april 2016 om 12.00 uur.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 april 2016. BIT-advies inzake programma "Blik op NVWA 2017" - 33835-32

Besluit: Er zal voorafgaand aan het algemeen overleg NVWA een schriftelijk overleg worden gepland over het BIT-advies inzake programma 'Blik op NVWA 2017' met als inbrengdatum donderdag 28 april 2016 om 12.00 uur.
Besluit: Het verslag van het schriftelijk overleg BIT-advies inzake programma 'Blik op NVWA 2017' zal worden toegevoegd aan de agenda van het algemeen overleg NVWA op 9 juni 2016 van 14.00 tot 17.00 uur.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg NVWA op donderdag 9 juni 2016 van 14.00 tot 17.00 uur.
Noot: Zie agendapunt 14

Fiche: Mededeling EU Actieplan tegen illegale handel in wilde dieren en planten

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 8 april 2016. Fiche: Mededeling EU Actieplan tegen illegale handel in wilde dieren en planten - 22112-2113

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad op 9 mei 2016 om 12.00 uur.

Overzicht EU-markttoelatingsaanvragen genetisch gemodificeerde organismen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 4 april 2016. Overzicht EU-markttoelatingsaanvragen genetisch gemodificeerde organismen - 27428-328

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 22 juni 2016 van 11.00 tot 13.30 uur.

Reactie naar aanleiding van moties over gewasbeschermingsmiddelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 1 april 2016. Reactie naar aanleiding van moties over gewasbeschermingsmiddelen - 27858-362

Besluit: Betrekken bij het debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen.

Bijeenkomst conferentie antimicrobiële resistentie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 12 april 2016. Bijeenkomst conferentie antimicrobiële resistentie - 2016Z07392

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties. Er zal door de griffie worden geïnventariseerd welke leden deel willen nemen aan de AMR bijeenkomst op het ministerie van Economische Zaken.Landbouw/Dierhouderij