Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 18 mei 2016

Gepubliceerd: 19 mei 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2015A0535610
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=76795d32-093e-42b3-90bb-fd000c532f03&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20VWS%20van%2018%20mei%202016.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29477, 29538, 29477, 29477, 31839, 25424, 31899, 23235, 29282, 29689, 19637, 34233, 23235, 25424, 25424, 32620, 25657, 31839, 29477, 34104, 32647, 32647, 26150, 23235, 23235, 32620

Inhoud


Ontvangen verzoeken om deelname aan RTG Kleinschalige zorg 25 mei

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, Drs. A.J.M. Teunissen - 19 mei 2016. Ontvangen verzoeken om deelname aan RTG Kleinschalige zorg 25 mei - 2016Z09738

Besluit: De commissie volstaat met de reeds vastgestelde deelnemerslijst, er zullen geen nieuwe deelnemers/organisaties worden toegevoegd

Verzoek om het algemeen overleg over het nog te ontvangen actieplan administratieve lasten/regeldruk in de care voor de zomer te plannen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 18 mei 2016. Verzoek om het algemeen overleg over het nog te ontvangen actieplan administratieve lasten/regeldruk in de care voor de zomer te plannen - 2016Z09618

Besluit: Getracht zal worden voor het zomerreces een algemeen overleg te plannen.9

Verzoek om op korte termijn een gesprek te plannen met de heer De Winter over het rapport "Geweld in de jeugdzorg"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 18 mei 2016. Verzoek om op korte termijn een gesprek te plannen met de heer De Winter over het rapport "Geweld in de jeugdzorg" - 2016Z09615

Besluit: De vaste commissie V&J heeft het voortouw en stelt in de PV van 25 mei a.s. de procedure voor behandeling vast. Onderdeel daarvan is een gesprek met genoemde commissie.

Verzoek om een reactie op artikel inzake Enorme verstopping bij daklozenopvang en beschermd wonen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.G.J. Bruins Slot (CDA) - 18 mei 2016. Verzoek om een reactie op artikel inzake Enorme verstopping bij daklozenopvang en beschermd wonen. - 2016Z09606

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.

Verzoek om het aantal aangevraagde debatten te gaan stroomlijnen binnen VWS

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.C.C.M. Potters (VVD) - 18 mei 2016. Verzoek om het aantal aangevraagde debatten te gaan stroomlijnen binnen VWS. - 2016Z09536

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Verzoek aan de minister om in haar reactie op de positie van de KNOV t.o.v. de zorgstandaard geboortezorg, ook op de genoemde brandbrief in te gaan

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 18 mei 2016. Verzoek aan de minister om in haar reactie op de positie van de KNOV t.o.v. de zorgstandaard geboortezorg, ook op de genoemde brandbrief in te gaan. - 2016Z09535

Besluit: Het verzoek is niet gehonoreerd.

Verzoek van het lid Leijten om een reactie van de minister op een artikel op NPO.nl d.d. 17 mei 2016 over Privacywaakhond tikt ziekenhuizen op de vingers

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 17 mei 2016. Verzoek van het lid Leijten om een reactie door de minister op een artikel op NPO.nl d.d. 17 mei 2016 over Privacywaakhond tikt ziekenhuizen op de vingers - 2016Z09488

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.8

Verzoek om van het lid Keijzer om reactie van de staatssecretaris op Twitter berichten d.d. 17 mei 2016 dat Wlz-budgetten via PGB er tientallen procenten op achteruit gaan

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.G. Keijzer (CDA) - 17 mei 2016. Verzoek om van het lid Keijzer om reactie door de staatssecretaris op Twitter berichten d.d. 17 mei 2016 dat Wlz-budgetten via PGB er tientallen procenten op achteruit gaan - 2016Z09487

Besluit: Desgewenst betrekken bij feitelijke vragenronde Jaarverslag

Verzoek om van het lid Van Dijk om een reactie van de staatssecretaris inzake de Intensieve Kind Zorg (IKZ) en het pijnlijk proces Denktank voor ouder en kind

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, O.E.T. (Otwin) van Dijk (PvdA) - 17 mei 2016. Verzoek om van het lid Van Dijk om een reactie van de staatssecretaris inzake de Intensieve Kind Zorg (IKZ) en het pijnlijk proces Denktank voor ouder en kind - 2016Z09459

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd. Tevens algemeen overleg Intensieve kindzorg plannen (2,5 uur, voor de zomer)

Focusonderwerp voor de verantwoording over 2016

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, Drs. A.J.M. Teunissen - 13 mei 2016. Focusonderwerp voor de verantwoording over 2016 - 2016Z09326

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Traceerbaarheid van onderwerpen in de Verzamelbrieven van het ministerie van VWS

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, Drs. A.J.M. Teunissen - 12 mei 2016. Traceerbaarheid van onderwerpen in de Verzamelbrieven van het ministerie van VWS - 2016Z09234

Besluit: De commissievoorzitter zal zich verstaan met de bewindspersonen van VWS over de gevoelens die binnen de commissie leven.

Vaststelling onderwerpen t.b.v. rapporteurschap WGO over het jaarverslag 2015 VWS

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.A. de Lange (VVD) - 4 mei 2016. Vaststelling onderwerpen t.b.v. rapporteurschap WGO over het jaarverslag 2015 VWS - 2016Z09032

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Verzoek van het lid van Gerven om een spoed-algemeen overleg inzake de overgenomen motie van de leden Leijten en Van Gerven over toestaan van doorgeleverde bereidingen (29477-372)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 3 mei 2016. Verzoek van het lid van Gerven om een spoed-algemeen overleg inzake de overgenomen motie van de leden Leijten en Van Gerven over toestaan van doorgeleverde bereidingen (29477-372) - 2016Z08984

Besluit: Verzoek gehonoreerd. Er zal een algemeen overleg van 1,5 uur worden gehouden.7

Verzoek van het lid Van der Burg tot het houden van een rondetafelgesprek inzake Jongeren en hun psychische gezondheid

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.I. van der Burg (VVD) - 19 april 2016. Verzoek van het lid Van der Burg tot het houden van een rondetafelgesprek inzake Jongeren en hun psychische gezondheid - 2016Z08044

Besluit: In een extra procedurevergadering zal het voorstel worden uitgewerkt.

Verzoek van het lid Wolbert om een rondetafelgesprek Geboortezorg alsmede stand-van-zakenbrief voorafgaand aan het AO Zwangerschap en geboorte op 23 juni 2016.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A.G. Wolbert (PvdA) - 20 april 2016. Verzoek van het lid Wolbert om een rondetafelgesprek Geboortezorg alsmede stand-van-zakenbrief voorafgaand aan het AO Zwangerschap en geboorte op 23 juni 2016 - 2016Z08226

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd. In een extra procedurevergadering zal het voorstel worden uitgewerkt.

Voortgang en ambitie Wmo, volwaardig meedoen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 2 mei 2016. Voortgang en ambitie Wmo, volwaardig meedoen - 29538-214

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Decentralisatie WmoOverigGeen agendapuntenRondvraag

Reactie op de motie-Voortman over inzet WHO-meeting Geneve (Kamerstuk 29477, nr,. 374)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 april 2016. Reactie op motie van het lid Voortman over een mondiale overeenkomst over de financiering en coördinatie van onderzoek en het ontwikkelen van medicijnen (Kamerstuk 29 477, nr. 374) - 29477-381

Besluit: Desgewenst betrokken bij stemmingen

Uitzondering van openbaarheid van data in het gezondheidsdomein in Horizon2020

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 april 2016. Uitzondering van openbaarheid van data in het gezondheidsdomein in Horizon 2020 - 29477-380

Besluit: Desgewenst betrokken bij het VAO Geneesmiddelenbeleid op 26 april 2016.

Aanbieding van het tweede onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg ‘voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de jeugdhulp'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 mei 2016. Aanbieding van het tweede onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg ‘voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de jeugdhulp' - 31839-512

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Kindermishandeling/GIA op 29 juni 2016.

Advies werkgroep ‘Vanuit dementie bekeken’ en programma ‘Samen dementievriendelijk’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 9 mei 2016. Advies werkgroep ‘Vanuit dementie bekeken’ en programma ‘Samen dementievriendelijk’ - 25424-313

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Dementiezorg (incl. casemanagement) (plannen 2 uur voor het zomerreces)
Noot: Een reeds eerder gevraagde brief over casemanagement dementie en bekostiging wijkverpleging dient de Kamer tijdig voor het overleg te bereiken

Aanbieding RIVM monitor "de voedingsomgeving op scholen"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 9 mei 2016. Aanbieding RIVM monitor "de voedingsomgeving op scholen" - 31899-27

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Preventiebeleid

Reactie op de berichtgeving dat er geen minimumtarief wordt opgenomen voor de thuiszorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 april 2016. Reactie op de berichtgeving dat er geen minimumtarief wordt opgenomen voor de thuiszorg - 23235-148

Besluit: Desgewenst betrekken bij het debat over het faillissement van TSN

Beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 mei 2016. Beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen - 29282-250

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 2 juni 2016 om 14.00 uur
Noot: Voorhang5

Aanbieding advies uitbreiding basispakket Zvw met enkele behandelingen van plastisch chirurgische aard en medisch noodzakelijke circumcisie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 mei 2016. Aanbieding advies uitbreiding basispakket Zvw met enkele behandelingen van plastisch chirurgische aard en medisch noodzakelijke circumcisie - 29689-706

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Pakketbeheer op 16 juni 2016.
Noot: Het kabinetsstandpunt ten aanzien van dit advies zal worden opgenomen in de pakketbrief van juni, waarin de minister de voorgenomen wijzigingen in het Zvw-pakket per 1 januari 2017 aan de Kamer zal presenteren.

Kennissynthese gezondheid vluchtelingen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 mei 2016. Kennissynthese gezondheid vluchtelingen - 19637-2183

Besluit: De commissie VenJ verzoeken de behandeling over te nemen.

Verzamelbrief april

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 mei 2016. Verzamelbrief april - 34300-XVI-160

Besluit: Brief agenderen voor (t.z.t.) te houden algemeen overleg, te weten: Patiëntveiligheid, Ziekenhuiszorg (inclusief bijlage rapport, 2016D18585, Plan van aanpak middellange termijn doorontwikkeling dbc’s medisch-specialistische zorg ), GGZ op 26 mei 2016 (inclusief bijlage rapport, 2016D18587, Resultaten onderzoek declaratieregelnaleving), Infectiepreventie, Sportbeleid op 30 juni 2016.

Nadere informatie over de klachten- en geschillenprocedure in Zvw-pgb-zaken en de mogelijkheden om deze te versnellen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 april 2016. Nadere informatie over de klachten- en geschillenprocedure in Zvw-pgb-zaken en de mogelijkheden om deze te versnellen - 34233-67

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wijkverpleging d.d. 14 juni 2016.
Gerelateerde kamerstukken: 34233-67

Onderzoek naar Zorggroep Alliade

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 april 2016. Onderzoek naar Zorggroep Alliade - 23235-149

Besluit: Betrekken bij plenair debat (Leijten) inzake onderhandse zorgcontracten in de thuiszorg
Noot: Mevr. Leijten zal bij Griffie Plenair verzoeken om titelaanpassing

Aanbieding afschrift van de brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit over de wijze waarop wordt omgegaan met de overschrijding van het mbi-omzetplafond voor de medisch-specialistische zorg voor het jaar 2013

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 april 2016. Aanbieding afschrift van de brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit over de wijze waarop wordt omgegaan met de overschrijding van het mbi-omzetplafond voor de medisch-specialistische zorg voor het jaar 2013 - 2016Z08888

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Ziekenhuisbekostiging4

Aanbieding monitor Trimbos en advies streefcijfers ambulantisering

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 mei 2016. Aanbieding monitor Trimbos en advies streefcijfers ambulantisering - 25424-311

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg GGZ op 26 mei 2016 (het overleg zal met een uur worden verlengd)

Reactie tussenrapportage aanjaagteam verwarde personen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 mei 2016. Reactie tussenrapportage aanjaagteam verwarde personen - 25424-312

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg GGZ op 26 mei 2016 (het overleg zal met een uur worden verlengd)

Reactie op verzoek van het lid Thieme, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 april 2016, over de resistentie in Nederland voor het antibioticum Colistine

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 mei 2016. Reactie op verzoek van het lid Thieme, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 april 2016, over de resistentie in Nederland voor het antibioticum Colistine - 32620-169

Besluit: De commissie EZ verzoeken de behandeling over te nemen.

Voortgang herbeoordelingen PGB Trekkingsrecht door gemeenten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 april 2016. Voortgang herbeoordelingen PGB Trekkingsrecht door gemeenten - 25657-244

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Voortgang trekkingsrechten PGB d.d. 29 juni 2016.
Noot: Het onderzoek naar alternatieven voor de uitvoering van het trekkingsrecht dient tijdig voor het algemeen overleg aan de Kamer worden gezonden

Aanbieding van de uitkomsten van de tussenevaluatie van de subsidieverstrekking aan organisaties die slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Rooms Katholieke Kerk en binnen instellingen voor jeugdhulp en pleegzorg ondersteunen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 april 2016. Aanbieding van de uitkomsten van de tussenevaluatie van de subsidieverstrekking aan organisaties die slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Rooms Katholieke Kerk en binnen instellingen voor jeugdhulp en pleegzorg ondersteunen - 34300-VI-86

Besluit: De commissie VenJ verzoeken de behandeling over te nemen.

Ministeriële regeling persoonsgegevens bekostiging, controle en fraudebestrijding Jeugdwet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 april 2016. Ministeriële regeling persoonsgegevens bekostiging, controle en fraudebestrijding Jeugdwet - 31839-511

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Jeugdhulp op 30 juni 2016.

Reactie op de motie van de leden Leijten en Van Gerven over toestaan van doorgeleverde bereidingen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 april 2016. Reactie op de motie van de leden Leijten en Van Gerven over toestaan van doorgeleverde bereidingen (Kamerstuk 29 477, nr. 372) - 29477-382

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg (plannen, 1,5 uur)
Noot: Zie tevens rondvraagpunt van het lid Van Gerven om een spoed-algemeen overleg te houden inzake de overgenomen motie-Leijten/Van Gerven over toestaan van doorgeleverde bereidingen (29477-372).De commissie voor de Werkwijze is inmddels kond gedaan van de gang van zaken inzake de motie in het kader van de evaluatie van de nieuwe werkwijze eind 2016.

Vilans rapportage WLZ Wet Langdurige Zorg 2015 monitor signalen van zorgaanbieders

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 april 2016. Aanbieding Vilans rapportage Wet Langdurige Zorg (WLZ) 2015 monitor signalen van zorgaanbieders - 34104-124

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Wlz
Noot: De kabinetsreactie volgt in mei aanstaande in de Voortgangsrapportage Wlz

Reactie op een brief inzake Verantwoord ouderschap t.a.v. kinderen van ouders met een verstandelijke beperking, ernstige persoonlijkheidsstoornis of verslavingsproblematiek

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 april 2016. Reactie op een brief inzake "Verantwoord ouderschap" t.a.v. kinderen van ouders met een verstandelijke beperking, ernstige persoonlijkheidsstoornis of verslavingsproblematiek - 2016Z08672

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Jeugdhulp op 30 juni 201

Aanbieding Jaarverslag 2015 van de Regionale toetsingscommissie euthanasie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 april 2016. Aanbieding Jaarverslag 2015 van de Regionale toetsingscommissie euthanasie - 32647-53

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Euthanasie

Reactie op het standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) inzake levensbeëindiging bij kinderen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 april 2016. Reactie op het standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) inzake levensbeëindiging bij kinderen - 32647-52

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Euthanasie

Aanbieding van de Nationale verklaring voor de speciale sessie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (UNGASS) over het onderwerp drugs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 april 2016. Aanbieding van de Nationale verklaring voor de speciale sessie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (UNGASS) over het onderwerp drugs - 26150-153

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Verslavingszorg op 28 september

Reactie op het verzoek van de commissie om nadere informatie inzake het onderzoek naar Alliade

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 april 2016. Reactie op het verzoek van de commissie om nadere informatie inzake het onderzoek naar Alliade - 23235-147

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Afspraken continuïteit en afronding faillissement TSN Thuiszorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 april 2016. Afspraken continuïteit en afronding faillissement TSN Thuiszorg - 23235-146

Besluit: Betrekken bij het debat over het faillissement van TSN

Resultaten van het Jaar van de transparantie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 april 2016. Resultaten van het Jaar van de transparantie - 32620-168

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 9 juni 2016 om 14.00 uur
Noot: Na het zomerreces zal een algemeen overleg plaatsvinden over Gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming

Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met het opnemen daarin van een aanbod van de overheid van vaccinaties en bevolkingsonderzoek en nieuwe regels voor de bestrijding van invasieve exotische vectoren

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 mei 2016. Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met het opnemen daarin van een aanbod van de overheid van vaccinaties en bevolkingsonderzoek en nieuwe regels voor de bestrijding van invasieve exotische vectoren - 34472

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 16 juni 2016 om 14.00 uur

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 4 mei 2016. Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten - 34470

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 16 juni 2016 om 14.00 uur