Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 27 januari 2016

Gepubliceerd: 29 januari 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2015A048478
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=625814fd-5954-46ee-97ac-6ef720fefdcf&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2027%20januari%202016%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 21501, 21501, 31865, 34394, 34300, 34300, 34300, 34196, 32545, 32013, 28165, 33532, 28165, 32648, 21501, 34391, 32545

Inhoud


Mogelijkheid onderzoeken om een gesprek te organiseren over onder meer bankenbuffers met het Basel committee

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 27 januari 2016. Mogelijkheid onderzoeken om een gesprek te organiseren over onder meer bankenbuffers met het Basel committee - 2016Z01672

Besluit: De griffie gaat de mogelijkheid onderzoeken om een gesprek te organiseren over onder meer bankenbuffers met het Basel committee.

Een rappel aan de minister van Financiën sturen inzake de gevraagde reactie op het bericht ‘Dijsselbloem de mist in met Rabobankiers’ en de door de commissie Financiën gestelde aanvullende vragen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.Z. Merkies (SP) - 27 januari 2016. Een rappel aan de minister van Financiën sturen inzake de gevraagde reactie op het bericht ‘Dijsselbloem de mist in met Rabobankiers’ en de door de commissie Financiën gestelde aanvullende vragen - 2016Z01671

Besluit: De minister van Financiën verzoeken om de gevraagde reactie op het bericht ‘Dijsselbloem de mist in met Rabobankiers’ (10 november 2015) en de beantwoording van de door de commissie Financiën gestelde aanvullende vragen (11 november 2015) aan de Kamer te doen toekomen.

De staatssecretaris van Financiën verzoeken om een reactie op het bericht 'Fiscus frustreert transformatie van kantoren tot wooneenheden' op FD.nl

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F. Bashir (SP) - 27 januari 2016. De staatssecretaris van Financiën verzoeken om een reactie op het bericht 'Fiscus frustreert transformatie van kantoren tot wooneenheden' op FD.nl - 2016Z01670

Besluit: De staatssecretaris van Financiën en de minister voor Wonen en Rijksdienst verzoeken om een reactie op het bericht 'Fiscus frustreert transformatie van kantoren tot wooneenheden' op FD.nl

Rondetafelgesprek Trustsector

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.Z. Merkies (SP) - 27 januari 2016. Rondetafelgesprek Trustsector - 2016Z01628

Besluit: Organiseren van een rondetafelgesprek over de Trustsector van twee uur; middels een schriftelijke ronde zal worden geïnventariseerd welke partijen voor dit rondetafelgesprek worden uitgenodigd.

Plannen van een algemeen overleg over het vervallen van de vrijstelling voor zeehavens (artikel 6c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.P.R.A. van Weyenberg (D66) - 23 januari 2016. Plannen van een algemeen overleg over het vervallen van de vrijstelling voor zeehavens (artikel 6c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969) - 2016Z01294

Besluit: Op korte termijn een algemeen overleg te organiseren over het vervallen van de vrijstelling voor zeehavens (artikel 6c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969).
Besluit: De staatssecretaris van Financiën verzoeken om tijdig voorafgaand aan het

Plannen van een algemeen overleg FinTech

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. (Aukje) de Vries (VVD) - 23 januari 2016. Plannen van een algemeen overleg FinTech - 2016Z01293

Besluit: Organiseren van een algemeen overleg FinTech met de minister van Financiën en desgewenst bij dit algemeen overleg tevens de position paper van DNB en het rapport "Barriers to FinTech innovation in the Netherlands" van HollandFintech te betrekken.
Besluit: De minister van Financiën verzoeken om een kabinetsreactie op FinTech, te ontvangen voorafgaand aan het - nog te plannen - algemeen overleg FinTech.
Noot: Het algemeen overleg FinTech is een vervolg op het rondetafelgesprek FinTech d.d. 21 januari 2016.

Organiseren technische briefing over de herziening van de Payment Service Directive (PSD2)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. (Aukje) de Vries (VVD) - 23 januari 2016. Organiseren technische briefing over de herziening van de Payment Service Directive (PSD2) - 2016Z01292

Besluit: De minister van Financiën verzoeken een technische briefing te organiseren over de herziening van de Payment Service Directive.

Verzoek van de commissie I&M om als volgcommissie te worden aangemerkt bij AO Staatsdeelnemingen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.J.F. van Helvert (CDA) - 20 januari 2016. Voorstel van het lid Van Helvert (CDA) om de vaste commissie voor Financiën te verzoeken de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu aan te merken als volgcommisse bij het algemeen overleg Staatsdeelnemingen d.d. 3 februari 2016. - 2016Z01036

Besluit: De commissie Financiën honoreert het verzoek van de commissie I&M om als volgcommissie te worden aangemerkt voor het algemeen overleg Staatsdeelnemingen dat is gepland op 3 februari 2016.
Noot: Indien er van één fractie meerdere Kamerleden deelnemen aan het algemeen overleg Staatsdeelnemingen wordt de spreektijd in onderling overleg met desbetreffende fractiegenoot verdeeld.Rondvraag

Concept agenda besloten gesprek met S&P Ratings Services

Zaak: Stafnotitie - griffier, V. van den Eeden - 23 januari 2016.

Besluit: De agenda voor het besloten gesprek met S&P Ratings Services is vastgesteld.

Reactie DOCCO n.a.v. vragen Nijboer rondom permanente educatie (PE) binnen de accountancy en tevens uitnodiging voor werkbezoek aan evenement Accountancyexpo d.d. 7 juni 2016.

Zaak: Brief derden - DOCCO te Veenendaal - 18 januari 2016. Reactie DOCCO n.a.v. vragen Nijboer rondom permanente educatie (PE) binnen de accountancy en tevens uitnodiging voor werkbezoek aan evenement Accountancyexpo d.d. 7 juni 2016 - 2016Z01124

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Commentaar NVGTK t.b.v. rondetafelgesprek FinTech d.d. 21 januari 2016 / verzoek om een gesprek

Zaak: Brief derden - Nederlandse Vereniging van Geldtransactiekantoren (NVGTK) te Rotterdam - 20 januari 2016. Commentaar NVGTK t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek FinTech d.d. 21 januari 2016 - 2016Z01055

Besluit: Desgewenst betrokken bij het rondetafelgesprek FinTech d.d. 21 januari 2016.
Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Initiatiefnota van de leden Nijboer en Groot over private equity: einde aan de excessen

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 26 augustus 2015. Initiatiefnota van de leden Nijboer en Groot over private equity: einde aan de excessen - 34267

Besluit: Bij de griffie na te gaan of het notaoverleg enkele weken later kan worden ingepland; indien dit niet mogelijk blijkt zal het notaoverleg over de initiatiefnota 'private equity: einde aan de excessen' worden georganiseerd op maandag 21 maart 2016 van 13.00 tot 16.00 uur.

Aanbieding rapport 'Noodsteun voor eurolanden tijdens de crisis; Inzet van de Europese noodfondsen tussen 2010 en 2015'

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 12 januari 2016. Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer “Noodsteun voor eurolanden tijdens de crisis; inzet van de Europese noodfondsen tussen 2010 en 2015" - 21501-07-1339

Besluit: Agenderen voor - het nog te plannen - algemeen overleg over financieel-inhoudelijke Rekenkamerrapporten.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 10 september 2015. Aanbieding rapport 'Noodsteun voor eurolanden tijdens de crisis; Inzet van de Europese noodfondsen tussen 2010 en 2015' - 21501-07-1307

Besluit: Agenderen voor - het nog te plannen - algemeen overleg over financieel-inhoudelijke Rekenkamerrapporten.

Lijst met nieuwe EU-voorstellen (Financiën), week 1 en 2, 2016

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 21 januari 2016. Lijst met nieuwe EU-voorstellen (Financiën), week 1 en 2, 2016 - 2016Z01147

Besluit: Ter informatie.

Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 14 en 15 januari 2016 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 januari 2016. Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 14 en 15 januari 2016 te Brussel - 21501-07-1342

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op woensdag 10 februari 2016.

Achtste voortgangsrapportage hervormingsprogramma Cyprus

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 januari 2016. Achtste voortgangsrapportage hervormingsprogramma Cyprus - 21501-07-1341

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op woensdag 10 februari 2016.

Rijksbrede ontwikkelingen inzake begroten en verantwoorden4

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 januari 2016. Rijksbrede ontwikkelingen inzake begroten en verantwoorden - 31865-76

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering; het BOR word verzocht om een korte notitie te schrijven met betrekking tot budgetflexibiliteit in de begrotingen.

Rapport van de Algemene Rekenkamer: EU Trendrapport 2016

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 27 januari 2016. EU-trendrapport 2016; Ontwikkelingen in het financieel management van de Europese Unie - 34394-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; de commissie Financiën ziet af van het organiseren van een besloten technische briefing met de Algemene Rekenkamer.

Rapport Algemene Rekenkamer: Raming van Belastingontvangsten - Aandachtspunten bij de interpretatie van de ramingscijfers in budgettaire nota’s

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 10 december 2015. Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Raming van belastingontvangsten; Aandachtspunten bij de interpretatie van de ramingscijfers in budgettaire nota’s" - 34300-66

Besluit: Agenderen voor het - nog te plannen - algemeen overleg over financieel-inhoudelijke rapporten van de Algemene Rekenkamer

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 12 januari 2016. Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer over "Raming van belastingontvangsten; Aandachtspunten bij de interpretatie van de ramingcijfers in budgettaire nota’s" - 34300-70

Besluit: Agenderen voor het - nog te plannen - algemeen overleg over financieel-inhoudelijke rapporten van de Algemene Rekenkamer

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 24 september 2015. Aanbieding van het rapport "Raming van belastingontvangsten; Aandachtspunten bij de interpretatie van de ramingcijfers in budgettaire nota’s" - 34300-44

Besluit: Agenderen voor het - nog te plannen - algemeen overleg over financieel-inhoudelijke rapporten van de Algemene Rekenkamer

Informatie over het tijdpad en de gedurende dit tijdpad te nemen stappen bij invoering van de Wet elektronisch berichtenverkeer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 26 januari 2016. Informatie over het tijdpad en de gedurende dit tijdpad te nemen stappen bij invoering van de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst (EBV) - 34196-26

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op 31 maart 2016.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere bewindspersoonGeen agendapuntenRijksuitgaven
Gerelateerde kamerstukken: 34196-26

Evaluatie bankenbelasting

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 19 januari 2016. Evaluatie bankenbelasting - 32545-44

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op woensdag 10 februari te 14.00 uur.

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over afwikkeling geschillen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 januari 2016. Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over afwikkeling geschillen - 34300-IX-14

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Bij de Tweede Kamer is een vertrouwelijke brief van de minister van Financiën van 22 januari 2016 ontvangen over afwikkeling geschillen. Deze brief is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer. Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Financiën

DNB-studie "Scherper licht op financiële stabiliteitsrisico’s van het schaduwbankwezen"

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 januari 2016. DNB-studie "Scherper licht op financiële stabiliteitsrisico’s van het schaduwbankwezen" - 32013-117

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op donderdag 11 februari 2016 te 14.00 uur.

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2014 (Kamerstuk 28 165, nr. 227)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 januari 2016. Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2014 - 28165-231

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Staatsdeelnemingen dat is gepland op woensdag 3 februari 2016.

Reactie op de uitspraak van de Ondernemingskamer dat SNS Bank garanties voor Propertize niet mag intrekken

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 januari 2016. Reactie op de uitspraak van de Ondernemingskamer dat SNS Bank garanties voor Propertize niet mag intrekken - 33532-53

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Verkoopplannen ASR Nederland N.V/Aankondiging Intention to float ABN AMRO dat is gepland op 28 januari 2016.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Staatsdeelnemingen dat is gepland op woensdag 3 februari 2016.

Onderzoek Alvarez en Marsal: ‘NS weerbaar naar de toekomst’

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 januari 2016. Onderzoek Alvarez en Marsal: ‘NS weerbaar naar de toekomst’ - 28165-230

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Staatsdeelnemingen dat is gepland op

Rapportage geschiktheids- en betrouwbaarheidstoetsingen bij natura-uitvaartverzekeraars

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 14 januari 2016. Rapportage geschiktheids- en betrouwbaarheidstoetsingen bij natura-uitvaartverzekeraars - 32648-12

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Met deze brief wordt uitvoering gegeven aan de gedane toezegging tijdens het wetgevingsoverleg over het wetsvoorstel Wijziging van de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II en de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten van 2 maart 2015, betreffende een rapportage van geschiktheids- en betrouwbaarheidstoetsingen bij natura-uitvaartverzekeraars.

Uitvoering van de toezegging, gedaan tijdens het debat over de Najaarsnota 2015, inzake de Defensie-uitgaven

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 14 januari 2016. Uitvoering van de toezegging, gedaan tijdens het debat over de Najaarsnota 2015, inzake de Defensie-uitgaven - 34300-X-74

Besluit: De vaste commissie voor Defensie verzoeken de behandeling over te nemen.

Opheffen vertrouwelijkheid rapportage instituties inzake de implementatie van hervormingen door Griekenland december 2015

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 januari 2016. Opheffen vertrouwelijkheid rapportage instituties inzake de implementatie van hervormingen door Griekenland december 2015 - 21501-07-1340

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wetsvoorstel Wet uitwerking Autobrief II (Kamerstuk 34 391)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 22 januari 2016. Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en de Provinciewet (Wet uitwerking Autobrief II) - 34391

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op donderdag 11 februari 2016 te 14.00 uur.
Noot: Om het wetsvoorstel per 1 januari 2017 inwerking te laten treden dient het wetsvoorstel volledig behandeld te zijn in de Tweede Kamer voor 1 april 2016.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van Financiën

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 22 januari 2016. Behandeling wetsvoorstel Wet uitwerking Autobrief II (Kamerstuk 34 391) - 34391-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Wet uitwerking Autobrief II (Kamerstuk 34 391)
Gerelateerde kamerstukken: 34391-5

Stand van zaken m.b.t. de motie van het lid Aukje de Vries over een vrijstellingsregeling voor de telecomsector met betrekking tot de Wft

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 januari 2016. Stand van zaken m.b.t. de motie van het lid Aukje de Vries over een vrijstellingsregeling voor de telecomsector met betrekking tot de Wft - 32545-45

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •De telecomsector is door de minister uitgenodigd om in een gedragscode op een eigen manier invulling aan te geven aan verantwoorde kredietverlening. De telecomsector heeft toegezegd dat zij voor 1 maart 2016 met een voorstel kunnen komen.•Van de ACM heeft de minister vernomen dat het in beginsel mogelijk is om voor deze datum de gedragscode te beoordelen, mits de sector de door de ACM gevraagde informatie tijdig aanlevert.•Van het BKR heeft de minister vernomen dat het voor 1 maart 2016 mogelijk moet zijn om te kunnen beoordelen of de voorgestelde wijze van aansluiting bij het BKR uitvoerbaar is.•De minister informeert de Kamer kort na 1 maart 2016 over het voorstel en zijn appreciatie daarvan.