Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 30 juni 2015

Gepubliceerd: 30 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2015A03120
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=78f0a40b-9931-49cb-aafc-c956bc4d340b&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20-%20VWS%20-%2030%20juni%202015%20-%20Verzoek%20om%20uitstel%20van%20het%20algemeen%20overleg%20inzake%20de%20Indische%20kwestie%20%28Back%20pay%29%20d.d.%201%20juli%202015%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek om uitstel algemeen overleg Indische kwestie (Back pay)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.S. van Veen (VVD) - 30 juni 2015. Verzoek om uitstel algemeen overleg Indische kwestie (Back pay) - 2015Z12971

Besluit: Verzoek van het lid Van Veen gehonoreerd. Het overleg zal tot nader order worden uitgesteld.
Noot: De fracties van de VVD en de PvdA stemden vóór uitstel. De fracties van D66, SP en 50Plus stemden tegen uitstel.