Besluitenlijst van de e-mailprocedure van maandag 29 juni 2015

Gepubliceerd: 29 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2015A03099
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=82e299bc-75d1-4df7-8a9e-529b3aa1b5c8&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20commissie%20EZ%20inzake%20verzamel%20AO%20Landbouw%20inclusief%20Mestbeleid%20-%2029%20juni%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Voorstel om het Verzamel algemeen overleg Landbouw (incl. mestbeleid) op woensdag 1 juli a.s. een half uur eerder te laten aanvangen en de duur van het overleg in te korten tot 2 1/2 uur omdat de reguliere Stemmingen om 12.00 uur aanvangen. Het algemeen overleg zou plaats kunnen vinden op 1 juli 2015 van 9.30 tot 12.00 uur

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - adjunct-griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 26 juni 2015. Voorstel om het Verzamel algemeen overleg Landbouw (incl. mestbeleid) op woensdag 1 juli a.s. een half uur eerder te laten aanvangen en de duur van het overleg in te korten tot 2 1/2 uur omdat de reguliere Stemmingen om 12.00 uur aanvangen. Het algemeen overleg zou plaats kunnen vinden op 1 juli 2015 van 9.30 tot 12.00 uur - 2015Z12707

Besluit: Het voorstel is aangenomen om het verzamel algemeen overleg Landbouw (incl. mestbeleid) op woensdag 1 juli a.s. een half uur te eerder te laten aanvangen en de duur van het overleg in te korten tot 2 1/2 uur Het algemeen overleg zal nu worden gehouden op 1 juli 2015 van 9.30 tot 12.00 uur
Noot: Op het voorstel hebben de volgende fracties gereageerd: VVD, PvdA, CDA, PVV en SGP Deze fracties hebben allemaal ingestemd met het voorstel.