Besluitenlijst van de e-mailprocedure commissie Economische Zaken inzak Gaswinning Groningen van vrijdag 26 juni 2015

Gepubliceerd: 26 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2015A03084
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=fc15b74a-7070-419e-b838-0aac449c6c32&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20commissie%20Economische%20Zaken%20Gaswinning%20Groningen%20-%2026%20juni%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Voorstel van de leden Smalling (SP), Bosman (VVD), Mulder (CDA), Van Veldhoven (D66) en Dik-Faber (ChristenUnie) om het plenaire debat over Gaswinning Groningen, op woensdag 1 juli vanaf 15.30 uur, om te zetten naar een notaoverleg op 1 juli 2015, van 15.00 tot 23.00 uur

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, E.M.A. Smaling (SP) - 26 juni 2015. Voorstel van de leden Smalling (SP), Bosman (VVD), Mulder (CDA), Van Veldhoven (D66) en Dik-Faber (ChristenUnie) om het plenaire debat over Gaswinning Groningen, dat in het conceptschema gepland staat op woensdag 1 juli vanaf 15.30 uur, om te zetten naar een nota-overleg op 1 juli 2015, van 15.00 tot 23.00 uur - 2015Z12665

Besluit: Het plenaire debat Gaswinning Groningen zal worden omgezet naar een notaoverleg op woensdag 1 juli a.s. van 15.00 tot 23.00 uur. De spreektijden van het plenaire debat zullen worden gehandhaafd, wat wil zeggen zes minuten spreektijd per fractie. De sprekers volgorde is conform de plenaire sprekerslijst.
Noot: In een emailprocedure hebben de volgende fracties gereageerd: PvdA, PVV, SGP en Partij voor de Dieren. Deze fracties zijn allemaal akkoord met het verzoek.