Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 25 juni 2015

Gepubliceerd: 25 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Activiteitnummer: 2015A03067
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3e257897-4fcf-46ef-8dda-e75bb506842b&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20gesprekken%20nav%20rapport%20Hoekstra%20maandag%2029%20juni%202015%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Gesprekken nav rapport Hoekstra maandag 29 juni 2015.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J. Recourt (PvdA) - 25 juni 2015. Gesprekken nav rapport Hoekstra maandag 29 juni 2015 - 2015Z12577

Besluit: Naar aanleiding van het verzoek zijn geen bezwaren ontvangen.