Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 25 juni 2015

Gepubliceerd: 25 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Activiteitnummer: 2015A03034
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f2151085-4243-4d0e-833e-7f1cb14f94d6&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20Verzoek%20afvoeren%20rapport%20IQ-healthcare%20van%20algemeen%20overleg%20nationale%20veiligheid%20op%201%20juli%20a.s.%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek afvoeren rapport IQ-healthcare van algemeen overleg nationale veiligheid op 1 juli a.s.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, O.C. Tellegen (VVD) - 24 juni 2015. Verzoek afvoeren rapport IQ-healthcare van algemeen overleg nationale veiligheid op 1 juli a.s. - 2015Z12366

Besluit: Het verzoek wordt gesteund door een meerderheid.
Noot: In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties met het voorstel ingestemd: de PvdA, de SP, het CDA en D66.