Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 25 juni 2015

Gepubliceerd: 25 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken
Activiteitnummer: 2015A03028
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1fb7791b-48dc-4b8a-96a5-c75ffc098751&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20commissie%20EU-zaken%20-%2025%20juni%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Voorstel House of Lords European Union Committee over voedselverspilling

Zaak: Brief derden - House of Lords European Union Committee te London - 24 juni 2015. Voorstel House of Lords European Union Committee over voedselverspilling - 2015Z08609

Besluit: De brief zal worden doorgeleid naar de commissie Economische Zaken.
Noot: In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties met het voorstel ingestemd: VVD, PvdA, SP.