Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 25 juni 2015

Gepubliceerd: 25 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2015A03027
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8baa8d4e-b99c-4ae2-bd78-8b71ce4100ee&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20commissie%20EZ%20Besluit%20gewasbeschermingsmiddelen%20en%20biociden%3A%20gewasbescherming%20buiten%20de%20landbouw%20-%2025%20juni%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Voorstel de inbrengdatum voor het schriftelijk overleg over de wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden: gewasbescherming buiten de landbouw (TK 27 858, nr. 315) vast te stellen op donderdag 3 september 2015 om 10.00 uur.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - adjunct-griffier, A.C.W. de Vos - 24 juni 2015. Voorstel de inbrengdatum voor het schriftelijk overleg over de wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden: gewasbescherming buiten de landbouw (TK 27 858, nr. 315) vast te stellen op donderdag 3 september 2015 om 10.00 uur. - 2015Z12359

Besluit: Het voorstel is aangenomen om de inbrengdatum voor het schriftelijk overleg over de wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden: gewasbescherming buiten de landbouw vast te stellen op 3 september 2015 om 10.00 uur. De staatssecretaris van I&M zal worden verzocht geen onomkeerbare stappen te zetten.
Noot: In een e-mailprocedure hebben de volgende fracties gereageerd: VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie en Partij voor de Dieren. Alle fracties hebben ingestemd met het voorstel