Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 25 juni 2015

Gepubliceerd: 25 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2015A03010
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=523fc0dd-6829-4bf1-ad1f-a28d831e816d&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20EZ%20inzake%20algemeen%20overleg%20NVWA%20-%2025%20juni%202015%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Voorstel om algemeen overleg NVWA te verplaatsen naar 6 oktober 2015 i.v.m. nog te ontvangen brieven of te handhaven op 30 juni 2015 en de tijdsduur in te korten met 1 uur

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - adjunct-griffier, M. Peen - 24 juni 2015. Voorstel om algemeen overleg NVWA te verplaatsen naar 6 oktober 2015 i.v.m. nog te ontvangen brieven of te handhaven op 30 juni 2015 en de tijdsduur in te korten met 1 uur - 2015Z12278

Besluit: Het algemeen overleg NVWA zal worden verplaatst naar 6 oktober 2015 van 18.00 tot 22.00 uur.
Noot: In de e-mailprocedure De volgende fracties hebben gereageerd:VVD, PvdA, SP, CDA, PVV, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, Partij voor de Dieren. De volgende fracties hebben ingestemd met de optie het algemeen overleg NVWA te verplaatsen naar 6 oktober 2015 van 18.00 tot 22.00 uur: VVD, PVV, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP.