Besluitenlijst van de extra procedurevergadering van donderdag 25 juni 2015

Gepubliceerd: 25 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2015A02996
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=42ca260c-a311-46a7-8084-6ca7cda9a1e1&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%20cie.%20VWS%20d.d.%2025%20juni%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29538


Verzoek m.b.t. algemeen overleg Indische kwestie (Back Pay) op 1 juli 2015.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Agema (PVV) - 24 juni 2015. Verzoek m.b.t. algemeen overleg Indische kwestie (Back Pay) op 1 juli 2015 - 2015Z12259

Besluit: Bewindspersoon rappelleren inzake toezending brief ter zake

Reactie op het verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 17 juni 2015, over het bericht ‘Hausse aan bezwaarschriften schoonmaakhulp’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 juni 2015. Reactie op het verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 17 juni 2015, over het bericht ‘Hausse aan bezwaarschriften schoonmaakhulp’ - 29538-191

Besluit: Toevoegen aan de agenda van het algemeen overleg Bekostiging wijkverpleging 2016/inkoop thuiszorg op 1 juli 2015 met uitbreiding van vergadertijd.Rondvraag

Verzoek om algemeen overleg voor zomerreces over Voortgang trekkingsrecht PGB

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 24 juni 2015. Verzoek om algemeen overleg voor zomerreces over Voortgang trekkingsrecht PGB - 2015Z12311

Besluit: Verzoek gehonoreerd