Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 23 juni 2015

Gepubliceerd: 23 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiƫn
Activiteitnummer: 2015A02980
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=296bd565-fc40-4a92-8089-9404f46dec93&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20Financi%C3%ABn%20-%2023%20juni%202015%20%28feitelijke%20vragenronde%20voorafgaand%20aan%20debat%20herziening%20belastingstelsel%29.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Voorstel Krol (50PLUS) feitelijke vragenronde voorafgaand aan debat herziening belastingstelsel

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H.C.M. Krol (50PLUS) - 23 juni 2015. Voorstel Krol (50PLUS) feitelijke vragenronde voorafgaand aan debat herziening belastingstelsel - 2015Z12096

Besluit: In de e-mailprocedure heeft de heer Van Vliet ingestemd met het voorstel van de heer Krol (50PLUS). De fracties van de VVD en van de PvdA zijn tegen het voorstel. De overige fracties hebben niet gereageerd. Het voorstel is verworpen.