Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 23 juni 2015

Gepubliceerd: 23 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2015A02979
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=25369edd-4b8a-4bde-afb1-2181a2e9cdeb&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%2023%20juni%202015%20ivm%20Verzoek%20petitieaanbieding%20ROC%20Leiden.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek ROC Leiden tot aanbieding petitie d.d. 23 juni 2015.

Zaak: Brief derden - ROC Leiden te Leiden - 22 juni 2015. Verzoek ROC Leiden tot aanbieding petitie d.d. 23 juni 2015 - 2015Z12085

Besluit: Het petitieverzoek wordt gehonoreerd.
Noot: N.a.v. de e-mailprocedures hebben de volgende fracties gereageerd en ingestemd met het voorstel: VVD, PvdA, PVV, CDA, D66, CU, Klein.