Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 23 juni 2015

Gepubliceerd: 23 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2015A02953
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=78cbbf63-2961-4953-b044-3deca0467368&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%2023%20juni%202015%20inzake%20Ontwerp-besluit%20vmbo-mbo%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30079, 30079


Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022 vanwege de uitbreiding van het aantal experimenten met doorlopende leerlijnen en aanpassing van de studieduur en inrichting van die leerlijnen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 juni 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014–2022 vanwege de uitbreiding van het aantal experimenten met doorlopende leerlijnen en aanpassing van de studieduur en inrichting van die leerlijnen (Kamerstuk 30 079, nr. 58) - 30079-59

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties gereageerd en besloten het ontwerp-besluit voor kennisgeving aan te nemen: VVD en PvdA.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 mei 2015. Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022 vanwege de uitbreiding van het aantal experimenten met doorlopende leerlijnen en aanpassing van de studieduur en inrichting van die leerlijnen - 30079-58

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties gereageerd en besloten het ontwerp-besluit voor kennisgeving aan te nemen: VVD en PvdA.