Besluitenlijst van de e-mailprocedure van vrijdag 19 juni 2015

Gepubliceerd: 19 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2015A02952
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=657073f6-0d81-42b1-9472-9aee76241974&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20cie%20OCW%2019%20juni%202015%20Verlenging%20AO%20passend%20onderwijs.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek van het lid Siderius om verlenging van AO Passend Onderwijs met één uur

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T.E. Siderius (SP) - 19 juni 2015. Verzoek van het lid Siderius om verlenging van AO Passend Onderwijs met één uur - 2015Z11888

Besluit:
Besluit: het verzoek om het AO passend onderwijs te verlengen wordt niet gehonoreerd.Van de fracties die hebben gereageerd (VVD, PvdA, SP, CDA, D66) hebben de volgende fractie het verzoek gesteund: PvdA, SP, D66. Dit is geen meerderheid.