Besluitenlijst van de e-mailprocedure van maandag 22 juni 2015

Gepubliceerd: 22 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2015A02933
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c4e0627e-fa92-463a-bda0-c214b5bb7a33&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20I%26M%20-%2022%20juni%202015%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek van het lid Jacobi (PvdA) om de uitnodiging aan de staatssecretaris van Economische Zaken voor het AO Water d.d. 24 juni 2015 in te trekken.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L. Jacobi (PvdA) - 18 juni 2015. Verzoek van het lid Jacobi (PvdA) om de uitnodiging aan de staatssecretaris van Economische Zaken voor het AO Water d.d. 24 juni 2015 in te trekken. - 2015Z11823

Besluit: De commissie heeft ingestemd met het voorstel om de uitnodiging van de staatssecretaris van Economische Zaken voor het Algemeen Overleg Water d.d. 24 juni 2015 in te trekken.
Noot: In de E-mailprocedure hebben de volgende fracties met het verzoek van het lid Jacobi (PvdA) ingestemd:VVD, SP, CDA, ChristenUnie, Houwers.De fractie van de Partij voor de Dieren heeft niet ingestemd.Van de overige fracties is geen reactie ontvangen. Geconcludeerd kan worden dat een meerderheid zich heeft uitgesproken voor het intrekken van de uitnodiging voor de staatssecretaris van Economische Zaken voor het Algemeen Overleg Water d.d. 24 juni 2015.