Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 18 juni 2015

Gepubliceerd: 19 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2015A02930
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a7d206e1-2f35-4329-a6da-81ee689f25f7&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20d.d.%2018%20juni%202015%20-%20Verzoek%20reactie%20moties%20Van%20Gerven%20en%20Van%20Dijk%2FBruins%20Slot%20geneesmiddelen%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29477, 29477


Visie geneesmiddelenbeleid in Europees perspectief/stand van zaken m.b.t. uitvoering moties Van Gerven (29477-320) en Otwin van Dijk/Bruins Slot (29477-322)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, O.E.T. (Otwin) van Dijk (PvdA) - 18 juni 2015. Visie geneesmiddelenbeleid in Europees perspectief/stand van zaken m.b.t. uitvoering moties Van Gerven (29477-320) en Otwin van Dijk/Bruins Slot (29477-322) - 2015Z11894

Besluit: Het verzoek van het lid Otwin van Dijk is aangenomen.
Noot: De volgende fracties hebben gereageerd: PvdA, SP, 50plus, PVV, GroenLinks, CDA, D66 en VVD.Deze fracties hebben allen het voorstel gesteund, waarmee het verzoek is aangenomen.