Besluitenlijst van de e-mailprocedure donderdag 18 juni 2015 commissie EZ inzake algemeen overleg Biotechnologie- en kwekersrecht.

Gepubliceerd: 18 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2015A02895
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5598004d-0337-40fe-9c7f-ee7d5e396976&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20commissie%20EZ%20inzake%20verzoek%20om%20het%20algemeen%20overleg%20Biotechnologie-%20en%20kwekersrecht%20uit%20te%20stellen%20-%2018%20juni%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek van het lid Geurts, mede namens het lid Schouw, om het AO Biotechnologie- en kwekersrecht van a.s. woensdag 24 juni uit te stellen en opnieuw in te plannen na het zomerreces.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 18 juni 2015. Verzoek van het lid Geurts, mede namens het lid Schouw, om het AO Biotechnologie- en kwekersrecht van a.s. woensdag 24 juni uit te stellen en opnieuw in te plannen na het zomerreces. - 2015Z11641

Besluit: Het voorstel van de leden Geurts (CDA) en Schouw (D66) om het algemeen overleg Biotechnologie- en kwekersrecht (gepland op woensdag 24 juni a.s. van 18.00 tot 21.00 uur) te verplaatsen en in te plannen na het zomerreces is aangenomen. Het algemeen overleg Biotechnologie- en kwekersrecht zal opnieuw worden ingepland in september.
Noot: In een email-procedure hebben de volgende fracties gereageerd: VVD, PvdA, SP, PVV, ChristenUnie, SGP en de Partij voor de Dieren De volgende fracties hebben met het voorstel ingestemd: VVD, SP, PVV, ChristenUnie, SGP, Partij voor de Dieren