Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 17 juni 2015

Gepubliceerd: 17 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2015A028372
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=eb9222cd-210d-4fab-80e3-b2ce87acc900&title=Besluitenlijst%20extra%20pv%20vc%20SZW%20-%2017%20juni%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34052, 34052


Betrekkingen tussen Nederland en Marokko (wetsvoorstel 34 052)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 16 juni 2015. Betrekkingen tussen Nederland en Marokko (wetsvoorstel 34 052) - 2015Z11447

Besluit: Aanhouden tot de procedurevergadering van 8 september 2015.

Nadere toelichting op de stand van zaken ten aanzien van de onderhandelingen met Marokko over het bilaterale socialezekerheidsverdrag

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 17 juni 2015. Nadere toelichting op de stand van zaken ten aanzien van de onderhandelingen met Marokko over het bilaterale socialezekerheidsverdrag - 2015Z11548

Besluit: Aanhouden tot de procedurevergadering van 8 september 2015.

Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 16 juni 2015. Bilaterale socialezekerheidsverdrag Marokko - 2015Z11441

Besluit: Aanhouden tot de procedurevergadering van 8 september 2015.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 6 mei 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34052-8

Besluit: Aanhouden tot de procedurevergadering van 8 september 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 6 mei 2015. Reactie op verzoek van het lid Schut-Welkzijn, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 22 april 2015, over de uitzending van Nieuwsuur van 21 april 2015 waarin minister Seddiki van Sociale Zaken van Marokko stelt dat “Marokko absoluut niet bereid is maar één concessie te doen die ten koste gaat van de rechten van onze burgers” - 34052-7

Besluit: Aanhouden tot de procedurevergadering van 8 september 2015.

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 13 oktober 2014. Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130) - 34052

Besluit: Aanhouden tot de procedurevergadering van 8 september 2015.