Besluitenlijst van de e-mailprocedure van vrijdag 12 juni 2015

Gepubliceerd: 12 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2015A02801
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f3954664-f9bd-4bbc-804b-04e971c0a344&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20Financi%C3%ABn%20-%2012%20juni%202015%20%28omdraaien%20volgorde%20blokken%20rondetafelgesprek%20beursgang%20ABN%20AMRO%29.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Voorstel Nijboer (PvdA) omdraaien volgorde blokken rondetafelgesprek beursgang ABN AMRO

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 12 juni 2015. Voorstel Nijboer (PvdA) omdraaien volgorde blokken rondetafelgesprek beursgang ABN AMRO - 2015Z11122

Besluit: In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties met het voorstel van de heer Nijboer (PvdA) ingestemd: VVD, SP, D66 en de heer Van Vliet. De overige fracties hebben niet gereageerd. Het voorstel is aangenomen. Dat betekent dat de volgorde van de blokken in het rondetafelgesprek over de beursgang van ABN AMRO wordt omgedraaid. De genodigden worden geïnformeerd. U ontvangt z.s.m. een gewijzigde convocatie.