Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 16 juni 2015

Gepubliceerd: 16 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie
Activiteitnummer: 2015A027903
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=25f585e0-e6df-4989-96f7-0f6cf7d0421a&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%20Defensie%20d.d.%2016%20juni%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Rondvraagpunt van de leden Hachchi en Sjoerdsma over 'extra geld voor Defensie en de voorzetting van de IS-missie'

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W. Hachchi (D66) - 15 juni 2015. Rondvraagpunt van de leden Hachchi en Sjoerdsma over 'extra geld voor Defensie en de voorzetting van de IS-missie' - 2015Z11232

Besluit: De minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie verzoeken om de Kamer vóór de procedurevergadering van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken op 18 juni 2015 te informeren over het voorziene proces van besluitvorming over een eventuele verlenging van de Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS.
Besluit: De ministers van Defensie en van Buitenlandse Zaken verzoeken om uiterlijk 25 juni 2015 richting de Kamer te reageren op de berichtgeving in de media over het mogelijke extra geld voor Defensie en de mogelijke voortzetting van de Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS, mede naar aanleiding van een aantal vragen van de commissie.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Defensie (X)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 10 juni 2015. Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Defensie (X)" - 34200-X-7

Besluit: Deze brief is geagendeerd voor de voortzetting van het wetgevingsoverleg Jaarverslag Ministerie van Defensie 2014 (zie agendapunt 1).

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 5 juni 2015. Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Defensie (X)" - 34200-X-6

Besluit: Deze brief is geagendeerd voor de voortzetting van het wetgevingsoverleg Jaarverslag Ministerie van Defensie 2014 (zie agendapunt 1).

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 20 mei 2015. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Defensie (X) - 34200-X-2

Besluit: Deze brief is geagendeerd voor de voortzetting van het wetgevingsoverleg Jaarverslag Ministerie van Defensie 2014 (zie agendapunt 1).

Evaluatie Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht (FNIK)

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 8 juni 2015. Aanbieding eindrapport van de interdepartementale evaluatie van het convenant Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht (FNIK) - 34000-X-101

Besluit: Deze brief is geagendeerd voor de voortzetting van het wetgevingsoverleg Jaarverslag Ministerie van Defensie 2014 (zie agendapunt 1).Overig

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 2 juni 2015. Evaluatie Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht (FNIK) - 34000-X-99

Besluit: Deze brief is geagendeerd voor de voortzetting van het wetgevingsoverleg

Slotwet Ministerie van Defensie 2014

Zaak: Begroting - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 20 mei 2015. Slotwet Ministerie van Defensie 2014 - 34200-X

Besluit: Deze brief is geagendeerd voor de voortzetting van het wetgevingsoverleg Jaarverslag Ministerie van Defensie 2014 (zie agendapunt 1).

Jaarverslag Ministerie van Defensie 2014

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 5 juni 2015. Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Defensie 2014 - 34200-X-5

Besluit: Deze brief is geagendeerd voor de voortzetting van het wetgevingsoverleg Jaarverslag Ministerie van Defensie 2014 (zie agendapunt 1).

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 20 mei 2015. Jaarverslag Ministerie van Defensie 2014 - 34200-X-1

Besluit: Het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag Ministerie van Defensie 2014, dat op 11 juni jl. niet kon worden afgerond, wordt voortgezet op 17 juni 2015, 9.30-12.30 uur, beginnend met het vervolg van de eerste termijn van de minister. Het algemeen overleg Materieel Defensie wordt daartoe naar de middag verplaatst, 17 juni 2015, 13.00-16.00 uur. Het algemeen overleg Personeel Defensie wordt daardoor verplaatst naar 1 juli 2015 en samengevoegd met het daar reeds geplande overleg over de jaarverslagen IGK en IMG (9.30-12.30 uur).