Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 11 juni 2015

Gepubliceerd: 11 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2015A02767
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=645032c2-f482-4e89-80f7-a37d41c4dd9d&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20d.d.%2011%20juni%202015%20inzake%20uitstel%20van%20het%20AO%20Externe%20Veiligheid.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Voorstel van het lid Van Veldhoven om het AO Externe veiligheid, gepland voor dinsdag 16 juni 2015, uit te stellen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 11 juni 2015. Voorstel van het lid Van Veldhoven om het AO Externe veiligheid, gepland voor dinsdag 16 juni 2015, uit te stellen - 2015Z10929

Besluit: De commissie heeft ingestemd met het verzoek van het lid Van Veldhoven (D66) om het Algemeen Overleg Externe veiligheid tot eind september uit te stellen.
Noot: In de E-mailprocedure hebben de volgende fracties met het onderstaande verzoek van het lid Van Veldhoven (D66) ingestemd:VVD, PvdA, SP, CDA, PVV, GroenLinks, Houwers.Van de overige fracties is geen reactie ontvangen. Geconcludeerd kan worden dat een meerderheid zich heeft uitgesproken voor het uitstellen van het Algemeen Overleg Externe veiligheid tot eind september. Daarbij zij aangetekend dat de SP-fractie heeft aangegeven het AO liever begin september te willen plannen. Dit (nieuwe) voorstel zou tijdens de procedurevergadering van 17 juni aanstaande besproken kunnen worden.