Besluitenlijst van de e-mailprocedure van vrijdag 12 juni

Gepubliceerd: 12 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie
Activiteitnummer: 2015A02766
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=809b6237-7dd9-4982-891e-139710f17971&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20Voorstel%20behandeling%20aantal%20Materieelbrieven%20d.d.%2012%20juni%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 27830


Visie op de toekomst van de onderzeedienst

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 11 juni 2015. Visie op de toekomst van de onderzeedienst - 2015Z10903

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Materieel Defensie op 17 juni 2015.
Noot: De fracties VVD, PvdA, CDA, PVV en D66 hebben gereageerd. CDA heeft ingestemd met het voorstel. De overige fracties hebben niet ingestemd, maar willen dat deze brief wel wordt geagendeerd.

Project Obsolescence Prevention Program PC-7

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 4 juni 2015. Project Obsolescence Prevention Program PC-7 - 27830-153

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Materieel Defensie op 17 juni 2015.
Noot: De fracties VVD, PvdA, CDA, PVV en D66 hebben gereageerd, allen Instemmend met het voorstel.